Řada 75 BDŽ


Lokomotiva 75.006-7 ve stanici Jakoruda (foto Petr Nohel 21. 6. 2007).


Vlak PV 16104 z Dobriniště do Septemvri vedený úzkorozchodným strojem 75.002-6 dosáhl nejvyššího bodu své cesty - stanice Avramovo (nejvýše položená stanice v síti BDŽ s 1267 m. n. m). Lokomotivu vyrobila lokomotivka Henschel v roce 1965
(foto Martin Ročňák 1. 6. 2005).


75.004-2 v železniční stanici Septemvri (foto Jiří Konečný 1. 9. 2000).

 
© SPŽ