Ĝada SM48 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa

Lokomotiva SM48-041 pĝi posunu v širokorozchodné stanici S³awków Po³udniowy (foto Petr Štefek 18. 2. 2007).


Širokorozchodná "Tamara" SM48-002 stále slouží ve Slawkówì P³dn. (foto Michal Kozuk 30. 9. 2006).


Lokomotiva SM48-002 ve stanici Slawków Po³udniowy (foto Petr Nohel 26. 7. 2001).

 
© SPŽ