1999
     2000
     2001


 
 

 APRÍL 2002

V lednových dnech proběhl v Libereckém kraji již druhý ročník konference "Regiotram Nisa".

karta Z Od 1. dubna zavádějí České dráhy nový typ Karty Z. Oproti současné Kartě Z bude změněna cena na 500 Kč (vzhledem k použitým nových ochranným prvkům) a také se zásadním způsobem změní fyzická podoba karty. Ta bude nyní orientována na výšku a bude mít zaoblené rohy, lícová strana však velkých změn nedozná. Zcela nová je grafická koncepce zadní strany tohoto průkazu na slevu. Na ní bude jako důležitý ochranný prvek fotografie generálního ředitele Český drah Zeleného. Vzhledem k tomu je falšování tohoto dokladu prakticky vyloučeno, protože karta je nyní pod ochranou nejvyššího železničáře.

Po úspěsném exportu Brejlovců na Apeninský poloostrov se vedení ČD rozhodlo v tomto lukrativním (zejména z pohledu některých jednotlivců...) způsobu likvidace vozidel pokračovat. Vzhledem k tomu, že počet nasmlouvaných vozidel na export jde již do stovek, začal být cítit (krom toho, že tu něco smrdí...) na domácích kolejích nedostatek motorových lokomotiv. Pracovníci GŘ ČD z Odboru prodeje nepotřebných vozidel 12-8 se proto poohlédli do elektrické trakce.
        Jako nejvhodnější nedbytečná vozidla byly vyhodnoceny starší elektrické lokomotivy řad 121 a 122, pro které hovoří kromě jejich relativně velkého počtu a nízké zůstatkové ceny především stejný napájecí systém, jakým je vybavena síť potenciálního zákazníka. Vytypované lokomotivy, jejichž počet GŘ ČD zatím tají, byly již přistaveny do nejmenované tuzenské firmy, kde mají prodělat především repasi pojezdu a skříně. Dále má být nově dosazen asynchronní pohon s pulsní regulací výkonu. Z pohledu strojvůdce bude asi největší zněnou klimatizované stanoviště. Pokud nenastanou žádné komplikace a všechny zkoušky budou vykonány včas, měly by být první stroje odeslány k zákazníkům na podzim roku 2008. Drážním úředam bylo takto rekonstruovaným lokomotivám přiděleno nové řadové označení 121.7.

Dne 31.6. 2001 byl při dopravní nehodě na křižovatce ulic Poříčí a Renneská, kde se střetla tramvaj KT8D5N inventárního čísla 1732 s lokomotivou ČD řady 721 obsluhující kačena vlečku BVV, těžce poškozen díl C této tramvaje. Protože při současném stavu výrobce těchto vozidel je nereálné provést opravu nákupem nového článku, byl použit díl z již dříve poškozené tramvaje předchozí typové řady. Nedostatek vozidel pro úvraťový provoz na líšeňské trati si vynutil nasazení tohoto vozidla v co nejkratší možné době, proto byly provedeny jen nejnutnější úpravy zejména v řídící elektronice. Z časových důvodů nebylo možné ani upravit lak použitého dílu, na kterém bylo pouze přetřeno inventární číslo. Teprve po protestu odborové organizace řidičů tramvají byl staronový díl C doplněn o původní klimatizační jednotku. Po několika měsících má tento případ ještě nečekanou dohru. Úspešným protestem svých kolegů se ispirovala také Federace řidičů autobusů v MHD a donutila dopravní podnik k nákupu nekolika nových klimatizačních jednotek, kterými jsou vrámci dílenských oprav dovybavovány autobusy Karosa DP města Brna.

V souvislosti s racionalizací rozsahu infrastruktury Českých drah dochází k neustálémů snížování počtu kolejí vhodných k odstavování správkových či momentálně nevyužitých nákladních vozů. Problém nedostatku odstavných kolejí jsou ČD nuceny řešit úpravou vhodných vozů na stohování. Zatím jsou takto rekonstruovány pouze plošinové vozy (viz snímek), neboť u nich je rekonstrukce nejjednodušší. Vzhledem ke konstrukci nosných a kotevních prvků lze zatím stohovat pouze tři vozy nad sebou, připravuje se však zesílení konstrukce tak, aby bylo možno stohovat až šest vozů. Výzkumný ústav železniční nyní řeší výzkumný úkol "Stohování vozů řad Eas a Falls". Stohování těchto vozových řad by mělo vyřešit odstavování těchto vozů v částech roku, kdy jsou minimálně využity.

Nové krajské město Karlovy Vary se rozhodlo, že jeho dopravní infrastruktura a kvalita veřejné hromadné dopravy musí korespondovat s nově nabytým statutem krajského města. Navíc jsou Karlovy Vary lázeňským městem, takže musí bedlivě dbát o čistotu svého životního prostředí. Radní se proto na své 618. řádné schůzi v radniční restauraci rozhodli zavést ve městě ekologicky čistou trolejbusovou dopravu. Vedly je k tomu především tři hlavní důvody. Jednak to byla snaha o co největší kvalitu ovzduší v centru města, jež leží v hluboké kotlině, kde se často drží smog. V druhé neposlední řadě to byla blízkost jediného českého výrobce trolejbusů, kde je navíc mnoho občanů lázeňského města zaměstnáno. Je tedy přirozené, aby toto krajské město bylo tímto druhem moderní veřejné hromadné dopravy vybaveno. A třením nezanedbatelným důvodem je fakt, že nedaleké mnohem menší město Mariánské lázně trolejbusy má. Alespoň zatím.
        Největším problémem tohoto nového projektu jsou, jak je žel v našich zeměpisných šířkách běžné, peníze. Finanční prostředky uvolněné na tento rok by měly postačit na kompletní projektovou přípravu a vykoupení pozenků pro měnírnu. V rozvojových plánech městské hromadné dopravy na nejbližších padesát let se počítá s realizací první fáze, která zahrnuje krom vybudování potřebného zázemí včetně provizorní vozovny s první linkou od horního nádraží přes dolní nádraží po kolonádě ke Grandhotelu Pupp. Zajímavostí této trasy je plánovaný přestupní uzel MMD z trolejbusu na městskou lanovku, první svého druhu v ČR. O výběru vhodných vozidel ani o způsobu financování jejich nákupu zatím nebylo rozhodnuto. Zatím nejžavějším kandidátem je nově představený model 14 TrD ze Škody Ostrov. Kromě nízké ceny pro něj hovoří použití přírodních a recyklovaných materiálů, což umožnuje získání značných dotací z fondu životního prostředí. Vývoj projektu vybudování a rozvoje trolejbusové sítě v Karlových Varech lze jen těžko předvídat a bude nejvíce záviset na momentální ekonomické situaci. V době, kdy je v naší zemi citelná snaha spíše trolejbusovou dopravu rušit, by se mohlo jednat o blýskání na lepší časy.

Výzdoba rozvaděče 1. dubna v dopoledních hodinách byly v budouvě Správy dopravní cesty ČD v Praze slavnostně vyhlášeny vysledky soutěže o pohár přednosty DDC, kterou vyhlásil pro mladé výtvarníky z řad laické i odborné veřejnosti. Zadáním bylo během šesti měsíců co nejoriginálněji vyzdobit nevábné zašedlé součásti dopravní cesty. Soutěžilo se v mnoha kategorii, z nichž asi nejžádanější byly: zárubní zeď, nádražní WC, součásti zabezpečovací zařízení, čekárna pro cestující, cedule s názvem stanice či fasáda staniční budovy. Nečekanému ohlasu se těšila zejména nově vyhlášená kategorie malého formátu - betonová patka stožáru trakčního vedení. Je až s podivem, jaké kreace dokáží rozvinout začínající umělci na tak malé ploše. Odborná porota, sestávající z předních evropských malířů a grafiků, hodnotila kromě uměleckého dojmu a barevného zakomponování drážních zařízení do okolního prostředí i aspekty náročnosti vlastní tvorby. Pro letošní rok se stal vítězem J.K. z Prahy se svou realizaci nazvanou "Environmentální zaslepenost". Tento mladý umělec kompletně posprejoval jedno vjezdové návěstidlo v nepřehledném lesnatém úseku jednokolejné celostátní dráhy do kombinace odstínů okolní zeleně. Aby ještě podtrhl symboliku oslepeného lidstva jdoucího do ekologické záhuby, rozbil všechna skla tohoto návěstidla včetně žárovek. Příští ročník by asi nebylo špatné přizvat do poroty i zástupce zabezpečovací distance ČD a polici ČR. Na fotografii Pavla Traťouše z 3. února 2002 jsou zachyceny dvě soutěžní práce provedené na bednách zabezpečovacího zařízení u vjezdového návěstidla do Pardubic - Rosic nad Labem od Pardubic hlavního nádraží.

První dubnový den se po několikaleté odstávce vrátily úspěšně do pravidelného provozu v brněnských ulicích i poslední dvě dlouhodobě odstavené nízkopodlažní tramvaje RT6N z pražské ČKD. Vozy inventárních čísel 1803 a 1804 tak následovaly již dříve zprovozněnou 1801 a vůz 1802, které byly o týden dříve uvedeny do stavu schopného vykonávat osvědčenou funkci samohybného prodejního stánku jízdních dokladů pro seniory (bez přepravy cestujících). Znovuuvedení do provozu předcházel slavnostní ceremoniál na náměstí Svobody, při kterém nechyběl ani projev primátora Duchoně. Brněnským cestujícím i pracovníkům dopravního podniku se tak po létech navrátily bezesporu nejúspěšnější vozidla v historii brněnské MHD.

© SPŽ