"") $vlastnik1=$vlastnik; ?> Černá Hora

           Černá Hora

ARCHIV

Željeznički prevoz Crne Gore

www.zcg-prevoz.me
Elektrické lokomotivy a jednotky Motorové lokomotivy a vozy Speciální vozidla
='441_0' AND rada<='471_9' AND zverejneni='1' ORDER BY rada asc");?> $rada1): $vysledek2=mysql_query("select * from fotoalbum_rady where stat like '%me%' AND oznaceni='$rada'"); $zaznam2=MySQL_Fetch_Array($vysledek2);?> &vlastnik=me_001">
='410_0' AND rada<='420_9' AND zverejneni='1' ORDER BY rada asc");?> $rada1): $vysledek2=mysql_query("select * from fotoalbum_rady where stat like '%me%' AND oznaceni='$rada'"); $zaznam2=MySQL_Fetch_Array($vysledek2);?> &vlastnik=me_001">
='601_0' AND rada<='699_9' AND zverejneni='1' ORDER BY rada asc");?> $rada1): $vysledek2=mysql_query("select * from fotoalbum_rady where stat like '%me%' AND oznaceni='$rada'"); $zaznam2=MySQL_Fetch_Array($vysledek2);?> &vlastnik=me_001">
='701_0' AND rada<='799_9' AND zverejneni='1' ORDER BY rada asc");?> $rada1): $vysledek2=mysql_query("select * from fotoalbum_rady where stat like '%me%' AND oznaceni='$rada'"); $zaznam2=MySQL_Fetch_Array($vysledek2);?> &vlastnik=me_001">
='911_0' AND rada<='911_9' AND zverejneni='1' ORDER BY rada asc");?> $rada1): $vysledek2=mysql_query("select * from fotoalbum_rady where stat like '%me%' AND oznaceni='$rada'"); $zaznam2=MySQL_Fetch_Array($vysledek2);?> &vlastnik=me_001">
 
© SPŽ 1996 -