KT8D5N - Brno (DPMB)


Vůz ev. č. 1729, který je stále jediný zástupce svého typu opatřen celovozovou vnější reklamou, na jednokolejné přeložce v Pisárkách
(foto Petr Nohel 29. 12. 2005).


Vůz ev. č. 1733 na lince 8 projíždí mezi zastávkami Stejskalova a Krásného kolem zdi brněnského židovského hřbitovu (foto Petr Nohel 29.9.2002).


Obousměrné tramvaje KT8D5N s nízkopodlažním středním dílem vlastní nejen v rámci ČR pouze Dopravní podnik města Brna. Pravidelně jsou zde nasazovány na linky 1 a především 8, na které se nachází částečně zahloubená hlavová koncová stanice Jírova bez možnosti otočení vozidla.
Vůz ev. č. 1734 projíždí pod brněnským Petrovem za zastávkou Nové sady (foto Petr Nohel 24.12.2001).


Brněnský vůz 1731 stojí před další jízdou na smyčce Starý Lískovec (foto Petr Nohel 3.1.2002).

 
© SPŽ