SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Srpen 2008

Zátěžové zkoušky dominantních staveb Nového spojení
V pondělí 1. září 2008 bude zahájen provoz, byť jen částečný, na největší železniční dopravní stavbě v Praze - Novém spojení. Samotnému zahájení provozu předcházely zátěžové zkoušky dominantních staveb Nového spojení - estakády přes bývalé depo Masarykovo nádraží, estakády Sluncová na Krejcárku a tříkolejného mostu Balabenka. Na posledně jmenovaném mostě proběhla zkouška v noci z 21. srpna 2008 na 22. srpna 2008, na estakádě přes "Masaryčku" přes den v pondělí 25. srpna 2008 a v úterý 26. srpna 2008 byla odzkoušena estakáda Sluncová.
Ke zkouškám však nebyly tentokrát přizvány parní lokomotivy, jak bylo zvykem na jiných stavbách (viz Zátěžová zkouška nového mostu přes Seifertovu ulici v Praze), ale čtyři kolejové jeřáby EDK 750. Jednalo se konkrétně o stroje EDK 750-296, 298, 300 a 303 dislokované v depech Česká Třebová a Praha. Pomocí těchto jeřábů byla vykonána pouze statická zkouška, dynamická zkouška bude probíhat od 1. září, kdy místo budiče dynamického zatížení poslouží běžný provoz.
Na snímku z 25. srpna 2008 se představuje čtveřice kolejových jeřábů na posledním poli estakády přes bývalé depo Masarykovo nádraží v pořadí zleva EDK 750 296, 303, 298 a 300.
Text a foto Dušan Vacek
 
 
 
 
7. 3. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3