Leden
Únor
Březen
Duben
Květen


 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Březen 2011

„Caterpillary“ Velkolomu Čertovy schody Tmaň
V loňském roce dokončil Velkolom Čertovy schody Tmaň (VČS) částečnou modernizaci svého parku hnacích vozidel. Hlavní součástí tohoto procesu byla remotorizace čtyř vlastních lokomotiv - jedné řady 704 (viz „Lega“ řady 704.4 s motory Caterpillar) a tří řady 740. Zatímco jeden stroj řady 740 byl rekonstruován již v roce 2006 na řadu 740.3 (viz Dokončena výroba lokomotivy 740.308), zbývající dva se podrobily remotorizaci až v roce 2010, přičemž zůstalo zachováno původní uspořádání kapot, mechanické části a pomocných pohonů a byly uskutečněny jen dílčí úpravy některých celků v rámci celkové opravy. Zástavba spalovacího motoru musela být provedena do prosince roku 2010. Jako první se podrobila výměně motoru lokomotiva 740.782, koncem prázdnin 2010 následovaná strojem 740.833. Oprava této lokomotivy byla dokončena počátkem roku 2011.
Obě lokomotivy se podrobily hlavní opravě, při které byla uskutečněna výměna původního spalovacího motoru ČKD K6S 230 DR za motor Caterpillar 3512 DI-TA nastavený na výkon 880 kW. Trakční obvod včetně původního trakčního dynama zůstal zachován bez výrazných zásahů. V kabině strojvedoucího prošly úpravou řídící pulty, dosazen byl integrační jízdní kontorlér a elektricky ovládané brzdiče. Dále byl dosazen nový elektronický rychloměr Mesit, zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího KBS-E a nezávislý teplovzdušný vytápěcí agregát Webasto. O koordinaci všech systémů, řízení trakce a dvoučlenné řízení se stará regulátor RV 06 firmy NES Nová Dubnica. Součástí pneumatického brzdového systému se stal nový elektricky ovládaný panelový brzdič DAKO BSE. Návěstní osvětlení je tvořeno LED diodami, lokomotivy jsou vybaveny pomocným pojezdem z akumulátorové baterie, elektrickým předehřevem spalovacího motoru, vnějším dobíjením akumulátorů a mazáním okolků DeLimon Railjet. Palubní síť byla rozšířena o napěťovou soustavu 24 V DC. Lokomotivy jsou vybaveny dálkovým ovládáním OPL 99. Součástí opravy byl i nový nátěr v rozsahu LAK I.
Horní fotografie představuje lokomotivu 740.833 (později nesprávně označenou 96 54 2 740 833-9) při dokončování opravy v areálu firmy CZ LOKO v Jihlavě. Na dolní fotografii ze dne 9. října 2010 pózují zbývající lokomotivy VČS (chybí jen 740.308), včetně obou výše uvedených strojů s motory Caterpillar.
Text a horní foto Daniel Brabenec, dolní foto Richard Lužný
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2018