SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Červenec 2012

Motorové univerzální vozíky MUV 74.1 pro SŽDC
V roce 2011 vypsala Správa železniční dopravní cesty výběrové řízení na odkup, modernizaci a zpětný finanční pronájem deseti speciálních vozidel typu MUV 69. Ve výběrovém a následném jednacím řízení se staly koncem roku 2011 vítězem společnosti ING Lease (odkup původních vozidel a zpětný finanční leasing) a CZ LOKO (zhotovitel modernizace). Modernizovaná vozidla vychází z vloni představeného prototypu vozidla MUV 74 (viz Prototyp MUV 74.001 CZ LOKO) „SUPERMUV“ a jsou nově označena jako MUV 74.1.001 - 010. Smlouva stanovuje dodání prvního vozidla do 6, posledního pak do 18 měsíců od podpisu smlouvy. Místem realizace zakázky se stala provozovna CZ LOKO v Jihlavě.
Rekonstrukce 10 speciálních vozidel MUV 69 v sobě zahrnuje dle zadávací dokumentace celkovou opravu vozidla včetně novostavby rámu a koncové kabiny, s nákladní plošinou a jeřábem v zadní části vozidla. Vozidlo je dvounápravové, s dvěma nově vyrobenými hnanými nápravami, poháněnými stejně jako MUV 74 přes nápravové převodovky samostatnými hydromotory. K pohonu vozidla slouží spalovací motor Caterpillar C 4.4 o jmenovitém výkonu 129,5 kW, který splňuje emisní předpisy Stage IIIB (MUV 74.001 byla opatřena stejným typem motoru, ale o nižším výkonu a s emisní normou Stage IIIA). Spalovací motor je z prostorových důvodu usazen v rámu za kabinou strojvedoucího. K motoru je připojeno hydraulické reverzačním čerpadlo, v jehož okruhu jsou zapojeny oba hydraulické motory. Hydrostatická trakční část byla sestavena z komponent firmy Bosch-Rexroth.
MUV 74.1 je možno provozovat ve dvou rychlostních režimech - plíživá pracovní rychlost regulovatelná v rozmezí 3 - 9 km/h a provozní rychlost s maximem 75 km/h. Hmotnost vozíku je 12 t, nosnost plošiny 5 t. Pneumatická brzdová výzbroj pochází od firmy Wabco, její součástí je elektricky ovládaná přímočinná a samočinná brzda. Kabina s rovnou podlahou je vybavena jedním otočným stanovištěm strojvedoucího. Je určena k přepravě až dalších šesti členů pracovní čety a klimatizována. Dalším vybavením se pak vozidlo neliší od prototypového MUV 74.
Vozík je opatřen žlutým nátěrem s modrým doplňkovým vodorovným pruhem a logy SŽDC na kabině, rám a pojezd je proveden černou barvou - podle nově uplatňovaného barevného schématu objednatele (touto barevnou kombinací už jsou opatřovány i montážní vozy trakčního vedení MVTV 2).
Na horní fotografii z 28. 6. 2012 projíždí MUV 74.1.001 (99 54 9628 781-5) jako Lv 76901 poblíž zastávky Mírovka při návratu ze zkušební jízdy ze Žďáru nad Sázavou zpět do Jihlavy. Tento vůz je od poloviny července 2012 nasazen ve zkušebním provozu ve Vranovicích. Dolní fotografie zobrazuje MUV 74.1.002 (99 54 9628 782-3) při posunu poblíž areálu jihlavské provozovny CZ LOKO dne 23. 7. 2012.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
16. 8. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3