SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Srpen 2013

Přepravy koksu pro ArcelorMittal z Polska do Rumunska
Světová ekonomická krize, která propukla v roce 2008, významně postihla i těžký průmysl v Evropě. Na tuto situaci reagovala v roce 2009 společnost ArcelorMittal uzavřením koksovny ve svých železárnách v rumunském Galați. Protože však tento závod nebyl uzavřen a pokračuje dále v produkci oceli, jako náhradní zdroj koksu byla vybrána polská koksovna Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” (od roku 2011 jeden ze závodů společnosti ArcelorMittal Poland).
To znamenalo příležitost pro železniční dopravce na trase mezi polskou stanicí Zdzieszowice a rumunskou stanicí Mălina, odkud je napojena vlečka ArcelorMittal Galați. Tento intenzivní přepravní proud je zpravidla v celé své trase realizován po železnici, případně v kombinaci s říční dopravou (překládka vlak/loď v Bratislavě a dále po Dunaji až do Galați). Přes Českou republiku vlaky s koksem tranzitují zpravidla na rameni Chałupki/Bohumín (výjimečně přes Petrovice u Karviné) - Lanžhot/Kúty a na jejich vozbě se už stačilo vystřídat několik dopravců, např. IDS Cargo, Ostravská dopravní společnost, PKP Cargo (viz též Koleje Czeskie aneb ČD Cargo vrací úder), Loko Trans či Bryntin Rail CZ.
Střídání dopravců pokračovalo i v roce 2013, kdy se od června situace ustálila na využívání služeb dvou dopravců na českém úseku: Advanced World Transport (AWT) a Express Rail (EXRA). Stěžejní roli přitom hraje AWT, které zpravidla zajišťuje dopravu jednoho páru vlaků denně, obvykle s lokomotivou německé řady 189 v čele, která vlak doveze až do pohraniční stanice Štúrovo. Menší část vlaků pak na českém i slovenském území zajišťuje slovenský dopravce EXRA, který na tomto rameni nasazuje svou lokomotivu 390.001, tj. stroj stejného typu jako AWT.
Ke střídání dopravců docházelo také v Polsku, nicméně nyní si již AWT i EXRA předává vlaky s jediným dopravcem, kterým je společnost Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM (KLP), což je 100% dcera ArcelorMittal Poland. Ta na vlaky mezi Zdzieszowicemi a Chałupkami nasazuje zpravidla „sputniky” 3E/1M pronajaté od firmy Dolnośląskie Linie Autobusowe - DLA (viz Elektrická lokomotiva 3E/1M autobusového dopravce DLA).
Na horní fotografii ze 17. srpna 2013 je vidět vlak s koksem projíždějící žst. Huštěnovice v čele s lokomotivou E 189-150 najatou AWT. Prostřední snímek pořízený 4. srpna 2013 před zastávkou Bělotín zachycuje vyrovnávkový vlak dopravce EXRA Mălina - Zdzieszowice vedený jako Pn 344818 vedený strojem 390.001. Na dolní fotografii z 13. srpna 2013 je zdokumentován příjezd loženého vlaku opačné relace do pohraniční stanici Chałupki v čele se stroji 3E/1M-368 DLA a S-257 KLP.
Text, prostřední a dolní foto Petr Štefek, horní foto Richard Lužný
 
 
 
 
25. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3