Leden
Únor
Březen
Duben
Květen


 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Leden 2014

Remotorizace lokomotiv řady 704.5 AWT
Dopravce OKD, Doprava, tedy nynější Advanced World Transport (AWT), získal koupí firmy Viamont Cargo v září 2009 do svého vlastnictví mimo jiné i pět lokomotiv řady 704.5 (505, 519, 520, 542 a 544) a jednu řady 704.4 (401). Nasazovány byly na vlečkách provozovaných právě firmou Viamont a z těchto vleček do vlastnictví firmy Viamont, později Viamont Cargo, také od původních majitelů přešly. Lokomotiva 704.401 přitom prošla ještě ve vlastnictví Viamontu Carga hlavní opravou spojenou s výměnou původního spalovacího motoru za motor Caterpillar C13 (viz „Lega“ řady 704.4 s motory Caterpillar). V roce 2013 se AWT rozhodlo poslat do opravy spojené s remotorizací lokomotivy 704.520 a 544, sloužící od dodání z výroby na vlečce plzeňské Škody v závodě v Doudlevcích. Oprava obou lokomotiv byla zahájena v září 2013 v jihlavském závodě firmy CZ LOKO.
Stejně jako v předchozích případech remotorizací byl na obě lokomotivy dosazen spalovací motor Caterpillar C13 ACERT s výkonem nastaveným na 328 kW. Ten pohání stávající trakční alternátor ČKD TA 611. Z něj je elektrická energie přenášena původním trakčním obvodem k oběma trakčním motorům. Chladicí okruh spalovacího motoru je vybaven novým chladičem Caterpillar a je doplněn topným blokem elektrického předehřevu z vnější sítě 230 V, 50 Hz AC. Motor je dále opatřen novým filtrem sání vzduchu, vyčnívajícím nad kapotu předního představku. Pod motorem je dosazena vana pro zachytávání uniklých kapalin. Již dříve byla lokomotiva vybavena i obvodem dobíjení akumulátorů z vnější sítě. Pohon kompresoru 3DSK100 byl doplněn o elektromagnetickou spojku. Kabina je vytápěna novým teplovzdušným vytápěcím agregátem Webasto a žárovkové osvětlení zde bylo změněno na zářivkové. Na obou lokomotivách byla zároveň vykonána hlavní oprava a obě byly opatřeny lakem v šedooranžovém barevném schematu AWT. První dokončená lokomotiva, nově označená jako 704.704, odjela na konci ledna 2014 ke svému majiteli, konkrétně na vlečku elektrárny Hodonín, provozovanou pro ČEZ firmou AWT. Druhá lokomotiva je touto dobou výrobně dokončována.
Jistou zajímavostí je i označení remotorizovaných lokomotiv řady 704. Zatímco lokomotivám vybaveným spalovacím motorem Caterpillar 3406 zůstalo zachováno původní označení (jedná se o stroje 704.402, 507, 526, 530, 531, 536, 550, 554), lokomotivám s motorem Caterpillar C13 přidělil po dokončení druhého stroje Drážní úřad řadové označení 704.7. Proto byla dodatečně 704.401 přeznačena na 704.701 a 704.551 na 704.702 (ta zatím pouze administrativně). Přímo při rekonstrukci v CZ LOKO pak byly přeznačeny 704.508 na 704.703, 704.544 na 704.704 a 704.520 na 704.705.
Příjezd stroje 704.704 ze zkušební jízdy zpět do Jihlavy dokumentuje fotografie pořízená 23. 12. 2013 na hranicích jihlavského depa.
Text a foto Daniel Brabenec
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2018