Leden
Únor
Březen


 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Listopad 2015

Síť elektrizovaných tratí GYSEV rozšířena o dalších 87 km
V závěru roku 2011 převzala společnost GYSEV od MÁV provozování dráhy na 214 km tratí, což zahrnuje úseky Rajka st. hr. – Hegyeshalom – Csorna – Porpác - Szombathely, Szombathely - Kőszeg, Szombathely - Zalaszentiván a Körmend – Zalalövő. Ihned poté firma zahájila plánování modernizace a elektrizace části těchto tratí soustavou 25 kV 50 Hz, aby tak vytvořila severojižní koridor pro spojení Slovenska s Chorvatskem a Slovinskem.
Elektrizační práce na 87 km dlouhém úseku Mosonszolnok – Csorna – Porpác začaly v létě 2014. K dokončení elektrizace úseku Csorna – Porpác došlo 31. července 2015, v závěru srpna byly práce ukončeny rovněž mezi Csornou a Mosonszolnokem. Pravidelný provoz vlaků v elektrické trakci byl na celé nově elektrizované trati zahájen 22. září 2015. Slavnostní předání dokončené stavby pak proběhlo v Szombathely 25. listopadu 2015.
Završení této investice vedlo samozřejmě ke změnám v parku hnacích vozidel, které jsou na uvedené trase používány. Za zmínku stojí především šest párů spojů IC Budapest – Szombathely, které jsou vedeny po jižní části nově elektrizované trati. Přední část těchto vlaků pokračuje z Csorne do Soproně, zadní část pak z Csorne pokračovala původně s motorovou lokomotivou („ragulin“ řady 651 pronajatý od DB Schenker Rail Romania, případně maďarský stroj řady M41 (418) pronajatý od MÁV-START). Nově do čela těchto vlaků nastupují v žst. Csorna stroje řady V43 (433) GYSEV.
Snímky pořízené ve dvou po sobě následujících letech dokumentují změnu podoby vlaků InterCity v úseku Csorna - Szombathely. Na horní fotografii pořízené 8. května 2014 mezi zastávkou Szil-Sopronnémeti a stanicí Csorna je ranní IC do Budapešti ještě v nezávislé trakci se strojem 651 008 DBSR. Dolní snímek pořízený ve stejném úseku 5. listopadu 2015 již na vlaku opačného směru zachycuje elektrickou lokomotivu 430 325 GYSEV.
Text a foto Petr Štefek
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2018