Listopad 2015

Síť elektrizovaných tratí GYSEV rozšířena o dalších 87 km
V závěru roku 2011 převzala společnost GYSEV od MÁV provozování dráhy na 214 km tratí, což zahrnuje úseky Rajka st. hr. – Hegyeshalom – Csorna – Porpác - Szombathely, Szombathely - Kőszeg, Szombathely - Zalaszentiván a Körmend – Zalalövő. Ihned poté firma zahájila plánování modernizace a elektrizace části těchto tratí soustavou 25 kV 50 Hz, aby tak vytvořila severojižní koridor pro spojení Slovenska s Chorvatskem a Slovinskem.
Elektrizační práce na 87 km dlouhém úseku Mosonszolnok – Csorna – Porpác začaly v létě 2014. K dokončení elektrizace úseku Csorna – Porpác došlo 31. července 2015, v závěru srpna byly práce ukončeny rovněž mezi Csornou a Mosonszolnokem. Pravidelný provoz vlaků v elektrické trakci byl na celé nově elektrizované trati zahájen 22. září 2015. Slavnostní předání dokončené stavby pak proběhlo v Szombathely 25. listopadu 2015.
Završení této investice vedlo samozřejmě ke změnám v parku hnacích vozidel, které jsou na uvedené trase používány. Za zmínku stojí především šest párů spojů IC Budapest – Szombathely, které jsou vedeny po jižní části nově elektrizované trati. Přední část těchto vlaků pokračuje z Csorne do Soproně, zadní část pak z Csorne pokračovala původně s motorovou lokomotivou („ragulin“ řady 651 pronajatý od DB Schenker Rail Romania, případně maďarský stroj řady M41 (418) pronajatý od MÁV-START). Nově do čela těchto vlaků nastupují v žst. Csorna stroje řady V43 (433) GYSEV.
Snímky pořízené ve dvou po sobě následujících letech dokumentují změnu podoby vlaků InterCity v úseku Csorna - Szombathely. Na horní fotografii pořízené 8. května 2014 mezi zastávkou Szil-Sopronnémeti a stanicí Csorna je ranní IC do Budapešti ještě v nezávislé trakci se strojem 651 008 DBSR. Dolní snímek pořízený ve stejném úseku 5. listopadu 2015 již na vlaku opačného směru zachycuje elektrickou lokomotivu 430 325 GYSEV.
Text a foto Petr Štefek
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2018