Prosinec 2016

Modernizovaná „patra“ s řídicím vozem v provozu na vlakových linkách v Praze
V pátek 2. prosince 2016 se uskutečnila na trati mezi železničními stanicemi Praha-Masarykovo nádraží a Praha-Libeň pro ROPID prezentační jízda modernizované vratné vlakové soupravy, určené jako kapacitní náhrada za dožívající jednotky řady 451/452. Následně byla nasazena na pravidelné osobní vlaky Praha-Libeň - Roztoky u Prahy z důvodu zácviku strojvedoucích a provozního ověření soupravy před nasazením do pravidelného provozu. Složena je z řídicího vozu řady ABfhpvee395 (80-30 3), čtyř patrových vozů BDmteeo296 a lokomotivy řady 163, komunikující přes WTB linku. Od nového GVD, vstupujícího v platnost 11. 12. 2016, je počítáno v pracovní dny s nasazováním dvou těchto vratných souprav na osobních vlacích mezi Prahou a Berounem, o víkendech nahradí lokomotivu řady 163 modernizovaný stroj řady 754 a soupravy vyjedou údolím řeky Sázavy na trať Praha - Čerčany. Dieselová lokomotiva poveze v obou směrech vlaky jako tažené, řídicí vůz bude v tomto případě odpojen. Na lokomotivu řady 754 bude přenášena signalizace zastávky na znamení. Nasazení těchto vratných souprav na jiných koridorových tratích v okolí Prahy brání maximální rychlost patrových vozů 100 km/h.
Ve výběrovém řízení na modernizaci 12 pražských vozů Bmto292 zvítězila v lednu 2016 firma Pars nova Šumperk, která vyhrála i následnou soutěž na přestavbu tří řídicích vozů řady Bfhpvee295. Patrové vozy mají nové otevírání dveří, vozový informační systém, modernizované vakuové WC a renovovaný interiér včetně nového potahu sedadel s doplněnými zásuvkami 230 V a USB v jejich blízkosti a nově umožňují připojení k síti WiFi. Naopak nebyla instalována klimatizace, která by eliminovala nepříjemné vedro hlavně v horním patře vozů za horkých slunečných dnů. U řídicích vozů došlo především k rozdělení interiéru na velkoprostorový oddíl druhé třídy a nově vytvořený velkoprostorový oddíl první třídy. Přistavené vozy 80-30 001 - 003 byly poté přeznačeny na 80-30 301 - 303.
Již v průběhu listopadu započaly nejprve zkoušky komunikace a později i jízdní zkoušky dvou dodaných patrových vozů a zapůjčeného řídicího vozu z PJ Děčín (řídicí vozy s první třídou nebyly v té době ještě k dispozici) s lokomotivou řady 163. Až koncem listopadu byl odeslán ze Šumperku do Prahy i první přestavěný řídicí vůz 80-30 301. Zároveň byly z DKV Česká Třebová do DKV Praha redislokovány lokomotivy řady 163 s WTB komunikací (zatím stroje 163.066 a 068, celkem jsou potřeba i se zálohou 4 lokomotivy), DKV Česká Třebová místo nich získá 4 lokomotivy řady 362 s WTB komunikací z DKV Brno (362.070, 080 již byly předány, doplní je 362.082 a 087). Turnusovány budou dvě šestivozové soupravy (5 patrových vozů a řídicí vůz, s lokomotivami řady 163 nebo 754), třetí souprava složená z dvou patrových vozů, řídicího vozu a lokomotivy řady 163 by měla tvořit pohotovostní zálohu v Praze-Vysočanech pro případ mimořádností.
Fotografie pořízená v žst. Praha-Holešovice zachycuje 2. 12. 2016 vlak Os 12126 Praha-Libeň - Roztoky u Prahy, mimořádně v čele s řídicím vozem 80-30 301, čtyřmi vloženými patrovými vozy a sunutý lokomotivou 163.068.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2018