SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Únor 2020

„Taurus“ 183 500 RailAdventure jel poprvé vlastní silou v ČR
Německá společnost RailAdventure (RA) se zabývá zejména přepravami kolejových vozidel, nejčastěji nově vyrobených. Pro tyto účely si firma pořídila původně jen starší jednosystémové lokomotivy německých řad 111, 139 a dokonce i legendární 103 (viz Lokomotiva 103.222 jezdí v barvách RailAdventure) nebo švýcarský stroj Re 620 (Re 6/6). To se změnilo na počátku roku 2019, kdy si RA pořídil zánovní lokomotivu typu Siemens ES 64 U4 č. 183.500. Ta pochází od společnosti mgw Service, která ji vlastnila od vyrobení v roce 2008 (viz „Taurus“ 183 500 mgw Service).
Důvodem pro pořízení vícesystémové lokomotivy bylo rozšíření vozby bez přepřahu i mimo oblast s napájecí soustavou 15 kV 16,7 Hz AC, především do Polska, ale také Česka a dále na východ. Od počátku roku 2019 byla lokomotiva 183.500 používána pro vnitroněmecké výkony, případně také v Rakousku, současně probíhaly technické úpravy (např. dosazení zabezpečovače Mirel VZ1) a vyřizování dokumentace pro provoz v dalších zemích. Schválení pro provoz v ČR bylo završeno získáním průkazu způsobilosti pro vlakový zabezpečovač 24. října 2019.
Dále zbývá dořešit schválení v Polsku a právě za tímto účelem vyrazila lokomotiva v půlce února do Zkušebního centra VUZ Velim. Této cesty bylo využito k první jízdě 183.500 vlastní silou ve vnitrozemí ČR, neboť do té doby zajela nejdále jen do pohraniční stanice. Lokomotiva dovezla 15. února 2020 v odpoledních hodinách do Děčína jednotky 628.210 a 628.209 (z Kasselu, resp. Cottbusu) pro společnost Arriva vlaky. V Děčíně byly do vlaku ještě přidány lokomotivy 189.008 DB a 140.079 Arriva, ale vlak pokračoval do Velimi dále s 183.500 na čele.
Na horní fotografii z 15. února 2020 je zachycena první cesta stroje 91 80 6183 500-8 D-RADVE do Česka ještě na německém území, konkrétně v úseku Kurort Rathen - Königstein (Sächs Schweiz), kde šlo o vlak DbZ 44383 dopravce RailAdventure. Důkazem pohybu v ČR je pak zdvižený sběrač téže lokomotivy ve stanici Děčín hlavní nádraží nákladní nádraží - viz dolní snímek pořízený o několik hodin později, kdy již byly do vlaku zařazeny dvě výše zmíněné lokomotivy. V této sestavě vlak dojel jako Pn 55175 dopravce DB Cargo Czechia do Velimi, kam dorazil 16. února 2020 v 00:44.
Text Petr Kvasnička, horní foto Pavel Drahan, dolní foto Daniel Sihlovec
 
 
 
 
19. 9. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3