SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Leden 2005

Druhá modernizovaná příměstská jednotka řady 560
2. ledna se vrátila do své domovské PJ Brno-Horní Heršpice již druhá modernizovaná příměstská jednotka řady 560, kterou tvoří motorové vozy 023 a 024 doplněné čtyřmi vloženými (060.008, 009, 035 a 036). Zároveň je první „střídavou“ jednotkou v upraveném - světlejším - unifikovaném barevném schématu ČD. Modernizaci provedla od srpna do konce prosince firma Pars nova Šumperk.
Hlavním důvodem modernizací je nízká provozní spolehlivost a nedostatek náhradních dílů především u původní zastaralé elektrovýzbroje. V rámci opravy EH byl firmou Polovodiče dodán nový trakční měnič na bázi IGCT tyristorů včetně pomocných pohonů. Nový regulátor je z produkce firmy Poll. Byla zvýšena účinnost elektrodynamické brzdy pracující i při nižších rychlostech. Úpravou prošla i ventilace trakčních motorů a obměněny byly některé další součásti elektrických obvodů jako stykače, jističe atd. Nahrazeny byly také dva původní pístové kompresory jedním šroubovým.
Pro cestující je největší změnou renovovaný interiér se sedadly s textilními potahy a nově řešeným osvětlením. Z vnějšího pohledu je asi nejzásadnější změnou odebrání krajních sběračů, podobně jak již několik let mizí vrámci snižování nákladů na údržbu u „sesterských“ stejnosměrných jednotek řady 460 ČD i ZSSK, resp. již proběhlo u všech jednotek řady 560 na Slovensku.
Prototypovou modernizací prošla v druhé polovině roku 2003 šestivozová jednotka s motorovými vozy 560.007 a 008. V předjaří roku 2004 se jako první vrátil do Brna hlavový vůz 560.007. Po oživení na něm byly zahájeny jízdní zkoušky, u kterých asistoval některý z nemodernizovaných motorových vozů. To dokládá horní fotografie, pořízená během prvních jízd. Souprava složená z modernizovaného motorového vozu 560.007 a původního 560.002 je zde zachycena při odjezdu ze žst. Brno-Horní Heršpice 4. 3. 2004. Při dolaďování regulace v obvodu stanice Brno jih však byla jako zátěž používána i souprava kotlových vozů. Poslední dva dubnové týdny pak byly s vozem 560.007 provedeny zkoušky ke schválení typu na železničním okruhu u Cerhenic.
Nasazení do pravidelného provozu však oddalovaly technické problémy. První cestující se tak mohli modernizovanou soupravou (pouze se třemi vloženými vozy) svézt až 10. srpna na Os 4073 do Holubic. Ani do tohoto data se však nepodařilo odstranit všechny „dětské nemoci“. Jednotka byla z provozu často odstavována a motorový vůz 560.008 se po garanční opravě objevil v půlce září ještě jednou na ŽZO v Cerhenicích. Do šestivozové podoby byla sestavena až koncem října 2004.
I přesto, že se prototyp příští rok dožije čtyř desetiletí, tvoří těchto devět jediných příměstských jednotek ČD napájecího systému 25 kV, 50 Hz páteř rozvíjejícího se Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům budou zřejmě ještě dlouhou dobu nenahraditelné. Měly by proto být na modernizaci postupně přistavovány další soupravy. Jako třetí bude podle aktuálních informací do Šumperku přistavena na opravu EH jednotka 560.021 + 560.022 (poslední v původním červenožlutém unifikovaném nátěru) doplněná na šestivozovou.
Na dolní fotografii pořízené 17. 1. 2005 v obvodu stanice Brno-Horní Heršpice se představuje druhá jednotka, v popředí s vozem 560.023. Na novotou zářícím laku je zřetelný světlejší odstín šedé barvy. Z dílen se také navrátila poprvé s šedými sběrači.
Text a foto Petr Nohel
 
 
 
 
15. 12. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3