SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Prosinec 2006

Zahájení elektrického provozu do Šatova
Bez okázalostí a zájmu ze strany médií byl v neděli 10. prosince 2006 v odpoledních hodinách zahájen elektrický provoz v přeshraničním úseku Retz - Šatov. Prvním pravidelným vlakem v elektrické trakci, kterému se dostalo této cti, byl vlak R/Os 2214 ze stanice Wiener Neustadt Hbf, vedený „Taurusem“ 1116.089. Slavnostní zahájení elektrického provozu pak proběhlo hned následující den, tj. v pondělí 11. prosince.
Samotná elektrizace úseku Retz - Šatov se uskutečnila během nepřetržité výluky od 25. září do 9. prosince 2006 (viz Elektrizace trati Retz - Šatov), a to na základě objednávek ÖBB Netz AG a Správy železniční dopravní cesty, s.o. - Stavební správy Olomouc. Projektovou dokumentaci pro úsek ze státní hranice do Šatova a stanice Šatov vypracoval SUDOP Brno a stavbu na české straně zhotovilo Sdružení Šatov - Retz, tvořené společnostmi EŽ Praha, Tomi-Remont a Firesta Fišer. Celý přeshraniční úsek je elektrizován trakční proudovou soustavou 15 kV, 16,7 Hz. S ohledem na možné budoucí přepnutí úseku od státní hranice do vnitrozemí ČR na trakční proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz, a také z důvodu měření a vzájemného přeúčtovávání plateb za odebranou elektrickou energie hnacími vozidly, je rakouský a český úsek trakčního vedení navzájem elektricky oddělen. Na státní hranici, v km 87,660, je proto na trakčním vedení nainstalováno dělení s uzemněným neutrálním polem od švýcarského výrobce Arthur Flury AG, které je možné pojíždět se zdviženými sběrači. Trakční vedení od státní hranice do stanice Šatov a ve stanici samotné je napájeno obcházecím vedením z hlavního napájecího převěsu železniční stanice Retz. Oba úseky jsou tak do doby vybudování napájecí stanice na české straně napájeny z napájecí stanice ÖBB Zellerndorf.
Zatímco část tratě od státní hranice do Šatova prošla sanací spodku a kompletní rekonstrukcí svršku (použité kolejivo S49 na bezpodkladnicových pražcích s pružným upevněním), rakouský úsek mezi Retzem a státní hranicí s ČR byl pouze zatrolejován bez jakéhokoli zásahu do svršku. Společně s elektrizací bylo změněno kolejové uspořádání šatovské stanice. Z původních tří dopravních kolejí zůstaly pouze dvě dopravní koleje a manipulační kolej do někdejší stáčírny vína. Přípravná dokumentace stavby předpokládala v Šatově vybudování jednoho ostrovního nástupiště se dvěma hranami, jenž by bylo společné pro nynější koleje č. 1 a 2. Toto řešení ale nebylo schváleno ze strany DÚ, takže každá staniční kolej má své vlastní jednostranné nástupiště o délce 170 metrů a výšce 550 mm nad TK, oddělené od sousední koleje zábradlím a v úrovni výpravní budovy spojené úrovňovým přechodem. Staniční zabezpečovací zařízení typu ESA 11 bude v cílovém stavu stavby dálkově obsluhováno ze stanice Znojmo.
Vozba osobních vlaků je nyní mezi Retzem a Šatovem zajišťována jak náležitostmi ČD, tak náležitostmi ÖBB. Na pět párů osobních vlaků Znojmo - Retz a zpět je zde nasazován znojemský motorový vůz 810.433 zařazený v jednodenní TS 852. Na většinu vlaků z rakouské strany, které končí v Šatově, ÖBB nasazují vratné soupravy sestavené ze čtyř patrových vozů Bmpz-dl a řídicího vozu Bmpz-ds, vedené „Taurusy“ řady 1116, případně i 1216 depa Wien-Süd. Na ranním Os/R 2257, který do Šatova najíždí z Retzu jako soupravový vlak, zajíždí na koleje SŽDC zdvojené jednotky řady 4020. Personálně jsou všechny výkony zajišťovány strojvedoucími ČD. Vozba nákladních vlaků mezi Znojmem a Retzem je i přes elektrizaci přeshraničního úseku nadále zajišťována všudypřítomnou řadou 742.
S elektrizací zbývajícího úseku Šatov - Znojmo je pak uvažováno během další výluky, která se bude s největší pravděpodobností konat od 1. září 2007 do 31. července 2008. Během této výluky bude také odstraněn současný provizorní most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě a bude nahrazen novou ocelovou konstrukcí.
Horní fotografie ze soboty 6. ledna 2007 zachycuje příjezd končícího vlaku Os 2214 ze stanice Wiener Neustadt do Šatova s lokomotivou 1116.227. Dolní fotografie pořízená o chvíli později dokumentuje setkání vlaku Os 2214 a přípojného Os 24882 vedeného motorovým vozem 810.433 u nových nástupišť stanice Šatov.
Text Jan Palán, foto Petr Nohel
 
 
 
 
29. 11. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3