SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Změna hnacích vozidel na rychlíkové lince R18
Dalších šest vícesytémových lokomotiv Vectron, které si České dráhy najaly od slovenské leasingové společnosti Rolling Stock Lease (dříve S Rail Lease), přijelo nad ránem 10. března 2021 z Bratislavy do střediska údržby OCÚ Střed Praha-Vršovice. Následující den byly lokomotivy 193.695, 696, 698, 699, 769 a 963 předávány Českým drahám (prvních pět bylo převzato 11. 3., poslední pak 12. 3). Již od 12. března 2021 byly nasazeny na luhačovické rychlíky v úseku Praha-Smíchov - Staré Město u Uherského Hradiště v rámci TS 316. Toto velmi rychlé nasazení nových lokomotiv na stávající výkony bylo umožněno tím, že strojvedoucí OCP Východ (z provozních pracovišť Olomouc a Přerov) obsluhující tuto rychlíkovou linku R18, byli již v předstihu vyškoleni na tato nová hnacího vozidla (viz Vectrony ELL v polepu ČD na netradičních výkonech).
Lokomotivy Vectron na R18 nahradily starší dvousystémové lokomotivy řady 371 (tzv. bastardy), které začaly R18 obsluhovat s příchodem prvních deseti lokomotiv Vectron (193.289-298). Ty mají ČD najaté od německé leasingové společnosti ELL (viz Vectrony ČD vyjíždí) a obsluhují dálkové spoje kategorie EC z Prahy do Berlína a Hamburku, resp. Kielu. Vectrony Rolling Stock Lease zatím zůstaly v základním bílo-černém barevném schématu, tak jak je v roce 2020 vyrobil Siemens, a v průběhu jarních měsíců obdrží polep dle barevného schématu ČD. Stejně jako Vectrony ELL i tyto Vectrony zůstaly v německém registru vozidel a mají za číselným označením VKM (Vehicle Keeper Marking Register) D-RAILL.
Na snímku z 10. března 2021 je zachycena čtveřice Vectronů 193.698, 963, 769 a 699 ve vršovickém depu.
Text a foto Jiří Konečný
Příjezd dalších 6 lokomotiv TRAXX MS3 do Česka
V roce 2018 si ČD Cargo objednalo u společnosti Bombarider 10 lokomotiv nového typu TRAXX MS3. Později získal Bombardier kontrakt na dalších 15 stejných lokomotiv od dalšího českého dopravce - společnosti Regiojet - s určením pro osobní dopravu. Oba zákazníci mají ve smlouvách stanovenu i možnost odběru případných opčních lokomotiv. ČD Cargo se prvních dvou lokomotiv 388.001 a 002 dočkalo v prosinci 2019 a lednu 2020 (viz Lokomotivy TRAXX MS3 ČD Cargo). Regiojet si musel na svoje první dva stroje počkat ještě téměř o rok déle - 388.201 a 202 byly dovezeny do Prahy v polovině prosince 2020 (viz Další lokomotivy TRAXX MS3 v České republice).
Lokomotivy byly dodány od výrobce bez schválení typu a proto v Česku nejprve zahájily zkušební provoz. 388.001 a 002 zpočátku výhradně v nákladní dopravě, druhý jmenovaný pak na požadavek Drážního úřadu i v osobní dopravě na vlacích ČD mezi Chebem a Karlovými Vary. 388.201 a 202 se krátce po příjezdu k majiteli dočkaly nasazení na lince R8 mezi Bohumínem a Brnem s případnými obraty mezi Bohumínem a Prahou. Problémy s komunikací mezi lokomotivou a vozy po UIC lince však stále neposunuly schválení lokomotiv ke svému cíli.
V první polovině března pak vyexpedoval výrobce dalších 6 lokomotiv pro své zákazníky v Česku. Všechny opustily Kassel 12. 3. 2021. Tři lokomotivy pro ČD Cargo 388.003-005 přepravoval po Německu RailAdventure, z Bad Schandau se jich ujalo DB Cargo Czechia s vectronem 193.363 a dopravilo je krátce po půlnoci 13. 3. 2021 do SOKV Ústí nad Labem. Stroje pro Regiojet v celé trase převážel dopravce RailTransport-Stift, po českém území na licenci MBM rail a s přestávkou na přespání strojvedoucího, takže do Prahy byly přivezeny až 13. 3. 2021 v dopoledních hodinách.
Na fotografii z 13. 3. 2021 je zachycen konvoj nových lokomotiv Regiojet 388.203-205, tažených strojem 223.158, při průjezdu po Novém spojení v Praze.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
Čínský Bison přijel na testy do Velimi
Dne 17. března 2021 přijela přes hraniční přechod v Děčíně do České republiky nová hybridní traťová elektrická lokomotiva z produkce čínského výrobce CRRC Zhuzhou Locomotive. Dvě tyto lokomotivy si objednala dceřiná společnost ÖBB – Rail Cargo Hungaria s tím, že jsou určeny k provozu na jednofázových napájecích systémech (15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz). Čtyřnápravová lokomotiva má délku přes nárazníky 19 470 mm a max. rychlost 140 km/h. Trvalý výkon lokomotivy je 5 600 kW a je také vybavena bateriovým Last Mile modulem. Rail Cargo Hungaria předpokládá nasazení a tedy i schválení lokomotiv pro provoz v Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Makedonii, Řecku a Bulharsku. První lokomotiva (jedná se však o stroj 002) přijela do Evropy už 17. prosince 2020 lodí do přístavu v Brémách, odkud zamířila na vstupní statické a dynamické testy do zkušebny DB Systemtechnik v Mindenu. Další testy Bisona budou realizovány ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi.
Do České republiky byla lokomotiva přepravena z německého města Braunschweig a na německém území zajišťoval její přepravu dopravce RailAdventure. Na českém území se přepravy do cílové stanice Velim zhostil dopravce DB Cargo Czechia s tím, že v celé trase byl hnacím vozidlem Taurus 183.500 RailAdventure. Do Ústí nad Labem jih byly ve vlaku řazeny ještě tři Vectrony 537.0035, 0036 a 0037 pro polskou společnost Industrial Division směřující do depa ČD Cargo v Ústí nad Labem.
Na snímku ze 17. března 2021 je zachycen Bison 002 ve stanici Praha-Holešovice.
Text a foto Jiří Novák
Industrial Division převezme pět Vectronů MS pro intermodální dopravu
Polský lokomotivní pool Industrial Division (ID) v letošním roce získá celkem pět Vectronů MS. Náklady na jejich pořízení budou z větší části pokryty z evropských dotací v rámci polského programu podpory kombinované dopravy. Z podmínek poskytnutí této podpory pak vyplývá, že musí být nasazeny na vozbu intermodálních vlaků. Předpokládá se tedy jejich nasazení u některého z polských dopravců, kteří se angažují v tomto segmentu, neboť přímo ID provozovatelem drážní dopravy není. Podobně i zatím jediný Vectron ID jezdí u společnosti Lotos Kolej (viz První Vectron rozšířil flotilu Industrial Division).
Jako první dorazily do Polska 18. března 2021 lokomotivy 537.0035, 0036 a 0037 (číselně navazují na stroj 537.0034 – viz „Růžový Vectron“ pro Laude dorazil do Polska). Nesměřovaly však přímo do provozu na plánované ose východ - západ, nýbrž do depa PKP Cargo Poznań Franowo, kde na nich probíhají drobné zásahy před jejich nasazením na polské železniční síti. Ze stejného důvodu, ale pro splnění českých požadavků, se ještě o den dříve na pár hodin objevily v depu ČD Cargo v Ústí nad Labem, odkud pak během noci odjely přes Německo do Polska.
Na snímku pořízeném 18. března 2021 ve stanici Zbąszynek Towarowy se představuje lokomotivní vlak TRE 771034 v relaci Ústí nad Labem západ vnější nádraží - Poznań Franowo PFC tvořený zmiňovanými stroji 537.0035, 0036 a 0037.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Orliński
10 let spolupráce mezi operátorem Metrans a leasingovou společností Railpool
Metrans Rail (dříve RailTransport) od roku 2010 zajišťuje pravidelné kontejnerové vlaky mezi terminálem v Praze-Uhříněvsi a přístavem v nizozemském Rotterdamu. Aby operátor Metrans ve spolupráci s dceřinou společností Metrans Rail zajistil jízdu vlaku bez nutnosti přepřahu hnacího vozidla na hranicích, pronajal si vícesystémové elektrické lokomotivy Traxxy MS2e od leasingové společnosti Railpool (viz Lokomotivy TRAXX F140MS na síti SŽDC). Tento typ lokomotivy byl v uvedeném roce jediný, který měl schválení současně v Nizozemsku, Německu i České republice. Jak se postupně zvyšoval počet spojů s dalšími přístavy a terminály v Německu, už pronajaté Traxxy přestaly Metransu postačovat a v roce 2013 si objednal u společnosti Bombardier prvních 20 lokomotiv Traxx MS2e (386.001 až 386.020) v konfiguraci, která umožňuje provoz v Německu, Rakousku, Polsku, České republice, Slovensku a Maďarsku. Ty pak později doplnil ještě dalšími 20 stejnými lokomotivami (386.021 až 386.040, přičemž lokomotivy od čísla 028 umožňují i provoz v Nizozemsku). V roce 2020 zařadil do služby i svých 10 lokomotiv Vectron od společnosti Siemens (383.401 až 410).
Ač společnost Metrans vlastní svých 50 vícesystémových lokomotiv, tak jí to k pokrytí turnusové potřeby hnacích vozidel nestačí a nadále si od Railpoolu pronajímá další lokomotivy Traxx MS2e (na výkonech do Prahy-Uhříněvsi lze např. často spatřit stroje 186.432 nebo 433). K těmto lokomotivám se v březnu 2021 přidaly další čtyři lokomotivy Traxx MS2e (186.534, 535, 537 a 539) v konfiguraci KG10, kdy 186.534 byla opatřena speciálním reklamním polepem k 10letému výročí spolupráce mezi Metransem a společností Railpool. Polep s nápisy Silk Road of Today připomíná, že Metransem přepravované kontejnery, které většinou do evropských přístavů směřují z Asie, nahrazují středověké karavany putující se zbožím z Orientu do Evropy po Hedvábné stezce.
Na snímku z 27. března 2021 je zachycen vlak NEx 43311 Waltershof Dradenau – Praha-Uhříněves v čele s lokomotivou 186.534 v železniční stanici Praha-Libeň.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
16. 10. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3