Listopad 2000

Zahájen elektrický provoz v úseku České Budějovice - Velešín
Ve středu 1. listopadu byl slavnostně zahájen elektrický provoz na trati 196 v úseku České Budějovice - Velešín. V čele prvního oficiálního vlaku Sp 1871 byl řazen budějovický stroj 242.283.
Text Petr Šimoník

Ukončení hlavní opravy lokomotivy 781.600
V závěru října byla v ŽOS Nymburk ukončena hlavní oprava lokomotivy 781.600. Tento stroj má sloužit Českým drahám jako muzejní a měl by se objevovat především při různých historických jízdách a oslavách. Lokomotiva vykonala 30. října 2000 úspěšně zkušební jízdu a ve dnech 1. a 2. listopadu byla oficiálně předána Českým drahám.
Momentálně se v prostorách ŽOS Nymburk rekonstruuje ještě lokomotiva 781.529, která by měla být druhým muzejním „sergejem“ ČD. V prostorách ŽOS Nymburk bychom nalezli ještě třetího „sergeje“, 781.597, který slouží jako zdroj náhradních dílů pro oba muzejní stroje.
Stav lokomotivy 781.600 po provedené opravě dokumentuje snímek pořízený 3. listopadu 2000 v areálu ŽOS Nymburk.


Text a foto Martin Poborský

Prezentace IDS Hradec Králové - Pardubice
V sobotu 4. listopadu proběhla prezentace připravovaného integrovaného dopravního systému v oblasti Hradec Králové - Pardubice. V rámci akce bylo možno cestovat na jízdní doklady MHD Pardubice a Hradec Králové i ve vlacích ČD a naopak s jízdenkami ČD cestovat v autobusech a trolejbusech obou dopravních podniků. Elektrickou jednotkou řady 471 byly navíc vedeny některé pravidelné vlaky na trati Pardubice - Jaroměř a navíc jeden pár vlaků, který měly v trase Pardubice - Hradec Králové hl. n. jízdní dobu pod 15 minut.
Text Petr Štefek

Změny v trolejbusové dopravě v Brně
V poledních hodinách 7. listopadu dojde k podstatným změnám v trolejbusové dopravě v Brně. Po delších přípravách zde přejde poměrně vytížená polookružní autobusová linka 140, na které dosud jezdila zejména kloubová vozidla, do elektrické trakce. Hlavním důvodem k této změně byl fakt, že na této trase jezdila ekologicky nepříliš vyhovující vozidla (z velké části staré Ikarusy) v podstatné délce trasy „pod dráty“.
Přes relativně malou délku nově budovaného trolejového vedení se stavba nevyhnula problémům, z nichž nejzajímavější je řešení průjezdu Slovanským náměstím v Králově poli. Napříč parkem v jeho středu totiž vede linka č. 132 po jediné výlučně trolejbusové trati s osobní přepravou v Brně. Nově je křížení dvou kolmých linek řešeno jako jeden velký kruhový objezd (kde každé vozidlo ve všech směrech vždy absolvuje polovinu oblouku) a provozně zajímavá spojka napříč parkem bude následně v rámci kompromisní dohody dopravního podniku s magistrátem a památkáři zrušena a rekultivována. Na snímku je na této spojce zachycen 6. září 2000 vůz č. 3243.
V souvislosti s převedením linky 140 do elektrické trakce bude také trvale přeložena linka 136 z ulic Jana Babáka a Palackého na ulici Zborovskou, kde bude souběžná s trasou 134. Zvláště tato změna je v rámci jinak všeobecně podporovaného ekologického projektu vnímána veřejností poměrně rozporuplně.
Text a foto Petr Nohel

Modernizace vozidlového parku Dopravního podniku města Jihlavy
Modernizace vozidlového parku Dopravního podniku města Jihlavy pokračovala i ve druhé polovině roku 2000. V říjnu byly zakoupeny další dva nové nízkopodlažní trolejbusy 21 Tr ze Škody Ostrov nad Ohří, které u DPMJ rozšířily jejich celkový počet na 6 kusů. Obdržely čísla 52 a 53 a od listopadu 2000 jsou nasazeny v pravidelném provozu na trolejbusových linkách v Jihlavě.
Text Daniel Brabenec

40. výročí tragické železniční nehody u Stéblové
14. listopadu proběhl za účasti primátora Pardubic, náměstka primátora Hradce Králové, starostů Čeperky a Stéblové i zástupců Českých drah pietní akt u příležitosti 40. výročí tragické železniční nehody u stanice Stéblová. Na místě, kde - za dodnes do všech detailů nevyjasněných okolností - došlo krátce před 18. hodinou k čelní srážce dvou osobních vlaků s následným požárem, zahynulo 118 lidí.
Smutečnímu shromáždění byla též přítomna přibližně stovka pozůstalých a dalších pozvaných hostů. Zároveň byl na místě původního křížku odhalen nový pomník, jak dokládá snímek pořízený přesně po čtyřiceti letech od události.
Doufejme, že tragický primát tohoto neštěstí již nebude nikdy v historii železniční dopravy v České republice překonán.Text a foto Petr Nohel

Zkoušky se soupravou 810 + 010 + 010 + 810 na trati Tanvald - Kořenov
Dne 14. listopadu 2000 se uskutečnily zkoušky se soupravou 810 + 010 + 010 + 810 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov. Se stoupáním 58 promile si motorové vozy řady 810 poradily i přes nepříznivé počasí, které ten den panovalo. Druhý vůz 010 zde simuloval zátěž v celé soupravě.
V nejstrmějších úsecích dosahovala souprava rychlosti 15 až 18 km/h. U motorového vozu 810.242 dosáhla teplota motoru 85 °C a teplota převodovky 110 °C, u motorového vozu 810.652 byla teplota motoru 90 °C a teplota převodovky 115 °C. Během zkoušek byly prováděny rozjezdy v nejkritičtějších místech trati, které se vždy zdařily.
Zkoušky dopadly úspěšně a bylo povoleno nasazení soupravy 810 + 010 + 810 s možností doplňování soupravy o další motorové vozy řady 810 za příznivých adhezních podmínek.
Na snímku je souprava 810.652 + 010.183 + 010.193 + 810.242 při zkušební jízdě nad Dolním Polubným.
Text a foto Petr Prokeš

Provoz trolejbusů Škoda Sanos ukončen
16. listopadu byl ve Zlíně (Dopravní společnost Zlín - Otrokovice), a tím zároveň i v celé ČR, předčasně ukončen provoz trolejbusů Škoda Sanos. Dříve ohlášeným termínem byl 31. prosinec 2000. Ve Zlíně zůstal pouze muzejní vůz č. 329, který je prozatím nasazen do pravidelného provozu.
Šest ze sedmi posledních trolejbusů této značky bylo prodáno do hlavního města Bosny a Hercegoviny Sarajeva. Novým vlastníkem vozů je firma „GRAS JAVNO KOMUNALNO PREDUZEČE“, která provozuje vozy Sanos od roku 1985 v počtu cca 40 kusů. V současné době je jich zejména díky válečným událostem provozních pouze devět. Ostatní jsou v opravě nebo zrušeny.
Vozy ze Zlína byly přepraveny po železnici, přičemž poslední zásilka tří vozů čísel 326, 330 a 331 dorazila do Sarajeva 29. 11. 2000.
Text Petr Nohel

Rušení lokomotiv řady 182
Dne 17. listopadu bylo odtaženo třináct zrušených lokomotiv řady 182 z DKV Ostrava do žst. Přerov. V neděli 19. 11. pokračovala část konvoje, konkrétně stroje inv. čísel 182.158, 165, 009, 030, 027 a 135 do Metalšrotu Tlumačov. Zbývajících sedm směřovalo v čele s přerovskou 363.034 jako vlak 1. nsl 63410 do Brna. Vlak měl v celé trati omezenou rychlost na 30 km/h, na výměnách pouze 10 km/h. V 15.10 dorazil konvoj na brněnské hlavní nádraží, odkud byly za několik minut zrušené stroje 182.112, 033, 018, 059, 066, 079 a 012 odtaženy staniční zálohou 731.012 na dolní nádraží. Následující den byly lokomotivy přistaveny do Centrokovu v Komárově k fyzické likvidaci.
Text Jan Kopal

Trať Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice řízena dle předpisu D3
Od 28. listopadu je na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice zavedeno řízení dopravy dle předpisu D3. Na trati je jediná dopravna a to koncová Ostravice. Ta je vybavena samovratnými výhybkami, celá trať je pak vybavena dispečerským a diagnostickým systémem Remote 98.
Text Petr Štefek

 
<<<    1999    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2001    >>>
© SPŽ 2000