Leden 2001

Nová úmluva RIC, obsahující změnu ve značení osobních vozů
Od 1. ledna 2001 vstoupila v platnost nová úmluva RIC, obsahující také změnu významu některých malých písmen ve značení osobních vozů. K tomuto datu přistoupily ČD ke změně značení u všech nesprávně označených osobních vozů, zejména zařazených v režimu RIC. U vozů podobného typu a vlastností je k písmennému označení doplněn ještě číselný kód. Vozy BDmee a vozy v režimu RIC musí být přeznačeny do 31. května 2001, vnitrostátní osobní a přípojné vozy pak do 1. ledna 2003.
Podrobnější informace naleznete v článku Přeznačení písmenného označení osobních vozů ČD.
Text Daniel Brabenec

Ukončena hlavní oprava stroje 781.529
Dne 4. ledna 2001 byl do DKV Česká Třebová, PJ Letohrad přivezen „sergej“ 781.529, na kterém byla ukončena hlavní oprava v ŽOS Nymburk. Jedná se o již druhou lokomotivu řady 781 opravenou jako muzejní, neboť již dříve byl opraven stroj 781.600 (viz Ukončení hlavní opravy lokomotivy 781.600).
Po příchodu do Letohradu je lokomotiva 781.528 nasazena v turnusové skupině 752 na trati Letohrad - Miedzylesie na vlacích Sn 44263 Letohrad 8:20 - Miedzylesie 9:55, Sn 44268 Miedzylesie 12:53, Lichkov 13:15 - 13:25, Letohrad 13:52 - 14:52, Ústí nad Orlicí 15:04. Z Ústí nad Orlicí se má vracet na vlaku Nex 47427, ale obvykle jezdí zpět jako lokomotivní vlak. Na těchto výkonech se bude vyskytovat až do vypršení garanční lhůty.
Současný vzhled lokomotivy 781.529 dokumentuje fotografie pořízená v letohradském depu 17. ledna 2001.
Text a foto Jan Kopal

Zkoušky jednotky řady 425.95 TEŽ
Ve dnech 4. až 9. ledna 2001 budou probíhat zkoušky nové jednotky Tatranských elektrických železnic (TEŽ) řady 425.95, které pro Železnice Slovenskej republiky provádí ČD - Výzkumný ústav železniční. Měření se provádí v traťovém úseku Poprad-Tatry - Starý Smokovec, protože zbývající tratě TEŽ nejsou pro měření vhodné z hlediska sklonových a směrových poměrů, nebo dokonce nemají pro provoz nových jednotek přizpůsoben průjezdný průřez (úzký profil v úseku Starý Smokovec - Štrbské Pleso).
Výsledky měření budou po vyhodnocení podkladem pro schvalování nového typu slovenským drážním úřadem a následně budou uplatněny při sériové výrobě dalších 13 souprav. Ty mají být dodány konsorciem ŽOS Vrútky a Adtranz STADLER do konce roku 2001.
Snímek je pořízen ve Starém Smokovci 12. prosince 2000 během prvních zkušebních jízd prototypového vozu 425.951.

Text a foto Jiří Konečný

Zkušební nasazení lokomotivy řady 210 s vozy Baafx na trati Jihlava - Havlíčkův Brod
Do konce ledna probíhá zkušební nasazení lokomotivy řady 210 s vozy Baafx na trati Jihlava - Havlíčkův Brod. Na vybraných vlacích jezdí zapůjčený stroj 210.026 s dvěma vozy Baafx. Mimo tuto dobu je nasazena na posunu v obvodu jihlavské stanice. Perspektivně by měla nahradit na této trati vlaky vedené motorovým vozem 810 nebo některé klasické soupravy s řadou 230 a 242.
Text Daniel Brabenec

Druhý prototyp trolejbusu Škoda 22 Tr v Ústí nad Labem
Od 17. ledna 2001 je v Ústí nad Labem ve zkušebním provozu bez cestujících druhý prototyp kloubového nízkopodlažního trolejbusu Škoda 22 Tr (v. č. 11748). První prototyp (v. č. 11747), který se v Ústí nad Labem představil již v září 1994 s výzbrojí AEG, je nyní ve firmě Škoda Trakční motory, kde proběhne rekonstrukce na pohon s asynchronními trakčními motory a pomocným dieselovým agregátem. Poté bude zkušebně nasazen v Plzni jako typ 22 Tr ACI.
Text Milan Procházka

Provoz na dalším obnoveném úseku II. koridoru zahájen
Ve čtvrtek 18. ledna byl slavnostně zahájen provoz na třetím obnoveném úseku II. tranzitního koridoru Huštěnovice - Otrokovice. V rámci této 13 km dlouhé stavby, kterou jako vyšší zhotovitel provedla ostravská firma Tchas, byly modernizovány stanice Otrokovice, Napajedla, Huštěnovice a zastávka Spytihněv. Dále byl postaven nový silniční nadjezd v Otrokovicích, položeno 27,8 km kolejí, 38 výhybek či obnoveno 35 km trolejového vedení. Rekonstruováno bylo též patnáct mostních objektů, včetně přemostění hlavního toku Moravy, kde byla ponechána původní ocelová konstrukce. Přemístěno bylo 150 000 krychlových metrů zeminy. V tomto traťovém úseku je, krom směrově náročnějšího úseku Otrokovice - Napajedla, nově stanovena rychlost 160 km/hod. Role „elitního“ zahajovacího vozidla, které na slavnostní akt přivezlo pozvané hosty, se zhostila příměstská patrová jednotka 471.003.
Text Petr Nohel

Rekonstruované tramvaje T3P v Praze
Od 20. ledna nasadil pražský dopravní podnik do provozu sériové rekonstrukce tramvajových vozů T3 označené jako T3P. Touto rekonstrucí by mělo projít celkem 270 vozů, u nichž by měla být prodloužena životnost až čtyřicet let starých vozů o dalších patnáct let. Rekonstrukci zajišťuje firma Pars nova Šumperk ve spolupráci s firmami Alstom a ČKD Pragoimex, část rekonstrukcí se bude provádět také přímo v Praze (dílny DP Hostivař). Rekonstrukce spočívá v dosazení nové trakční výzbroje Alstom Progres (včetně statického měniče), komplexní obnově skříně, v interierech tramvaje je instalována nová podlaha Altro, nové sedačky Fainsa, pohon dveří, madla, informační systém BUSE a nově je také vybavena kabina řidiče. Rekonstruované tramvaje jsou deponovány ve vozovně Pankrác a nyní jsou nasazovány hlavně na linky č. 3, 21 a 16.
Text redakce

Přeprava lokomotiv řady Di3 do Kosova
V druhé polovině ledna 2001 probíhala přes české území tranzitní přeprava původně norských lokomotiv řady Di3, u nás známých především jako „nohabky“. Cílem těchto lokomotiv je Kosovo, kam jsou dopravovány jako humanitární pomoc. Tyto stroje jsou přes území České republiky přepravovány jednotlivě po trase PKP - Bohumín - Břeclav - ÖBB (jsou podány k přepravě z polských Chałupek do maďarské stanice Sopron). Jedná se o celkem čtyři lokomotivy této řady: Di3-643, Di3-641, Di3-619 a Di3-633.
Na snímku z 23. ledna je zachycen stroj Di3-641 odstavený v Ostravě levém nádraží - obvod ONV.Text a foto Petr Štefek

První elektrický vlak v úseku Velešín - Kaplice
24. ledna 2001 proběhla v úseku Velešín - Kaplice zkušební jízda prvního vlaku v elektrické trakci, když vlak Pn 48041 byl v úseku České Budějovice - Kaplice veden lokomotivami 240.014 a 240.008. Pravidelný provoz v elektrické trakci bude zahájen 1. února 2001.
Text Petr Štefek

V žst. Zdětín u Chotětova zavedena nepřetržitá výluka dopravní služby
Od 28. ledna 2001 bude v žst. Zdětín u Chotětova zavedena nepřetržitá výluka dopravní služby. Všechna mechanická návěstidla budou zneplatněna. Stanice zůstane obsazena pouze jedním zaměstnancem ve směně v kumulované funkci komerčního pracovníka a závoráře. Po dva roky zůstane veškeré vybavení stanice včetně kolejí nedotčené. Potom se uvažuje o jejich demontáži. Významná vlečka do Benátek nad Jizerou o délce přibližně 6 km bude obsluhována ze sousední stanice Chotětov.
Text Petr Vaněk

 
<<<    2000    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2002    >>>
© SPŽ 2001