Únor 2002

Útlum nasazování řady 750 v PJ Havlíčkův Brod
3. změna GVD má za následek také podstatný útlum nasazování řady 750 v PJ Havlíčkův Brod. Začátkem února by měla přijít do Havlíčkova Brodu dvojice lokomotiv řady 742, které spolu s již provozovaným dvojčetem stejné řady definitivně nahradí stroje 750 v nákladní dopravě. Jejich úkolem je vozba Mn vlaků do Hlinska v Čechách a zpět s přepravou zátěže dřevokombinátu ve Ždírci nad Doubravou. Dále by měly také zajíždět na Mn vlaku do Šlapanova (přeprava vozů pro Čepro), na který je nyní pro nedostatek lokomotiv nasazována havlíčkobrodská záloha 731.003. Odstavena pak bude jedna z lokomotiv 750.098 nebo 750.214. Řada 750 tak zůstane pouze na vozbu Os/Sp vlaků do Pardubic. Ale i zde je vážný předpoklad pro náhradu klasických souprav motorovými vozy od nového GVD, což by znamenalo definitivní ukončení provozu této řady v Havlíčkově Brodě.
Na fotografii ze 14. listopadu 2001 se představuje 750.275 na Os 14855 Havlíčkův Brod - Jihlava při výluce mezi Šlapanovem a Dobronínem, kdy byla zajišťována vozba Os vlaků mezi Šlapanovem a Havlíčkovým Brodem v nezávislé trakci.
Text a foto Daniel Brabenec

V žst. Jihlava bylo otevřeno nové ČD Centrum
4. února bylo v žst. Jihlava slavnostně otevřeno nové ČD Centrum, celkově již 22 u ČD. Otevření se zúčastnil ministr dopravy Jaromír Schling, představitelé vedení ČD a zástupci města Jihlavy a kraje Vysočina. Celkově přišla výstavba na 14,7 mil. Kč, z toho přispěl Magistrát města Jihlavy 1 miliónem korun, zbytek byl pokryt úvěry. Investorem stavby byla Stavební správa Plzeň.
Po dobu výstavby byly osobní pokladny přesunuty do náhradních prostor. V interiéru budovy stanice probíhaly úpravy, spojené se změnou členění interiéru vestibulu a přilehlých prostor, včetně nově přestavěných pokladen a čekárny. Zároveň s tím byl uveden do provozu nový akustický a vizuální informační systém (zkušební provoz již od prosince 2001) s počítačovým hlášením informací a zobrazováním na velkoplošných LED panelech. Bohužel ty jsou pro nedostatek financí pouze v odbavovací hale, v čekárně a na prvním nástupišti, na druhém a třetím nástupišti zůstal zachován původní informační systém s ručním zasouváním směrových tabulí. Vstupní dveře do vestibulu a na 1. nástupiště jsou ovládány bezdotykově, nad hlavním vchodem je také umístěn nově řešený přístřešek a prosvícený nápis s názvem stanice a hodinami.
Veškeré úpravy budovy musely respektovat stanovisko památkářů na zachování jejího původního vzhledu. Nyní chybí stanici již jen nová omítka. Jistým minusem stavby je nedořešení bezbariérového přístupu hlavním vchodem, kdy jsou vozíčkáři nuceni objíždět celou budovu a do haly vjíždět vchodem z prvního nástupiště.
Text Daniel Brabenec

Zkušební jízda lokomotivy 708.012 v trati Liberec - Tanvald
Dne 5. února proběhla zkušební jízda lokomotivy 708.012 se třemi přípojnými vozy řady 010 na osobních vlacích 6379/6332 v trati Liberec - Tanvald a zpět. Uvedená souprava by měla zesílit přeplněné osobní vlaky na této trati. Při zkušebním nasazení však lokomotiva řady 708 oproti soupravě 810 + 010 citelně prodlužovala jízdní doby a pro pravidelnou vozbu se jeví jako nevhodná. Zvýšení kapacity osobních vlaků na trati Liberec - Tanvald se bude muset provést jiným způsobem.
Text Petr Prokeš

Posunutí termínu nasazení řady 714 v PJ Telč
5. února byl opět posunut termín přesunu zbývajících lokomotiv řady 751 z Telče a jejich náhrady řadou 714. Minimálně do začátku března zůstane zachován současný stav vozidel v PJ Telč (tj. 751.333, 751.364 a 714.016). Od března by měly České dráhy začít přebírat repasované lokomotivy řady 714 z ŽOS Nymburk (jde o stroje dříve neodebrané z ČKD) a dva stroje z této série budou přiděleny DKV České Budějovice. Jedna nebo dvě lokomotivy řady 714 (buďto tyto repasované nebo jiné z DKV České Budějovice) poté budou předány do Telče a nahradí zde kompletně řadu 751. Zároveň tato dodávka lokomotiv řady 714 částečně omezí nasazování starších řad dieselových vozidel na celé síti ČD.
Na ilustrační fotografii z 10. 11. 2002 jsou zachyceny lokomotivy 714.227, 228, 231, 226, čekající v ŽOS Nymburk na své dokončení.Text Daniel Brabenec, foto Jan Kopal

Rekonstrukce lokomotivy 230.060 na 240.260
V DKV České Budějovice v současnosti probíhá vyvazovací oprava zdejší „laminátky“ 230.060, při které budou vyměněny původní nápravové převodovky za převodovky příslušející řadě 240. Ty umožňují dosažení maximální rychlosti 120 km/h oproti původním 110 km/h. Po ukončení opravy jsou naplánovány zkoušky a poté má být lokomotiva během března přistavena do Tábora k provedení nového nátěru a zařazena do provozu pod novým označením 240.260. Právě nedostatek nápravových převodovek na řadu 230 vedl DKV České Budějovice v loňském roce k zažádání o provedení rekonstrukce záměnou převodovek za zatím dostupné z řady 240. Všechny v budoucnu takto rekonstruované lokomotivy budou nově přeznačovány na řadu 240.2 se zachováním původního inventárního čísla. Kromě změny převodu zůstane lokomotiva stejná jako ostatní stroje řady 230, tj. i bez elektrodynamické brzdy, typické pro řadu 240.
Text Daniel Brabenec

Zvláštní vlak pro italské studenty
V únoru zavítal na koleje Českých drah zvláštní vlak pro italské studenty. Na části jeho trasy byla vlakovou lokomotivou i bohumínská „bobina“ E 499.004 (140.004). Tento stroj tak zavítal do Nymburka a Prahy. Na zpáteční cestě do domovského depa jel 20. února tento stroj na přípřeži vlaku Sp 1903, vlakovým strojem byla lokomotiva 162.011.
Uvedený spěšný vlak se zmiňovanými lokomotivami v čele je zachycen na fotografii pořízené během pobytu v žst. Pardubice hlavní nádraží.
Text a foto Pavel Větříšek

Dokončení výroby lokomotiv 724.704 a 744.702
22. února byla v JLS Jihlava dokončena již čtvrtá lokomotiva řady 724. Stroj 724.704 je určen pro Sokolovskou uhelnou na vozbu pracovních vlaků s výklopnými vozy. Právě kvůli těmto vozům, vyklápěným vzduchovými válci, byla vybavena výkonnějším kompresorem pro dostatečnou dodávku stlačeného vzduchu. Provedením i barevným schematem pak odpovídá své předchůdkyni 724.703, zařazené v provozu u téže společnosti.
V dalším závodě ČMKS - ŽOS Česká Třebová - je právě dokončována druhá lokomotiva řady 744, a to stroj 744.702 pro Severočeské doly Bílina. Na rozdíl od prototypu 744.701, vyrobeného v JLS, je tato lokomotiva maximálně unifikovaná s řadou 724.7, včetně hydrostatického pohonu kompresoru a zastaralých stejnosměrných elektrických pomocných pohonů (744.701 měla pomocné pohony střídavé třífázové).
Lokomotiva 744.702 se představuje na snímku, pořízeném 22. února v kolejišti železniční stanice Česká Třebová.
Text Daniel Brabenec, foto Jan Kopal

Plánovaná nová zastávka Telč-Staré město
Do konce roku 2002 by měla vzniknout železniční zastávka také v jižní části Telče mezi stanicí Telč a zastávkou Radkov tratě Kostelec u Jihlavy - Slavonice. Zastávka Telč-Staré město vznikne z požadavku města Telče, které bude výstavbu také hradit. Délka perónu 50 m vyhovuje pro zastavení vlaku s jedním motorovým a dvěma přívěsnými vozy řady 810 a 010.
Text Daniel Brabenec

 
<<<    2001    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2003    >>>
© SPŽ 2002