Květen 2002

První rekonstruovaná tramvaj T3 s asynchronním pohonem v Brně
Od začátku května probíhají v Brně zkoušky první rekonstruované tramvaje T3 s asynchronním pohonem, u které je navíc poprvé použita zcela nová vozová skříň VarCB3, vyrobená jako náhradní díl podle projektu ČKD Pragoimex v Krnovských opravnách a strojírnách. Při stavbě skříně VarCB3 byly použity nové technologie a materiály sledující celkové zvýšení tuhosti konstrukce. Její variabilní uspořádání umožňuje zabudování v ČR běžně užívaných druhů elektrických výzbrojí. Vzhledově tato skříň vychází z původního designu vozu T3, i když se v některých částech liší.
Vlastní rekonstrukci, i když v daném případě by bylo přesnější pojmenování novostavba, prováděly od podzimu loňského roku firmy ČKD Pragoimex, Alstom, KOS Krnov a Dopravní podnik města Brna v ústředních dílnach v Medlánkách. K pohonu je poprvé v Brně využita výzdroj EuroPulse firmy Alstom Industry. Vozidlo, typově označené jako T3EV, je vybaveno novými asynchronními trakčními motory ČKD Pragoimex TAM 1003 o jmenovitém výkonu 4 x 84,5 kW (oproti původním 4 x 40 kW!), což by mělo v budoucnu - spolu s celkovým zesílením konstrukce skříně a pojezdu - umožnit provoz s nízkopodlažním nemotorovým vlečným vozem o délce 10 metrů pro 92 cestujících. Studie realizovatelnosti provozu zadaná VÚKV potvrdila možnost nasazení takovéto soupravy na brněnských linkách 1 a 2.
Zřejmě 13. června by měl být podle plánu najet předepsaný počet kilometrů zkušebního provozu. Po několikadenní přestávce a vyhodnocení poznatků ze zkušebního provozu by měl být ještě v červnu zahájen zkušební provoz s cestujícími. Vzhledem k nemožnosti spřažení nového vozu T3EV do dvojice s jakoukoliv jinou tramvají DPmB lze předpokládat nasazení především na linkách 4 nebo 10, které jsou provozovány sólo vozem typu T3.
Vůz T3EV evidenčního čísla 1560, na kterém byla provedena prototypová rekonstrukce, je zachycen na fotografii, pořízené 5. června na smyčce v Modřicích při obratu do Bystrce. Tuto trasu mimo centrum města absoloval vůz při najíždění kilometrů nejčastěji. Každé odpoledne najel přibližně 150 km. Pokud dopadne testování vozu 1560 DPmB úspěšně, lze v budoucnu očekávat rekonstrukce tramvají typu T3, jež jsou ve většině měst střední Evropy stále nejrozšířenějším tramvajovým typem (navíc na konci životnosti), s použitím nové vozové skříně VarCB3 ve větší míře. Kromě Brna, kde je ještě letos očekáváno dalších 5 vozů, bychom se s těmito tramvajemi měli setkat i v Praze, Plzni a slovenských Košicích. Brněnský vůz 1560 bude také jedním z exponátů letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Text a foto Petr Nohel

Zahájení výstavby spojovací větve II. tranzitního koridoru
Počátkem května byla pracemi na výstavbě nového trakčního vedení ve stanici Štěpánov a v úseku Štěpánov - Střeň zahájena výstavby spojovací větve II. tranzitního koridoru Českých drah Přerov - Česká Třebová.
Text Petr Nohel

Slavnostní zahájení 6. sezóny železničního muzea ve Zlonicích
V sobotu 4. května 2002 bude slavnostně zahájena 6. sezóna železničního muzea ve Zlonicích. Zahájení je spojeno s oslavami 120. výročí otevření místní dráhy Zlonice - Hospozín. Na tento den jsou plánovány jízdy historických nákladních a osobních vlaků s motorovým vozem řady M 131.1. Muzeum představí nově opravené exponáty a bude zahájen prodej malosériového modelu ve velikosti HO nejmenší dochované normálněrozchodné parní lokomotivy v ČR Orenstein&Koppel, výrobní číslo 6289, která se nachází v muzeu ve Zlonicích.
Text Petr Prokeš

Stránky přátel železnic navštívil jubilejní 100000. čtenář
9. května navštívil Stránky přátel železnic jubilejní 100000. čtenář. Všem spolupracovníkům, příznivcům a především čtenářům děkujeme a těšíme se, že nám zachováte i nadále Vaši přízeň.
Text redakce

Zvláštní vlak Venice - Simplon Orient Express
Už poněkolikáté zavítala na naše území patnáctivozová souprava zvláštního vlaku Venice - Simplon Orient Express. Ten 9. května odvezla v úseku Kutná Hora hlavní nádraží - Praha hlavní nádraží muzejní lokomotiva E 499.004 (140.004) z DKV Ostrava, PJ Bohumín.
Na snímku je souprava tohoto zvláštního vlaku zachycena po příjezdu na pražské hlavní nádraží. Zpět do Bohumína se stroj E 499.004 vrátil přes Český Těšín v čele pátečního rychlíku 1541.Text a foto Jiří Konečný

Srážka vlaků v úseku Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří
V pátek 10. května ve 4:36 hod. došlo v km 159,5 1. traťové koleje úseku Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří k čelní srážce vlaku Rn 44182 s vlakem Pn 67717, který jel z důvodu překročené ložné míry (převážel vojenskou techniku NATO) po nesprávné koleji. Strojvedoucí z lokomotivy, vezoucí vojenský transport, včas vyskočil, druhý strojvedoucí nehodu nepřežil a zahynul v troskách lokomotivy. Dále bylo zraněno 10 amerických vojáků. Obě dieselové lokomotivy - 750.386 a 749.234 - byly těžce poškozeny a čeká je zrušení. Na trati byla přerušena na celý den veškerá doprava a cestující byli přepravováni náhradní autobusovou dopravou.
Text Milan Procházka

Lokomotiva 753.197 majetkem Radka Šauera
V květnu roku 2001 se majetkem Radka Šauera stala lokomotiva 753.197, která byla původně majetkem Českých drah a byla dislokována v DKV Louny (PJ Chomutov). Stala se tak prvním soukromým „brejlovcem“. Tento stroj byl poté pronajat firmě OKD, Doprava a byl nasazen na stavební vlaky na I. koridoru ČD.
Po ukončení loňské stavební sezony byl tento stroj přistaven do opravy ve firmě LOKOMONT Brno. Střední oprava této lokomotivy byla v LOKOMONTu ukončena začátkem května tohoto roku. Na přání zákazníka bylo provedeno mnoho úprav, zejména jde o nahrazení parního generátoru PG 500 balastem, zrušení vodních prostor nádrže a zvětšení objemu naftové nádrže na 5500 litrů. V rámci zlepšení pracovního komfortu strojvedoucího bylo stanoviště opatřeno celou řadou doplňků, např. odpruženými sedačkami Karosa, stahovacími roletami u čelních oken, zpětnými zrcátky po stranách kabiny, regulací topení stanoviště apod. Zároveň bylo celé stanoviště očalouněno látkou. Lokomotiva dostala nový lak PUR I podle předlohy zákazníka, strojovna byla nastříkána žlutou barvou a nátěr byl obnoven také na stanovištích a pultech strojvedoucího.
Opravenou lokomotivu zákazník převzal 10. května 2002. Snímek představuje tuto lokomotivu při převozu z Brna do Kladna dne 12. května 2002 mezi zastávkami Lysá nad Labem-Dvorce a Otradovice. Stejně jako další Šauerovu lokomotivu 730.613 má i tuto pronajatu nadále společnost OKD, Doprava a od 29. května ji opět využívá na vozbu stavebních vlaků na I. koridoru v severních Čechách.
Text Petr Štefek, foto Martin Poborský

V Mladějově zprovozněna parní lokomotiva č. 5
V sobotu 11. května se v Muzeu průmyslových železnic v Mladějově představí po delší době také nově zprovozněná parní lokomotiva č. 5, která zde spolu se strojem č. 1 zahájí novou sezónu. Po více jak desetileté přestávce (naposledy byla způsobilá provozu v roce 1991) vykonala 20. dubna 2002 po opravě kotle úspěšně tlakovou zkoušku a po drobných opravách bude v této sezóně k vidění v čele muzejních vlaků.
Text Daniel Brabenec

Dvě jízdy po tratích bez pravidelné osobní dopravy
V sobotu 11. května se v obvodu OPŘ Brno konají dvě jízdy po tratích bez pravidelné osobní dopravy. U příležitosti dětské olympiády na náměšťském letišti se uskuteční jízdy po vojenské vlečce z Náměště nad Oslavou na místní letiště. Vlak v této trase bude tvořen lokomotivou řady 754 a čtyřmi vozy řady Bh.
Další jízda se uskuteční na trati ČD Čejč - Ždánice, kde je provozována pouze nákladní doprava. Na objednávku soukromé firmy bude veden osobní vlak ve složení 810 + 2 Btax v trase Veselí nad Moravou - Kyjov - Mutěnice - Čejč - Ždánice a zpět.
Text Jan Palán

Stavba přeložky tratě 010 v úseku DlouháTřebová - odbočka Parník
Ve 20. týdnu (13. - 17. května) začala skrývkou zeminy příprava stavby přeložky tratě 010 v úseku Dlouhá Třebová - odbočka Parník. Částečné přípravy na tuto akci začaly již na podzim roku 2001, kdy byl vykácením stromů a keřů připraven terén. V současnosti zde probíhá testovací pilotáž. Vlastní stavba bude zahájena během měsíce června.
Touto přeložkou se podaří částečně napřímit současný dvojitý oblouk za výjezdem z Dlouhé Třebové, což umožní zvýšení rychlosti v celém úseku Ústí nad Orlicí město - odbočka Parník. Přeložka je součástí koridorové stavby Česká Třebová - Ústí nad Orlicí. Momentálně se též jedná o výkupu garáží, které stojí cestě výstavbě přeložky na čtyřkolejném úseku mezi odbočkou Parník a Českou Třebovou.
Text Petr Nohel

Odprodej lokomotiv bývalých ČKD Dopravní systémy
Společnost Siemens-SKV plní svůj záměr odprodat nepotřebné lokomotivy bývalých ČKD Dopravní systémy. Za cenu šrotu byla v dubnu tohoto roku odprodána hybridní lokomotiva 718.501 (TA 436.0501), a to Zásobovacímu skladu v Nymburce. O měsíc později brány závodu definitivně opustila lokomotiva A 219.0001, jejímž majitelem se stala slovenská firma AM-TUNING. Tato firma rovněž odkoupila lokomotivu 701.736. Ve zličínském závodě tedy zůstaly lokomotivy T 448.0921, která je využívána k posunu, a 709.601, která je nakonec po kratších průtazích nabízena k odprodeji. Podrobnější informace a vyhlídky naposledy odprodaných lokomotiv se dozvíte v článku Osudy posledních lokomotiv ČKD Dopravní systémy na prahu roku 2002.
Text Michal Kozuk

Poslední lokomotiva řady 797.8 pro pražské metro
V první polovině května byla Dopravnímu podniku hlavního města Prahy předána poslední z rekonstruovaných lokomotiv řady 797.8 (ex stroje řad 700, 701 a 702) pro potřeby pražského metra. Lokomotiva 797.817 (T 17) završila nejpočetnější sérii lokomotiv ČMKS - JLS, dodanou jedinému odběrateli. Tento stroj se však od ostatních pražských lokomotiv odlišuje zabudovanou klimatizací stanoviště strojvedoucího, jejíž veškeré součásti jsou uloženy v předním představku a kabině, a také dálkovým ovládáním OPL.
Na fotografii pořízené dne 25. dubna 2002 projíždí téměř dokončená lokomotiva 797.817 areálem JLS v Jihlavě.
Text a foto Daniel Brabenec

Oslavy 90. výročí zahájení provozu na trati Moravské Bránice - Oslavany
V sobotu 18. května se uskuteční oslavy 90. výročí zahájení provozu na trati Moravské Bránice - Oslavany. Současně s těmito oslavami se v Ivančicích chystají také tradiční Ivančické slavnosti chřestu. Při této příležitosti budou v sobotu vypraveny zvláštní vlaky s lokomotivou 354.1217 a soupravou 5 Ba + Da podle následujících jízdních řádů a ve stanici Ivančice bude výstava vozidel.
Text Jan Palán

11. Dampflokfest Drážďany
Ve dnech 18. až 20. května 2002 proběhl pod záštitou drážďanského dopravního muzea již 11. Dampflokfest. V bývalém lokomotivním depu Dresden Altstadt bylo k vidění velké množství parních lokomotiv jak bývalých Deutsche Reichsbahn tak Deutsche Bundesbahn, od nejstarších (povětšinou replik) až po nejmodernější. Krom příznivců parní trakce, pro které byla asi největším magnetem postupná prezentace lokomotiv na točně, si na své přišli i příznivci elektrické trakce, pro které bylo připraveno malé překvapení. U přesuvny bylo totiž možné shlédnout a fotografovat i seřazené prototypy elektrických lokomotiv řad 101, 145, 152, 155, 156, 180, 182 a 185.
Na snímku z 20. května 2002 je zachyceno setkání zástupkyně jedné z nejstarších německých parních lokomotiv a to repliky lokomotivy „Saxonia“ a jedné z nejmodernějších parních lokomotiv 01.137 DB.
Text a foto Jiří Konečný

Natáčení reklamního šotu v Cerhenicích
22. května proběhlo na malém okruhu Železničního zkušebního okruhu v Cerhenicích natáčení reklamního šotu, ve kterém v jedné z „rolí“ vystupovala i lokomotiva 362.120 z DKV Praha. Ta pro tento účel dostala velmi netradiční nátěr, což dokládá snímek, pořízený během natáčení. Nátěr byl proveden speciální nátěrovou hmotou na původní modrý podklad a po ukončení natáčení byl odstraněn.

Text a foto Jiří Konečný

Výstavba nástupišť v žst. Louky nad Olší
V současné době probíhá výstavba dvou nových nástupišť v žst. Louky nad Olší na trati Bohumín - Čadca. Tato stanice nyní neslouží pro nástup a výstup cestujících. Nová nástupiště budou vybudována mezi 1. a 2. kolejí (km 325,664 - 325,914) a mezi 2. a 4 (km 325,384 - 324,634) kolejí. Tato nástupiště budou osvětlena svítidly umístěnými na branách trakčního vedení. Po dokončení stavby, které je plánováno v měsíci červnu, bude zrušena stávající zastávka Louky nad Olší zastávka.
Text Jiří Vaněk

Zprovoznění osvětlení Jezernického viaduktu
Ve večerních hodinách 24. května bylo zprovozněno osvětlení Jezernického viaduktu v traťovém úseku Drahotuše - Lipník nad Bečvou. Jezernický viadukt se skládá ze dvou částí: z cihlového viaduktu z roku 1842 a z viaduktu kamenného z roku 1873 (byl přistavěn při zdvoukolejňování tratě). Oba viadukty prošly v letech 2000 až 2001 rozsáhlou rekonstrukcí, která si vyžádala náklady ve výši 210 milionů Kč, přičemž byl v maximální možné míře zachován jejich původní vzhled.
Od uvedeného data byl viadukt každý večer nasvícen ze strany od hlavní silnice Ostrava - Přerov, netrvalo to však dlouho. Vyskytly se totiž problémy s majitelem pozemku, přes který vedou napájecí kabely a tak se do doby vyřešení záležitosti Jezernický viadukt opět ponořil do tmy.
Na fotografii pořízené dne 24. května během malé slavnosti, uspořádané u příležitosti zprovoznění osvětlení, je zachycen nasvícený Jezernický viadukt.
Text a foto Pavel Větříšek

Předvolební vlak ČSSD
V rámci předvolební kampaně opět po čtyřech letech vyrazil volební vlak České strany sociálně demokratické po kolejích Českých drah a to konkrétně v sobotu 25. května na trase Jihlava město - Bystřice nad Pernštejnem. Vlakem, zastavujícím ve všech velkých stanicích na trati, cestoval také současný ministr dopravy Jaromír Schling. V čele zvláštního rychlíku 34616 se objevila brněnská lokomotiva 475.101.
Na fotografii projíždí tento vlak místem, kde by měla v nejbližší době vzniknout zastávka Jihlava-Pávov.Text a foto Daniel Brabenec

Nákup dalších 20 souprav vozů metra M 1 pro Prahu
V letech 2003-04 rozšíří Dopravní podnik hlavního města Prahy svůj vozový park o dalších 20 souprav vozů metra M 1 (celkem jich tedy bude mít 42). Vozy dodá firma Siemens na základě předchozí smlouvy mezi ČKD Dopravní systémy a Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Finanční krytí celé operace zajistí Česká spořitelna s Československou obchodní bankou. Dvacet nových vozů by mělo pražský dopravní podnik přijít na 4,5 miliardy korun.
Text Richard Lužný

Střet vlaků v žst. Lysá nad Labem
27. května 2002 v 15:30 hod. došlo na kostomlatském zhlaví žst. Lysá nad Labem k najetí posunující elektrické motorové jednotky 452.019+020 do vlakové cesty rychlíku 756 a následnému střetnutí.
Došlo k vykolejení přední části jednotky a dvou vozů rychlíku 756. Pravděpodobnou příčinou nehody je nerespektování návěsti „Posun zakázán“ strojvedoucím posunující jednotky. Omezený provoz vlaků přes kostomlatské zhlaví byl obnoven již v 15:45.
Na snímku pořízeném nedlouho po nehodě je převrácená přední část elektrické jednotky.


Text a foto Martin Poborský

Přerušení provozu u Přelouče
V 1. traťové koleji traťového úseku Přelouč - Pardubice došlo 27. května v důsledku poškozeného trakčního vedení (TV) k utržení sběrače lokomotivy v čele vlaku EC 73. Tím došlo k dalšímu poškození TV a v důsledku toho byla projíždějícím vlakem IC 123 stržena trolej v obou traťových kolejích. Provoz byl přerušen v 12:25. Osobní vlaky byly v tomto úseku nahrazeny autobusy, dálkové vlaky byly vedeny odklonem přes Chlumec nad Cidlinou. Provoz ve druhé traťové koleji byl obnoven v 14:45, v obou kolejích až ve 3:15 následujícího dne.
Text Petr Štefek

Otevřen nový železniční tunel u obce Vepřek
V pondělí 27. května byl slavnostně otevřen nový železniční tunel u obce Vepřek v traťovém úseku Nelahozeves - Vraňany (mezi zastávkami Nové Ouholice a Mlčechvosty). Nový dvoukolejný tunel, který je součástí trasy I. tranzitního koridoru ČD, se nachází na přeložce trati, která nahrazuje původní trasu kopírující břeh Vltavy. Výstavbu tunelu provedla firma Metrostav novou rakouskou tunelovací metodou a doba výstavby byla 15 měsíců. Celkové náklady dosáhly částky 269 mil. Kč.
Provoz tunelu byl slavnostně zahájen jízdou protokolárního vlaku, tvořeného jednotkou řady 471, který k tunelu dorazil v 14:02. Prvním vlakem s cestujícími byl EC 173. Poté se protokolární vlak vrátil k tunelu pro delegaci, která se účastnila otvírání tunelu. Běžný provoz byl zahájen v 15:53, kdy z Vraňan na 2. traťovou kolej vyjel osobní vlak 2305. Zatím je zde provozována pouze první traťová kolej, neboť byla zahájena modernizace druhé traťové koleje. Posledním vlakem, který projel 2. traťovou kolejí starou trasou (tedy mimo tunel) byl vlak vlak 55712, který odjel z Nelahozevsi 28. května v 0:46. Poté byla v 0:55 zahájena výluka 2. traťové koleje. Plný dvoukolejný provoz v tunelové trase bude zahájen po ukončení modernizace druhé koleje, což je plánováno na 9. září.
Na snímku z 9. dubna 2002 je severní portál tohoto tunelu a trasa budoucí dvoukolejné tratě v období těsně před pokládkou kolejí. V levé části snímku je patrná původní trasa této tratě.
Text a foto Petr Nohel

Vykolejení rychlíku 666 při vjezdu do žst. Studénka
Dne 28. května 2002 v 13:00 došlo k vykolejení rychlíku 666 při vjezdu do žst. Studénka. Příčinou byla nesprávně postavená vlaková cesta z 1. traťové koleje na 3. staniční kolej obsazenou vlakem, místo na kolej první. Signalista si sice svůj omyl uvědomil a snažil se jej napravit, žel právě v době, kdy už přes rozhodující výhybku č. 5 projížděl inkriminovaný rychlík. Došlo k podhození výměny pod prvním vozem, který vykolejil, poškodil svršek a zdemoloval odjezdové návěstidlo. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a vlak zastavil asi 20 m před stojící soupravou.
Jelikož zároveň v žst. Studénka probíhala v rámci výstavby II. tranzitního koridoru výluka sudé kolejové skupiny s vyloučením 2. TK do odbočky Košatka, došlo k zablokování celé trati mezi Hranicemi na Moravě a Ostravou. Proto bylo rozhodnuto o vedení důležitých rychlíků a vlaků EC a IC po odklonových trasách a to buď přes Opavu a Bruntál nebo Frýdek-Místek a Valašské Meziříčí. Alespoň takto informovaly sdělovací prostředky. Skutečnost však byla poněkud jiná. Odklonová trasa přes Opavu nebyla vůbec použita a po trati přes Frýdek-Místek projely pouze čtyři vlaky. Jedním byl IC 140 „Detvan“ (zpožděn o 120 minut), který z Ostravy-Kunčic do Frýdku-Místku odvezla lokomotiva 770.111 a odtud dále jeden z „valašských“ strojů řady 750. Druhým odkloněným vlakem bylo EC 130 „Polonia“ (zpožděn o 250 minut), který z Valašského Meziříčí do Ostravy-Kunčic odvezla lokomotiva 751.096 a odtud dále do Petrovic u Karviné stroj 150.026. Touto odklonovou trasou byly vedeny také rychlíky 731 a 732. Některé vlaky byly v úseku Ostrava-Svinov - Studénka nahrazeny autobusy, vlaky 804 a 809 byly v trati Bohumín - Hranice na Moravě odřeknuty. Ostatní vlaky čekaly na zprůjezdnění trati a dosáhly tak značného zpoždění (např. EC 105 +305, IC 141 +366 a IC 123 +260 minut). Provoz byl obnoven v 18:12 a prvním vlakem byl EC 104 (zpožděn o 322 minut). Na snímku odjíždí odkloněný vlak EC 130 „Polonia“, vedený lokomotivou 751.096, z Frýdku-Místku.
Text Petr Štefek, foto Jan Šantrůček

Oslava výročí vzniku rakouských motorových jednotek „Blauer Blitz“
Na přelomu května a června se, v rámci oslav výročí vzniku rakouských motorových jednotek „Blauer Blitz“, objevila na kolejích Českých drah historická motorová jednotka rakouských drah ÖBB ve složení 5145.11 + 7645.02 + 7845.02 + 7645.06 + 5145.01, která byla svého času mj. nasazována na mezinárodní rychlík „Vindobona“.
Zvláštní rychlík, tvořený touto jednotkou obsazenou zahraničními turisty, byl veden z Vídně do Berlína a zpět. Přes naše území projel v trase z Gmündu přes České Velenice, Tábor, Prahu-Vysočany a Lysou nad Labem do Bad Schandau (po pravém břehu Labe), zpět pak v podobné trase, ale po levém břehu Labe.
Na snímku z 30. května je zachycena tato jednotka během cesty do Berlína jako zvláštní rychlík 11014 nedaleko zastávky Pyšely.

Text Jan Palán, foto Josef Pinc

 
<<<    2001    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2003    >>>
© SPŽ 2002