Červenec 2002

Lokomotiva 240.260 v pravidelném provozu
V pondělí 1. července byla nasazena do pravidelného provozu rekonstruovaná lokomotiva 240.260 (ex 230.060) DKV České Budějovice. Lokomotiva je nasazena v PJ Jihlava v TS 211 na vozbu Sp, Os, Rn a Pn vlaků do Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Horní Cerekve a Veselí nad Lužnicí. Po absolvování technicko-bezpečnostní zkoušky na ŽZO v Cerhenicích byla lokomotiva převezena do PJ Tábor, kde se od začátku dubna podrobovala obnově nátěru ve zdejší lakovně, kterou opustila koncem června v novém unifikovaném nátěru pro řadu 230 (červená/slonová kost). Poté vykonala ještě několik zkušebních jízd v okolí Veselí nad Lužnicí a následně byla předána do Jihlavy, kde nahradila ve čtyřdenním turnusu lokomotivu 230.078.
Text Daniel Brabenec

Vyřešeny majetkové poměry k mostnímu provizoriu přes řeku Dyji ve Znojmě
1. července 2002 nabyla účinnosti smlouva mezi ČD a Stavební obnovou železnic (SOŽ), kterou se vyřešily majetkové poměry k mostnímu provizoriu přes řeku Dyji ve Znojmě na trati Znojmo - Šatov. Od tohoto data je provizorium ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření ČD. Po snesení původní ocelové konstrukce znojemského viaduktu bylo na její místo železničním vojskem umístěno mostní provizorium, které mělo sloužit provozu pouze po přechodnou dobu, než bude vyrobena nová mostní konstrukce. Špatná ekonomická situace však dodnes ČD neumožnila zakoupení nové konstrukce a tak po zrušení železničního vojska a privatizaci jeho majetku přešlo provizorium do vlastnictví SOŽ, které jej začalo Českým drahám pronajímat. Smlouva o pronájmu však již vypršela a ČD začaly hledat řešení, jak dostat most do svého vlastnictví. To se nakonec přes jisté nesnáze podařilo vyřešit a 26. června 2002 mohla být podepsána kupní smlouva mezi oběmi zúčastněnými stranami.
Text Daniel Brabenec

První rekonstruovaná lokomotiva řady 705.9 v provozu u JHMD
Počátkem července byla nasazena do zkušebního provozu na síti Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) první rekonstruovaná lokomotiva řady 705.9, a to modrým nátěrem opatřená 705.915. Lokomotiva, poškozená při čelním střetu s lokomotivou 705.918, byla odstavena a později převezena spolu s 705.918 k opravě do ŽOS Česká Třebová, odkud se obě neopravené vrátily zpět do Jindřichova Hradce. V dílnách JHMD v Kamenici nad Lipou byla na lokomotivě 705.915 postupně provedena oprava karosérie a rekonstrukce lokomotivy spojená s remotorizací. Ze strojovny lokomotivy byly odstraněny všechny původní prvky výzbroje, do podlahy byly dosazeny záchytné ekologické vany a balastování pro dosažení původní hmotnosti lokomotivy. Spalovací motor Liaz M 640 C o výkonu 242 kW je uložen na pomocném rámu společně s trakčním alternátorem Siemens Drásov. Na alternátoru je umístěn trakční polovodičový usměrňovač, ze kterého jsou napájeny čtyři původní trakční DC motory. Obě stanoviště strojvedoucího byla opatřena novými řídicími pulty, pravé vstupní dveře na stanoviště byly zaslepeny, byla zesílena a odizolována mezistěna mezi stanovištěm a strojovnou. Lokomotiva je vybavena řídicím systém olomoucké firmy HS Trans, který v sobě sdružuje i funkci KBS a elektronického rychloměru. Na stanovišti jsou nově uspořádané ovládací a signalizační prvky, ukazatel elektronického rychloměru a pákové voliče výkonu (stupňové zadávání). Pro brzdění vlaku byla použita elektricky ovládaná brzda DAKO BSE s ovladačem OBE 1, přímočinná vzduchová brzda s brzdičem BP zůstala původní. Ovládání ruční brzdy bylo přesunuto ze zadní mezistěny pod řídicí pult na stanovišti strojvedoucího. Pomocná elektrická síť lokomotivy byla změněna ze 110 V DC na 24 V DC (snížení počtu akumulátorových baterií). Pro pomocný ohřev motoru a vytápění při zastaveném spalovacím motoru byl na lokomotivu namontován teplovodní agregát Eberspächer.
Stejnou rekonstrukcí nyní prochází i lokomotiva 705.918, která bude opatřena původním červeným nátěrem. Po ukončení zkušebního provozu v příštím roce bude provedena tato rekonstrukce i na dlouhodobě odstavené 705.905. Rekonstruované lokomotivy budou přednostně zasahovat do dopravy na celé síti JHMD, zbytek vozidel turnusové potřeby bude doplňován z lokomotiv nerekonstruovaných. V blízké budoucnosti se pro zefektivnění nákladní dopravy počítá s doplněním dálkového rádiového ovládání na všechny rekonstruované lokomotivy.
Text Daniel Brabenec

Elektrická lokomotiva E 436.004 v čele historických vlaků do Bechyně
Letošní prázdninové víkendy vystřídá v čele zvláštních historických vlaků na trati číslo 202 mezi Táborem a Bechyní původní Křižíkův elektrický motorový vůz EM 400.001 historická elektrická lokomotiva E 436.004 (ČKD), která je majetkem Národního technického muzea v Praze a řadu let byla uschována v Českých Velenicích. Uvedený motorový vůz, který byl na této trati provozován v minulých letech, totiž v současné době podstupuje náročnou opravu v dílnách Českomoravské komerční společnosti v České Třebové.
Na snímku je v Táboře zachycena lokomotiva E 436.004 před odjezdem na zkušební jízdu do Bechyně dne 2. července 2002.
Text a foto Jiří Konečný

100 let ozubnicové trati Tanvald - Kořenov
O víkendech 29. a 30. června a 5. až 7. července se konaly dlouho očekávané oslavy 100 let ozubnicové trati Tanvald - Kořenov. Na vozbě vlaků v rámci oslav se podílely mj. parní lokomotivy 310.0134, 310.922 a 464.008, motorové vozy řad M 131.1 a M 240.0 a další.
Pro širokou veřejnost byly zřejmě nejzajímavější jízdy zvláštních osobních vlaků po neprovozovaném přeshraničním úseku Harrachov - Jakuszyce - Sklarska Poręba Górna. Pro fotografy pak bylo bezesporu velmi atraktivní nasazení „zubaček“ T 426.001 a T 426.003 na osobních vlacích mezi Tanvaldem a Kořenovem, přičemž nemalému zájmu se těšil zejména nově nalakovaný stroj T 426.003 patřící Vědeckotechnické společnosti Tanvald (viz Nový lak lokomotivy T 426.003), který se po dlouhé době nečinnosti objevil opět v provozu.
Na snímku z 5. července je zachycena přípřež „zubáků“ T 426.003 a T 426.001 v Desné.
Podrobně se oslavami zabývá samostatný článek 100 let trati Tanvald - Harrachov.
Text Petr Štefek, foto Vojtěch Pavelčík

Přeprava osmi lokomotiv společnosti Vítkovice k sešrotování
9. července proběhla přeprava osmi lokomotiv společnosti Vítkovice k sešrotování. Po vlastních kolech byly dopravovány lokomotivy 701.772 (T 211.0787 - ČKD 5327/1961), 710.715 (T 334.0715 - ČKD 6686/1966), 721.529 (T 458.1529 - ČKD 7737/1969), 721.537 (T 458.1537 - ČKD 8005/1971), 721.548 (T 458.1548 - ČKD 8010/1971) a 770.524 (T 669.0524 - ČKD 12362/1982). Kromě těchto strojů byly na plošinovém voze přepraveny dvě úzkorozchodné lokomotivy řady DH 200 (rozchod 790 mm) s demontovanými dvojkolími. Oficiálně se jednalo o stroje evidenčních čísel 507 a 509, v minulosti však často docházelo k prohozům čísel mezi těmito úzkorozchodnými lokomotivami.
Přepravu z vítkovického depa, kde byly stroje odstaveny, do stanice ČSM sever (součást vlečkové sítě OKD, Doprava) ve Stonavě, kde bude probíhat likvidace, zabezpečovala společnost OKD, Doprava svými lokomotivami 770.507 a 770.534.
Zajímavé je, že stroj 721.537 byl ještě na jaře tohoto roku nasazen v běžném provozu a i v době přepravy byl ve velmi dobrém stavu. Nejmladším strojem určeným k sešrotování byla lokomotiva 770.524: jedná se o neodebraný stroj pro irácké železnice, který v roce 1982 pod výrobním číslem 12362 vyrobila lokomotivka ČKD a ve Vítkovicích byl v pravidelném provozu nasazován do roku 1997. Přes svůj stále dobrý stav však také sešrotování neunikla, přitom se paradoxně jedná o mladší stroj než lokomotiva 770.507 (vyrobena v roce 1979), která jej doprovázela na jeho poslední cestě.
Snímek zachycuje sestavování soupravy ve vítkovickém depu: stroj 770.534 vytahuje z odstavné koleje lokomotivy 721.529, 770.524, 710.715, 701.772, 721.548 a 721.537.
Text a foto Petr Štefek

Typové zkoušky nové čtyřsystémové lokomotivy 189.003 DB
Od 10. července 2002 je na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích podrobována typovým zkouškám nová čtyřsystémová lokomotiva 189.003 pro německé dráhy DB. Tuto čtyřnápravovou skříňovou lokomotivu vyrobila firma Siemens ve spolupráci s mnichovskou pobočkou Krauss-Maffei. Maximální rychlost lokomotivy je 140 km/h a je určena pro jednofázové střídavé trakční proudové systémy 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz a stejnosměrné proudové systémy 1,5 kV a 3 kV.
Na snímku z 18. července je lokomotiva zachycena při průjezdu po velkém železničním zkušebním okruhu.


Text redakce, foto Richard Lužný

Další stavba II. tranzitního koridoru - úsek Zábřeh na Moravě - Krasíkov
16. července 2002 schválil v Bruselu řídící výbor fondu ISPA, předvstupního fondu zaměřeného na projekty dopravní infrastruktury a životního prostředí, poskytnutí příspěvku ve výši 73 miliónů EUR (asi 2,1 mld. korun), což je dosud nejvyšší částka směrovaná z tohoto fondu do České republiky, na další stavbu II. tranzitního koridoru - stavebně velmi náročný úsek Zábřeh na Moravě - Krasíkov. České dráhy, které projekt předkládaly, předpokládají realizaci od první poloviny roku 2003 s dokončením v roce 2005.
Text Petr Nohel

ŠKODA dokončila tři tramvaje pro americkou Tacomu
ŠKODA Dopravní technika dokončila v červenci 2002 tři nízkopodlažní tramvaje pro společnost Sound Transit, která v aglomeraci Seattlu ve státě Washington na severozápadě USA provozuje síť předměstské a městské dopravy. Tramvaje 10 T1 jsou odvozeny od nízkopodlažních tramvají 10 T, které byly v počtu 7 kusů v letech 2001-2002 dodány do Portlandu ve státě Oregon společnosti Portland Streetcar Inc. Společnost Sound Transit buduje na severu Tacomy novou, 2,8 km dlouhou tramvajovou trať ve tvaru písmene L, která je zčásti jednokolejná. Je na ní celkem pět stanic, největší stoupání je 70 promile (v Portlandu 86,5 promile). Zhruba v polovině trasy, na křižovatce ulic South 17th Street a Pacific Avenue se bude tramvajová trať Sound Transit křižovat s tratí železniční společnosti BNSF. U většiny amerických železnic se přepravují těžké nákladní vlaky s kontejnery ve dvou vrstvách na sobě, což je také důvod, pro který se pro nová vozidla vyžaduje dosah sběrače až do (u tramvají běžně nevídané) výšky 7165 mm. Pro splnění tohoto požadavku je pod sběračem umístěna poměrně vysoká konzola. Nátěr tramvají je proveden v barvě bílé s modrým spodkem skříně, před zahájením provozu se počítá s dolepením vinylových pásů v tónech mořských vln tak, jak je to typické pro ostatní vozidla společnosti Sound Transit. Rozdílem je i fakt, že jízdy tramvají po centru Tacomy budou pro cestující bezplatné a tak tramvaje nejsou vybaveny jízdenkovými automaty a označovači jízdenek. Použitím jiného typu podlahové krytiny a instalací zabezpečovače byl proto termín dodání tramvají posunut přibližně o půl roku. Ačkoli tramvaje měly být dokončeny již v prosinci 2001, pro provozovatele tento posun dodání v podstatě nic neznamená, neboť se zahájením provozu v Tacomě se kvůli stavu prací na trati počítá nejdříve v létě 2003. Zákazník věnoval kontrole výroby a přejímce tramvají zvýšenou pozornost, neboť nově budovaná trať v Tacomě je prvním počinem podobného druhu v celém státě Washington. Jak městu, tak i společnosti Sound Transit jde o získání příznivých referencí – na jejich kvalitě může záviset i další rozvoj kolejové dopravy v dalších městech státu Washingtion.
Všechny tři tramvaje byly z Plzně odeslány 17. července 2002 do přístavu Antverpy. Od zahájení výroby třídílných nízkopodlažních tramvají v roce 1997 dosud ŠKODA Dopravní technika vyrobila 30 tramvají 03 T pro česká a moravská města a 10 tramvají 10 T pro USA. V roce 2002 Škoda zvítězila v soutěžích na dalších 16 tramvají typu 03 T pro Most (1) a Brno (15). Na snímku z 28. června 2002 jsou na zkušební koleji v areálu ŠKODA DT připraveny hotové tramvaje 10 T1 pro společnost Sound Transit.
Text a foto Milan Šrámek

T 478.3001 na pravidelných vlacích
Pro železniční fanoušky bezesporu zajímavé vozidlo bylo možno spatřit v průběhu měsíce července na pravidelných vlacích mezi Valašským Meziříčím a hlavním nádražím v Ostravě. Byl zde nasazen dnes již muzejní stroj - první vyrobený „brejlovec“ T 478.3001. Tato lokomotiva byla odstavena od léta 1998, kdy byla zjištěna trhlina v bloku motoru u pátého válce. Počátkem roku 2001 byl do ní zavázán motor ze zrušené 753.126 a lokomotiva byla odeslána do DKV Valašské Meziříčí na MVY opravu. Mimo dalších úprav majících za cíl prodloužení životnosti a maximální přiblížení původnímu stavu byla provedena úprava motoru (nová zesílená horní část motorové skříně s výztužnými šrouby a rovným zazubením vík ložisek hlavního uložení) a mezichladič kompresoru byl zapuštěn do strojovny (původní stav).
Po opravě se lokomotiva vydala do krnovské firmy OLPAS MORAVIA, kde získala nový lak, a po návratu do Valašského Meziříčí byla zkušebně nasazena do provozu na pravidelných vlacích. Kromě zajímavého nasazení na manipulační vlak do Rožnova pod Radhoštěm (20. července) se zpravidla jednalo o vlaky sedmého dne TS 701 čili Lv 73513, Os 3111, Os 3144, Os 3151 a Os 3106. Na větší části tohoto oběhu byly navíc soupravy tvořené dnes již velmi vzácnými zelenými „patry“ Btjo (ex Bpjo, Bp). V provozu byl tento „brejlovec“ až na provozní odstávky cca 10 dní a poté byla lokomotiva převzata pracovníky PJ Česká Lípa. Ta jej začala nasazovat místo stroje 750.088 do dvoudenního nákladního oběhu společně s lokomotivou 750.176, zajímavé je také jeho nasazení na vedení odklonových nákladních vlaků mezi Děčínem a přechodem Rumburk/Ebersbach.
Snímek z 18. července zachycuje lokomotivu T 478.3001 s patrovou jednotkou Btjo odstavenou v kolejišti Báňského nádraží žst. Ostrava hlavní nádraží.
Text a foto Jan Hanzel

Lokomotiva 1252 nizozemského dopravce ACTS v Čechách
31. července odpoledne proběhla na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích zkouška tvarově neobvyklé elektrické lokomotivy. Jednalo se o lokomotivu 1252 (ex 1252 Nederlandse Spoorwegen) nizozemského soukromého dopravce ACTS Nederland. Generální opravu tohoto stroje provedla společnost ŽOS Nymburk. Tato stejnosměrná (1,5 kV) šestinápravová skříňová lokomotiva byla původně vyrobena v roce 1951 firmami Werkspoor (mechanická část - licence Baldwin Philadelphia) a Heemaf (elektrická část - licence Westinghouse Pittsbourgh) pro nizozemské dráhy NS.
Na snímku je lokomotiva 1252 ACTS zachycena po příjezdu na ŽZO společně s lokomotivou 740.609 (ŽOS Nymburk).


Text Jiří Konečný, foto Petr Kaván

 
<<<    2001    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2003    >>>
© SPŽ 2002