Leden 2003

Rozdělení státní organizace ČD
K 1. lednu 2003 vznikla rozdělením státní organizace České dráhy akciová společnost České dráhy (ČD) a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Navenek se však prakticky nic nemění, neboť SŽDC bude v podstatě jen správcovskou organizací s minimem zaměstnanců, kdežto ČD zůstávají nejen dopravcem, ale nadále i provozovatelem dráhy na celé síti původní státní organizace České dráhy (což je například zcela odlišný přístup oproti sousednímu Slovensku, kde došlo k rozdělení státních železnic o rok dříve). Nejpodstatnější skutečností tak zůstává to, že nově vzniklá společnost ČD byla zcela oddlužena, neboť na SŽDC byly převedeny závazky z obchodního styku ve výši 6,5 mld Kč a investiční závazky ve výši 40,6 mld Kč (z toho 35,5 mld Kč jsou splátky úvěrů na financování staveb koridorů). 100% akcií ČD o celkové nominální hodnotě 20 mld Kč je ve vlastnictví státu.
Text Petr Štefek

Zajímavosti z provozu řady 363 na trati Kolín - Havlíčkův Brod
Od nového GVD lze na trati 230 (Kolín - Havlíčkův Brod) spatřit dvě zajímavá nasazení lokomotiv řady 363. V úseku Kolín - Havlíčkův Brod - Brno je R 613 „Jan Palach“ tažen dvojicí lokomotiv řady 363, případně 363 a 362. Jako vlaková jede brněnská 363 od vlaku Os 5904, který do Kolína přiveze četa PJ Havlíčkův Brod, přípřežní je pražská 363 (resp. 362), se kterou přijede břeclavská četa do Kolína strojně. Zde se čety prohodí a vlak v tomto složení jede do Brna hl.n., kde přípřežní 363 (362) odstoupí a zpět jede s R 676 do Prahy. Vlaková 363 jede až do Břeclavi, zpět potom na R 612 do Brna hl. n., kde z vlaku odstoupí a jede do Maloměřic na provozní ošetření. V čele vlaku jí nahradí lokomotiva od osobního vlaku 4006, který přijede z Přerova. Na snímku z 5. ledna 2003 opouští R 613 „Jan Palach“ s lokomotivami 363.021 a 363.162 Světlou nad Sázavou.
Druhá zajímavost je k vidění pouze v neděli a ve svátky, kdy jede na postrku osobního vlaku 5909 v úseku Kolín - Havlíčkův Brod lokomotiva řady 363 od vlaku 5910, která z Havlíčkova Brodu pokračuje strojně do Jihlavy pro nedělní R 1518.
Text a foto Dušan Vacek

Zvláštní rychlík na brněnské výstaviště
Ve dnech 9. až 12. ledna 2003 se uskutečnil na brněnském výstavišti veletrh turistiky a cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2003. Při této příležitosti vypravily České dráhy 11. ledna z Prahy zvláštní rychlík 11025 vedený libeňským „Albatrosem“ 498.022. Souprava rychlíku byla složena ze tří vozů řady Bt277, jednoho vozu AB a jídelního vozu WRm. Vlak na své cestě zastavil v žst. Kolín, Kutná Hora hl. n. a kvůli detekci horkého ložiska v 9:14 neplánovaně i v žst. Světlá nad Sázavou. Zde však nebyla zjištěna závada na ložisku, ale na regulátoru parní lokomotivy. Po zběžné prohlídce vlak dojel ještě do Havlíčkova Brodu, kde z rychlíku „pára“ odstoupila. Po kontrole regulátoru - při níž bylo zjištěno, že „pára“ je schopna jet bez zátěže vlastní silou - se „Albatros“ v 11:00 vydal z Havlíčkova Brodu s jedním vozem Bt277 jako vlak 74654 zpět do Prahy.
K velkému zklamání cestujících pak zvláštní vlak dále do Brna dovezla lokomotiva 230.088. Přepravu soupravy na brněnské výstaviště brněnská parní lokomotiva 354.1217 s postrkovou T 478.1001, která se poté objevila i v čele této soupravy při zpáteční cestě do Prahy. Na snímku se blíží Zvl R 11025 v čele se strojem 498.022 ke Světlé nad Sázavou.
Text a foto Dušan Vacek

MÁV stáhly z provozu motorové vozy Bzmot
V listopadu 2002 došlo nedaleko stanice Jánosháza k nehodě motorového vozu řady Bzmot MÁV (obdoba našich motorových vozů řady 810) a následně se zjistilo, že nehodu způsobila zlomená hnací náprava. Na základě tohoto zjištění stáhly maďarské dráhy MÁV 23. ledna z provozu 219 z 259 kusů těchto motorových vozů. Následkem tohoto rozhodnutí byla zcela zastavena osobní doprava na 32 tratích, na dalších 27 tratích byla zavedena náhradní autobusová doprava a na 24 tratích byl omezen provoz osobních vlaků. Po provedení defektoskopických zkoušek všech odstavených vozů bylo nalezeno 90 kusů s vadnými nápravami, přičemž nejvíce vadných vozů je dislokováno v depech Szentes a Vésztö. Zbývající vozy byly vráceny do provozu. Nové nápravy budou dodány z České republiky během deseti týdnů. V současnosti tak zůstává 6 tratí s náhradní autobusovou dopravou - na těchto tratích by měl být provoz obnoven do dubna, přičemž jako poslední se osobní vlaky vrátí na trať Komárom - Esztergom. Na několika dalších tratích se místo motorových vozů řady Bzmot objevují v čele vlaků motorové lokomotivy M41, M43 a M47, týká se to především oblastí kolem měst Pécs a Szeged.
Text Ferenc Joó a Petr Štefek

Druhý remotorizovaný motorový vůz řady 850
Koncem ledna 2003 byl po hlavní opravě zařazen do provozu brněnský motorový vůz 850.015, který se stal druhým zástupcem této řady (po 850.021 - viz Remotorizace motorového vozu řady 850), u kterého byl nahrazen původní spalovací motor. Při opravě MH v Pars nova Šumperk, ke které byl motorový vůz odeslán 12. 8. 2002, došlo k nahrazení původního spalovacího motoru motorem KS 12 V 170 DR. Tyto motory jsou získávány z motorových vozů řad 852 a 853 při jejich rekonstrukcích na řadu 854. Zároveň byly zaslepeny středové dveře mezivozového průchodu na prvním stanovišti strojvedoucího (v sousedství strojovny), místo nich je v horní části umístěno skleněné okno. Tato úprava se v budoucnu předpokládá pro všechny motorové vozy řady 850, přistavené do opravy MH v Šumperku. Na rozdíl od vozu 850.021 zůstal na stroji 850.015 zachován původní řídící systém (850.021 byl vybaven řídícím systémem Intelo). Ani „nové“ motory však příliš nezvýšily provozní spolehlivost těchto vozů, neboť stroj 850.021 je nyní odstaven právě se závadou na spalovacím motoru.
Na snímku pořízeném 3. srpna 2003 před stanicí Okříšky se představuje motorový vůz 850.015 v čele vlaku Os 4811 Jihlava - Brno hl. n.
Text a foto Daniel Brabenec

Zkoušky lokomotiv řady D 753.7 na ŽZO v Cerhenicích
Od 27. do 31. ledna probíhaly na Železničním zkušebním okruhu (ŽZO) v Cerhenicích zkoušky lokomotiv řady D 753.7. Lokomotivy D 753.7 jsou pokračováním rekonstrukcí bývalých lokomotiv řady 753 ČD, které provádí podnik ČMKS Lokomotivy Česká Třebová ve spolupráci s ČMKS-JLS Jihlava. V roce 2001 byla realizována dodávka podobných lokomotiv pro firmu Hupac v Itálii (753.701 a 702) a v letech 2002 a 2003 jsou tyto lokomotivy dodávány firmě OKD, Doprava (753.703 až 708). Výše zmíněné stroje jsou určené pro italskou soukromou společnost FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio), která by měla letos obdržet celkem deset strojů (D 753.710 až 719).
V rámci testů na ŽZO byla provedena stacionární a jízdní zkouška brzdy, měření brzdových charakteristik a ověření součinnosti brzd lokomotivy D 753.710. Pro simulaci zatěže v režimu brzdy byly na ŽZO zapůjčeny stroje 753.278 a 753.352 ČD z DKV Liberec a deset ložených vozů Falls (typ 9-401.4 vybavený podvozky Y25 CsB) společnosti OKD, Doprava.
Na snímku z 28. ledna je zachycena měřící souprava ve složení D 753.010 + dynamometrický měřicí vůz VÚŽ č. 006 + 753.278 + 753.352 + D 753.711.
Text redakce, foto Vratislav Šuk

První dvě lokomotivy řady 130 v novém nátěru SD-KD
Koncem ledna byly v Tušimicích uvedeny do provozu první dvě lokomotivy řady 130 v novém firemním nátěru společnosti SD - Kolejová doprava a. s., pod kterou provoz bývalé železnice Dolů Nástup Tušimice spadá od 1. ledna 2002. SD - Kolejová doprava a. s. (SD-KD) je dceřinou společností akciové společnosti Severočeské doly, která je rozdělena na provozy Tušimice a Bílina.
Stroj 130.045 odešel do dílen Českomoravská železniční opravna Přerov 27. září 2002 a o tři týdny později - 16. října 2002 - jej následoval stroj 130.053. V Přerově lokomotivy prošly střední opravou, v rámci které byla provedena částečná rekonstrukce pomocných pohonů. Podobnou úpravu již absolvovaly stroje 130.047 a 130.054. V Olpasu Krnov lokomotivy obdržely nový nátěr a 9. prosince 2002 (resp. 27. ledna 2003) se vrátily zpět do Tušimic. Oba stroje nyní jezdí spojené na dvojčlenné řízení na trati mezi elektrárnou Prunéřov a násypkami v Tušimicích.
Na snímku z 28. ledna 2002 jsou zachyceny lokomotivy 130.045 a 130.053 v areálu elektrárny Prunéřov.

Text a foto Michael Bolo

Stávka slovenských železničářů
Na 29. leden vyhlásily odborové organizace Železničné spoločnosti (ZSSK) a Železnic Slovenskej republiky (ŽSR) stávku, která trvala od 3:00 do 9:00 hod. Stávkou chtěli železničáři dosáhnout zastavení rušení osobní dopravy na 25 regionálních tratích, ukočení prací na rušení více než 200 vlaků na ostatních tratích, systémové řešení regionalizace železničních tratí a zastavení likvidační politiky železniční dopravy.
Během šesti hodin trvání stávky byla osobní i nákladní doprava zastavena na celém Slovensku. Osobní vlaky, které měly jet v uvedeném období, byly odřeknuty, ostatní vlaky byly odstaveny v dohodnutých větších stanicích a po ukončení stávky pokračovaly v jízdě.
Když vedení ZSSK a ŽSR požadavky stávkujících neakceptovaly a jednání mezi Centrálním stávkovým výborem a ZSSK, ŽSR a Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací nevedly k dohodě, rozhodl se Centrální stávkový výbor vyhlásit další, tentokrát neomezenou stávku se začátkem 31. ledna 2003 ve 23:00 hod. Požadavky stávkujících zůstaly neměnné. Opět byla zastavena osobní i nákladní doprava, mezinárodní vlaky ukončily svoji jízdu na hranicích, případně byly vedeny odklonem mimo území Slovenska.
3. února 2003 vydal Okresní soud Bratislava I předběžné opatření, nařizující ukončení stávky. Centrální stávkový výbor toto rozhodnutí akceptoval a stávku ukončil. Ještě toho dne večer se začalo s obnovováním provozu, nejprve v nákladní, posléze i v osobní dopravě.
Text Miroslav Sekela

 
<<<    2002    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2004    >>>
© SPŽ 2003