Červen 2003

Nová podoba motorového vozu 815.001
Firma Česká severní dráha (ČSD) sídlící v České Kamenici zakoupila v roce 2000 od Deutsche Bahn AG starší motorové vozy 796.757 a 798.645. Motorový vůz 796.757, kterému český Drážní úřad přidělil označení 815.001, se v tomto roce podrobil opravě v brněnském Lokomontu, v rámci které získal i nový lak I PUR s antigrafitti úpravou a reklamou na vratislavický pivovar Konrad. Po provedené opravě bude tento motorový vůz nasazen ve službách společnosti Sächsisch-böhmische Eisenbahngesellschaft mbH (ČSD je jedním z podílníků této firmy) na trati Zittau - Varnsdorf - Eibau.
Novou podobu motorového vozu 815.001 představuje snímek pořízený 2. června 2003 v areálu Lokomontu v Brně.Text Josef Pinc a Petr Štefek, foto Josef Pinc

Výluka v úseku Opava východ - Opava západ
Z důvodu opravy výhybek na opavském západním nádraží probíhala od 31. května do 2. června nepřetržitá výluka traťového úseku Opava východ - Opava západ, na kterou navázaly dvě denní výluky v témže úseku. Z tohoto důvodu došlo k rozdělení nejdelšího výkonu krnovskéch motorových vozů řady 843, kterým je vozba rychlíku 883/882 Ondráš v trase Lipová Lázně - Vsetín - Jeseník. V úseku Opava východ - Vsetín a zpět byla na tento vlak nasazena klasická souprava v čele s olomouckou lokomotivou řady 749, která je pro trať Ostrava - Valašské Meziříčí velmi netypická. 3. června byl zmiňovaný rychlík veden dokonce lokomotivou 751.067, které se tak na trati 323 potkala s ostravskými lokomotiva stejné řady, které se podílejí na odklonové vozbě nákladních vlaků.
Lokomotivu 751.067 v čele rychlíku 882 dokumentuje snímek pořízený před předvěstí vjezdového návěstidla žst. Kunčice pod Ondřejníkem.
Text a foto Petr Štefek

Venice - Simplon Orient Express opět v ČR
Ve čtvrtek 5. června zavítal na území České republiky při své druhé letošní cestě Evropou legendární Venice - Simplon Orient Express. V úseku Břeclav - Brno - Kutná Hora vezla sedmnáctivozový zvláštní rychlík 11006 brněnská lokomotiva 230.018, která patří mezi perly maloměřického depa. Mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem jí navíc pomáhala přípřežní lokomotiva 230.079. Ve stykové stanici Kutná Hora hl. n. „laminátku“ nevystřídala obvyklá bohumínská modrá „bobina“ E 499.004 (140.004), ale lokomotiva 141.004 DKV Praha. Ta přivezla zvláštní rychlík na pražské hlavní nádraží.
Fotografie zachycuje lokomotivu 230.018 se soupravu Venice - Simplon Orient Expressu u Kalabousku v traťovém úseku Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží.
Text Dušan Vacek a Pavel Větříšek, foto Dušan Vacek

Požár v RD Bratislava východ 2
5. června před 15. hodinou vypukl požár v oploceném objektu Rušňového depa (RD) Bratislava východ 2. Požár byl založen zatím nezjištěným pachatelem, který podpálil jeden z osmi vozů v soupravě, od kterého postupně chytily další. Kvůli těžké dostupnosti RD Bratislava východ 2 dorazili hasiči na místo požáru až po hodině a půl. Celkově shořelo asi deset vozů, z toho jeden historický restaurační (tímto uvádíme na pravou míru informace některých slovenských médií, které uvedly, že shořelo osm historických vozů Muzejno-dokumentačného centra). Vzniklé škody nejsou podle zveřejněných informací velké, neboť většina vozů byla ve špatném stavu a blízká hala nebyla požárem zasažena. Požár hasilo asi 20 hasičů do večerních hodin. Ke zranění osob nedošlo a doprava v okolí depa nebyla zastavena.
Část vyhořelých vozů v areálu RD Bratislava východ 2 představuje snímek pořízený dva dny po požáru.
Text a foto Lukáš Šafář

Jednotka 840.001 na Železničním zkušebním okruhu
Prototyp motorové jednotky 840.001 pro slovenskou Železničnou spoločnosť (ZSSK), jehož finální montáž provádí ŽOS Vrútky, se na jaře tohoto roku podrobil na Železničním zkušebním okruhu (ŽZO) v Cerhenicích zkouškám, které provedly ČD - Výzkumný ústav železniční Praha. Během pobytu na ŽZO, tj. v období od 28. dubna do 6. června, byly provedeny zkoušky chodu, bezpečnosti proti vykolejení a průjezdnosti oblouků, dále pak brzdové, trakční a hygienické zkoušky a také zkoušky elektromagnetické kompatibility.
Na snímku pořízeném 6. června 2003 projíždí jednotka 840.001 po velkém okruhu cerhenického ŽZO.

Text a foto Jiří Konečný

Nová stálá expozice Technického muzea Brno
6. června bude po zdlouhavé rekonstrukci otevřena pro veřejnost (slavnostní oficiální vernisáž 5. 6.) nová stálá expozice Technického muzea Brno (TMB) v jeho novém sídle v městské části Královo Pole. TMB, které je ve svém oboru jednou z nejvýznamnějších institucí v ČR, mělo přes padesát let umístěnu svoji hlavní expozici, včetně svého zázemí, v historickém centru Brna - v areálu kláštera řádu sv. Voršily na rohu ulic Orlí a Josefské. O tyto objekty však přišlo v roce 1991 na základě zákonů o restitucích. Získalo sice příslib pronájmu na deset let, ale statické poruchy barokních staveb v druhé polovině devadesátých let vedly k předčasnému vystěhování. To znamenalo pro TMB zásadní zlom. Část sbírek byla dočasně zpřístupněna v pěti náhradních prostorách, zbytek musel být uložen do depozitářů. Vyvstala tak okamžitá nutnost vybudování nové centrální expozice, spojené se sídlem a zázemím instituce.
Jako nový vhodný areál byly nakonec vybrány objekty po bývalém podniku Tesla na Purkyňově ulici v Králově Poli (konečná tramvajové linky 13). Bylo je však nutné zrekonstruovat a částečně dostavět. To si vyžádalo finanční nároky nad okamžité možnosti TMB, tak i jeho zřizovatele - Ministerstva kultury ČR, což vedlo k průtahům a oddalování znovoutevření pro veřejnost. Nedobrovolné stěhování navíc hodně pocítily i všechny další aktivity TMB, včetně detašovaných pracovišť a památkových objektů v jeho správě. Nevyhnulo se to ani, pro naše čtenáře asi nejzájímavějšímu, Areálu městské dopravy v Brně - Líšni, kde je dlouhodobě největším problémem havarijní stav vlečky (bývalá místní dráha Brno - Líšeň, napojená dnes na tramvajovou síť ve smyčce Stránská skála). Ta je dnes přes snahy o její obnovu, ať už na předváděcí trať historických vozidel, nebo pro tramvajový provoz, zcela nesjízdná. Drážní úřad navíc pro zdůraznění zákazu provozu nechal vytrhat jedno kolejové pole. Tím jsou značně znesnadněny dříve četné jízdy historických tramvají TMB po síti Dopravního podniku města Brna. Kolejové napojení s osobní dopravou však zůstavá jednou z priorit, proto lze očekávat, že TMB po vybudování své hlavní expozice časem vyčlení finanční prosředky i na zatraktivnění své rozsáhlé sbírky kolejových vozidel.
Text Petr Nohel

BRNO - město uprostřed Evropy 2003
O víkendových dnech 7. a 8. června vyvrcholí v Brně tradiční městský „Festival zábavy pod hrady Špilberkem a Veveří - BRNO - město uprostřed Evropy“. Kromě dlouhé řady kulturních akcí či vyhlášené mezinárodní soutěžní přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis jsou jeho součástí i jízdy historických vozidel v ulicích města a po železničních tratích Jihomoravského kraje.
Dopravní podnik města Brna spolu s Technickým muzeem Brno (TMB) připravil na oba dny výstavu historických vozidel na náměstí Svobody vždy od 10:00 do 12:00. Vždy od 13:00 pak budou následovat okružní jízdy vystavených vozidel s cestujícími. Historické tramvaje pojedou v trase nám. Svobody, Hybešova, Pisárky a zpět po Pekařské až do 19:00 v pulhodinovém taktu. Ve stejné trase je budou s patnáctiminutovým zpožděním následovat nejmodernější nízkopodlažní vozidla. Historické trolejbusy pojedou v dvacetiminutových intervalech po okruhu z České po Kounicově ulici do Žabovřesk a Komína, odkud se vrátí po Veslařské okolo Výstaviště a přes Mendlovo a Konečného náměstí. Historické autobusy budou v provozu s desetiminutovým posuvem za trolejbusy na okruhu mezi náměstím Svobody a novým hlavním areálem TMB.
České dráhy se k akci připojují výstavou vozidel u šestého nástupiště hlavního nádraží a jízdami historický vozidel po brněnském uzlu. V sobotu pojede navíc v 9:20 historický motorový vlak do Boskovic, v neděli v 9:15 pak parní do Vyškova.
Text Petr Nohel

Odklony vlaků z Kolína přes Velký Osek
Dne 10. června 2003 v 15:30 došlo při výstavbě nového trakčního vedení v žst. Řečany nad Labem ke stržení trolejového vedení. Následkem této události musely být vlaky jedoucí po této trati odkloněny z Kolína přes Velký Osek, Chlumec nad Cidlinou a plačickou spojku do Pardubic, odkud pokračovaly po své trase. To samozřejmě postihlo také vlaky jedoucí v opačném směru.
Toto dopravní omezení se ve směru Praha - Pardubice dotklo vlaků EC 173 Vindobona, Ex 501 Ostravan a R 703 Šohaj, na kterých musela být po příjezdu do Kolína přesunuta lokomotiva na druhý konec vlaku. V opačném směru jely odklonem vlaky Ex 140 Detvan a EC 170 Hungaria.
Snímek zachycuje vlak EC 173 Vindobona v Kolíně na 1. staniční koleji s lokomotivou 350.020 již na druhém konci soupravy v okamžiku, kdy posunovač zapojuje topnou spojku do lokomotivy.
Text a foto Dušan Vacek

Oprava a nový nátěr elektrické lokomotivy 124.601
Elektrická lokomotiva 124.601 (ex E 469.3030) sloužící na Železničním zkušebním okruhu Českých drah v Cerhenicích prošla hlavní opravou ve firmě Pars nova Šumperk a při této příležitosti obdržela také nový atraktivní nátěr. Jedná se o lokomotivu, která je držitelem československého rychlostního rekordu, když 5. září 1972 dosáhla na domovském cerhenickém okruhu rychlosti 219 km/h. Lokomotiva bude nyní využívána při měření pokrytí signálu pro komunikační systém GSM-R na koridorových tratí napájených stejnosměrným napětím.
Na snímku z 12. června 2003 je tato lokomotiva zachycena na velkém okruhu cerhenického Železničního zkušebního okruhu.

Text Jiří Konečný, foto Vratislav Šuk

Dvacátá modernizovaná souprava pražského metra
V polovině června 2003 byla ve Škodovce dokončena modernizace v pořadí již dvacáté soupravy pražského metra. Jde o první ze šesti vlaků páté série, které pro pražské metro modernizuje ŠKODA Dopravní technika s. r. o. Souprava, sestavená z vozů nově označených čísly 3126 + 3245 + 3256 + 3433 + 3144, je stejně jako 12 předcházejících určena pro trasu A.
Na této trase byla v květnu 2003 ukončena montáž pevných částí zabezpečovacího zařízení LZA, od června je v noci a v době přepravních sedel povolen zkušební provoz s LZA, zatím bez cestujících, v září má začít zkušební provoz s cestujícími. Ověřování a první zkoušky zabezpečovače LZA probíhaly od ledna 2002 do dubna 2003 na zkušební trati depa Hostivař. Zde jsou také zatím deponovány modernizované soupravy, určené pro trasu A, čekající na vybavení trasy pevnou částí LZA. V budoucnu by měla být trasa A obsluhována výhradně modernizovanými soupravami 81-71M. Pro příští rok se předběžně uvádí modernizace dalších sedmi souprav, čímž by jejich počet dosáhl celkového počtu 32 (160 vozů).
Na snímku z 5. června 2003 je souprava s jubilejním 100. vozem 81-71M – 3144 na zkušební trati ve Škodovce.
Text a foto Milan Šrámek

Czech Raildays 2003
Od 18. do 21. června proběhl v Ostravě další ročník výstavy Czech Raildays. Původně avizované české „pendolino“ řady 680 na akci nedorazilo, a tak asi největší železniční novinkou byla dvoufrekvenční „laminátka“ 340.055 (ex 240.055), která však v době konání výstavy ještě nebyla schopna jízdy vlastní silou. Několik exponátů představil Dopravní podnik Ostrava: kromě nízkopodlažní tramvaje Trio ev. č. 1252 bylo možno shlédnout i trolejbusy Trollino 12 AC a 15 AC a víceučelové pracovní vozidlo RSP 3 ev. č. 8608. Dále byly vystaveny již dříve představená vozidla, např. motorový vůz 812.613 s řídícím vozem 912.001 z Pars nova Šumperk nebo motorová jednotka „Desiro“ VT 08, kterou vystavoval její provozovatel - společnost Vogtlandbahn. Traťová strojní stanice Pardubice představila několik rekonstrukcí pracovních strojů pro údržbu a rekonstrukcí tratí. Ostravská firma OOS pak vystavovala několik nákladních vozů, z nichž zřejmě nejzajímavější byl samovýsypný krytý vůz Talls přestavěný z vozu řady Falls.
Na snímku pořízeném 18. června v areálu komerčního obvodu žst. Ostrava hlavní nádraží, kde se výstava konala, se představuje lokomotiva 340.055.
Text a foto Petr Štefek

Lokomotivě 740.726 odebrána EDB
Na mnohých lokomotivách řady 740 (ex T 448.0) byla v průběhu let provedena celá řada drobných i rozsáhlých modernizací a rekonstrukcí. Jelikož tyto lokomotivy nebyly z výroby vybaveny elektrodynamickou brzdou (EDB), upravily ŽOS Zvolen v roce 1994 lokomotivu T 448.0731 (740.731) dosazením EDB s vodním odporem. Proud, který vzniká při brzdění v trakčních motorech, není mařen v odporníku, ale pomocí topnic ohřívá chladící vodu ve dvou plochých výměnících, které jsou umístěny na bocích lokomotivy v rovině zábradlí. Vznikající teplo je poté odváděno hlavním vodním okruhem lokomotivy. Princip tohoto řešení spočívá v tom, že v okamžiku, kdy lokomotiva brzdí a ohřívá tak vodu v hlavím okruhu, není potřeba chladit motor, který je ve volnoběhu. Díky tomuto řešení nedochází k přetěžování chladící okruhu. Vodní EDB má výkon 300 kW, pracuje v zastavovacím režimu pod 30 km/h a je ovládána pomocí upraveného kontroléru ve třech stupních. Čtvrtý stupeň spíná pneumatickou brzdu při současném odbuzení trakčních motorů. V případě přetížení brzdových odporníků je EDB automaticky vypnuta a strojvedoucímu je tento stav signalizován houkačkou.
Podobnou úpravu též v roce 1996 provedly ŽOS Nymburk na lokomotivě 740.726 společnosti Chemopetrol Doprava Litvínov. Lokomotiva byla současně přeznačena na řadu 739 při zachování původního inventárního čísla, tj. na 739.726.
Na konci roku 2002 byla lokomotiva přistavena na hlavní opravu do společnosti LOKOMONT Brno a na základě přání zákazníka došlo k odstranění vodní elektrodynamické brzdy, poněvadž tato modernizace provozovateli nevyhovovala. V rámci dalších úprav se na lokomotivě provedla montáž nového vnějšího osvětlení dle předpisu ČD D1, dvojčlenného řízení lokomotivy (v provedení dle lokomotivy 740.607 téže společnosti), zesílených tlumičů vypružení (typ H8S), vysílačky TESLA TRS a zabezpečovacího zařízení KBS-E a přechodových můstků. Nově opravená kabina strojvedoucího je navíc doplněna o požární signalizaci, diody dvoučlenného řízení a elektrické stěrače oken. V rámci celkové opravy obdržela lokomotiva nový lak PUR, který odpovídá nátěru lokomotivy 740.607.
Na snímku z 19. června 2003 je opravená lokomotiva, nyní opět jako 740.726, zachycena v areálu depa Brno dolní.
Text a foto Josef Pinc

Prototyp „Pendolina“ řady 680 ČD v Praze
Dne 24. června 2003 představily České dráhy v Praze na hlavním nádraží prototyp sedmivozové elektrické třísystémové jednotky „Pendolino“ řady 680. Nejprve byla jednotka předvedena pozvaným hostům a v odpoledních hodinách také cestující veřejnosti. Jednotku v ceně cca 600 mil. Kč vyrobila firma Alstom Ferroviaria. Po osmi letech od uzavření kontraktu mezi ČD a konsorciem firem ČKD, Vagónka Studénka, Siemens a Fiat Ferroviaria (později veškeré závazky převzala firma Alstom Ferroviaria - nástupce firmy Fiat Ferroviaria) tak ČD převzaly první ze sedmi jednotek řady 680 (původní kontrakt zněl na 10 jednotek).
Prototyp do České republiky dorazil po vlastní ose po trase Savigliano, Turín, Miláno, Verona, Brenner, Linec, Horní Dvořiště a Praha, nikoliv však vlastní silou. Přeprava byla realizována ve dnech 16. až 18. června. Jistou zajímavostí celé této akce bylo poškození čelních partií jednotky během transportu přes území Rakouska, které bylo způsobeno poruchou přechodového spřáhla mezi jednotkou a ochranným vozem. Poškození nebylo vážné a tak po výměně laminátových částí čela mohla být jednotka veřejnosti představena v celé své kráse.
Další program prototypové jednotky je velmi nabitý, neboť po oživení všech funkčních celků bude následovat série zkoušek na ŽZO v Cerhenicích, poté na tratích ČD, DB a ÖBB a od nového roku by měla být nasazena do zkušebního provozu. Dalších šest jednotek bude ČD postupně předávano od září tohoto roku s tím, že každý měsíc až do února 2004 převezmou ČD jednu jednotku.
Snímek pořízený v odpoledních hodinách 16. června zachycuje první jednotku řady 680 ČD připravenou k odjezdu ze Savigliana. Dnes už jedna z nejstarších elektrických lokomotiv FS E 636.356 v novém nátěru Trenitalia dovezla soupravu až do pohraniční přechodové stanice Brenner.
Text redakce, foto Jiří Konečný

Lokomotivy D753.7 pro SISTEMI TERRITORIALI
V ČMKS Lokomotivy Česká Třebová pokračují přestavby „brejlovců“ určených pro export do Itálie, ke kterému dochází prostřednictvím firem INEKON a Leon d'Oro. Dalším z italských finálních zákazníků je společnost SISTEMI TERRITORIALI S.p.A., která provozuje železniční dopravu v okolí Benátek. Celkově by tato firma měla získat čtyři lokomotivy řady D753.7.
V současnosti jsou vyrobeny první dvě lokomotivy - D753.728 a D753.729. Opět je zajímavé celkové přečíslování lokomotiv, kdy stroj D753.728 je u majitele označen DE 451, v ČMKS označen jako 753.718, oficiálně je přestavěn ze stroje 753.084, ale ve skutečnosti se jedná o bývalý liberecký stroj 753.321. Podobné je to i u druhého stroje D753.729/DE 452/753.719, který je oficiálně přestavěn z lokomotivy 753.072, ale ve skutečnosti se jednalo o lokomotivu 753.029 (ex 753.269).
Lokomotiva D753.728 vykonala technicko-bezpečnostní zkoušku (TBZ) 19. června 2003 v úseku Česká Třebová - Svitavy a zpět. Druhá lokomotiva - D753.729 - vykonala TBZ 3. července 2003 ve stejném úseku. Oba stroje budou vzápětí vyexpedovány, ale k nasazení do provozu dojde až po provedení finálních úprav dle přání zákazníka.
Snímek z 27. června zachycuje lokomotivu D753.729 v areálu ČMKS Lokomotivy v České Třebové.
Text a foto Vít Blahovec

Renovovaný motorový vůz M 240.0113 (820.113).
Poslední červnový víkend byl ve znamení oslav 105 let existence trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha. Právě zde, při příležitosti nasazení historických motorových vozů mezi Krnovem a Jindřichovem ve Slezsku, byl představen renovovaný motorový vůz M 240.0113 (820.113).
Tento motorový vůz je známý zejména provozem na vlečce LET Kunovice, kam se dostal v roce 1984 z lokomotivního depa Veselí nad Moravou. Byl využíván k vedení zaměstnaneckých vlaků, po poklesu přeprav pak převzal společně s vozem M 240.0012 nákladní dopravu od lokomotivy T 334.0737 a později se staly oba motorové vozy nepotřebnými.
"Stotřináctku" získal do svého vlastnictví Klub přátel kolejových vozidel Brno, který ji odeslal na opravu do brněnského LOKOMONTu. Po provedené opravě jí členové spolku zbavili nátěru a 13. dubna byla převezena lokomotivou 740.461 do Krnova, kde ve firmě OLPAS Moravia došlo k opravě skříně a stanovišť a vůz obdržel precizní polyuretanový nátěr. První jízda se konala v okolí Krnova, kdy vezla na výlet místní důchodce.
Snímek z 28. června 2003 zachycuje motorový vůz M 240.0113 při jízdě kolem vjezdového návěstidla žst. Třemešná ve Slezsku.
Text a foto Vít Blahovec

 
<<<    2002    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2004    >>>
© SPŽ 2003