Říjen 2006

Zkoušky jednotky ETR 600 ve Zkušebním centru Velim
V období od 7. června do 2. října 2006 byly na území České republiky k vidění dvě generace vysokorychlostních souprav rodiny „Pendolino“. K sedmi jednotkám řady 680 ČD se připojila souprava ETR 600 - „Pendolino Nuovo“ (viz Prototyp jednotky ETR 600 firmy Alstom) jako první představitel IV. generace jednotek s aktivním naklápěním „Pendolino“. Jednotka ETR 600, určená pro společnost Trenitalia, ovšem nebyla nasazena do běžného provozu, ale byla přepravena do Zkušebního centra VÚŽ Velim. Zde během tříměsíčního pobytu probíhalo její oživování na obou napájecích systémech (3 kV DC a 25 kV, 50 Hz AC) a současně absolvování některých typových zkoušek, které si výrobce prováděl sám.
V průběhu zkoušek ETR 600 na zkušebním okruhu došlo k setkání s generačním předchůdcem - řadou 680 ČD. Oproti těmto starším generacím jednotek „Pendolino“ bylo použito několik technických novinek. Jednotka odpovídá TSI HS (Technical specification for interoperability - High speed), jsou použity interoperabilní komponenty a sběrač elektrického proudu už není mechanicky svázán s podvozkem, ale je vybaven vlastním naklápěcím systémem, který jej při naklopení vozové skříně vrací do osy koleje.
Po ukončení zkoušek se 2. října vrátila ETR 600 přes hraniční přechod Horní Dvořiště zpět do závodu společnosti Alstom v Saviglianu. V jednotce totiž nebyly během zkoušek nainstalovány interiéry a po návratu do Itálie ji mj. čekají tyto montážní práce.
Snímek z 29. září zachytil jednotku ETR 600 při odjezdu ze stanice na železničním zkušebním okruhu na malý zkušební okruh.
Text Pavel Větříšek a Jiří Konečný, foto Jiří Konečný

Výměna motorových vozů řady 843 za řadu 854 v Brně
Nový jízdní řád Českých drah, který vstoupí v platnost v neděli 10. prosince 2006, přinese, jako již tradičně, několik změn v dislokaci hnacích a hnaných vozidel. V jarních měsících tohoto roku vyhlásilo Ministerstvo dopravy ČR výběrové řízení na provozování rychlíkových spojů na tratích Pardubice - Liberec a Plzeň - Most. Další výběrové řízení vyhlásil také Liberecký kraj, a to na provozovatele osobních vlaků na tratích Liberec - Tanvald a Tanvald - Harrachov. V těchto výběrových řízeních uspěl dopravce České dráhy, mimo jiné také díky závazku, že na tyto spoje nasadí motorové vozy řady 843 společně s přípojnými vozy řady 043 a řídicími vozy řady 943. Od okamžiku zveřejnění výsledků výběrových řízení tak bylo jasné, že při stávající dislokaci motorových vozů řady 843 není možné vozbu rychlíků na těchto ramenech zvládnout a motorové vozy řady 843 a k nim určené přípojné a řídicí vozy se ocitnou v nových působištích, a to v DKV Plzeň a v DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec, kam budou přesunuty z DKV Brno, PJ Horní Heršpice a DKV Ústí nad Labem, PJ Děčín.
Výkony obou dep, které jsou nyní zajišťovány řadou 843, budou od 10. prosince 2006, kdy vstoupí v platnost nový jízdní řád, převedeny do motorových vozů řady 854, případně jiných řad. Zatímco děčínské výkony si částečně rozdělí „edity“ PJ Liberec a vozy dalších řad v rámci DKV (mimo jiné také nově dodané jednotky „Regionova“), výkony PJ Horní Heršpice zabezpečí vozy, které budou do DKV Brno předislokovány z dep, ve kterých je v současnosti řada 854 již provozována. V novém jízdním řádu bude v PJ Horní Heršpice turnusováno 7 vozů řady 854 ve dvou turnusových skupinách, a to v jednodenní TS 830 a v šestidenní TS 831. K motorovým vozům budou do DKV Brno ještě předislokovány přívěsné vozy řad 053 a 054 a dva řídicí vozy řady 954. Pro DKV Brno, PJ Horní Heršpice to v praxi znamená další „generační“ obměnu vozidel během krátké doby. Aby bylo možné v PJ Horní Heršpice tuto změnu řad lépe zvládnout, byl sem za účelem zácviku personálu předisponován z DKV Česká Třebová, PJ Trutnov vůz 854.203, přezdívaný „Terezka“. Své dosavadní trutnovské působiště opustila „Terezka“ v úterý 3. října odpoledne na postrku vlaku Sp 1787 a hned následující den dopoledne vykonala zkušební jízdu se třemi přívěsnými vozy řady 050 z Brna-Horních Heršpic do Střelic a zpět. Od pátku 6. října je za účelem zácviku strojvedoucích nasazován vůz 854.203 v pracovní dny na vlaky Os 4832 z Brna hl. n. do Okříšek, Os 4880 z Okříšek do Jihlavy a Os 4819 z Jihlavy do Brna. V sobotu a neděli pak na vlaky Os 4816 a Os 4819 mezi Brnem a Jihlavou.
Horní snímek z pátku 6. října 2006 zachytil symbolické setkání vozů odcházející a nastupující řady pod brněnskou katedrálou sv. Petra a Pavla na Petrově, a to vozy 843.012 v čele vlaku Os 4446 do Ivančic a 854.203 v čele vlaku Os 4832 do Okříšek. Dolní snímek z téhož dne pak dokumentuje první nasazení „Terezky“ se dvěma vozy řady 050 na vlaku Os 4832 při průjezdu zastávkou Troubsko.
Text a foto Jan Palán

Stavba stanice pražského metra Střížkov na Proseku
Ve dnech 6. a 7. 10. byla pro veřejnost zpřístupněna rozestavěná stanice pražského metra Střížkov na Proseku, která se nachází na pokračování trasy metra C - IV.C2 z Ládví do Letňan. Jedná se o hloubenou stanici s bočními nástupišti, kdy stanici bude tvořit otevřený halový prostor s lehkým ocelovým zastřešením, které umožní maximální prosklení obvodového pláště stanice a tím i prosvětlení celé staniční haly denním světlem, což do budoucna ocení zejména fotografové MHD. Stanice má délku 228 m a nástupiště jsou 5,6 m pod terénem. Ocelová konstrukce váží 1 100 t. Výstavba stanice byla započata v listopadu 2004 a po dokončení bude sloužit jako páteřní dopravní uzel s návaznou autobusovou dopravou. Součástí bude i záchytné parkoviště P+R pro 158 vozidel. Stavbu provádí sdružení Metro IV.C2, ve kterém jsou mj. firmy Metrostav, Subtera a Skanska.
Pro doplnění uveďme, že trasa metra IV.C2 má stavební délku 4 599 m, kdy celková délka ražených úseků je 2 445 m a hloubených 2 154 m. Na trase budou celkem tři hloubené stanice Střížkov, Prosek a Letňany. Spuštění této trasy se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku 2008.
Na fotografii z 6. října 2006 ze zachycen postup prací ve stavební jámě budoucí stanice.
Text a foto Jiří Konečný

Zvláštní osobní vlak společnosti PTKiGK Rybnik
Dne 8. řijna 2006 proběhla jízda zvláštního osobního vlaku společnosti Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku (PTKiGK Rybnik). Vlak sestavený ze tří osobních vozů pronajatých od společnosti PKP Intercity byl veden lokomotivou 1822-002 PTKiGK Rybnik (ex 1822.002 ÖBB). Jednalo se o propagační jízdu uvedeného dopravce uskutečněnou v souvislosti s oslavami 150 let železnice v Rybniku.
Vlak vyjel v 6.52 ráno z Katowic a pokračoval přes Rybnik (úvrať), Żory, Strumień, Chybie Skoczów, Goleszów a Ustroń do cílové stanice Wisła Głębce. Po objetí lokomotivy a příjezdu expresu „Wisła“ (se strojem EP09-028 PKP Cargo v čele) vyjela souprava na mohutný most před stanicí, kde zapózovala fotografům. V 16.24 se pak souprava v čele s „Brennerlokem“ vydala na zpáteční cestu do Katowic.
Úspěšná akce dává naději, že se podobným způsobem budou chtít prezentovat na polských kolejích i další soukromí dopravci.
Na fotografii z uvedeného dne je zachycena souprava zvláštního vlaku v čele s 1822-002 ve stanici Chybie při cestě do stanice Wisła Głębce.
Text a foto Jacek Chiżyński

Návrat lokomotivy E 403.001 z ČR zpět do Itálie
Po ukončení zkoušek ve Zkušebním centru Velim se 11. října 2006 vydal prototyp čtyřsystemové (DC 1,5 kV a 3 kV, AC 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz) lokomotivy E 403-001 (viz Zkoušky nové vícesystémové lokomotivy řady E 403) společnosti Trenitalia zpět do výrobního závodu firmy Ansaldo v Neapoli.
Lokomotivu z Velimi na hraniční přechod Horní Dvořiště přepravovaly České dráhy jako zvláštní zásilku. V traťovém úseku Velim - Praha-Malešice lokomotivu a dva doprovodné vozy vezl stroj 163.040 DKV Praha, po přepřahu v uvedené železniční stanici na „dvousystémku“ 363.128 DKV Plzeň pak pokračovala přeprava dále na jih přes České Buďejovice a Horní Dvořiště.
Na snímku z uvedeného dne odjíždí lokomotivy 363.128 ČD a E 403 FS z železniční stanici Praha-Malešice na cestu ke státní hranici.
Text a foto Jiří Konečný

Opětovné zkoušky jednotky 680.001 ČD v Německu
Ve dnech od 7. září 2006 do 24. října 2006 se nacházela jednotka 680.001 ČD opět na zkouškách v Německu. V rámci schvalovacího procesu pendolina v Německu byl ze strany spolkového drážního úřadu EBA vznesen dodatečný požadavek na provedení dynamických zkoušek sběrače pendolina, určeného k odběru střídavého proudu (Schunk, typ WBL 85 25kV), na vybraných tratích v Německu. Zkoušky prováděla zkušebna DB Systemtechnik za dohledu pracovníka VUZ Praha.
Vlastní dynamické zkoušky probíhaly ve 40. týdnu na traťovém úseku Riesa - Wurzen na trati Dresden - Leipzig, ve 41. týdnu na úseku Pirna - Schöna a ve 42. týdnu na úseku Lüneburg - Uelzen na trati Hamburg - Hannover. Zpět do České republiky se jednotka vracela v noci z 24. na 25. října přes hraniční přechod Česká Kubice a z Domažlic jela do Plzně odklonem přes Klatovy.
Na snímku z 17. října 2006 je zachyceno setkání osobního vlaku soukromého dopravce Metronom s lokomotivou ME 146-15, který přijel z Hannoveru a jednotky 680.001 před stanicí Uelzen.
Text a foto Jiří Konečný

Hector Rail pokračuje rozšiřuje svůj lokomotivní park
Švédský dopravce Hector Rail pokračuje i v tomto roce v intenzivním rozšiřování svého lokomotivního parku. Prvními elektrickými lokomotivami této firmy byly stroje řady El 15, zakoupené v roce 2004 od norského dopravce Malmtrafikk. U Hector Rail nesou označení řadou 161 a v provozuje je nyní pouze pět kusů.
Po úspěšných zkouškách lokomotivy 1142.588 ÖBB (viz Lokomotivy 1012.002 a 1142.588 ÖBB zapůjčeny do Švédska) a 1142.661 pak Hector Rail od tohoto roku nakupuje v Rakousku starší stroje řady 1142. Na počátku roku tak byly zakoupeny stroje 1142.661, 1142.645 a 1142.660, které nesou u Hector Rail tato označení: 142.001 „Martins“, 142.002 „Calloway“ a 142.003 „Schmidt“. V současnosti se připravuje nákup dalších pěti lokomotiv, které by měly být vybaveny rádiovým dálkovým ovládáním a budou označeny 142.101 až 105. První tři stroje této série - 1142.551, 558 a 563 - by měly do Švédska odejít v polovině listopadu tohoto roku.
V tomto roce Hector Rail zakoupil také dvě nové lokomotivy typu ES64F4‑G firmy Siemens. Jedná se o stroje z dodávky pro SBB Cargo, kterou SBB Cargo stornovalo (ex Re 474.006 - v. č. 20753 a Re 474.011 - v. č. 20764). Tyto lokomotivy získaly označení 441.001 „Cyborg“ a 441.002 „Croft“.
Prvním dieselovým přírůstkem této firmy se pak počátkem příštího roku stane lokomotiva typu G2000 firmy Vossloh, které bude u Hector Rail označena jako 941.001. Konkrétně se jedná o lokomotivu vyrobenou v roce 2005 (výr. č. 1001454), kterou firma Vossloh pod jménem „Boreas“ používala pro zkušební jízdy. Lokomotiva je již od letošního roku ve Švédsku, kde ji v pronájmu provozovala firma TX Logistik.
Na snímku pořízeném 18. října 2006 v zastávce Salzburg Kasern je před vlakovou lokomotivou 1116.115 zachycen stroj 1142.551 ÖBB (budoucí 142.101 Hector Rail), který je již opatřen firemními barvami Hector Rail.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Steiner

Přeprava 58 sériových tramvají Škoda 14 T pro Prahu
Soukromý dopravce Viamont bude odpovědný za přepravu 58 sériových tramvají typu 14 T pro Prahu po železnici. První dvě tramvaje opustily Plzeň v závěru roku 2005 ještě na silničních návěsech, z nichž se v Praze skládaly na koleje za asistence těžkých silničních jeřábů. Během léta 2006 bylo připraveno nové řešení, které zrealizovala společnost Viamont, která dnes provozuje i želenizční dopravu ve Škodovce. Jeho podstatou je přeprava kompletních tramvají po železnici na překládací rampu v žst. Praha-Zličín, kam je napojena spojovací kolej pražské tramvajové sítě ze smyčky Sídliště Řepy. Protože speciální soupravě s tramvají není povolen průjezd přes „Semmering“, jsou soupravy vedeny v relaci Plzeň Jižní předměstí - Beroun - Rudná u Prahy - Hostivice - Praha-Zličín. Viamont zadal v Lostru Louny úpravu trojice plošinových vozů řady Smmp, které mají ponechané nárazníky jen na vnějších čelech, uvnitř soupravy jsou odstraněny a nahrazeny „krátkými“ středovými spřáhly. Vozy mají odstraněny podlahy a místo nich jsou instalovány dva profily normálního rozchodu. Mezi vozy jsou odnímatelné kolejové spojky, které po přistavení k rampě vytvoří na soupravě vozů nepřerušenou kolejovou dráhu. Krajní vozy soupravy mají kolejové nájezdy pro dosažení úrovně rampy. Při vykládání tramvaje jsou pro zajištění zpětného vedení proudu propojeny s kolejnicemi tratě DP vozy prostřednictvím odnímatelných kabelových propojek. Soupravu přepravuje v celé trase lokomotiva společnosti Viamont.
Přeprava první sériové tramvaje 14 T1 - 9113 proběhla 30. října 2006 s náhradním strojem 740.469 ŽOS Nymburk, neboť kmenová lokomotiva Viamontu je v opravě. V Praze-Zličíně byla připravena tramvajová souprava T6A5 - 8607 + 8608 napájená ze sběrače zadního vozu, která novou tramvaj stáhla z vozů na spojovací kolej. Po kontrole brzd pokračovala nová tramvaj 14 T do vozovny Motol vlastní silou.
Přepravy tramvají do Prahy po železnici vycházejí díky odbourání nákladů na speciální silniční návěsy a jeřáby levněji než po silnici a jistě oživí nákladní dopravu na vedlejších tratích na západ od Prahy. Jsou však významné i proto, že bourají zažitý mýtus o tom, že privátní dopravci a konkurenční prostředí ke zvyšování objemu nákladní železniční dopravy nepřispívají, neboť jen přebírají nejlukrativnější přepravy ucelených vlaků od ČD. Snímky z přepravy ukazují soupravu ve stanici Vráž u Berouna. Druhý snímek z Prahy-Zličína ukazuje čelo tramvaje T6 A5 na hraně zličínské rampy před spojením s novou tramvají 14 T.
Viamont též nově zajišťuje přepravu souprav metra mezi plzeňskou Škodovkou a Prahou-Krčí. Dosud byly přepravovány soupravy tak, že vozy metra kvůli rozdílnosti spřáhel obklopovaly motorové lokomotivy metra řady 797.8 a do Plzně je převážela elektrická lokomotiva řady 363. Na pětivozovou soupravy tedy připadaly tři lokomotivy 363 + 2x 797.8 a příslušný personál, pokud bylo přepravováno více než 5 vozů, pak lokomotivy dokonce 3x 797.8. Od září 2006 jsou přepravy organizovány nově s využitím ochranných vozů řady Smmp, zmíněných v souvislosti s přepravami tramvají výše. Odpadly tak „výlety“ lokomotiv 797.8 a jejich posádek do Plzně, přepravy se zjednodušily a zrychlily. Jako první byly takto přepraveny do Prahy čelní vozy „Bars“ 3188+3189 a 3315+3327, úpravené ve Škodovce po dřívější rekonstrukci pro provoz na trase B. Současně byla z Plzně do Prahy odtažena již jubilejní 50. modernizovaná souprava metra 3347+3348. Zpět do škodovky byly přepraveny čelní vozy 3196+3197 a 3316+3313 k úpravě pro provoz na trase B. Na snímku z 23. 9. 2006 jsou zachyceny v Praze-Krči se strojem Viamontu 709.513 a ochranným vozem Smmp.
Text, horní a prostřední foto Milan Šrámek, dolní foto Richard Lužný

Lokomotiva v reklamním Grand Expres / ČD pro Vás
Zatím poslední reklamní nátěr na vozidle Českých drah byl slavnostně představen v úterý 31. října v dopoledních hodinách na hlavním nádraží v Praze. Po žluto-červených „pojišťovnách“ (viz Lokomotiva 362.119 opatřena reklamním nátěrem Poštovní spořitelny) a oranžovo-stříbrných lokomotivách ČEZ (viz Elektrické lokomotivy s reklamním nátěrem skupiny ČEZ) přichází stříbrno-modrá kombinace barev. Reklamní nátěr si nechala u reklamní agentury RailReklam zhotovit společnost Grand Princ na magazín Grand Expres, který vydává pro ČD. Část reklamní plochy je věnována též časopisu ČD pro Vás, která je distribuován společně s magazínem Grand Expres.
Nátěr byl realizován v dílnách OLPAS Moravia Krnov na dvousystémové lokomotivě 363.039 DKV Brno, kdy grafický návrh provedla společnost KONTING. Barvy jsou již tradičně od společnosti Lankwitzer Lackfabrik a polepy dodal RailReklam.
Na snímku z uvedeného data pózuje lokomotiva 363.039 na hlavním nádraží v Praze.
Text a foto Jiří Konečný

„Zítra si už necvaknete“
Dnem 1. listopadu 2006 byl v Dopravním podniku města Pardubic (DPMP) spuštěn nový odbavovací systém ve vozidlech založený na principu čipových karet s časovou jízdenkou nebo elektronickou peněženkou a novým typem papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu. Ve vozidlech byly nainstalovány nové terminály pro odbavení cestujících a původní mechanické označovače, které se zde používaly téměř třicet let, byly odstraněny. DPMP byl také posledním v České republice, kde se používaly ke znehodnocení jízdenek výhradně tyto označovače. V současnosti se používají ještě v dopravních podnicích v Plzni a Hradci Králové, tam však v kombinaci s jinými zařízeními.
Před zahájením provozu tohoto systému proběhla ve dnech 30. a 31. října akce s názvem „Zítra si už necvaknete“, kdy byly na posilových linkách nasazeny historické trolejbusy DPMP 14Tr ev. č. 311 a 9Tr ev. č. 358 a trolejbusy Pardubického spolku historie železniční dopravy (PSHŽD) Sanos ev. č. 329 a 9Tr ev. č. 353, které už nebude možné na běžné linky nasadit z důvodu absence terminálů pro odbavení cestujících nového systému. V úterý 31. října navíc proběhlo mezi 23:50 a 24:00 slavnostní poslední cvaknutí a symbolická poslední jízda vozidel mezi vozovnou a smyčkou Dukla.
Muzejní trolejbus DPMP typu 14Tr ev. č. 311 stojí 31. října před pardubickým hlavním nádražím.
Text a foto Radek Čupr

 
<<<    2005    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2007    >>>
© SPŽ 2006