Září 2006

Stroj 1216.050 vytvořil nový rychlostní rekord elektrické lokomotivy
V sobotu 2. září vytvořila lokomotiva „Taurus“ 1216.050 společnosti Siemens nový rychlostní rekord pro elektrickou lokomotivu na nové vysokorychlostní trati Ingolstadt - Norimberk. Vyvrcholilo tak snažení společností Siemens, DB a ÖBB pokořit více jak půlstoletí starý rekord. Jeho hodnotu 331 km/h stanovila 28. března 1955 na trati Bordeaux - Dax francouzská lokomotiva (SNCF) CC7107 a 29. března 1955 taktéž stroj SNCF BB9004.
Pro absolvování tohoto pokusu byla vybrána lokomotiva 1216.050 určená pro ÖBB, kde bude označena jako 1216.150, protože se jedná o provedení B. Výrobce Siemens ji dočasně používá jako zkušební vozidlo. Z toho vyplývá, že pro zkoušku byl vybrán běžný sériový stroj. Ten byl pro účely zkoušky vybaven speciálními měrnými podvozky, sběračem elektrického proudu a také byl odstraněn přední pluh. Dále byla lokomotiva opatřena speciálním šedým nátěrem s logy jednotlivých firem, podílejících se na této zkoušce, mezi nimiž nechyběl ani český výrobce železničních dvojkolí - Bonatrans Bohumín. Dominantou na skříni Taurusu velký nápis „Vmax 3“, doplnění chybějící dvou číslic bylo připraveno po uskutečnění zkoušky ve stanici Allersberg.
K první jízdě vyjela lokomotiva s měřícím vozem ze stanice Kinding. Již během této jízdy byl překonán dosavadní rekord hodnotou 344 km/h, druhá zkušební jízda stanovila novou maximální rychlost pro elektrické lokomotivy na 357 km/h. Ve stanici Allerberg byl nátěr Taurusu doplněn číslicemi 5 a 7, aby pouhým příjezdem do stanice Kinding, kde již čekali novináři a televizní štáby, oznámil novou hodnotu maximální rychlosti a hlavně pokoření starého rekordu.
Ve stanici Kinding byla uspořádána výstava lokomotiv 541.004 (SŽ), 1116.250 „Mozart“ (ÖBB), E03 001, EuroSprinter ES64P 001 (ex 127.001) a obě rekordmanky z roku 1955 - CC7107 a BB9004 (SNCF).
I když byl přepsán rychlostní rekord, jedná se pouze o hodnotu pro elektrické lokomotivy. Držitelem světového rekordu pro konvenční železniční vozidlo je od roku 1990 francouzská jednotka TGV Atlantique 325 s rychlostí 515,3 km/h.
Na horním snímku z 2. 9. 2006 jede lokomotiva 1216.050 s měřícím vozem vstříc novému rychlostnímu rekordu v úseku Kinding - Allersberg. Na spodním snímku je bočnice Taurusu po úspěšně absolvované zkoušce s nápisem „Vmax 357 km/h“.
Text Pavel Větříšek, foto Michael Rother

Osobní doprava přes přechod Medzilaborce - Lupków zastavena
Dne 3. září 2006 byl ukončen sezónní provoz osobních vlaků mezi Medzilaborcemi městem a Zagorzí přes slovensko-polský hraniční přechod Lupków. Od 23. června jezdily v pátek, sobotu a neděli dva páry vlaků denně jak z polské, tak ze slovenské strany s tím, že v Lupkówě se muselo přesedat.
V letošním roce tento železniční hraniční přechod oslavil také dvě kulatá výročí, neboť uplynulo šedesát let od otevření Lupkówského tunelu obnoveného po druhé světové válce (7. listopadu 1946) a deset let od jeho znovuotevření (10. června 1996 - z počátku jen pro nákladní dopravu). Jestli se však osobní vlaky přes tento hraniční přechod rozjedou i v příštím roce zůstává stále otázkou. Moc by tato skutečnost bohužel neprospěla ani aktivitám na nedaleké Bieszczadské Kolejce Leśné (BKL), která v letošním roce započala s obnovou trati z Woly Michowé směrem do Nowého Lupkówa, kde zřejmě už v příštím roce vznikne přímá vazba mezi vlaky PKP a BKL. Na podzim letošního roku byla úzkorozchodná trať BKL sjízdná až za odbočku Smolnik.
Na snímku z 2. září 2006 je zachyceno odpolední setkání slovenského motoráčku 810.380 a polského soupravového vlaku v čele se strojem SM42‑358 v pohraniční stanici Lupków. Na snímku z 3. září 2006 vyjíždí motorák 810.405 z Lupkówského tunelu na prozatím posledním osobním spoji z Polska na Slovensko.
Text a foto Jiří Konečný

Pevnostní zkoušky skříně lokomotivy 109E
Dne 4. září 2006 byl ve večerních hodinách zahájen transport hrubé stavby skříně lokomotivy 109E - budoucí řady 380 ČD. Cílem tohoto transportu byla akreditovaná zkušebna Výzkumného ústavu kolejových vozidel (VÚKV) v Cerhenicích, jehož majoritním vlastníkem je Škoda Holding.
Hrubá stavba v následujících dnech podstoupí pevnostní statickou zkoušku dle evropských předpisů TSI. Vlastní zkoušce v  akreditované zkušebně VÚKV v Cerhenicích předcházely složité schvalovací procesy dokumentace, statické a crash výpočty. Zároveň byla schválená dokumentace a konstrukce skříně ze strany asociovaných partnerů německého drážního úřadu EBA. V rámci homologačního procesu a schvalování uplatnila Škoda Transportation několik konstrukčních řešení formou evropských patentů. Zkoušky zahrnují statické namáhání, odzkoušení určitého vzorku materiálu skříně a zkoušku formou simulované situace. Výsledky zkoušek jsou důležitým mezníkem v homologačním procesu nového typu lokomotivy a budou známy nejdříve za čtyři týdny.
Škoda Transportation zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku dvaceti třísystémových lokomotiv pro České dráhy v roce 2004. První lokomotivy opustí škodovácké výrobní prostory v příštím roce, další lokomotivy obdrží zákazník v letech 2008 - 2009.
Výrobně jsou dokončeny první dvě hrubé stavby skříně lokomotiv a rámy podvozků. Zatěžovacími zkouškami úspěšně prošly také trakční motory ze Škoda Electric. V plném proudu jsou měření na zkušebním standu elektrického pohonu lokomotivy, který je tvořen kompletním pohonovým řetězcem tzn. trakčním transformátorem, dvěma měničovými skříněmi a čtyřmi trakčními motory.
Na horní fotografii je pohled na hrubou stavbu skříně budoucí třísystémové lokomotivy typu 109E, řady 380 Českých drah. Na spodní fotografii je zachycena přeprava „lokomotivy“ na silničním trajleru v ulicích Plzně.


Text Pavel Větříšek, foto Škoda Transportation

Nákup vozidel pro Koleje Mazowieckie
5. září 2006 byla podepsána smlouva o úvěru ve výši 50 mil. EUR mezi Evropskou investiční bankou a polským Mazowieckým vojvodstvím. Tento úvěr bude sloužit na nákup vozového parku pro dopravce Koleje Mazowieckie (KM). Za tyto prostředky bude pořízeno 11 souprav patrových vozů, včetně řídících vozů, ovšem bez lokomotiv. Tyto vratné soupravy budou nabízet 360 míst k sezení a mají být nasazeny na nejvytíženějších příměstských spojích v okolí polské metropole. Klimatizované soupravy by měly jezdit rychlostí až 160 km/h a taženy, resp. sunuty budou novými elektrickými lokomotivami, které si chtějí KM pořídit formou leasingu. Ještě v říjnu tohoto roku by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodávky těchto souprav tak, aby první souprava byla dodána na konci roku 2007, zbývajících deset pak do konce roku 2008.
Kromě těchto souprav nakoupí vojvodství pro KM také 10 elektrických jednotek typu FLIRT od společnosti Stadler Bussnang AG. Smlouva na dodávku těchto jednotek (včetně dalších čtyř kusů pro Slezské vojvodství) byla podepsána již 28. června 2006 a firma Stadler se současně zavázala, že vybuduje svůj závod v polských Siedlcích.
KM však rozšiřují svůj vozidlový park také nákupem starších motorových vozů řady 627 a 628 od DB Regio. Jako první dorazily na podzim 2005 vozy 628.102, 628.105 a dvoudílná jednotka 628.008/018. Na počátku roku 2006 pak byly dodány motorové vozy 627.003, 005, 008, 101, 104, jednotky 628.001/011, 002/012, 003/013, 009/019. Dodán byl také vůz 628.004, tedy jedna polovina jednotky řady 628, který je využíván jako zdroj náhradních dílů. Tyto vozy, resp. dvouvozové jednotky jsou pod řadovým označením VT627 a VT628 provozovány na méně využívaných spojích KM, z nichž některé nyní jezdí po tratích, které byly i několik let bez osobní dopravy.
K takovým tratím patří i 88 km dlouhý úsek Nasielsk - Sierpc, kde byla osobní doprava obnovena od 1. června 2006. V současnosti je zde provozováno pět párů osobních vlaků tvořených solo motorovými vozy řady VT627. Jeden z těchto vozů - VT627-105 - je zachycen dne 8. září 2006 v depu Sierpc během přestávky mezi spoji.
Text a foto Petr Štefek

ČMKS dokončuje výrobu lokomotivy 709.702 MUS
V jihlavském závodě ČMKS-Lokomotivy (bývalá JLS Jihlava) je v současnosti dokončována lokomotiva 709.702, kterou si objednala pro obsluhu svých vleček Mostecká uhelná společnost (MUS). Kromě toho, že je lokomotiva druhým strojem řady 709.7, je i v pořadí druhou samostatnou novostavbou v historii ČMKS a třetím typem lokomotivy z rodiny „Effishunter“.
Zatímco stroj 709.701 byl vyroben jako neadresný prototyp ve spolupráci s ČKD-DS (dodavatel rámu a části trakční výzbroje), 709.702 je pojata jako úplně nová dvounápravová lokomotiva, vycházející svojí koncepcí z prototypu 709.401 (viz Prototypová lokomotiva 709.401 „Effishunter“) a „srbských“ lokomotiv řady 621-1.
Lokomotiva kapotového provedení s věžovou kabinou strojvedoucího umístěnou blíže zadnímu konci lokomotivy a s elektrickým AC/DC přenosem výkonu je určena především pro těžší posun v průmyslu (hmotnost 22 t na nápravu). Pohon lokomotivy zajišťuje spalovací motor Caterpillar C 15 ACERT o jmenovitém výkonu 403 kW ve spojení s trakčním alternátorem Siemens 1FC2 401‑4 BO 25. Usměrněným proudem jsou napájeny dva trakční motory TE 019 A05, uložené na nápravách pomocí valivých tlapových ložisek. Řízení pohonu a všech podsystémů lokomotivy je zajištěno řídícím systém Unitrack firmy Unicontrols. Z důvodu snížení hlučnosti hnací jednotky jsou bočnice motorové kapoty bez otvorů a sání a výfuk chládícího vzduchu je proveden střechou kapoty, která je proti nepříznivým přírodním podmínkám navíc opatřena ochranným tropikem. 709.702 je také vybavena vícečlenným řízením, dálkovým ovládáním a na čelní kapotě kamerou pro usnadnění najíždění na soupravy.
V září 2006 byla 709.702 vystavena na berlínském dopravním veletrhu Innotrans. Těsně před odjezdem na tento veletrh je 11. 9. 2006 zachycena při posunu v areálu ČMKS.
Text a foto Daniel Brabenec

Elektrizace trati Retz - Šatov
Neděle 24. září 2006 bude posledním dnem, kdy se bude možné na trati č. 248 Znojmo - Šatov - Retz setkat se čtyřmi páry spěšných vlaků, vedenými dieselovými lokomotivami řady 2016 ÖBB. Od pondělí 25. září do soboty 9. prosince 2006 se bude v úseku Retz - Šatov konat nepřetržitá výluka traťové koleje z důvodu její elektrizace trakční proudovou soustavou AC 15 kV, 16,7 Hz. Po dobu výluky budou všechny vlaky osobní dopravy mezi Znojmem a rakouským Retzem nahrazeny autobusy. Výluka se dotkne také celé stanice Šatov, která bude, kromě elektrizace, celkově zrekonstruována, přičemž bude změněno uspořádání staničních kolejí a snížen jejich počet. Dále budou vybudována nová nástupiště a nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení s přípravou pro dálkové řízení.
S optimalizací a elektrizací úseku Šatov - Znojmo je pak uvažováno během další výluky, která se bude s největší pravděpodobností konat od 1. září 2007 do 31. července 2008. Během této výluky bude také odstraněn současný provizorní most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě a bude nahrazen novou ocelovou konstrukcí.
S novým jízdním řádem, který vstoupí v platnost v neděli 10. prosince 2006, budou na osobních vlacích z rakouské strany do Šatova zajíždět elektrické lokomotivy řady 1016 (resp. 1116) s patrovými vozy Bmpz-dl a Bmpz-ds (řídicí). I přes elektrizaci přeshraničního úseku zůstane mezi Znojmem a Retzem zachována nejen vozba osobních vlaků motorovými vozy řady 810, ale i vozba nákladních vlaků lokomotivami řady 742.
Na horním snímku ze soboty 2. září 2006 vjíždí vlak Sp 1853 v čele s „herculesem“ 2016.031 ÖBB do stanice Šatov pod lávkou nad kolejištěm, která byla do roku 1990 používána příslušníky bývalé Pohraniční stráže k prohlídkám vlaků opouštějících území tehdejší ČSSR. Obě lávky, jak na znojemské, tak i na retzské straně stanice, budou během výluky odstraněny.
Druhý snímek ze středy 13. září 2006 zachytil vlak Rn 44063, vedený znojemskou 742.251, při průjezdu bývalou stanicí (dnešním nákladištěm) Unterretzbach.
Text a dolní foto Jan Palán, horní foto Petr Nohel

Elektrické lokomotivy s reklamním nátěrem skupiny ČEZ
Opatřování lokomotiv ČD celovozovým reklamním nátěrem pokračuje v tomto roce již druhou rozsáhlejší vlnou, kdy si po Poštovní spořitelně objednal reklamu další zákazník. V průběhu měsíce září byly postupně přistavovány elektrické lokomotivy k provedení reklamního nátěru skupiny ČEZ. Nejedná se ovšem o nátěr odvozený od první reklamní lokomotivy Českých drah 151.001, jelikož produkt „Duhová energie“ společnost ČEZ ukončila, ale oranžový nátěr s logem skupiny ČEZ a šedým pruhem přecházejícím na bočnici v blesky. Vzhled jednotlivých lokomotiv nebude stejný, jak tomu je např. u reklamního laku České spořitelny, ale jednotlivé stroje budou odlišeny počtem blesků na bočnici.
Nátěr reprezentující nejen český, ale můžeme říci i evropský energetický gigant bude na skříni celkem pěti elektrických lokomotiv, které patří pod DKV Praha, Brno, Ústí nad Labem a Ostrava. První nátěr s jedním bleskem byl proveden na stroji DKV Ústí nad Labem 163.093, který provedla krnovská lakovna OLPAS Moravia. Lokomotiva 163.093 je zároveň prvním strojem své řady, který je opatřen reklamním nátěrem. Další lokomotivou přistavenou do Olpasu byla brněnská 363.019, na jejíž bočnici jsou dva blesky. Další dvousystémová lokomotiva, již se třemi blesky - 363.021 DKV Brno tentokrát nejela do Krnova, ale nátěr provádí lakovna v DKV Olomouc. Současně během lakování 363.019 stál v kolejišti žst. Krnov další čekatel - stroj DKV Ostrava 163.030. Bočnice ostravské lokomotivy bude obohacena o čtyři blesky. Poslední lokomotivou v oranžovém laku ČEZ s pěti blesky bude „banán“ 151.019 DKV Praha, místo původně plánovaného stroje 151.027. Skupina ČEZ tak bude propagována celkem na šesti elektrických lokomotivách ČD, i když první reklamní lokomotiva - „Duhovka“ bude poněkud vybočovat z řady oranžových lokomotiv ČEZ.
Brněnská lokomotiva 363.019 propagující skupinu ČEZ byla zachycena 15. září 2006 ve stanici Olomouc hl. n.
Text a foto Pavel Větříšek

Polský dopravce PCC Rail Szczakowa v Českém Těšíně
Na přelomu září a října zahájil dopravce PCC Rail Szczakowa (PCC RS) další pravidelné přepravy do České republiky. Pro firmu Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" přepravují lokomotivy řady M62 PCC RS ucelené soupravy koksu loženého ve vozech řady Fals téhož dopravce. Vlaky jezdí v trase Zdzieszowice Koksownia - Rybnik - Chybie - Zebrzydowice - Cieszyn Marklowice - Český Těšín nákladní nádraží. V Českém Těšíně soupravu přebírají České dráhy, které zabezpečují další přepravu do Třince pro Třinecké železárny.
V železárnách je souprava po částech vykládána a vyložené skupiny vozů jsou přepravovány v běžných směskových vlacích do Českého Těšína. Po dokončení sestavy uceleného vlaku je prázdná souprava přepravena strojem řady M62 zpět do Polska.
Na snímku pořízeném 28. září 2006 v depu Jęzor je zachycena lokomotiva M62-1663, krátce před tím, než se vydala s prázdnou soupravou do Zdzieszowic. Po naložení soupravy pak 30. září vyrazila s vlakem TGZSa 490180/1 na popisovanou cestu, aby 1. října dorazila do Českého Těšína s prvním vlakem popisované relace.
Text a foto Petr Štefek

 
<<<    2005    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2007    >>>
© SPŽ 2006