Červenec 2007

Zvláštní rychlík s lokomotivou ER20-013 v ČR
Ve čtvrtek 7. června 2007 přivezla z Norimberku do Prahy zvláštní rychlík společnosti IGE-Bahntouristik motorová lokomotiva ER20-013 (označení dle UIC 94 80 0 253 013‑7, výrobce Siemens 21151/2005, majitel Mitsui Dispolok, provozovatel IGE). Stroj odpovídající řadě 2016 ÖBB „Hercules“ má výkon 2000 kW, maximální rychlost 140 km/h a nápravový tlak 20 tun. Dopravcem pro jízdu na českém území byla společnost Railtrans.
Na území České republiky vstoupil vlak v České Kubici, aby dále pokračoval přes Klatovy (kvůli výluce na kmenové trati přes Nýřany) a Plzeň na pražské hlavní nádraží, kam dorazil krátce po poledni. Pro odstavení osmivozové soupravy a její přípravu na zpáteční cestu byla využita stanice Praha-Smíchov. Zde také proběhla kontrola hnacího vozidla pracovníky Drážního úřadu České republiky. Ze Smíchova se po páté hodině odpolední vlak přesunul zpět na hlavní nádraží, aby v 17:45 přes Plzeň a Domažlice odjel do Norimberka.
K jízdě jedné z nejmodernějších evropských dieselových lokomotiv po českých kolejích bylo třeba získat povolení Drážního úřadu pro zkušební provoz, které bylo podmíněno bezvadným stavem vozidla a doprovodem dvěma řidiči drážních vozidel. Dále platil zákaz používat elektrické vytápění vlaku 1000 V / 50 Hz (což bylo při venkovních teplotách okolo 30 °C snadno splnitelné) a stanovena nejvyšší rychlost 100 km/h kvůli absenci vlakového zabezpečovače (na stejnou maximální rychlost by byla jízda ovšem omezena také rychlostním profilem projížděných tratí). Definitivní souhlasy se zkušebním provozem se společnostem Siemens a Railtrans podařilo po mnoha jednáních a komplikacích ze strany drážního správního úřadu a provozovatele dráhy zajistit až předchozího dne v odpoledních hodinách.
Během jízd vlaku vedeného „herkulem“ se nevyskytly žádné mimořádnosti a problémy související s použitým hnacím vozidlem. Zejména při zpáteční cestě byl plně využíván trakční potenciál stroje, takže docházelo ke krácení jízdních dob a využívání nejvyšších traťových rychlostí i při jízdě do stoupání. V letošním roce se předpokládá ukončení schvalovacího řízení pro provoz tohoto typu drážního vozidla v České republice.
Na fotografii se lokomotiva ER20-013 se soupravou IGE-Bahntouristik představuje u čtvrtého nástupiště stanice Praha hlavní nádraží.
Text a foto Tomáš Hádek

Zprovoznění lokomotivy 751.002
Po dvouleté přestávce se na trati opět objevil prototypový stroj 751.002 z domovské provozní jednotky Veselí nad Moravou (DKV Brno). Naposled by k zastižení 3. 7. 2005 při oslavách 100 let tratě Tišnov - Žďár nad Sázavou, kde jej provázely problémy na spalovacím motoru. Po akci byla zjištěna prasklá hlava válce, silně zakamencovaný blok motoru, drobné vodní netěsnosti, ale hlavně únik chladicí kapaliny z míst, odkud nikdy neměla vytékat. Bylo zřejmé, že došlo k vnitřní korozi motorové skříně a otevření některé z přepážek - bezpochyby důsledek častého odvodňování přes zimu, protože provoz nebyl schopen zajistit využití ani teplé stání.
Náročná oprava motoru však nemohla být z finančních důvodů provedena a tak se zprovoznění lokomotivy řešilo převazem použitelného motoru. Tím posloužila bývalá jihlavská lokomotiva 751.142, naposled nasazovaná v lednu 2005. Pro nadbytečnost a propadání revizních lhůt byla odstavena, zrušena a na výzisk náhradních dílů převezena do Brna-Maloměřic a v květnu 2006 do Veselí nad Moravou. K vlastnímu závazu došlo 3. 12. 2006, potom následovaly nezbytné opravy motoru jako výměna olejového chladiče, výměna vadných pístů a válcových vložek, následně napojení na pomocné pohony s původním mechanickým pohonem ventilátorů, dále proběhla renovace strojovny, vývaz a oprava pojezdu, defektoskopie dvojkolí a nápravových ložisek, drobné opravy a nezbytné čištění. Za zmínku jistě stojí, že vyřazený motor nesl výrobní číslo ČKD 2618 z roku 1964, byl vyroben ještě v libeňské lokomotivce a v útrobách lokomotivy věrně sloužil 40 let.
První zkušební start proběhl v květnu 2007, posléze následovalo seřízení výkonu na suchém odporu, dosazení nových ochozových roštů a v první letní den, 21. června 2007 se mohlo vyjet na první zkušební jízdu. Kvůli trhlinkám v jízdní ploše dvojkolí se 4. 7. provedla renovace na soustruhu v DPOV Přerov a po dokončení prohlídky vlakového zabezpečovače a technické kontrole mohla být lokomotiva vrácena do provozu. První zkušební nasazení připadlo na pátek 13. července, kdy umytý a neleštěný prototyp odjel jako Lv 74276 do Starého Města u Uherského Hradiště, odkud přivezl posilový rychlík č. 1505. Další pravidelné nasazování je kvůli absenci vozidlové stanice TRS málo pravděpodobné, předpokládají se spíše služební jízdy, mimořádné záskoky nebo drážní nostalgie.
Na prvním snímku je zachycen jeden moment z náročné operace – závaz přes 18 tun těžkého motorgenerátoru do strojovny lokomotivy 751.002 v domovském veselském depu dne 3. prosince 2006, na druhém snímku pak premiérový výkon - lokomotiva 751.002 veze 13. 7. 2007 s lehkostí páteční R 1505 mezi Uherským Ostrohem a Veselím nad Moravou.
Text a foto Leoš Tomančák

Ukončení provozu osobních vlaků na vlečkové síti Põlevkivi Raudtee
Estonská společnost Eesti Põlevkivi se zabývá povrchovou i hlubinnou těžbou hořlavé ropné břidlice na severovýchodě Estonska. Jednotlivé doly i místa, kam je ropná břidlice dodávána, jsou pospojovány rozsáhlou vlečkovou sítí o rozchodu 1520 mm. Provoz na této síti zajišťuje dopravce Põlevkivi Raudtee, což je dceřiná společnost Eesti Põlevkivi.
Hlavním úkolem tohoto dopravce je samozřejmě doprava břidlice pro potřeby elektráren a chemického průmyslu, jistou zajímavostí však bylo pravidelné provozování osobních vlaků, které zajišťovaly dopravu horníků do hlubinného dolu Estonia. Osobní vlaky sestavené ze šesti vozů pocházejících z elektrických jednotek ER1 a opatřené na koncích lokomotivami řady TEM2 nebo TEM18 vyjížděly z depa Põlevkivi Raudtee v Ahtme na výchozí zastávku v Jõhvi (nejedná se o nedalekou stanici Jõhvi na síti Eesti Raudtee, ale o zastávku na vlečkové koleji vedoucí do této stanice), odkud poté se zastávkami na sídlišti v Ahtme a v Iidle dorazil k nástupišti u dolu Estonia v Raudi.
Po čtrnácti letech pravidelného provozu byl tento vlak naposledy vypraven 31. července 2007. Provozovatel uvádí několik důvodů pro zastavení provozu:
- osobní vozy vyrobené v letech 1959 až 1960 by musely projít nákladnou generální opravou
- autobusy, kterými budou vlaky nahrazeny, umožní vyšší komfort a rychlost dopravy do a ze zaměstnání
- trasy osobních vlaků znemožňují přidání tras pro vlaky se štěrkem, jehož těžba a expedice se plánuje
Úplně poslední vlak odvezly odpoledne 31. července stroje TEM2-3130 a TEM2-5609. Horní snímek zachycuje jeho pobyt na výchozí zastávce Jõhvi. Na dolním snímku pak je poslední vlak zdokumentován u nástupiště dolu Estonia, odkud byl vypraven za zvuků dechovky a přítomnosti kamer estonské televize.
Text Petr Štefek, spolupráce a foto Henri Pokk

Oprava „bobiny“ 140.076 pro slovenského dopravce SŽDS
V letošním roce se rozšířil park lokomotiv provozovaných dopravcem Slovenská železničná dopravná spoločnosť (SŽDS) o „bobinu“ 140.076. Jedná se o stroj, který opustil brány plzeňské Škody v roce 1958. Po angažmá v depech Česká Třebová a Praha střed byl v letech 1967 až 1992 provozován depem Spišská Nová Ves a svoji aktivní činnost ve službách státních železnic ukončil v roce 2001 v depu Košice. Odtud byl již jako neprovozní a částečně rozebraný předán do depa Žilina, kde čekal na svůj další osud.
Na počátku roku 2006 byla tato „bobina“ odkoupena hranickou firmou ON-TRACK a na podzim téhož roku přepravena do Přerova, kde byla odstavena v areálu Přerovských strojíren. Opravu lokomotivy zahájila společnost Českomoravská železniční opravna na jaře 2007, ale již pro nového majitele - slovenskou firmu INVESTEX GROUP. Oprava lokomotivy byla provedena v rozsahu ES a zahrnovala také dosazení vlakového zabezpečovače a rekonstrukci dobíjení baterií. Po ukončení opravy byla lokomotiva přepravena na vlečku OHL ŽS v Brně-Slatině, kde byl proveden nátěr do firemních barev nového majitele a lokomotiva také získala označení nového provozovatele SŽDS.
Po dokončení prací ve Slatině byla lokomotiva pomocí „hektora“ 721.553 dopravena 31. července 2007 do Nezamyslic, odkud již po krátkém oživení pokračovala vlastní silou do Horní Lidče, kde ji od českého dopravce BF Logistics přebral slovenský dopravce SŽDS. V průběhu srpna lokomotiva absolvovala technicko-bezpečnostní zkoušku a poté byla odstavena ve Vrútkách, kde vyčkává na vydání slovenského průkazu způsobilosti.
Na horním snímku z 31. července 2007 se představuje lokomotiva 140.076 při pobytu v žst. Brno-Slatina před svým odjezdem na Slovensko, spodní snímek pořízený o několik hodin později dokumentuje samotnou přepravu této lokomotivy za pomoci stroje 721.553 v žst. Rousínov.
Text Petr Štefek, spolupráce a foto Zdeněk Bumba

 
<<<    2006    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2008    >>>
© SPŽ 2007