Leden 2009

E91 - první „Taurus“ Salzburger Lokalbahn
Do skupiny vlastníků elektrických lokomotiv typu Siemens ES 64 U4 se v závěru roku 2008 zařadil také rakouský dopravce Salzburger Lokalbahn (SLB). Tato společnost převzala dne 12. prosince 2008 od výrobce stroj 1216.940 (mezinárodní označení 91 81 1216 940-7 A-SLB). Již při dodání byla lokomotiva opatřena firemním nátěrem SLB v kombinaci červené a bílé. 28. prosince pak ještě dostala označení E91 dle zvyklostí SLB. Tento stroj je zároveň držitelem rychlostního rekordu lokomotiv SLB, neboť během technicko-bezpečnostní zkoušky, která proběhla 9. prosince 2008 v úseku Amstetten - St. Peter-Seitenstetten, dosáhla rychlosti 253 km/h.
Již několik dní po svém dodání byla lokomotiva nasazena do provozu na kontejnerových vlacích v relaci Salzburg Liefering - Hüttau Terminal a na postrcích vlaků dopravce CargoServ na Tauernské dráze. Na těchto vlacích tak vlastní lokomotiva SLB nahradila zapůjčené stroje typu ES 64 U2 německého dopravce Lokomotion a ES 64 U4 slovinské firmy Adria Transport (viz Lokomotivy 1216 dopravce Adria Transport).
Na snímku pořízeném 6. ledna 2008 ve stanici Salzburg Hbf. stojí celá sestava strojů používaných na výše uvedených výkonech: za strojem E91 SLB jsou lokomotivy ES 64 U2-073 Lokomotion a 1216.922 Adria Transport.
Text Petr Štefek, foto a spolupráce Kajetan Steiner

Elektrická jednotka 575 LG již v provozu
První elektrická jednotka typu EJ575 výrobce Škoda Transportation / Škoda Vagonka pro litevského dopravce Lietuvos geležinkeliai opustila brány závodu Škoda Vagonka v Ostravě v červnu 2008 (viz Elektrická jednotka řady 575 pro Litvu). Po oživení a sérii testů na území České republiky se první jednotka vydala na cestu z Ostravy do Litvy v noci z 8. na 9. září. V Hanisce pri Košiciach byla na řídicí a vložený vůz dosazena širokorozchodná dvojkolí a u hnacího vozu byly vyměněny celé podvozky. Jednotka pak pokračovala tranzitem přes Ukrajinu a Bělorusko do svého nového domovského depa Elektrinių traukinių depas u stanice Naujoji Vilnia.
V Litvě je sice pro jednotky tohoto typu běžně užíváno české označení EJ575, všechny vozy jednotky však dostaly nové 12místné číslo UIC, přičemž hnací vůz je označen řadou 211 (číslice na 6. až 8. pozici), řídicí vůz 307 a vložený vůz 444. Hnací vůz první dodané jednotky pak má označení 94 24 9 211 001-3.
Konstrukčně se jednotky pro LG příliš neliší od souprav řady 471 ČD, neboť pro dva kusy (s opcí na další dva) nemělo smysl vyvíjet novou konstrukci vozidla. Skříň vozidla splňující požadavky českého obrysu tak zdaleka nevyužívá prostorových možností daných obrysem používaným v Litvě. Zásadnější odlišnosti lze pak nalézt v trakční výzbroji, neboť litevská jednotka je určena pro provoz na napájecí soustavě 25 kV 50 Hz (jednotky 471 ČD mají výzbroj pro 3 kV DC).
Po úspěšném oživení a sérii zkušebních jízd byla první dodaná jednotka nasazena od 24. prosince do pravidelného provozu na třech párech rychlých spojů, které s jízdní dobou 59 minut spojují stanice Vilnius a Kaunas-1 (s jednou zastávkou v mezilehlé stanici Kaišiadorys). Na dalších třech párech vlaků stejného typu je nasazena modernizovaná jednotka řady ER9M. Druhá jednotka EJ575 dorazila do Litvy v prosinci, do pravidelného provozu by měla zasáhnout od začátku února. Na trati Vilnius - Kaunas je jednotka provozována maximální traťovou rychlostí 120 km/h, svou konstrukční rychlost 160 km/h pak bude moci využít až po plánované modernizaci trati.
Na horním snímku pořízeném 31. října 2008 u zastávky Pavilnys v traťovém úseku Vilnius - Naujoji Vilnia je zachycena jednotka s hnacím vozem 94 24 9 211 001-3 při jedné ze zkušebních jízd na širokém rozchodu. Dolní snímek pořízený 14. ledna 2009 již dokumentuje pravidelný provoz téže jednotky s cestujícími: vlak EJV814 z Kaunasu zastavil u prvního nástupiště stanice Vilnius.
Text Petr Štefek, horní foto Robertas Šalčiūnas, dolní foto Magdalena Krakovičová

Zahájení elektrického provozu z Českých Budějovic do Nových Hradů
V neděli 18. 1. 2009 vyjel na trať z Českých Budějovic do Českých Velenic první pravidelný vlak tažený elektrickou lokomotivou v nově elektrizovaném úseku České Budějovice - Nové Hrady. Jednalo se o Os 8605 tažený lokomotivou 242.282, který je od zahájení elektrického provozu veden elektrickou lokomotivou do Nových Hradů a po přestupu cestujících do motorového vozu řady 810 nebo autobusu náhradní autobusové dopravy při výluce pokračuje dále do Českých Velenic. Stalo se tak po několika posunech termínu zahájení elektrického provozu, ke kterým došlo v důsledku zpoždění stavby, přičemž měl být provoz v elektrické trakci zajišťován již v roce 2008.
Stavba SŽDC „Elektrizace tratě České Velenice – České Budějovice, 1. etapa“ byla slavnostně zahájena hlavním zhotovitelem Elektrizací železnic Praha 8. 11. 2006 a jejím hlavním cílem je propojení elektrizovaných tratí mezi Českými Budějovicemi a rakouským Gmündem. Elektrizace se týká 49,2 km dlouhého jednokolejného úseku od železniční stanice České Velenice po elektrické dělení v žst. České Budějovice, přičemž rozvinutá délka trakčního vedení sestavy „S“ bude 53,546 km. Pro napájení trakčního vedení AC 25 kV, 50 Hz slouží stávající napájecí stanice Nemanice. Nově byly postaveny dvě spínací stanice v železniční stanici České Budějovice (Mladé) a v železniční stanici Borovany. Při výstavbě trakčního vedení byla poprvé v ČR byla použita technologie tažení trakčního vedení pod tahem. V mezilehlých stanicích je vybudováno zařízení pro elektrický ohřev výměn. Železniční stanice Nová Ves u Českých Budějovic, Borovany, Jílovice a Nové Hrady byly vybaveny elektronickým zabezpečovacím zařízením ESA 11. Jejich ovládání je zabezpečováno dálkově z žst. České Budějovice.
Na první etapu navazuje od podzimu 2008 etapa druhá, týkající se dokončení elektrizace v žst. České Velenice, zahrnutá do stavby SŽDC „Optimalizace tratě Veselí nad Lužnicí - České Velenice“. Při ní dojde k elektrizaci a úpravě železniční stanice v Českých Velenicích včetně úseku ke státní hranici a propojení trakčního vedení od Nových Hradů do Českých Velenic. Následně bude elektrizována trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic a vystavěna nová napájecí stanice.
Na fotografii ze dne 22. 1. 2009 je zachycen již pravidelný elektrický provoz - Os 8605 České Budějovice - České Velenice v čele s lokomotivou 242.241 před stanicí Nová Ves u Českých Budějovic.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Kubát

Tramvaj typu RT6N1 schválena
Na sklonku roku 2008 byl završen více než desetiletý proces snahy o schválení tramvaje typu RT6N1 pro provoz s cestujícími. Dne 18. prosince 2008 bylo Drážním úřadem vydáno rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla a další den byl vydán průkaz způsobilosti drážního vozidla pro vůz ev. č. 1801. Takto by se dala ve stručnosti popsat strastiplná cesta jedné z brněnských tramvají typu RT6N1 (viz Typové zkoušky tramvaje RT6N1).
Pracovníci zúčastnění na tomto procesu řešili mnoho úprav, ale rámcově se jednalo o zprovoznění a správné naladění těchto vozových celků: systém nadřazeného řízení CAN, pneumatický systém vozu, hydraulický systém vozu, dveře a nástupní prostory. Rovněž byly využity poznatky polských kolegů z Poznaně, kteří mají s provozem těchto vozů zkušenosti.
Dne 21. ledna 2009 byl v areálu vozovny Medlánky před ústředními dílnami za účasti představitelů města, DPmB i zúčastněných firem představen a pokřtěn vůz ev. č. 1801 a zástupcům DPmB byly předány potřebné dokumenty. Poté následovala krátká zvláštní jízda na smyčku Technologický park a zpět. Od soboty 24. ledna 2009 je schválený vůz typu RT6N1 nasazen do provozu s cestujícími.
Na rok 2009 bylo stanoveno za cíl zprovoznění vozu ev. č. 1803. Oproti prvnímu vozu je ve výhodě, že již nemusí podstoupit všechny zkoušky, na druhou stranu jeho výchozí technický stav je horší. Zprovoznění zbývajících vozů má následovat v delším časovém horizontu kvůli nekompletnosti vozů, které byly využívány jako zdroj náhradních dílů. V následujících dnech bude vůz 1801 nasazen na lince 6, kde snad bude schopen vyvrátit svou dosavadní pověst nespolehlivého a zbytečného vozidla.
Text Radomír Žídek

 
<<<    2008    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2010    >>>
© SPŽ 2009