Říjen 2011

Koleje Śląskie zahájily provoz
1. října 2011 zahájila společnost Koleje Śląskie (KŚ), která je ve 100% vlastnictví Slezského vojvodství, pravidelný provoz svých vlaků. Od tohoto data nahradila dopravce Przewozy Regionalne na osobních vlacích na rameni Gliwice - Katowice - Częstochowa (115,4 km). Vedle spojů na této trase, které jsou dotovány z rozpočtu Slezského vojvodství, začaly KŚ provozovat víkendové komerční vlaky z Częstochowe a Sosnowce přes Katowice do turisticky atraktivní oblasti Ustroně a Wisły.
Společnost nedisponuje vlastními vozidly, ale základem parku jsou moderní elektrické jednotky Stadler FLIRT (4 kusy, z toho jeden v dlouhodobé opravě po vykolejení) a Pesa ELF (8 kusů), které jsou majetkem Slezského vojvodství. Park elektrických jednotek pak doplňují dvě pronajaté modernizované soupravy řady EN57KM.
Celkem měla společnost pro rozjezd k dispozici zmiňovaných 13 elektrických jednotek, což je pro pokrytí linky Gliwice - Częstochowa nedostatečné. Proto firma zahájila jednání s Českými drahami, které vyústilo v pronájem 10 vozů řady B249 ČD. Tyto vozy sice nejsou příliš vhodné pro příměstský charakter vlaků KŚ, avšak mohou být provozovány v souladu s Úmluvou RIC a není tedy nutné, aby procházely náročným schvalovacím procesem v Polsku. Vozy ČD převzaly KŚ v neděli 2. října v Bohumíně, aby už následujícího dne mohly být nasazeny do provozu.
Z těchto vozů byly vytvořeny dvě soupravy, v jejichž čele lze spatřit zapůjčené lokomotivy typu TRAXX F140 MS. Jedná se o stroje E186 146 a 272 ze čtrnáctikusové stáje ve službách firmy Lotos Kolej (viz Lokomotivy TRAXX F140MS na síti SŽDC), které jsou pronajaté od leasingové společnosti Railpool.
Na snímku pořízeném 2. října 2011 před vjezdovým návěstidlem žst. Chałupki ve směru od Bohumína je zachycen vlak 49284 Bohumín - Sosnowiec Główny v čele s lokomotivou E186 146, která veze do služby v Polsku zmiňovaných 10 vozů ČD.
Text Petr Štefek, foto Tomáš Kuchta

Výroba lokomotiv řady 797.8 na export pokračuje
Společnosti CZ LOKO se daří prosazovat na zahraničních trzích s dalšími kusy úspěšné řady 797.8. Po lokomotivě 797.822-4 pro stavební firmu Swietelsky do Maďarska (viz Druhá lokomotiva řady 797.8 pro metro v Budapešti) byl v jihlavské provozovně CZ LOKO letos dokončen další stroj této řady. Dle zvyklostí výrobce byl opatřen českým číslem 797.823-2 a jeho cílovou zemí se stalo Polsko. Ačkoliv se jedním z potenciálních budoucích majitelů této lokomotivy mohl opět stát varšavský dopravní podnik a jeho metro, lokomotiva bude dodána dopravnímu závodu hnědouhelného dolu Kopalnia węgla brunatnego (KWB) "Adamów" v Turku, kde nahradí zastaralý stroj řady Ls 60 polské výroby.
Základní technické parametry stroje jsou shodné, jako u předešlých pěti strojů inovovaného provedení 797.8 (CAT), vyráběného od roku 2005: hnací ústrojí je tvořeno spalovacím motorem Caterpillar C9 ACERT o výkonu 250 kW a trakčním alternátorem Siemens 1FC2 284-4BO42. Koncepce i provedení přenosu výkonu na dvojkolí se rovněž nemění. Při celkové hmotnosti 25 tun lokomotiva dosahuje maximální rychlosti 40 km/h v činné službě a vyvozuje nejvyšší tažnou sílu 94 kN. Vnitřní uspořádání, zapojení a regulace výkonu jsou polského provedení a vycházejí tedy ze stroje 797.819-0, dodaného výše zmíněnému varšavskému dopravnímu podniku (viz Lokomotiva 797.819 pro varšavské metro). Nevyužité zůstávají pouze obvody pro komunikaci a ovládání připojených vozidel, stejně jako adaptéry pro upevnění a ovládání speciálních tažných zařízení a spřáhel na čelech rámu, které nejsou v dolech potřeba. Na vozidlo je dosazeno polské zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího CA ("czuwak aktywny").
Zatímco se v Jihlavě intenzivně pracuje na dalším exempláři této řady, dokončená lokomotiva 797.823-2 byla dne 7. 10. 2011 spolu s prototypovým vozíkem MUV 74.001 naložena na obvyklý trajler a odeslána nejprve do polského Gdaňsku, kde reprezentuje CZ LOKO na právě probíhajícím veletrhu TRAKO 2011. Po jeho skončení bude odvezena k majiteli.
Na snímku z 3. 10. 2011 je popisovaná lokomotiva zachycena při zkušební jízdě na vlečce kovošrotu v Jihlavě-Pávově. Jako zátěž posloužil stroj 703.573-6.
Text a foto Michal Kozuk

Šachový vlak
Zajímavý projekt uspořádalo občanské sdružení Pražská šachová společnost a dopravce České dráhy za pomoci společností Era a CZ LOKO. Ve dnech 14. až 18. října 2011 pojede po kolejích střední Evropy šachový vlak, ve kterém se odehraje šachový turnaj s mezinárodní účastí v patnáctikolovém turnaji v rapid šachu. Své síly změří šedesát šachistů a představí se také šachoví velmistři Vlastimil Hort a Robert Cvek. Startovné bylo 990 Kč a jízdenka na šachový vlak stála 2 990 Kč. Hraje se o pěněžité výhry v celkové hodnotě 50 tis. Kč a věcné ceny v hodnotě 100 tis. Kč.
14. října 2011 v 9:20 přijel devítivozový soupravový vlak Sv 11605 k prvnímu nástupišti stanice Praha hl. n. s lokomotivou ZSSK 350.020 a v závěsu byla brněnská 362.119. Jelikož byl vlak trasován přes Vršovice a Malešice, v čele speciálního vlaku byla brněnská reklamní lokomotiva. Souprava šachového vlaku byla v řazení Salon 51 54 89-40 021-5, SR 51 54 89-80 011-7, Salon 51 54 89-80 013-3, SR 51 54 89-80 022-4, SR 51 54 89-80 012-5, SR 51 54 89-80 014-1, WRm 51 54 88-81 013-3, Ampz 73 54 10-91 003-9 a Salon 51 54 89-40 033-0. V 10:19 hod vyjel vlak na cestu do stanice Wien-Meidling. Na této trase se odehraje 1. až 3. kolo turnaje. Dne 15. října 2011 odjede vlak ze stanice Wien-Meidling do stanice Budapest Nyugati pu. Na tomto úseku se odehraje 4. až 5. kolo. 16. října 2011 pojede šachový vlak v úseku Budapest Nyugati pu. - Bratislava-Nové Mesto. Cestou se odehraje 6. až 7. kolo turnaje v rapid šachu. 17. října pojede šachový vlak z Bratislavy opět na naše území a dále do stanice Kraków Główny. Cestou přes tři státy se odehraje 8. až 10. kolo turnaje. Ze Štúrova do Bohumína zajistí vozbu opět brněnská lokomotiva řady 362. V Bohumíně ji vystřídá polská EU07-514. Poslední den 18. října 2011 pojede vlak z Krakova zpět do Prahy, kam dorazí před 18 hodinou. Výměna hnacích vozidel PKP Intercity a ČD bude provedena opět v Bohumíně.
Na snímku pořízeném 14. října 2011 je zachycena lokomotiva 362.119 se soupravou šachového vlaku IC 11519.
Text a foto Jan Kalivoda

Taurusy ř. 182 DB Schenker prodány DB Regio
Lokomotivy řady 182 (typ ES 64U2) pořídily německé dráhy DB Cargo (od r. 2003 Railion Deutschland, nyní DB Schenker Rail Deutschland) od firmy Siemens v druhé polovině roku 2001 (vlastní dodávka proběhla v období 7 – 12/2001) v počtu 25 ks. Důvodem k pořízení těchto strojů bylo neschválení lokomotiv řady 152 (typ ES 64F) pro provoz na rakouských železnicích. Oficiálním důvodem bylo překročení limitů dynamických účinků pojezdu lokomotivy na trať, neoficiálním pak zpomalení vstupu nového operátora nákladní dopravy na rakouské koleje. Problém tedy DB vyřešily změnou objednávky na lokomotivy ř. 152, kterých měly pořídit 195 ks, takže místo poslední série 25 ks lokomotiv 152.171-195 objednaly lokomotivy způsobilé k provozu na rakouských dráhách typu ES 64U2, což byl ekvivalent řady 1116 ÖBB.
Stroje řady 182 byly dodány do depa Nürnberg Rbf, odkud byly nasazovány v nákladní dopravě zejména na vozební rameno Mnichov – Brenner (ÖBB/FS) nebo zajišťovaly vozbu kontejnerových vlaků z Vídně (ÖBB) přes jižní Německo do severomořských přístavů Hamburg a Bremerhaven. Tato vozební ramena byla doménou Taurusů až do května 2009, kdy byl k provozu v Rakousku schválen další typ lokomotiv DB Schenker, konkrétně stroje řady 185.2 (typ TRAXX D140 AC2 výrobce Bombardier).
Tento fakt - společně s tím, že Taurusy jsou konstruovány na rychlost 230 km/h a dopravce měl k dispozici malý počet strojů - byl záminkou k tomu, že společnost DB Schenker začala uvažovat o prodeji těchto lokomotiv. Tento záměr se začal naplňovat od října 2009, kdy byl stroj 182.001 zapůjčen do depa Cottbus DB Regio. Ke změně jízdního řádu 2009/10 přešly do Cottbusu další čtyři stroje (182.003-005 a 008) a nahradily lokomotivy řady 143 na trati Cottbus – Falkenberg – Lipsko.
V červenci 2010 byly DB Regio prodány další stroje, takže DB Regio měly k dispozici stroje č. 182.001 – 012, které již byly rozděleny do dvou dep Cottbus a Erfurt. V prosinci téhož roku pak do Erfurtu dorazily ještě stroje čísel 013-017 a po Novém roce zbytek Taurusů 018-025. Zajímavostí je, že stroje č. 017 – 025 byly zpětně pronajaty DB Schenker, takže je bylo možné až do začátku září letošního roku spatřit v čele nákladních vlaků. Poslední výkon v nákladní dopravě odvezl 6. září 2011 stroj 182.022 z Regensburgu do Norimberku, stalo se tak po deseti letech od doby, kdy byly lokomotivy řady 182 zařazeny do provozu.
Aby mohly být Taurusy nasazeny v osobní dopravě s patrovými jednotkami push-pull od firmy Bombardier (čtyřvozová jednotka s řídicím vozem ř. 766 + 3x vložený vůz řady 785), procházejí drobnou úpravou (tzv. „Nahverkehrspaket“) v dílnách firmy Siemens v Mnichově-Allachu, kdy je na lokomotivy dosazeno dálkové ovládání dveří soupravy a informační systémy (prvními upravenými lokomotivami byly 182.001 a 002), do začátku JŘ 2011/12 by měly být upraveny všechny stroje (k listopadu 2011 úpravu nemají stroje č. 024 a 025). Ke konci září 2011 byly lokomotivy rozděleny do tří dep Cottbus (182.001-015, 019, 021-022, 024-025), Dresden-Altstadt (182.017, 018 a 023) a Erfurt (182.016 a 020), v budoucnu by měly všechny přejít pod depo Dresden-Altstadt. Hlavními vozebními rameny těchto strojů je linka RE20 Cottbus – Dresden a linka S1 drážďanského S-bahnu vedená po trase Mießen – Dresden – Pirna – Schöna, kterou Taurusy kompletně ovládly od 5. září 2011 a vytlačily z vozby linky S1 stroje řady 143 resp. 145. Výsledkem této změny je zkrácení jízdních dob na lince S1 o cca 4 minuty.
Na snímcích z 24. 10. 2011 jsou zachyceny stroje 182.012 resp. 182.014 na lince S1 drážďanského S-bahnu v údolí Labe u zastávky Kurort Rathen.
Text redakce, foto Richard Lužný

První motorový vůz řady 841 pro Kraj Vysočina
V roce 2009 vypsaly České dráhy v rámci modernizace vozidlového parku pro regionální tratě výběrové řízení na nákup 33 jednodílných nízkopodlažních motorových vozů pro kraje Liberecký a Vysočinu. Pro Kraj Vysočina je určeno 17 vozů, pro Liberecký 16. Vítězem výběrového řízení se stal nakonec jediný účastník tendru - firma Stadler Pankow Berlin s vozem Regio-Shuttle RS1. Celková cena 17 nových vozů pro Vysočinu je 898 milionů Kč, z toho na 13 z nich získaly České dráhy dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod v hodnotě 219 milionů Kč. Termín dodání vozů byl smluvně stanoven na roky 2011 a 2012.
První motorový vůz pro Vysočinu přijel z Německa do Děčina 21. 10. 2011. Během zdejšího víkendového pobytu vůz obdržel část polepů s předepsanými údaji a tabulkami, včetně EVN označení 95 54 5 841 001-1. O tom, že toto dění probíhalo narychlo, aby se stihl termín slavnostního předání koncem října v Jihlavě, svědčí i modrá část EVN čísla 95 54 5 841, kdežto 001-1 je provedeno o něco menším a černým písmem. Také většina nápisů a štítků součástí souvisejících s pohonem vozu je provedena v němčině. 24. 10. se pak uskutečnil převoz vozu z Děčína do Havlíčkova Brodu, kde budou vozy řady 841 ve zdejší provozní jednotce DKV Brno deponovány a udržovány. Při této cestě byly provedeny i některé předepsané zkoušky pro provoz na české drážní síti.
Motorový vůz řady 841 je jednodílný, čtyřnápravový s uspořádáním náprav B'B', dvouagregátový, s každým podvozkem hnaným samostatnou pohonnou jednotkou. 65 % vozu je nízkopodlažních s výškou 600 mm nad temenem kolejnice, zbylá část pak s výškou 1000 mm nad temenem kolejnice. Vůz je poháněn dvojicí spalovacích motorů Iveco Cursor 8 o výkonu 2 x 265 kW. Přenos výkonu zajišťují dvě třístupňové hydromechanické převodovky Voith Diwa D 864.3E s hydrodynamickým měničem na průběžnou a koncovou nápravovou převodovku. Brzdová soustava je tvořena brzdou pneumatickou, hydraulickým retardérem, magnetickou kolejnicovou (na jednom podvozku) a brzdou střadačovou, sloužící jako doplňková a zajišťovací. Priorita brzd je řešena automaticky řídicím systémem. Maximální rychlost vozu je 120 km/h, délka přes nárazníky 25,5 m, šířka 2,9 m, výška 4,1 m, míst k sezení 71, hmotnost 45 t. Vůz je opatřen klasickým narážecím ústrojím se šroubovkou. Celý vůz je plně klimatizován.
Slavnostní předání vozu 841.001 se uskutečnilo 28. 10. 2011 v železniční stanici Jihlava. Po ukončení projevů a křtu vozu pak následovaly tři hvězdicové jízdy z Jihlavy do Jihlavy města (dva páry vlaků), Třebíče a Horní Cerekve. V listopadu poté čeká motorový vůz několik zkoušek a ověřovacích jízd na vybraných tratích na Vysočině, proběhne zaškolení strojvedoucích a na základě výsledků zkoušek pak bude vybrána trať, kde bude vůz nasazen. Příchod dalších strojů řady 841 je očekáván až v první polovině roku 2012, po ukončení dodávek 16 vozů pro Liberecký kraj.
Fotografie dokumentuje motorový vůz 841.001 během předání v železniční stanici Jihlava těsně po přistavení k 1. nástupišti před zahájením samotného slavnostního aktu.
Text a foto Daniel Brabenec

TGV 2N2 - od prosince do Zürichu
Už v červenci 2010 probíhaly na švýcarských tratích jízdní zkoušky francouzských dvoupodlažních vysokorychlostních jednotek TGV 2N2 (viz Švýcarsko se připravuje na provoz jednotek TGV Duplex 2N2). V říjnu 2011 byla stejná souprava 4701 znovu ve Švýcarsku. 5. října jezdila zkušebně na trase Basel - Zürich, den poté Zürich - Chur. Koncem října pak souprava ještě jednou navštívila Zürich, tentokrát za účelem zaškolení strojvedoucích SBB ze skupiny TGV. Pro švýcarskou obsluhu se však nejedná o velkou novinku, neboť čelní hnací vozy jsou stejné jak u TGV POS, které do Švýcarska dosud jezdí. Patrové vozy vlaků 2N2 ale mají například jiné dveře. Od nového grafikonu 2011/12 budou v provozu jednotky TGV 2N2 na rameni Paris – Zürich, kde nahradí kapacitně nepostačující soupravy TGV POS.
Od nového grafikonu bude dána do provozu nová trať LGV Rhin-Rhône, tj. vysokorychlostní trať, která spojuje Alsasko a Švýcarsko s Paříží. Tato 140 km dlouhá trať byla budována od roku 2006 a začíná u města Dijon a vede do Belfortu nedaleko Mulhouse. Trať vede ze 40 % v lese, nachází se na ní jeden tunel (dlouhý 2 km), 173 mostů a prochází územím 85 obcí. Zkušební provoz byl zahájen v červnu 2011, slavnostně ji otevřel francouzský prezident 8. září 2011, zahájení pravidelného provozu je naplánováno na 12. prosinec 2011. Celkové náklady na výstavbu trati činily 2,5 mld. EUR, z toho Švýcarsko zaplatilo 66 mil. EUR. Nová trať umožní zkrácení jízdy Zürich - Paris na 3 h 45 min, tj. o 35 minut méně než nyní. Na nové trati jsou pouze dvě stanice: Besançon TGV a Belfort-Montbéliard TGV. Jako přípoj do druhé jmenované stanice chce SBB-CFF-FFS a SNCF obnovit osobní dopravu na trati (Porrentruy -) Delle - Belfort, kde osobní vlaky nejezdí od roku 1992.
Na snímku pořízeném 5. října 2011 na odstavném nádraží Zürich Herdern je zachycena jednotka TGV 2N2 č. 4701.
Text a foto Matthias Haag

 
<<<    2010    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2012    >>>
© SPŽ 2011