Únor 2013

DB Schenker Rail Polska kupuje lokomotivy Siemens Vectron
Počátkem prosince 2012 bylo oznámeno, že polský dopravce DB Schenker Rail Polska (DBSRP) kupuje od firmy Siemens 23 kusů elektrických stejnosměrných lokomotivy typu Vectron. K výběru těchto lokomotiv přispělo i to, že první lokomotivy byl Siemens schopen dodat prakticky ihned po podpisu smlouvy, další pak postupně do roku 2015.
Pro stejnosměrnou verzi lokomotivy Vectron oficiálně označenou jako typ X4-E-Loco-C vydal polský drážní úřad UTK dočasné schválení typu již v listopadu 2011, v září následujícího roku pak lokomotiva získala pro provoz v Polsku trvalé schválení. Od konce roku 2011 byly do zkušebního provozu v Polsku předány lokomotivy s německým označením 191 951 a 191 952, které posléze získaly polské označení 5 170 020, resp. 5 170 021. Tyto dvě lokomotivy se až do podzimu 2012 střídaly na různých výkonech u dopravců DBSRP, ITL Polska a PKP Intercity.
Právě tyto dvě lokomotivy převzal DBSRP jako první. Stalo se tak již 20. prosince, tedy jen několik týdnů po podpisu smlouvy. V okamžiku předání již byly lokomotivy opatřeny červenou barvu koncernu DB místo původní bílé barvy. Dodávky dalších strojů jsou očekávány v červnu 2013.
Ihned po převzetí byly obě lokomotivy nasazeny do provozu. V současné době (únor 2013) jsou nasazovány především na uhelných vlacích v relaci Jaszczów - Ostrołęka a na tranzitních vlacích mezi německou stanicí Frankfurt Oderbrücke a běloruským Brestem.
Na snímku pořízeném 28. prosince 2012 u Świdnika je zachycen stroj 5 170 020 společně se „sputnikem“ 3E/1-31 s uhelným vlakem vedeným v relaci Jaszczów – Warszawa Okęcie.
Text Petr Štefek, foto Krzysztof Newlacil

Motorové jednotky DH1 a DH2 „Wadloper“ v Polsku
V letech 1981 až 1983 dodala německá firma DUEWAG nizozemským železnicím Nederlandse Spoorwegen (NS) dieselhydraulické motorové vozy a jednotky DH1/DH2 nazývané též Wadloper. Jednalo se o 19 motorových vozů DH1 (č. 3101 – 3119) a 31 dvoudílných jednotek DH2 (č. 3201 – 3231). V letech 2006-2008 pak byla tato vozidla postupně vyřazována z provozu, což souviselo s nákupem moderních motorových vozů nizozemskými dopravci (mj. šlo o dodávky jednotek GTW - viz Jednotky GTW pro nizozemské dopravce Veolia a Arriva). Odstavená vozidla pak byla postupně odprodána do Polska, Rumunska a Argentiny.
Tři vozy DH1 a pět jednotek DH2 odkoupila polská firma Sigma Tabor. V Polsku byly označeny řadou SN82 (DH1) a SN83 (DH2). Jeden motorový vůz (SN82-001) a tři jednotky (SN83-001 až 003) byly v letech 2010 až 2012 pronajaty dopravci Przewozy Regionalne (PR). Jednotka SN83-004 pak stihla vystřídat dva provozovatele: v letech 2010-2011 Koleje Mazowieckie a v letech 2011-2012 také PR. Nákup dalších vozidel tohoto typu zvažoval v roce 2011 dopravce Koleje Śląskie (KŚ), ale mezitím byly uvažované stroje prodány do Argentiny.
Nakonec se však tato vozidla přeci jen ke KŚ dostala, a to formou pronájmu od firmy Sigma Tabor. Pronájem, který byl zahájen v prosinci 2012 v souvislosti s rozsáhlým navýšením výkonů KŚ (viz Koleje Śląskie si pronajímají 67 osobních vozů), zahrnuje všechna výše uvedená vozidla SN82/SN83 plus jednotku SN83-005. Celkem se tedy jedná o osm vozidel. Ty by měly být dále doplněny osmi německými třídílnými jednotkami VT614, kterým však zatím chybí schválení pro provoz v Polsku. Místo nich si tedy Sigma Tabor zatím zapůjčila osm elektrických jednotek EN57 pronajatých od PR.
Protože dodávka „Wadloperů“ pro KŚ zatím není kompletní, jsou pro ně nyní (počátek února 2013) vytvořeny dva dvoudenní oběhy pro ramena Katowice - Oświęcim - Czechowice-Dziedzice a Bielsko-Biała Główna - Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice - Cieszyn.
Na horním snímku je zachycen motorový vůz SN82-001 (ex 3102 NS) v Czechowicích-Dziedzicích, na dolním pak SN83-001 (ex 3206 NS) v žst. Bielsko-Biała Główna. Obě fotografie byly pořízeny 3. února 2013.
Text Petr Štefek, foto Ivo Raab

Vozy Českých drah v provozu u Kolejí Śląskich
Do začátku prosince 2012 byl park vozidel polského regionálního dopravce Koleje Śląskie (KŚ) doplněn o osobní vozy pronajaté od společností České dráhy (ČD) a Heros Rail Rent (viz Koleje Śląskie si pronajímají 67 osobních vozů). Zatímco vozy řady Bimz/Bimdz firmy Heros Rail Rent zasáhly do provozu v omezené míře až počátkem února 2013 (důvodem byly nejasnosti kolem schválení pro provoz v Polsku), vozy B249 ČD jezdily na spojích KŚ už v prosinci 2012.
Také nasazení vozů ČD se neobešlo bez komplikací, neboť podle názoru polského drážního úřadu UTK nesměly být tyto vozy bez schválení v Polsku provozovány, přestože se jedná o vozy splňující technické podmínky úmluvy RIC. V prvních dnech nového GVD bylo několik těchto vozů nasazeno do provozu, ale po kontrole ze strany UTK byl jejich provoz zakázán. Provoz tak byl řešen dočasným pronájmem vozů od firmy PKP Intercity nebo náhradní autobusovou dopravou. 12. prosince 2012 pak KŚ oznámily, že se staly asociovaným členem UIC, což znamená, že pro uvedené vozy nepotřebují schválení národního orgánu. V následujících dnech již byly vozy B249 nasazeny v běžném provozu.
Podle oběhů platných v prvních týdnech roku 2013 byly vozy B249 řazeny do souprav po dvou až čtyřech vozech. V čelech souprav se pak nacházely stroje ET22 pronajaté od PKP Carga a lokomotivy typu TRAXX F140 MS/DC pronajaté od konsorcia Railpool / Lotos Kolej. Veškeré periodické prohlídky a plánované i neplánované opravy těchto vozů jsou prováděny v depu ČD v Bohumíně, takže dvakrát až třikrát týdně je zaveden soupravový vlak Gliwice – Bohumín, kterým je přepravováno zpravidla sedm vozů na výměnu za vozy po prohlídce či opravě. Tyto vlaky jsou také vedeny stroji ET22, výjimečně lze v čele spatřit i TRAXX.
Třívozovou verzi klasické soupravy KŚ v čele s lokomotivou TRAXX 5170 012 jako vlak 99019 „Piernatka“ Katowice - Rajcza dokumentuje horní fotografie pořízená 3. února 2013 v žst. Bielsko-Biała Główna. Na dolním snímku z 7. února 2013 je lokomotiva ET22-1062 se soupravovým vlakem 49280 Bohumín – Gliwice mezi výchozí stanicí a státní hranicí.
Text a dolní foto Petr Štefek, horní foto Ivo Raab

Intermodální expres Verona – Paskov po roce provozu
Od poloviny ledna 2012 je v provozu expresní vlak kombinované dopravy, který spojuje terminály Verona Quadrante Europa a AWT Ostrava-Paskov, vzdálené od sebe 1093 km. Vlak je společným produktem operátorů Bohemiakombi, Kombiverkehr a Cemat. Na vozbě se od počátku podílejí dopravci Rail Traction Company (RTC, Itálie), Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion (LM, Německo a Rakousko) a Advanced World Transport (AWT, Česko).
Již od počátku je vlak veden třikrát týdně (z vlečky AWT Paskov, na kterou je napojen terminál, vždy v pondělí, středu a pátek), takže již v listopadu 2012 odjel z Paskov jubilejní stý vlak. Soupravy jsou sestaveny z kapsových vozů řady Sdggmrs, resp. Sdggmrss (dříve také ze standardních kontejnerových vozů Sgns(s) 60‘), takže umožňuje nejen přepravu standardních kontejnerů a výměnných nástaveb, ale také silničních návěsů. Nejčastějšími přepravními jednotkami jsou pak návěsy a nádržkové kontejnery.
Na snímku pořízeném na pohraničním mostě přes řeku Saalach mezi Německem a Rakouskem, tedy v traťovém úseku Freilassing - Salzburg Liefering, dne 13. února 2013 je zachycen vlak č. 40536 z Verony do Paskova, který byl toho dne mimořádně veden dvěma lokomotivami: 189 918 LM a 189 901 RTC. Právě stroji těchto řad, ať už v majetku LM či RTC (obě firmy jsou majetkově propojeny), jsou vlaky vedeny bez přepřahu z Verony až do Břeclavi, kde do čela vlaku nastupují stroje AWT.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Steiner

Bulharští „plecháči“ u českých a slovenských dopravců
V letech 1971 až 1974 dodala Škoda Plzeň do Bulharska ve třech sériích celkem 56 lokomotiv typu 64 E, u BDŽ označených jako 43.01 - 56 (viz Elektrické lokomotivy bulharských drah BDŽ). Lokomotivy určené pro vozbu rychlíků odpovídaly až na několik detailů českým lokomotivám řady 242. Na rozdíl od nich měly průchozí strojovnou i se zvednutými sběrači a maximální rychlost zvýšenu na 130 km/h. Po roce 1988 pak byly lokomotivy přeznačeny na 43.001 - 056. S dodávkami novějších lokomotiv a postupným poklesem výkonů byly lokomotivy řady 43 přeřazovány na vozbu osobních a nákladních vlaků. Po roce 1995 byly postupně na stroje řady 43 dosazovány převodové skříně z rušené řady 42 a maximální rychlost jim byla snížena na 110 km/h. Nově byly označovány řadou 43.5.
Následná hospodářská situace v Bulharsku, další redukce výkonů a vstup soukromých dopravců na železniční trh se podepsali na dalším vyřazování starších nebo pro různé závady odstavených lokomotiv. Část z nich skončila ve šrotu, ale několik desítek svých lokomotiv nabídly BDŽ v polovině loňského roku k prodeji formou dražby. Mezi nimi i čtyři stroje řady 43.5 čísel 523, 543, 554 a 555 z depa Mezdra. Tyto lokomotivy odkoupila slovenská společnost ZOS Zvolen za účelem opravy, schválení a následného prodeje některému z českých nebo slovenských dopravců, v určitých věcech ve spolupráci s českou firmou CZ LOKO. Právě značná podobnost s českou řadou 242 měla největší vliv na odkup těchto vozidel kvůli nutnosti schválení u českého Drážního úřadu (DÚ) a obdobným krokům na Slovensku a případně i v dalších státech. Z Mezdry lokomotivy odjely 23. 7. 2012 a přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko byly dopraveny do Přerova, kde ukončily 29. 7. 2012 svoji cestu v dílnách ČMŽO, ve kterých byla zahájena jejich oprava.
V ČMŽO dochází k odstrojení lokomotiv, opravě všech celků, natažení nové kabeláže a úpravám přibližujícím je řadě 242, aby mohly být jako tato řada bez problémů schváleny. To se dotklo především úpravy převodového poměru pro dosažení maximální rychlosti 120 km/h, montáže nového rychloměru Tramex, zabezpečovače Mirel VZ1 a duální radiostanice VS 67. Dále byla upravena napěťová hladina vlakového topení, zaslepena některá okna v bočnicích a namontováno nové LED návěstní osvětlení a halogenové reflektory odpovídající drážním návěstním předpisům.
Jako první se podrobila na konci září 2012 opravě 43.555, nově přeznačená na 242.555. V polovině října byla odstrojená odvezena do Olpasu Krnov na lakování, aby se koncem měsíce vrátila zpět do Přerova. Oprava byla ukončena počátkem ledna 2013, poté se uskutečnila 9. 1. 2013 zkušební jízda z Nedakonic do Břeclavi a zpět, následovaná 11. 1. TBZ ve stejném úseku. Po ukončení schvalovacího procesu a vydání průkazu způsobilosti se 6. 2. uskutečnila další zkušební jízda mezi Nedakonicemi a Břeclaví, aby byla následující den převezena z Břeclavi k novému majiteli - bratislavské společnosti Lokorail - do Kútú, odkud odjela přístí den na svůj první výkon na Slovensku.
Druhým opravovaným strojem se stala 43.543, taktéž určená pro slovenského dopravce - firmu Railtrans International z Leopoldova, u které bude nasazována pod označením 242.543. Na lakování do Krnova byla odvezena v polovině listopadu 2012 a její oprava byla ukončena počátkem února 2013. 11. 2. 2013 se podrobila zkušební jízdě z Nedakonic do Břeclavi a zpět a 13. 2. na stejné trase proběhla i TBZ. K novému majiteli by se měla dostat do konce února a nasazována by měla být především na ucelené vlaky kotlových vozů mezi Leopoldovem a Bratislavou.
Zbývající dvě lokomotivy by měly být domovem u české firmy LOKO TRANS, která je plánuje dále pronajímat. Oproti slovenským strojům, kterým zůstalo k nové řadě 242 zachováno původní bulharské inventární číslo, české stroje svým označením navážou na nejvyšší inventární číslo řady 242. Z 43.554 se v současnosti stává 242.287, z 43.523 bude 242.288. 43.554 byla od poloviny do konce ledna 2013 na lakování v CZ LOKO v České Třebové, na druhé lokomotivě se v Přerově opravné práce rozbíhají.
Na horní fotografii ze dne 11. 2. 2013 je zachycen stroj 242.555 spolu s 740.684 a 230.045 v žst. Kúty s uceleným vlakem prázdných kotlových vozů směřujícím do přechodové stanice Rajka. Dolní fotografie ze stejného dne pak dokumentuje lokomotivu 242.543 při zkušební jízdě jako Lv 76432 Nedakonice - Břeclav u železniční zastávky Hrušky zastávka.
Text Daniel Brabenec, foto Tomáš Vyplašil

Elektrické jednotky 31WE pro Koleje Dolnośląskie
17. listopadu 2011 podepsal dopravce Koleje Dolnośląskie (KD) s výrobcem Newag smlouvu na dodávku pěti elektrických jednotek v celkové hodnotě 81,3 mil. PLN (tj. asi 470 mil. CZK při tehdejším kurzu). Jedná se o čtyřvozové jednotky, které jsou ve většině celků shodné s šestivozovými jednotkami 35WE dodanými v roce 2012 dopravcům Szybka Kolej Miejska Warszawa (6 kusů) a Koleje Śląskie (1 kus). Kromě délky se dolnoslezské jednotky liší především výkonnějšími trakčními motory (4 x 500 kW u 31WE oproti 8 x 400 kW u 35WE). Jednotky pro KD s uspořádáním pojezdu Bo'2'2'2'Bo mají celkovou délku 74,4 metrů, hmotnost 136 tun a disponují 202 pevnými + 21 sklopnými sedačkami, celková obsaditelnost činí 458 míst. Interiér vozidla je vybaven klimatizací a sítí Wi-Fi. Jednotka je samozřejmě jednosystémová (3 kV DC), maximální rychlost je 160 km/h.
První vyrobená jednotka 31WE-001 se od ledna 2013 podrobila sérii testů, kterou zakončila zkušebními jízdami na trati Centralna Magistrala Kolejowa, kde v noci z 18. na 19. února dosáhla rychlost 211,6 km/h, což je rychlostní rekord vozidla polské produkce. 19. února pak 31WE-001 spolu s 31WE-002 dojely vlastní silou do Legnice, kde byly následujícího dne oficiálně převzaty novým vlastníkem. 23. února již KD uskutečnil první zkušební jízdy rychlostí 160 km/h na trase z Legnice do Wrocławi a Węglince, následujícího dne pak z Legnice přes Wrocław do Jelenie Góry a zpět.
S nasazením prvních dvou jednotek do provozu s cestujícími se počítá od 1. dubna 2013 a to na rameni Wrocław – Legnica – Węgliniec, kde nahradí motorové jednotky a využijí svou konstrukční rychlost 160 km/h. Není ale vyloučeno ani jejich dočasné nasazení na trati Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra. Zbývající tři jednotky by měly být do provozu nasazeny od 1. června 2013.
Snímek zachycují jednotky 31WE-001 a 31WE-002 po příjezdu do Legnice dne 19. února 2013.
Text Petr Štefek, foto a spolupráce Jacek Chiżyński

 
<<<    2012    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2014    >>>
© SPŽ 2013