Květen 2013

Belgický stroj řady 12 na návštěvě v Česku
Dne 10. 4. 2013 dorazila do České republiky elektrická lokomotiva č. 1203 belgických drah (SNCB). Účelem její návštěvy u nás je provedení přístupových zkoušek pro schválení tohoto typu lokomotiv k provozu na síti SŽDC. Lokomotiva byla do ČR dovezena z depa Merelbeke na předměstí Gentu přes Montzen do Aachen a napříč Německem do Bad Schandau. Odtud pokračovala do dílen ČMŽO v Přerově, kde proběhla příprava a oživení lokomotivy ke zkouškám. Vlastní zkoušky EMC (kompatibility s kolejovými obvody) proběhly ve ZC VUZ v Cerhenicích v sobotu 27. 4. 2013. Potřebnou zátěž pro zkoušky zajistilo šest vozů řady Bdmtee, čtyři měřicí vozy VUZ a také lokomotiva 124.601. Po zkouškách byla lokomotiva přepravena do Přerova, kde je uschována v areálu firmy ČMŽO.
Lokomotiva ř. 12 SNCB je čtyřnápravová elektrická dvousystémová lokomotiva určená pro trakční soustavy 3 kV DC a 25 kV AC s uspořádáním pojezdu Bo´Bo´. Trvalý výkon lokomotivy činí 3130 kW, maximální rychlost 160 km/h, celková hmotnost 85 t. Lokomotiva je vybavena tyristorovou regulací výkonu (polořízenými můstky) a stejnosměrnými motory o trvalém výkonu 782 kW. Mechanickou část lokomotivy dodala firma BN Constructions Ferroviaries et Métalliques a elektrickou část ACEC Charleroi.
Tento typ lokomotiv patří do II. generace elektrických lokomotiv SNCB, které belgické dráhy začaly pořizovat počátkem 80. let minulého století v souvislosti s rozšířující se délkou elektrizovaných tratí. Celkem zakoupily 144 ks v různých verzích. První byla jednosystémová 3 kV DC řada 27 (dvě série 30 + 30 ks z let 1981 - 84), pak následovala řada 11, což byla dvousystémová verze pro soustavy 1,5 a 3 kV DC (12 ks z let 1985 - 86), které byly určeny pro vozbu expresních vlaků do Nizozemska na lince Brusel – Amsterdam. V roce 1986 byly dodány stroje řady 12 v počtu 12 ks, které byly určeny k zajištění osobní i nákladní dopravy do Francie zejména na tratích Lille – Kostrijk a Lille – Tournai. Posledními seterskými stroji jsou lokomotivy řady 21 (3 kV DC), které SNCB obdržely ve dvou sériich v letech 1984 - 88 v počtu 30 + 30 ks.
Stroje řady 12 byly z výroby předány do depa Bruxelles-Midi. Později byly předány do depa Ooestende, až v roce 1998 doputovaly do depa Merelbeke. Jak bylo uvedeno výše, lokomotivy sloužily zpočátku jak v osobní tak nákladní dopravě na vozebních ramenech do francouzského Lille. Po dodávce dvousystémových jednotek řady AM 96 v roce 1996 přešly lokomotivy řady 12 do nákladní dopravy. Provozní nasazení lokomotiv řady 12 i 11 bylo definitivně ukončeno k 31. 12. 2012. Odstavené lokomotivy byly přesunuty 18. ledna do deponie v dílnách Stockem, pouze stroj č. 1203 zůstal provozní v domovském depu pro prezentaci případnému zájemci o nákup. Ukončení provozního nasazení bylo dáno jednak malým počtem strojů této řady u SNCB a také uvedením do provozu nových lokomotiv řad 18 a 19 (Siemens EuroSprinter ES64 U4-H, 96 + 24 ks 2009 - 2012) a řady 28 (Bombardier TRAXX F140 MS2, 43 ks 2007 - 09). Nový život belgickým lokomotivám by měl zajistit zájem firmy CZ LOKO resp. českých dopravců, pro které je dvousystémová lokomotiva dobrým řešením pro vozbu nákladních vlaků v relaci Děčín – Břeclav resp. Břeclav – Ostrava.
Na horním snímku se představuje stroj č. 1203 během zkoušek na zkušebním okruhu v Cerhenicích 27. 4. 2013. Prostřední snímek dokumentuje přepravu lokomotivy 1203 z Bad Schandau do Děčína dne 10. 4. 2013 za asitence stroje 750.096 KDS. Na dolním snímku je zachycena u stanice Hatrival přeprava konvoje 11 lokomotiv řady 12 z Merelbeke do Stocken dne 18. 1. 2013, v čele vlaku jsou dva stroje řady 21 č. 2142+2105.
Text, horní a prostřední foto redakce, dolní foto Laurent Joseph

Zmizelá Praha - Nádraží a železniční tratě 2. díl
Začátkem měsíce dubna letošního roku vydalo nakladatelství PASEKA již druhý díl fotografické publikace z tematické řady Zmizelá Praha „Nádraží a železniční tratě 2. díl“. Autorem knihy je známý historik, zabývající se dopravou, Ivo Mahel, kterého vydatně podpořil svou fotografickou tvorbou Ondřej Řepka. Vázaná kniha o rozměrech 240 x 170 mm má 200 stran, které obsahují kromě textu 12 map a 211 černobílých fotografií.
Druhý díl je věnován tratím a železnicím na území Velké Prahy, čímž navazuje na první díl (vyšel v roce 2009), který se zabýval zejména tratěmi a nádražími v centru Prahy (Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, nádraží Těšnov, nádraží Bubny, nádraží Praha-Smíchov atd.). Úvod knihy popisuje historii i současnost železnic v Praze, zejména se věnuje rozvoji železničního uzlu v návaznosti na zaústění jednotlivýchch tratí do Prahy. Po úvodní kapitole následuje soubor dvanácti map, které umožňují čtenáři orientovat se nejen z hlediska zeměpisu Prahy, ale také pomocí šipek v jednotlivých mapách zorientovat perspektivu každého snímku v publikaci. Poslední kapitolou knihy je vlastní obrazová část, která je uspořádána tak, že fotografie ukazují jednotlivé tratě zaústěné do Prahy. Počátečním bodem je železnice od Benešova a dále pak snímky pokračují ve směru hodinových ručiček až po poslední trať, kterou je spojka z Malešic do Hostivaře. V obrazové části jsou otištěny fotografie resp. pohlednice, které dokumentují vývoj a stav nejen dopravní infrastruktury, ale i vozidel, které železnice používala. Obrazovou část doplňují precizní popisky k fotografiím, které kromě jiného obsahují označení vozidel a vlaků včetně data pořízení jednotlivých snímků.
Dle mého názoru jde o velmi zdařilou publikaci, která čtenáři přibližuje časy dávno i nedávno minulé, ale zároveň některým může posloužit jako průvodce pro poznávání a dokumentování různých zakoutí Velké Prahy i dnes. Samostatnou kapitolou je přínos pro ty, kteří se zabývají historií železnic, ať už to jsou vozidla nebo dopravní infrastruktura, neboť obrazová dokumentace obsahuje mnoho fotografiíí z období, kdy velká vetšina čtenářů nebyla na světě. Závěrem bych měl jednu malou poznámku k vydavateli knížky a tou je papír a možná i formát, na kterém je kniha vytištěna. Obrazová dokumentace knížky by si jistě zasloužila oboje kvalitnější resp. větší.
Text redakce, foto PASEKA

Lokomotiva E4MSU „Griffin“ zahájila zkušební provoz
Čtyřnápravová lokomotiva E4MSU „Griffin“ společnosti Newag Gliwice (dříve ZNLE Gliwice) byla veřejnosti poprvé představena na veletrhu Innotrans 2012. V té době se však jednalo o nepojízdný exponát, takže byl z Gliwic do Berlína a zpět přepraven jako nečinný. Jistou zajímavostí je to, že na zpáteční cestě tranzitoval přes Česko v trase Děčín – Bohumín a jeho přepravu na našem území zajišťoval dopravce BF Logistics. Zatímco konkurenční lokomotiva Pesa Gama, která byla prezentována rovněž na Innotransu, byla předána do zkušebního provozu již v lednu (viz Zkušební provoz lokomotivy Gama Marathon), Griffin testovací provoz mimo zkušební okruh zahajuje teprve v květnu 2013. Ten zatím bude probíhat pouze v Polsku, tedy na tratích elektrizovaných systémem 3 kV DC, o případných zkouškách na systému 25 kV 50 Hz AC v České republice zatím nebylo rozhodnuto.
Lokomotiva E4MSU navazuje na koncepci stejnosměrné šestinápravové lokomotivy E6ACT „Dragon“, jejíž prototyp vyrobil ZNLE Gliwice v roce 2009 (viz Elektrická lokomotiva E6ACT „Dragon“ ze ZNLE Gliwice). Lokomotiva E4MSU je třísystémová (3 kV DC, 15 kV 16,7 Hz AC a 25 kV 50 Hz AC) univerzální lokomotiva s maximální rychlostí 140 km/h. Hmotnost lokomotivy je 88 tun a její čtyři asynchronní trakční motory jsou schopny vyvinout trvalý výkon 5600 kW a rozjezdovou tažnou sílu 310 kN. Do rodiny Griffin jsou plánovány i verze jednosystémové nebo vícesystémové pro jiné kombinace napájecích soustav, stejně jako dieselová verze. Kromě univerzálních lokomotiv je připraven i projekt rychlíkového stroje na 200 km/h, jehož třísystémová verze E4MSP by měla být dokončena do konce roku 2013.
Na snímku pořízeném 16. května 2013 ve stanici Kraków Bieżanów je zachycen prototyp E4MSU-001 se zkušebním vlakem relace Żmigród - Nowy Sącz.
Text Petr Štefek, foto Adrian Podleski

První pravidelné vlaky dopravce PKP Cargo v Rakousku
Dopravce PKP Cargo (PKPC) je kromě domovského Polska držitelem povolení pro provozování drážní dopravy na území Česka, Slovenska, Rakouska, Německa, Belgie a Maďarska. V Rakousku získalo PKPC toto povolení v březnu loňského roku a 16. srpna 2012 pak společnost odvezla svůj první zkušební vlak na území tohoto státu. Jednalo se o vlak uhlí v relaci Pawłowice Górnicze – Zenica, který přes Rakousko tranzitoval v trase Břeclav – Hegyeshalom (jinak je standardně veden přes Slovensko do Rajky).
Prvním pravidelně provozovanou relací v Rakousku se staly až přepravy výměnných nástaveb, které jezdí mezi terminály Spedcont Sosnowiec a Eurolog Piacenza. Jedná se o vlaky, které v této relaci jezdí (s přestávkou v letech 2009-2010) už od roku 2004. Dosud byly tyto vlaky na českém území dopravovány ČD Cargem, v Rakousku bylo za jejich provoz odpovědné Rail Cargo Austria. Od poloviny května 2013 je však na území Polska, Česka i Rakouska zajišťuje PKP Cargo, které na ně v úseku Petrovice u Karviné - Villach Westbahnhof nasazuje stroje Siemens ES 64 F4. Dále směr Tarvisio je už vlak veden dvojicí lokomotiv italského dopravce Tranitalia (na rakouském území na licenci TX Logistik), neboť stroje PKPC nejsou vybaveny pro vjezd na italské území. V současnosti se jedná o dva páry vlaků týdně, které ze stanice Sosnowiec Południowy odjíždějí vždy v pondělí a čtvrtek večer, aby do Piacenzy dorazily ve středu a sobotu nad ránem. Opačně pak vyrážejí vždy ve středu a sobotu odpoledne a do cíle dorazí ve čtvrtek a v neděli večer.
Změnou dopravce na českém území pak pokračuje šňůra letošních přesunů přeprav mezi dopravci působícími na Ferdinandce, čili na hlavním tranzitním tahu mezi Polskem a Rakouskem či Slovenskem. Kromě změn, o kterých jsme již informovali v textech Přepravu železné rudy z Bosny opět zajišťuje ČD Cargo, Pokles výkonů dopravce PKP Cargo na „Ferdinandce“ a Tranzit uhlí z Polska do Rakouska převzat dopravcem Rail Cargo Austria, stojí za zmínku ještě převzetí vlaků s pohonnými hmotami ze Slovnaftu do Polska (1 až 2 páry denně) dopravcem Advanced World Transport (na Slovensku pak Railtrans International), který v dubnu nahradil dosavadní ČD Cargo.
První vlak do Piacenzy vedený na českém a rakouském území dopravcem PKP Cargo ja zachycen na fotografii pořízené 16. května 2013 v žst. Petrovice u Karviné. V čele vlaku vedeného z Petrovic jako Nex 1. nsl 40501 se nacházejí lokomotivy 189 153 a 189 842.
Text Petr Štefek, foto a spolupráce Marek Štěpánek

 
<<<    2012    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2014    >>>
© SPŽ 2013