Srpen 2013

35. výročí provozu linky A pražského metra
V neděli 11. srpna 2013 oslavil Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) 35. výročí od zahájení provozu metra linky A. Při této příležitosti byla nasazena muzejní souprava typu 81-71, kterou pro pražské metro dodal Mitiščinský strojírenský závod. Provoz původních ruských souprav na trase A byl ukončen v červnu 2005. V současné době jsou v pravidelném provozu na „zelené lince“ pouze soupravy typu 81-71M, jejichž modernizaci provedla společnost Škoda Plzeň (viz Dvacátá modernizovaná souprava pražského metra).
Výstavba prvního 4,7 km dlouhého úseku Dejvická – Náměstí Míru byla zahájena v lednu 1973. Trať se 7 stanicemi (Dejvická - původně Leninova, Hradčanská, Malostranská, Staroměstská, Můstek, Muzeum, Náměstí Míru) byla předána do provozu 12. srpna 1978. Stavba druhého úseku linky A z Náměstí Míru do stanice Želivského byla zahájena v roce 1976. Trať dlouhá 2,7 km se 3 stanicemi (Jiřího z Poděbrad, Flora, Želivského) byla zprovozněna 19. prosince 1980. Další prodlužování linky A probíhalo pouze do další stanice. Stavba 1,2 km dlouhé trati do stanice Strašnická byla zahájena v roce 1982 a předána do provozu 11. července 1987. V roce 1985 se začal stavět 1,4 km dlouhý úsek do stanice Skalka, který byl předán 4. července 1990. Poslední prodloužení linky A východním směrem o 1 km do stanice Depo Hostivař bylo zahájeno v červenci 2004 a ukončeno 26. května 2006. V současné době má linka A délku téměř 11 km a 13 stanic.
V prosinci roku 2009 byla podepsána smlouva mezi DPP a sdružením firem Metrostav a Hochtief CZ na prodloužení linky A, tentokrát západním směrem. V roce 2010 byla zahájena stavba nového úseku ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol. Tento 6,12 km dlouhý úsek bude mít 3 stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny. Předání tratě do Motola je plánováno na druhé pololetí roku 2014.
Muzejní souprava 81-71 přijíždí 11. srpna 2013 do stanice Depo Hostivař v rámci 35. výročí zahájení provozu na lince A pražského metra.
Text a foto Pavel Větříšek

Transport maďarského vojska na cvičení do Polska
V půlce srpna 2013 probíhal po železnici přesun techniky 12. raketového pluku protivzdušné obrany maďarské armády na cvičení na raketovém polygonu v Ustce na baltském pobřeží v Polsku. Jednalo se o transport v relaci Győrszentiván - Rajka / Rusovce – Kúty / Lanžhot – Bohumín / Chałupki – Ustka. Na této přepravě byla přelomová především účast soukromých dopravců, neboť dosud byly vojenské přepravy doménou tzv. národních dopravců. Zatímco na území Maďarska a Slovenska šlo o obvyklé dopravce (tj. Rail Cargo Hungaria a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia), český úsek zajišťovala společnost BF Logistics, v Polsku pak PHU Lokomotiv Bronisław Plata.
Souprava vlaku byla sestavena především z plošinových vozů s vojenskou technikou, z části se tedy jednalo o zásilky s překročenou ložnou mírou. Tomu bylo nutno přizpůsobit jízdu především po polském území, kde se trolejové vedení nachází na některých místech jen ve výšce 4900 mm nad temenem kolejnice. Trasa tedy musela být vedena buď mimo taková místa, nebo muselo být během jízdy vlaku vypnuto napětí v trakčním vedení.
Ve vlaku byl řazen také lůžkový vůz č. 61 55 99-40 362-8 (vyroben v dílnách Dunakeszi v roce 1956) společnosti MÁV Nosztalgia, ve kterém cestoval doprovodný personál maďarské armády. Zúčastnění dopravci tak museli během přepravy zajistit také doplňování vody do tohoto vozu, na českém úseku se tak stalo v žst. Bohumín.
Horní snímek pořízený 13. srpna 2013 v obvodu žst. Ostrava hlavní nádraží zachycuje stroje 740.634 + 740.621 v čele transportu vedeného jako vlak Pn 44280. Po přepřahu v pohraniční stanici Chałupki pak vlak pokračoval do Ustky jako TMS 483002/3 v čele se strojem M62-1843, což dokumentuje fotografie pořízená 13. srpna za zastávkou Tworków.
Text a foto Petr Štefek

Přepravy koksu pro ArcelorMittal z Polska do Rumunska
Světová ekonomická krize, která propukla v roce 2008, významně postihla i těžký průmysl v Evropě. Na tuto situaci reagovala v roce 2009 společnost ArcelorMittal uzavřením koksovny ve svých železárnách v rumunském Galați. Protože však tento závod nebyl uzavřen a pokračuje dále v produkci oceli, jako náhradní zdroj koksu byla vybrána polská koksovna Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” (od roku 2011 jeden ze závodů společnosti ArcelorMittal Poland).
To znamenalo příležitost pro železniční dopravce na trase mezi polskou stanicí Zdzieszowice a rumunskou stanicí Mălina, odkud je napojena vlečka ArcelorMittal Galați. Tento intenzivní přepravní proud je zpravidla v celé své trase realizován po železnici, případně v kombinaci s říční dopravou (překládka vlak/loď v Bratislavě a dále po Dunaji až do Galați). Přes Českou republiku vlaky s koksem tranzitují zpravidla na rameni Chałupki/Bohumín (výjimečně přes Petrovice u Karviné) - Lanžhot/Kúty a na jejich vozbě se už stačilo vystřídat několik dopravců, např. IDS Cargo, Ostravská dopravní společnost, PKP Cargo (viz též Koleje Czeskie aneb ČD Cargo vrací úder), Loko Trans či Bryntin Rail CZ.
Střídání dopravců pokračovalo i v roce 2013, kdy se od června situace ustálila na využívání služeb dvou dopravců na českém úseku: Advanced World Transport (AWT) a Express Rail (EXRA). Stěžejní roli přitom hraje AWT, které zpravidla zajišťuje dopravu jednoho páru vlaků denně, obvykle s lokomotivou německé řady 189 v čele, která vlak doveze až do pohraniční stanice Štúrovo. Menší část vlaků pak na českém i slovenském území zajišťuje slovenský dopravce EXRA, který na tomto rameni nasazuje svou lokomotivu 390.001, tj. stroj stejného typu jako AWT.
Ke střídání dopravců docházelo také v Polsku, nicméně nyní si již AWT i EXRA předává vlaky s jediným dopravcem, kterým je společnost Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM (KLP), což je 100% dcera ArcelorMittal Poland. Ta na vlaky mezi Zdzieszowicemi a Chałupkami nasazuje zpravidla „sputniky” 3E/1M pronajaté od firmy Dolnośląskie Linie Autobusowe - DLA (viz Elektrická lokomotiva 3E/1M autobusového dopravce DLA).
Na horní fotografii ze 17. srpna 2013 je vidět vlak s koksem projíždějící žst. Huštěnovice v čele s lokomotivou E 189-150 najatou AWT. Prostřední snímek pořízený 4. srpna 2013 před zastávkou Bělotín zachycuje vyrovnávkový vlak dopravce EXRA Mălina - Zdzieszowice vedený jako Pn 344818 vedený strojem 390.001. Na dolní fotografii z 13. srpna 2013 je zdokumentován příjezd loženého vlaku opačné relace do pohraniční stanici Chałupki v čele se stroji 3E/1M-368 DLA a S-257 KLP.
Text, prostřední a dolní foto Petr Štefek, horní foto Richard Lužný

Likvidace vozů řady Btax Českých drah
Vozy někdejší řady Blm/Baafx/010, tedy dnešní Btax780, byly vyrobeny ve Vagónce Studénka v letech 1973 až 1983 pro Československé státní dráhy v počtu 912 kusů a sloužily především jako přípojné vozy k motorovým vozům řady 810. V rámci Českých drah se jednalo o nejpočetnější řadu osobních vozů, i když některé z nich byly postupně upravovány na vozy s větším či menším oddílem pro přepravu zavazadel a jízdních kol (dnešní řady Btax781, BDtax782, Ddax784, Bdtax785 a BDtax783). K významnému snížení počtu těchto vozů došlo v průběhu let 2005 až 2012, kdy byly využívány pro přestavbu na motorové jednotky řady 814 „Regionova“.
Po ukončení rekonstrukcí na „Regionovy“ byly přebytečné vozy deponovány na mnoha místech v Česku, kde čekaly na další osud. Vozy odstavené především v České Třebové, ale v menší míře i na dalších místech (Hradec Králové, Pardubice a Trutnov) pak začaly být v srpnu 2013 hromadně odesílány do Ostravy-Heřmanic, kde jejich fyzickou likvidaci provádí společnost AC plus. V této vlně bude celkově sešrotováno 98 vozů základní řady Btax780 (ex 010), dva vozy řady Bdtax785 (ex 015) a již poslední zástupce řady Ddax784 (ex 013), tj. vůz 50 54 95-29 043-7.
Na snímku pořízeném 16. srpna 2013 je zachycena lokomotiva 740.551 AWT se soupravou zmiňovaných vozů opouštějící žst. Ostrava hlavní nádraží ve směru na manipulační kolejiště Heřmanice, kde bude probíhat jejich šrotace.
Text Petr Štefek, foto Derk Luijt

Testy lokomotivy E4MSU ve Zkušebním centru VUZ Velim
Elektrická lokomotiva E4MSU-001 „Griffin“ zahájila sérii testovacích jízd v květnu 2013 (viz Lokomotiva E4MSU „Griffin“ zahájila zkušební provoz), načež v termínu od 18. do 31. července následoval zkušební provoz na nákladních vlacích dopravce PKP Cargo v oblasti Horního Slezska. V rámci zkoušek u PKP Cargo lokomotiva samostatně vozila vlaky o hmotnostech až 3440 tun brutto (konstruována je pro vozbu vlaků do 3200 tun brutto).
3. srpna pak odjela vlastní silou z výrobního závodu Newag Gliwice do pohraniční přechodové stanice Chałupki, odkud byla 5. srpna odtažena jako nečinná zvláštním vlakem dopravce EŽC do Velimi. Po dvoutýdenních testech ve Zkušebním centru VUZ Velim se pak lokomotiva 19. srpna 2013 vrátila zpět do Polska.
Součástí zkušebního programu ve Velimi bylo především oživení lokomotivy na střídavých trakčních napájecích systémech 25 kV 50 Hz a 15 kV 16,7 Hz, neboť tyto systémy nejsou na polských tratích (včetně zkušebního okruhu Żmigród) k dispozici. Po oživení následovala série zkušebních jízd na velkém i malém okruhu a to bez zátěže i se zátěží. Na velkém okruhu byly provedeny také jízdní zkoušky při rychlostech překračujících maximální rychlost lokomotivy, tj. 140 km/h. Zvláštní důraz byl kladen na provoz na napájecí soustavě 25 kV 50 Hz, neboť v plánu je zkušební provoz v Bosně a Hercegovině, kde jsou železniční tratě elektrizovány právě tímto systémem.
Fotografie dokumentují přepravu „Griffina“ z Polska do Velimi: na horním snímku je lokomotiva při strojní jízdě mezi zastávkou Rudyszwałd a stanicí Chałupki dne 3. srpna, o dva dny později pak byla zachycena u České Třebové tažená strojem 121.065 zapůjčeným od dopravce IDS Cargo. Tatáž lokomotiva pak zajišťovala přepravu E4MSU-001 zpět do Polska.
Text a horní foto Petr Štefek, dolní foto Jiří Štembírek

Postupný útlum elektrických jednotek řady 460
Elektrické jednotky řady 460 (původně EM 488.0) vyrobila v celkovém počtu 43 souprav Vagonka Tatra Studénka v letech 1971 až 1978. V rámci ČSD bylo 18 jednotek dislokováno v Bohumíně, 9 v Ústí nad Labem a 16 ve východoslovenských Košicích. V současné době (srpen 2013) jsou všechny jednotky řady 460 ČD dislokovány v DKV Olomouc, kde zajišťují osobní dopravu na tratích Slezska, severní a střední Moravy. Ve stavu PJ Bohumín je 12 jednotek ev. č. motorových vozů 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 061, 062, 063 a 064. Olomoucká provozní jednotka má dalších 9 jednotek ev. č. motorových vozů 001, 019, 020, 021, 059, 060, 065, 066, 069, 070, 071, 072, 075, 076, 079, 080, 082, 085 a 086. Vůz 460.021 je záložní.
Po více než 30 letech provozu jsou jednotky řady 460 morálně i fyzicky zastaralé a neodpovídají současným požadavkům na rychlou příměstskou dopravu. Dokonce i v době svého vzniku představovaly tyto jednotky v porovnání s řadou 451 nebo 452 velký krok zpět. Částečné obnovení vozidel příměstské dopravy na Ostravsku proběhlo v rozmezí let 2006 až 2013 dvoupodlažními jednotkami řady 471. Do bohumínského depa byly dodány jednotky ev. č. 024, 025, 035, 054, 055, 056, 057, 058, 080, 081, 082 a 083. V průběhu roku 2013 se dočkali moderních vlaků také cestující v okolí hanácké metropole. Olomoucké depo převzalo dvě třívozové jednotky řady 640 určené pro provoz na rameni Olomouc - Prostějov - Nezamyslice.
S ohledem na poměrně nákladné periodické opravy zastaralých jednotek řady 460, nevyhovující konstrukční řešení, postupné obnovování vozidlového parku a částečný útlum osobní dopravy, přistoupily České dráhy k rušení nadbytečných jednotek. Tento proces začal v květnu 2013 úředním zrušením motorových vozů řady 460 ev. č. 074, 077, 078 a vložených vozů řady 063 ev. č. 305, 306, 389, 390, 397, 410, 411 a 424. Další rušení na sebe nenechá dlouho čekat. V průběhu října budou zrušeny motorové vozy 460 ev. č. 073, 083 a 084 a vložené vozy 063 ev. č. 417, 427 a 429. Motorové vozy řady 460 ev. č. 017, 018 a vložené vozy řady 063 ev. č. 307, 325, 326, 330, 352, 353, 362 a 365 již byly navrženy na zrušení.
Vzhledem k očekávanému postupnému útlumu a rušení jednotek řady 460 byla v roce 2011 výhledově zařazena mezi vozidla určená k budoucímu zachování souprava 460.079+080 (viz Elektrická jednotka 460.079+080 v historickém laku).
Fotografie pořízené 14. srpna 2013 v areálu opravny pantografických jednotek (OPJ) Bohumín dokumentují fyzickou likvidaci vloženého vozu 063.306.
Text Jan Kalivoda, foto Roman Slowiaczek

Rozprodej lokomotiv DB Schenker Rail Polska
Polský dopravce DB Schenker Rail Polska (DBSRP) v posledních dvou letech odstavil velké množství lokomotiv (viz mj. Všechny lokomotivy rakouské řady 1822 odstaveny), které se postupně snaží odprodat, některé však již byly sešrotovány (to se týká především „čmeláků“ S-200). Většina ostatních původně odstavených lokomotiv se postupně navrací do provozu, ale již v rukách jiných především polských subjektů. Výjimkou ovšem nejsou ani zahraniční nabyvatelé, např. sesterská společnost DB Schenker Rail Romania, pro kterou se v srpnu 2013 chystá zásilka lokomotiv rumunské výroby typu 060Da (v Polsku řada ST43), konkrétně jde o stroje čísel 929, 930, 1003, 1048, 1457 a 2306.
Mezi kupujícími má významné postavení též slovenská společnost ZOS Zvolen, která již v loňském roce odkoupila stroj T419p-601 (viz Nový osud lokomotivy T419p-601). Letos pak od DBSRP koupila „šestikoláka” 182-053 a motorové lokomotivy S-257 a S-264. Všechny tři lokomotivy byly v průběhu srpna 2013 z depa DBSRP Kuźnica Warężyńska přepraveny přes hraniční přechod do Česka, resp. Slovenska. Stroj 182‑053 byl přistaven k opravě v ČMŽO Přerov, oba „čmeláci“ byli 22. srpna 2013 dopraveni k deponaci do Žiaru nad Hronom.
13. srpna byly tři výše uvedené lokomotivy zachyceny v pohraniční stanici Chałupki, kde čekaly na převoz do Česka, který zajistil dopravce Advanced World Transport.
Text a foto Petr Štefek

Nové nákladní relace v režii IDS Cargo
Dopravce IDS Cargo zaznamenává v posledních dvou letech výrazný nárůst přepravních výkonů. Nad rámec svých tradičních zakázek získává také další zajímavé relace, jejichž dopravu na síti SŽDC donedávna zajišťovalo výhradně ČD Cargo. Mezi takové patří například přeprava souprav kotlových vozů s asfaltem pro podnik Dehtochema Bitumat v Bělé pod Bezdězem ve Středočeském kraji a premiérově i přeprava kyseliny sírové pro DIAMO Stráž pod Ralskem v kraji Libereckém.
Dehtochema Bitumat v Bělé pod Bezdězem je tradiční výrobce asfaltových střešních krytin a izolací se 150 letou tradicí. Ropný asfalt byl během posledních let kromě minoritních dodávek z pardubického Parama tradičně dovážen z Polska z rafinérie v Płocku (dnes Orlen Asfalt). Prozatím poslední vlak s asfaltem v režii ČD Cargo dorazil do Bělé pod Bezdězem 8. 6. 2013. Ostatní přepravy již probíhají v režii IDS Cargo. Díky velkému objemu aktuální objednávky je navíc frekvence těchto přeprav vysoká (přibližně jedna souprava týdně).
Dalším novým a poměrně neobvyklým výkonem vedeným náležitostmi IDS Cargo byl prozatím ojedinělý návoz soupravy kyseliny sírové do Stráže pod Ralskem, kde sídlí známý státní podnik DIAMO, zabývající se těžbou a zpracováním uranové rudy z místních nalezišť a dalšími technologiemi s tím spojenými. Návoz kyseliny probíhá přibližně jednou za čtvrt roku, poslední dobou zejména formou ucelených souprav z Polska (momentálně nejčastěji z Huty Cynku „Miasteczko Śląskie“), doposud plně v režii ČD Cargo. První taková souprava vedená IDS Cargo dorazila do Brniště, resp. Stráže pod Ralskem časně ráno v neděli 18. 8. 2013. Není bez zajímavosti, že lokomotivy IDS Cargo v rámci této přepravy dojely až na předávací kolejiště podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem. IDS Cargo je tedy dalším dopravcem, který vstoupil na tuto vlečku, na níž je doprava jinak plně v režii podniku DIAMO.
V čele uvedených přeprav se dosud objevila prakticky všechna dostupná hnací vozidla IDS Cargo řad 730, 740, 742, 749. V elektrizovaných úsecích bývají nasazeny rovněž elektrické lokomotivy řad 121 IDS Cargo, případně jiné, najaté od dalších dopravců (u souprav s asfaltem probíhá přepřah do nezávislé trakce obvykle v Nymburce).
Na horním snímku je zachycena jedna z vyrovnávkových souprav od asfaltu z Bělé pod Bezdězem do polského Płocku-Trzepowa v čele s lokomotivou 749.181 IDS Cargo. Dolní snímek ze dne 23. 8. pak představuje návrat prázdné soupravy od kyseliny sírové do Polska s lokomotivou 740.758 IDS Cargo, která ji odvezla z Brniště do Ústí nad Labem. Vlak je zachycen za Mimoní (na trati 086) s vrchem Ralsko v pozadí.
Text a horní foto Jakub Kocourek, dolní foto Michal Kozuk

 
<<<    2012    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2014    >>>
© SPŽ 2013