Listopad 2014

Zkušební jízdy jednotky Railjet na Slovensku
V roce 2012 si ČD u firmy Siemens objednaly 7 jednotek Viaggio Comfort, známých pod označením Railjet (viz První souprava ČD Railjet dokončena). Dodávky nových souprav byly zahájeny na jaře roku 2014 s postupným předáváním ČD v průběhu tohoto roku tak, aby poslední jednotka mohla být zařazena do provozu s nadcházející změnou GVD 2014/2015. Součástí kupní smlouvy byla i podmínka územního schválení pro provoz na Slovensku. ČD prozatím pravidelné zajíždění jednotek Railjet na Slovensko neplánují, jízdu po kolejích ŽSR je ale možné využít v případě neočekávaných provozních odklonů.
Zkoušky na Slovensku byly zahájeny 3. 11. se soupravou v čele s řídicím vozem 80 91-004 a lokomotivou 1216.234. Jednotka přijela na Slovensko přes přechodovou stanici Mosty u Jablunkova. Hlavním předmětem zkoušek je ověřování vzájemné součinnosti a případného ovlivňování prvků železniční infrastruktury (zejména snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů) měřenou soupravou. První den probíhalo měření v okolí Vrútek a Kraľovan, následně se vlak vydal na cestu do Košic. Po návratu z Košic pokračovaly 4. 11. zkoušky v okolí Krásna nad Kysucou, Žiliny a Čadce, se zájezdem na trať do Skalitého. 5. 11. byla jednotka k vidění v úseku Dubnica nad Váhom - Trenčianská Teplá, poté se přesunula do Nových Zámků. Poslední den zkoušek pak byl věnován úseku Chotín - Hurbanovo a následně se jednotka vrátila zpět do ČR.
Na fotografii ze 4. 11. 2014 se představuje testovací souprava při krátkém pobytu v železniční stanici Čadca.
Text Daniel Brabenec, foto Peter Vlček

Další lokomotivy řady 121 v provozu na českých kolejích
Struktura výkonů, délka přepravních ramen, přepočtená nižší cena elektřiny oproti naftě a znevýhodňování provozu starších dieselových lokomotiv na elektrizovaných tratích nutí české soukromé dopravce nasazovat na svých vlacích elektrické lokomotivy. Využívány jsou jak zápůjčky lokomotiv od poolů nebo jiných dopravců (např. nasazování lokomotiv polských řad ET22, ET41 či německé 189), tak i nákup vlastních, až na několik výjimek ale spíše starších lokomotiv se schválením k provozu v Česku, případně i v okolních státech. Takovým příkladem je i nákup několika lokomotiv ET05 z Polska, které se po předchozím odstavení uvolnily k prodeji u firmy CTL Logistics. Tyto lokomotivy sloužily původně jako řada 121 na Slovensku u společnosti ZSSK, od které byly jako nadbytečné koncem roku 2004 odprodány do Polska, přičemž před předáním prošly v letech 2005 až 2006 na Slovensku polonizací.
Jako první se v Česku objevila ET05-R006, kterou po změně několika majitelů a nájemců a následné opravě v ČMŽO Přerov zařadila na jaře 2014 do svého lokomotivního parku společnost AWT pod původním označením 121.038 (viz Stroj 121.038 rozšíří park elektrických lokomotiv AWT).
Další 4 lokomotivy řady ET05 zakoupené od CTL byly dovezeny z Polska do ČMŽO Přerov 18. 5. 2014. Jednalo se o stroje označené jako ET05-R002, ET05-R009, ET05-R012 a ET05-R010. V Přerově se podrobují hlavním opravám a následně jsou předávány svým novým majitelům.
Jako první se podrobil opravě stroj ET05-R009, jezdící na Slovensku pod označením 121.084. Tuto lokomotivu si zakoupil dopravce IDS Cargo. V průběhu srpna byla opatřena novým firemním lakem IDS Cargo v krnovském Olpasu. 2. 10. pak vykonala zkušební jízdu a 4. 10. i technicko bezpečnostní zkoušku (TBZ) na trati Přerov - Nezamyslice. V polovině října si lokomotivu převzal majitel. IDS Cargo využilo předchozí schválení této lokomotivy v Polsku pro případné budoucí využití a proto je lokomotiva registrována v Polsku s EVN PL-IDSC 91 51 3150 754-2, i když je zároveň opatřena i tabulkami s označením 121.084.
Druhou v pořadí oprav se stala lokomotiva ET05-R010, dříve označená jako 121.023. Ta obdržela nový lak v září 2014 také v Krnově. Jejím novým majitelem se stala společnost SD - Kolejová doprava. Tato lokomotiva, již pod původním označením 121.023, vyjela na zkušební jízdu z Přerova do Nedakonic 4. listopadu, na TBZ ve stejné trase pak o dva dny později.
Majitelem třetí bude společnost RM Lines a jedná se o stroj ET05-R012, jezdící původně pod ZSSK jako 121.007 (do Polska byla vyexpedována v roce 2006). Tato lokomotiva obdržela nový lak v říjnu 2014. Nové EVN lokomotivy je CZ-RML 91 54 7 121 007-0. Svému majiteli by měla být předána v druhé polovině listopadu.
Poslední z dovezených lokomotiv - ET05-R002, původní 121.077 - zůstane pravděpodobně v majetku společnosti ČMŽO a bude postupně opravována v době uvolnění kapacit dílny. Využití pak najde při technologických přepravách vozidel do oprav nebo z nich.
Zkušební jízdu z Přerova do Nedakonic dokumentuje horní fotografie z 4. 11. 2014, pořízená v traťovém úseku Hulín - Břest. Na dolní fotografii se představuje již v pravidelném provozu u svého majitele lokomotiva 121.084, vezoucí 26. 10. 2014 Chocní vlak Pn 47772 relace Mosonmagyaróvár - Stade.
Text Daniel Brabenec, horní foto Aleš Krška, dolní foto Pavlína Píšová

Zkušební provoz lokomotiv Vectron MS v Česku
Zatímco ve velké části Evropy jsou již lokomotivy Siemens Vectron schválené a běžně provozované, Česko na jejich schválení zatím čeká. Nicméně jistým milníkem se stal 6. listopad 2014, kdy Drážní úřad povolil zkušební provoz vícesystémové (MS) verze těchto lokomotiv (tovární typ X4-E-Lok-AB) na všech elektrizovaných tratích SŽDC. Zkušební provoz bude probíhat jak v nákladní, tak i v osobní dopravě rychlostmi do 160 km/h a účastnit se jej může těchto šest lokomotiv registrovaných v Německu: 193 205, 193 206, 193 207, 193 214, 193 215 a 193 216. Lokomotivy by měly být nasazovány již v tomto roce v osobní dopravě u společnosti Regiojet, v nákladní dopravě pak na vlacích dopravce LTE Logistik a Transport Czechia/Slovakia, ale pravděpodobně až od počátku příštího roku. Na základě průběhu zkušebního provoz pak bude moci být vydáno schválení typu pro Českou republiku.
Mezi uvedenými lokomotivami je i stroj 193 214 společnosti ELL Austria, který se 5. listopadu 2014 účastnil zkušebních jízd na síti ŽSR v úseku Bratislava-Rača - Kostolná-Zarečie (viz foto pořízené nedaleko Trenčianskych Bohuslavic). Jejich účelem bylo zejména ověření součinnosti traťové a vozidlové části ETCS, což souvisí s plánovaným nasazením těchto lokomotiv na vlaky společnosti Regiojet v trase Bratislava - Košice.
Text Petr Štefek, foto Ludwig GS

Freightliner PL vstupuje na trh agrárních přeprav
Společnost Freightliner PL (FPL) se od vstupu na polský železniční trh profilovala jako dopravce velmi těžkých vlaků, pro které disponuje vhodným parkem lokomotiv i vozů (viz Lokomotivy JT42CWRM Freightliner PL již v Polsku). K zásadní změně došlo v letošním roce, kdy FPL začal dopravovat také intermodální vlaky ve spolupráci s operátorem ERS Railways (viz ERS Railways a Freightliner PL zahájili společnou vozbu intermodálních vlaků), který je od roku 2013 také součástí skupiny Freightliner.
V závěru roku 2014 pak FPL vstoupil na pro tuto firmu zcela nový trh, kterým jsou přepravy agrárních produktů. Ty nejsou na polské železnici příliš rozšířené, což je dáváno do souvislosti zejména s nízkými cenami silniční konkurence. Přepravu těchto produktů bude FPL realizovat především na ose Polsko–Německo, využívaje přitom německou dceru Freightliner DE.
Byť se tyto aktivity FPL netýkají Česka, vůbec první přeprava s nimi spojená začala právě na českém území. Z přístavu v Děčíně-Loubí totiž byla do polského pronájmu odvezena souprava 33 obilných vozů řady Uagps. Zajímavé na tom bylo především směrování přes hraniční přechod Frýdlant v Čechách / Zawidów, kam vozy jely nejkratší trasou přes Českou Lípu a Liberec, tedy mj. přes známý viadukt v Novině, přes který jezdí pravidelně jen osobní vlaky. Přepravu zajistily stroje 741.517 a 741.518 dopravce BF Logistics, ale i přes nasazení dvou lokomotiv byl vlak ve sklonově nejnáročnější části trasy z České Lípy hl. n. do Liberce přepraven ve dvou částech. Z Liberce do Zawidówa, kde na soupravu čekala lokomotiva 66003 FPL, již jel vlak opět spojený.
Na snímku pořízeném 7. listopadu 2014 v Liberci čeká uvedená souprava s lokomotivami 741.518+517 na večerní uvolnění trati do Frýdlantu v Čechách od osobní dopravy.
Text Petr Štefek, foto Petr Möller

Rušení odlévaných tabulek u ČD
Dnem 1. října 2014 vstoupilo v účinnost nařízení, kterým se postupně zruší odlévané tabulky s provozním označením hnacích vozidel Českých drah. Od tohoto data se už nově vyrobená, opravená a přelakovaná hnací vozidla neopatřují odlévanými tabulkami, ale řezanými samolepicími potisky a to přesně stanoveným způsobem.
Na čele vozidla zůstane kratší, sedmimístné národní označení. Na boku pak celé mezinárodní, tzn. značka země registrace, značka držitele a dvanáctimístné číslo. Barevné provedení bude kontrastní k podkladu, takže buď tmavě modré, nebo bílé. Důvodem tohoto dlouho plánovaného kroku byly stále častější krádeže tabulek i snaha sjednotit vnější způsob označení - většina nových vozidel ČD (ř. 380, 471, 680, 814, 840, 841, 844) již nebyla od konce 90. let tradičními tabulkami opatřována. Způsob provedení odpovídá zavedeným zvyklostem sousedních železničních správ a v posledním období je patrný i u některých vozidel Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Dceřiná společnost ČD Cargo tento požadavek uplatnila již v červnu 2008, půl roku po svém vzniku.
Ostatních provozovaných vozidel se toto nařízení zatím nedotýká, pokud se u nich neřeší odpovídající náhrada chybějících tabulek. Na snímku z 10. listopadu 2014 je zachycen opravený a zmodernizovaný motorový vůz 810.113, opatřený již nově stanoveným označením.
Text a foto Leoš Tomančák

Elektrická lokomotiva 141.018 pomáhá na Slovensku
Koncem roku 2013 prodaly České dráhy neprovozní lokomotivu 141.018 společnosti Junior market z Uhlířských Janovic. Po zprovoznění se občas objevovala v čele zvláštních nostalgických vlaků, případně na slovenském území zajišťovala přepravu elektrických jednotek řady 671 od výrobce ke kupujícímu. Skutečně náročný výkon ji však čekal až v listopadu 2014, kdy byla na zkoušku zapůjčena dopravci LTE Logistik a Transport Slovakia.
Úkolem stroje 141.018 ve službách LTE byla pomoc při odvozu vlaku kukuřice, který byl veden v relaci Streda nad Bodrogom – Coevorden. V čele prvního vlaku se nacházela lokomotiva 189 155, která vezla kromě soupravy 30 vozů Uagps s kukuřicí také nečinnou lokomotivu 740.883, takže dopravní hmotnost vlaku překračovala 2400 tun. „Bobina“ pak byla řazena v závěsu vlaku s tím, že ve sklonově náročných úsecích pracovala jako postrk. Týkalo se to stoupání do Slánských vrchů (úseku Kuzmice - Slanec), Štrbské rampy (Spišská Nová Ves - Štrba) a úseku z Čadce na státní hranici s Českou republikou. Postrková lokomotiva se v dané úloze osvědčila v obou úsecích, přičemž v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova by kvůli nešťastně umístěné „stahovačce“ bylo provezení takto těžkého vlaku jednou lokomotivou německé řady 189 zcela nemožné. V uvedené relaci bude odvezeno ještě několik vlaků, organizace jejich vozby a s tím spojené další nasazení lokomotivy 141.018 - nebo i jiné výkony na Slovensku - už závisí na rozhodnutí LTE.
Snímek z 18. listopadu 2014 zachycuje postrkovou lokomotivu 141.018 při odjezdu vlaku ze stanice Spišská Nová Ves.
Text Petr Štefek, foto Michal Plíhal

 
<<<    2013    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2015    >>>
© SPŽ 2014