Červen 2014

Lokomotiva 770.526 je provozována v Polsku
Přestože je v Polsku provoz „čmeláků“, tedy tamní řady S200, spíše v útlumu (což se týká především strojů společnosti DB Schenker Rail Polska), opakovaně dochází k prodejům či pronájmům lokomotiv tohoto typu z Česka a Slovenska firmám severního souseda. Dalším přírůstkem v řadách polských „čmeláků“ se tak letos stal stroj 770.526 (ČKD 13554/1984). Jedná se o stroj dodaný z výroby Severočeským hnědouhelným dolům, z nichž přešel na nástupnickou organizaci Mostecká uhelná společnost. Odtud byl odprodán společnosti Česká lokomotivka, která jej pronajímala různým dopravcům. Dalším majitelem byla společnost LOKO TRANS, která jej v roce 2011 prodala jako neprovozní společnosti CZ LOKO. Počátkem června 2011 pak byla lokomotiva přepravena do dílen CZ LOKO Česká Třebová, kde čekala do roku 2013 na zahájení opravy a následné polonizace. Oprava lokomotivy včetně opatření novým lakem v barvách CZ LOKO byla ukončena v dubnu 2014, kdy absolvovala sérii zkušebních jízd v úseku Česká Třebová - Svitavy.
V závěru dubna 2014 byla lokomotiva přepravena přes přechod Královec – Kamienna Góra do Polska. Lokomotiva je nadále registrována v Česku pod číslem 92 54 2 770 526-2, ale držitelem je polská společnost CZ LOKO Polska. Pro potřeby identifikace v Polsku obdržela lokomotiva ještě označení S200-304, což číselně navazuje na tři stroje polského dopravce STK: S200-301 (ex 770.540), S200-302 (ex 770.108) a S200-303 (ex 771.062). Nájemcem lokomotivy se stala společnost SKPL Cargo, která stroj nejprve krátce zapůjčila dopravci Extrail. Od konce května je S200-304 přímo ve službách firmy SKLP Cargo. Ta ji nasazuje na pracovních vlacích souvisejících s modernizaci části trati Poznań - Wolsztyn, která potrvá až do konce léta.
Horní snímek dokumentuje stav lokomotivy před provedenou opravou, konkrétně jde o fotografii pořízenou 2. června 2011 v Blansku během přepravy ze Střelic do České Třebové, kterou zajistil stroj 709.401. Současný vzhled lokomotivy pak dokládá dolní snímek pořízený 4. června 2014 v modernizovaném úseku Grodzisk Wielkopolski - Rakoniewice, jehož opravy se 770.526 účastní.
Text Petr Štefek, horní foto Luboš Hudač, dolní foto Bartosz Konieczny

Rekonstruovaná měřicí drezína MMD.1 SŽDC
V rámci postupného, ale vcelku rozsáhlého programu modernizace speciálních vozidel SŽDC přichází na řadu i vozidla pro měření a diagnostiku tratí. Po rekonstrukci motorového vozu řady 850 na měřicí vůz diagnostiky prostorové průchodnosti tratí FST 4 se dočkala svého omlazení i malá měřicí drezína MMD. Výběrové řízení na rekonstrukci tohoto stroje, vyrobeného v roce 2000 v MTH Hranice jako modifikace MUV 69, vyhlásilo SŽDC v září 2013 a koncem října 2013 byl stroj MMD převezen do Jihlavy do firmy CZ LOKO k celkové modernizaci.
Malá měřicí drezína slouží k měření geometrické polohy koleje, využívána je především k měření parametrů staničních kolejí. Modernizace MMD vychází z podobné přestavby strojů MUV 69 pro SŽDC - MUV 74.1. Použit je obdobný rám s pojezdem i kabina, vše ale upravené pro montáž měřicích a záznamových systémů. Měřicí zařízení je zavěšeno pod rámem mezi oběma nápravami, pro účely měření se spouští na kolejnice, po kterých se pohybuje na vlastních kolech malého průměru. Zobrazování a záznam měřených veličin se uskutečňuje v kabině vozidla.
Drezína je poháněna stejně jako MUV 74.1 spalovacím motorem Caterpillar C 4.4 (jmenovitý výkon 129,5 kW), z kterého je výkon hydrostaticky přenášen na obě nápravy vozidla. Maximální rychlost drezíny je 75 km/h, při měření je tato rychlost omezena na 50 km/h. Hmotnost stroje je 14 t, celková délka 7,08 m, rozvor náprav 4,5 m. Kabina je uzpůsobena pro 1 + 4 sedící osoby - řidiče speciálního vozidla a 4 operátory měření. Na rozdíl od ostatních speciálních vozidel SŽDC, která jsou opatřována jednotným žlutým nátěrem, doplněným modrým pruhem, je na drezíně použita na střeše kabiny a obou agregátových skříních barva oranžová.
Modernizace byla dokončena počátkem června 2014, poté následovaly zkoušky jak na tratích SŽDC, tak ve Zkušebně kolejových vozidel a strojů v Praze. V polovině června poté odjela MMD.1 do Ostravy, kde se stane ve dnech 17. až 19. 6. výstavním exponátem na veletrhu Czech Raildays spolu s modernizovanou sněhovou frézou MUV 74.1N. Zároveň se jedná o poslední vyrobené vozidlo v jihlavské provozovně CZ LOKO, kde již nadále bude probíhat pouze výroba jednotlivých bloků pro výrobu lokomotiv, samotná montáž ale proběhne jinde.
Na fotografii ze dne 4. 6. 2014 se představuje MMD.1 01 (99 54 9662 001-5) po návratu ze zkušební jízdy při vjezdu do areálu společnosti CZ LOKO.
Text a foto Daniel Brabenec

PKP Intercity zmodernizovalo další dvě lokomotivy EU07 pro rychlost 160 km/h
V roce 2011 provedla společnost ZNTK Oleśnica prototypovou modernizaci lokomotivy EU07 pro PKP Intercity (PKPIC). V rámci úprav byly na stroji nově označeném jako EU07A-001 (ex EU07-495) provedeny mj. tyto úpravy: výměna původní odporové regulace za technologii na bázi IGBT, výměna generátoru pro napájení pomocných pohonů, dosazení nových asynchronních trakčních motorů a mikroprocesorového řízení. Tyto změny, provedené úpravy mechanické části lokomotivy a změna převodového poměru umožnily zvýšení maximální rychlosti ze 125 km/h na 160 km/h. Lokomotiva také disponuje trvalým výkonem 3200 kW oproti původnímu 2000 kW.
Lokomotiva EU07A-001, která byla mj. představena na veletrhu Czech Raildays v roce 2011, měla zůstat osamocena, neboť PKP Intercity se rozhodlo neprovádět další modernizace tohoto typu. Nakonec však k ní přibyly ještě dva kusy, což by měl být konečný stav. K provedení výše popisovaných úprav na strojích EU07-533 (nově EU07A-002) a EU07‑494 (nově EU07A-003) došlo v důsledku tragické nehody u Szczekocin v roce 2012, při které byla zničena lokomotiva EP09-035. To vedlo k prohloubení nedostatku lokomotiv pro rychlost 160 km/h, současně pak mohlo PKPIC využít pro financování modernizace lokomotiv odškodnění vyplacené pojišťovnou za zničený stroj EP09-035.
Obě nově zmodernizované lokomotivy absolvovaly 5. a 6. června zkušební jízdy na trati Wrocław - Legnica, resp. Wrocław - Opole. Následně byly - stejně jako EU07A-001 - přiděleny do depa PKPIC Wrocław a od 13. června jsou v běžném provozu.
Na horním snímku pořízeném 11. června 2014 v depu Wrocław Główny čeká EU07A-003 na první traťový výkon. Dolní fotografie pořízená u odbočky Wielkie Piekary pak dokumentuje nasazení stroje EU07A-002 na vlaku EIC 249/76000 „Wawel“ dne 14. června 2014.
Text Petr Štefek, foto Jacek Chiżyński

Zkušební jízdy upravené lokomotivy TRAXX F140 MS verze D-A-PL
V souvislosti s připravovanými dodávkami nově vyrobených lokomotiv TRAXX F140 MS pro českou společnost Metrans (budoucí česká řada 386) zorganizovala společnost Bombardier Transportation zkušební jízdy upravené lokomotivy tohoto typu ve verzi D-A-PL (tj. stroje určené pro provoz v Německu, Rakousku a Polsku). Pro tento účel byla vybrána lokomotiva 186 133 společnosti Alpha Trains, kterou momentálně provozuje německý dopravce ITL Eisenbahngesellschaft. Lokomotiva je vybavena vlakovým zabezpečovačem Mirel a radiostanicí MESA 23, tak aby byla schopna provozu rovněž na území Česka, Slovenska a Maďarska. Jde tedy o stroj shodný s lokomotivami, které budou dodávány Metransu již jako verze D-A-PL-CZ-SK-H.
Zkoušky 186 133 probíhaly od 19. do 26. června a jednalo se o strojní jízdy za účelem školení personálu dopravce Metrans Rail, dále pak probíhaly zkoušky přechodu státních hranic a s tím spojeným přenastavením národních vlakových zabezpečovačů. Lokomotiva tak vždy projela dvakrát úseky Bad Schandau - Děčín a zpět, Břeclav - Hohenau a zpět, Kitsee - Bratislava-Petržalka a zpět, Lichkov - Międzylesie a zpět. 25. června pak lokomotiva absolvovala ještě technicko-bezpečnostní zkoušku na okruhu u Velimi.
Snímek dokumentuje pobyt lokomotivy 186 133 ve stanici Międzylesie dne 24. června 2014 během zkoušek přechodu tamní česko-polské hranice. Za zmínku stojí, že tento stroj není v Polsku žádným nováčkem, neboť tam již byl v pravidelném provozu u společnosti Orlen KolTrans.
Text a foto Petr Štefek

ERS Railways a Freightliner PL zahájili společnou vozbu intermodálních vlaků
Když v loňském roce britská společnost Freightliner koupila od rejdaře Maersk Line nizozemského dopravce a intermodálního operátora ERS Railways, bylo jasné, že dříve či později začne ERS úzce spolupracovat se svojí novou polskou sestrou Freightliner PL (FPL). Pro svoji pravidelnou linku spojující pětkrát týdně přístavní terminály Rotterdam RSC a Rotterdam Europoort s kontejnerovým terminálem CLIP Swarzędz nedaleko Poznaně využíval ERS služeb polské firmy PKP Cargo, od poloviny června 2014 je již dopravcem FPL. Kromě stálého spojení Rotterdam - Swarzędz, které FPL převzalo od 16. června, provozuje FPL i novou linku spojující dvakrát týdně Rotterdam a Łódź. Obě tato spojení jsou realizována pomocí lokomotiv a vozů ERS, trakci zajišťují stroje Siemens ES64F4 (německá řada 189), které jedou celou trasu bez přepřahu. FPL tak zabezpečuje na polském území personální obsazení, dopravní cestu a elektrickou energii (dopravcem v Německu a Nizozemsku zůstává ERS).
Pro výše popisovaná spojení jsou využívány mj. lokomotivy 189 212 a 189 213 (pronájem od MRCE Dispolok), které dostaly celovozové polepy připomínající intermodální propojení Nizozemska a Polska. Nová podoba obou lokomotiv byla slavnostně odhalena 26. června 2014 při návštěvě nizozemského královského páru v terminálu ve Swarzędzi, která se konala u příležitosti dvouletého výročí linky Rotterdam - Swarzędz. Král Willem-Alexander s chotí poté odjel osobním vlakem vypraveným FPL přímo z terminálu na nádraží Poznań Główny.
Nový vzhled obou lokomotiv je reprezentován na horní fotografii stroje 189 213. Dolní snímek pořízený v prostoru zastávky Poznań Garbary pak zachycuje vlak přepravující nizozemský královský pár. Protože vlečka terminálu CLIP není elektrizovaná, zapůjčil si FPL pro vozbu toho vlaku lokomotivu SP32-206 společnosti Przewozy Regionalne, za kterou je řazena nečinná elektrická lokomotiva 189 212.
Text Petr Štefek, foto Radosław Kopras

 
<<<    2013    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2015    >>>
© SPŽ 2014