Leden 2016

Bulharští soukromí „plecháči“ na opravě v Česku
ČMŽO Přerov ve spolupráci s CZ LOKO již několik let opravuje pro různé středoevropské dopravce nebo pronajímatele původem bulharské „plecháče“ řady 43 a 44 (viz Bulharští „plecháči“ u českých a slovenských dopravců), přičemž prochází úpravou na provedení odpovídající české řadě 242. V druhé polovině roku 2015 se však postupně v Přerově objevily tři lokomotivy řady 44, které se po opravě do Bulharska navrátí. Vyřazené lokomotivy 44.072, 073, 083 a 143 výrobního typu Škoda 68E2, dodané bulharským státním železnicím na přelomu roků 1976/1977, odkoupil v listopadu 2013 od BDŽ tamní privátní dopravce TBD - Tovarni prevozi, přičemž první tři uvedené jsou nyní opravovány v Přerově. 44.143 by měla být dovezena do Přerova a podrobit se opravě počátkem jara 2016.
Firma TBD je 100% vlastněna tepelnou elektrárnou TEC Bobov Dol a jejím hlavním posláním je doprava hnědého uhlí (především lignitu) ze čtyř bulharských dolů do elektrárny. Za tímto účelem byly pořízeny i uvedené elektrické lokomotivy, dříve sloužící u BDŽ. Přitom právě spory s BDŽ byly podnětem ke vzniku vlastního dopravce. TEC Bobov Dol je součástí komplexu dolů a elektráren „Konsorcium energija MK“ bulharského magnáta Christa Kovački. Přepravy pro tento komplex tvořily až 30 % podílu přeprav nákladní divize BDŽ. Spor o zaplacení dluhů vedl v roce 2014 k založení vlastní dopravní firmy TBD a následnému zdlouhavému zpolitizovanému jednání o vydání licence dopravce.
Lokomotivy byly přepraveny z Bulharska do Přerova v nákladních vlacích ve značně zdevastovaném stavu. V srpnu 2015 byla dovezena 44.072, následována v září 2015 strojem 44.083, jako poslední dorazila 44.073. Po demontáži výzbroje a opravě rámu a skříně byly lokomotivy odeslány na lak do CZ LOKO Česká Třebová nebo do Lakovny Zega Krnov. V polovině ledna 2016 byla dokončena oprava 44.072 a 19. 1. a 25. 1. se vydala na zkušební jízdy z Nedakonic do Břeclavi. Druhá v pořadí - 44.083 - je v Přerově dokončována, 44.073 se v současnosti vrátila do ČMŽO z lakovny v České Třebové. V porovnání s českou řadou 242 jsou lokomotivy řady 44 vybaveny chodově lepšími podvozky Škoda II. generace, převodem na rychlost 130 km/h a elektrodynamickou brzdou, která ale nebyla na přání zákazníka zprovozněna.
Na fotografii z 19. 1. 2016 je v Otrokovicích zachycen odvoz lokomotivy 44.072 strojem 720.039 na první zkušební jízdu do Nedakonic.
Text Daniel Brabenec, foto Aleš Krška

Nové barvy PKP Cargo
V září 2015 společnost PKP Cargo (PKPC) představila své nové korporátní barvy, kde původní kombinaci s modrou barvou nahradilo využití červené. Na konkrétní využití nového barevného schematu bylo nutné počkat do ledna 2016, kdy do Polska dorazily první lokomotivy Vectron MS ze série objednané v loňském roce (viz PKP Cargo pořídí vícesystémové lokomotivy Siemens Vectron). První tři stroje označené EU46-501 až 503 přijely do Polska 11. ledna 2016. Jejich barevné schema se skládá z převládající tmavě šedé barvy v kombinaci s červenou.
V lednu 2016 se po revizní opravě v depu Bydgoszcz Wschód vrátila do provozu rovněž lokomotiva ET22-910, která je prvním zástupcem starších lokomotiv PKPC v nových - oproti Vectronům světlejších - barvách. Tato lokomotiva je zachycena na snímku pořízeném 22. ledna 2016 ve stanici Zabrze Biskupice, kam dovezla vlak z ranžíru Tarnowskie Góry.
Začaly se rovněž objevovat první nákladní vozy v novém barevném schematu, kde původní modrou nahradila tmavě šedá s úzkým červeným pruhem ohraničujícím horní část bočnic (i když lze očekávat různé modifikace podle řady vozu). Za zmínku rovněž stojí, že od vzniku PKPC v roce 2001 jde již o třetí změnu vizuálního stylu na lokomotivách této firmy.
Text Petr Štefek, foto Krzysztof Malinowski

 
<<<    2015    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2017    >>>
© SPŽ 2016