Prosinec 2016

Pokračující modernizace lokomotiv SD - Kolejová doprava
Rok 2016 se nesl u SD - Kolejová doprava (SD-KD) v dalším pokračování modernizace parku hnacích kolejových vozidel - konkrétně se jednalo o rekonstrukci vybraných lokomotiv řady 740 na řadu 741.7. SD-KD doprava už jednu lokomotivu této řady od roku 2011 vlastní (viz Další vyrobená lokomotiva řady 741.7 rozšiřuje lokomotivní park SD - Kolejová doprava), v dalších letech byl ale upřednostněn nákup traťových lokomotivy řady 753.6 a přestavba elektrických lokomotiv řady 114.5 na dieselová posunovadla (viz Přerod lokomotiv řady 114.5 SD - Kolejová doprava v posunovadla PZ 114). Proto se dieselové posunovací lokomotivy dostaly do investičního plánu až v roce 2016. Výroba celkem tří strojů řady 741.7 se uskutečnila ve společnosti CZ LOKO, konkrétně v závodech v Přerově a Jihlavě. CZ LOKO tak navazuje na dokončenou dodávku stejné řady vozidel pro ArcelorMittal Ostrava (viz Dokončení dodávky lokomotiv řady 741.7 pro ArcelorMittal).
Technickým provedením lokomotivy odpovídají předchozím dodaným strojům této řady. Poháněny jsou spalovacím motorem Caterpillar 3508C o výkonu nastaveném na 1000 kW ve spojení s trakčním alternátorem Siemens, z kterého jsou po usměrnění napájeny elektrickým proudem původní trakční motory ČKD TE 015. Na rozdíl od série pro ArcelorMittal byly lokomotivy vybaveny klimatizací kabiny strojvedoucího. Dosazena byla také elektrodynamická brzda a v zimních měsících je umožněno temperování vodního okruhu motoru z vnější sítě.
Jako první si SD-KD převzaly na konci října v Přerově lokomotivu 741.732. Poté následovala koncem listopadu 741.735, vyrobená závodem v Jihlavě. Zde byla v polovině prosince 2016 pro SD-KD dokončena i 741.736, která již také byla dodána svému majiteli.
Horní fotografie z 30. 11. dokumentuje odjezd lokomotivy 741.735 z Jihlavy do Kadaně-Prunéřova, kde přejede na vlečkovou síť nového majitele. Dolní prosincová fotografie zachycuje lokomotivu 741.736 před odjezdem na TBZ do Žďáru nad Sázavou v Havlíčkově Brodě.
Text a foto Daniel Brabenec

Modernizovaná „patra“ s řídicím vozem v provozu na vlakových linkách v Praze
V pátek 2. prosince 2016 se uskutečnila na trati mezi železničními stanicemi Praha-Masarykovo nádraží a Praha-Libeň pro ROPID prezentační jízda modernizované vratné vlakové soupravy, určené jako kapacitní náhrada za dožívající jednotky řady 451/452. Následně byla nasazena na pravidelné osobní vlaky Praha-Libeň - Roztoky u Prahy z důvodu zácviku strojvedoucích a provozního ověření soupravy před nasazením do pravidelného provozu. Složena je z řídicího vozu řady ABfhpvee395 (80-30 3), čtyř patrových vozů BDmteeo296 a lokomotivy řady 163, komunikující přes WTB linku. Od nového GVD, vstupujícího v platnost 11. 12. 2016, je počítáno v pracovní dny s nasazováním dvou těchto vratných souprav na osobních vlacích mezi Prahou a Berounem, o víkendech nahradí lokomotivu řady 163 modernizovaný stroj řady 754 a soupravy vyjedou údolím řeky Sázavy na trať Praha - Čerčany. Dieselová lokomotiva poveze v obou směrech vlaky jako tažené, řídicí vůz bude v tomto případě odpojen. Na lokomotivu řady 754 bude přenášena signalizace zastávky na znamení. Nasazení těchto vratných souprav na jiných koridorových tratích v okolí Prahy brání maximální rychlost patrových vozů 100 km/h.
Ve výběrovém řízení na modernizaci 12 pražských vozů Bmto292 zvítězila v lednu 2016 firma Pars nova Šumperk, která vyhrála i následnou soutěž na přestavbu tří řídicích vozů řady Bfhpvee295. Patrové vozy mají nové otevírání dveří, vozový informační systém, modernizované vakuové WC a renovovaný interiér včetně nového potahu sedadel s doplněnými zásuvkami 230 V a USB v jejich blízkosti a nově umožňují připojení k síti WiFi. Naopak nebyla instalována klimatizace, která by eliminovala nepříjemné vedro hlavně v horním patře vozů za horkých slunečných dnů. U řídicích vozů došlo především k rozdělení interiéru na velkoprostorový oddíl druhé třídy a nově vytvořený velkoprostorový oddíl první třídy. Přistavené vozy 80-30 001 - 003 byly poté přeznačeny na 80-30 301 - 303.
Již v průběhu listopadu započaly nejprve zkoušky komunikace a později i jízdní zkoušky dvou dodaných patrových vozů a zapůjčeného řídicího vozu z PJ Děčín (řídicí vozy s první třídou nebyly v té době ještě k dispozici) s lokomotivou řady 163. Až koncem listopadu byl odeslán ze Šumperku do Prahy i první přestavěný řídicí vůz 80-30 301. Zároveň byly z DKV Česká Třebová do DKV Praha redislokovány lokomotivy řady 163 s WTB komunikací (zatím stroje 163.066 a 068, celkem jsou potřeba i se zálohou 4 lokomotivy), DKV Česká Třebová místo nich získá 4 lokomotivy řady 362 s WTB komunikací z DKV Brno (362.070, 080 již byly předány, doplní je 362.082 a 087). Turnusovány budou dvě šestivozové soupravy (5 patrových vozů a řídicí vůz, s lokomotivami řady 163 nebo 754), třetí souprava složená z dvou patrových vozů, řídicího vozu a lokomotivy řady 163 by měla tvořit pohotovostní zálohu v Praze-Vysočanech pro případ mimořádností.
Fotografie pořízená v žst. Praha-Holešovice zachycuje 2. 12. 2016 vlak Os 12126 Praha-Libeň - Roztoky u Prahy, mimořádně v čele s řídicím vozem 80-30 301, čtyřmi vloženými patrovými vozy a sunutý lokomotivou 163.068.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný

Obnovení provozu nákladních vlaků do Baborówa
Když na přelomu let 2011 a 2012 utichla přeprava melasy z cukrovaru v Polské Cerekwi přes Baborów dále do Racibórze, málokdo věřil, že by se alespoň částečně vrátil provoz do někdejší uzlové stanice Baborów (pravidelný provoz osobních vlaků byl ukončen již 3. dubna 2000, šlo tehdy o vlaky Racibórz - Racławice Śląskie). Díky zvýšeným požadavkům na přepravu obilnin z regionu Hlubčicka se však stal malý zázrak a na sklonku léta letošního roku začal správce infrastruktury PKP PLK s nutnými opravami potřebnými ke sjízdnění úseku Pietrowice Wielkie - Baborów (na trase Racibórz - Pietrowice Wielkie stále probíhá nárazový provoz vlaků směřujících do Kietrze – viz Lokálka do Kietrze ožívá). Velký vliv na obnovu provozu má dopravce Ecco Rail, neboť jeho sesterská společnost Ecco Agro koupila baborowské silo. Ecco Rail se pak logicky stal i dopravcem zmiňovaných vlaků.
Samotné první jízdě prázdné soupravy k nakládce předcházely ve dnech 5. a 6. 12. strojní jízdy lokomotivy SM42-2058 za účelem poznání tratě strojvedoucími. Ve čtvrtek 8. prosince po deváté hodině ranní se pak vydala z Racibórze čtyřicetivozová souprava do 24 kilometrů vzdáleného Baborówa, kam dorazila krátce před jedenáctou hodinou (traťová rychlost je v celém úseku max. 20 km/h). Zde již netrpělivě čekaly kamiony s kukuřicí, která byla pomocí dopravníku poháněného traktorem překládána do přistavených vozů řady Eas, neobvyklých pro přepravu zrnin. V příštím roce bude problém s překládkou ve stanici vyřešen obnovením vlečky nedalekého sila.
Stav místní infrastruktury dokládá snímek průjezdu prvního vlaku kolem nefunkčních vjezdových návěstidel: levé pro více než 20 let neprovozovanou trať do Pilszcze, kde byla roku 1945 zakončena bývalá trať do Opavy, pravé pak pro obnovený úsek z Pietrowic Wielkich. Na postrku se ukázala „tamara“ TEM2-175, vlakový pak byl již výše zmiňovaný stroj SM42-2058. V levé části je pak viditelné zdejší obilné silo.
Text a foto Jan Hanzel

GW Train Regio zahájil provoz na lince R 25
11. prosinec 2016 se stal prvním provozním dnem dopravce GW Train Regio (GWTR) v dálkové dopravě na 157 km dlouhém rameni Plzeň - Chomutov - Most. Pro obsloužení této rychlíkové linky vypsalo ministerstvo dopravy soutěž již v roce 2015, námitky dalších subjektů však podpis smlouvy k pokrytí dopravy oddálily až na počátek prosince 2016.
GWTR obsluhuje linku německými jednotkami řady 628.2, které s masivním zaváděním nových nízkopodlažních jednotek v německé regionální dopravě DB hromadně odstavují a nabízejí k odprodeji dalším subjektům. Jde o dvoudílné jednotky s uspořádáním 2’B’ + 2’2’, vybavené naftovým motorem o výkonu 410 kW a hydrodynamickým přenosem výkonu, s délkou 46,4 m a 10 + 112 místy (vč. 21 sklopných) k sezení v 1. + 2. vozové třídě.
Do ČR se od května 2016 dostaly čtyři motorové jednotky 628/928 214, 239, 241 a 343, dodané vagónkami Duewag a LHB v letech 1987 - 1989. K pokrytí provozu na lince R 25 prošly jednotky „malou bohemizací“, tedy opravou spojenou s instalací wifi, zásuvek 230 V pro cestující, držáky jízdních kol a celkově modernizovanými interiéry. Vzhledem k tomu, že jednotky nejsou vybaveny českým vlakovým zabezpečovačem, je jejich rychlost v ČR omezena na 100 km/h, na rozdíl od stejných jednotek Arriva, kde však „bohemizace“ zahrnuje i instalaci zabezpečovače LS06 a max. rychlost jednotek je 120 km/h. Všem nově dovezeným jednotkám bylo ponecháno původní označení 628.2, na rozdíl od první dovezené pro Arrivu, která získala české označení 845/945 001. Zatímco jednotku 628/928 214 opravovalo vlastními silami GWTR v depu v Bečově nad Teplou, oprava a částečná modernizace dalších tří byla zadána firmě CZ LOKO, resp. ČMŽO Přerov. Jako první zde byly zahájeny práce na 628/928 343 - tato jednotka se odlišuje od ostatních vnějším barevným provedením se šedými čely. Součástí vnějšího barevného řešení jsou též loga Ministerstva dopravy ČR. Zeleno-oranžové schéma vnějšího nátěru se od srpna dostalo i na čtyřnápravové jednotky řady 654 GWTR.
Nejdále postoupily modernizační práce na jednotce 628/928 214 v Bečově v srpnu 2016, která po dokončení montáže interiérů mohla vykonat 28. 9. 2016 svojí TBZ a od 8. 10. 2016 vstoupit do provozu na místní dráze Karlovy Vary - Mariánské Lázně, kde dopravu zajišťuje právě GWTR. Zde probíhalo „zajíždění“ i zaškolování personálu, zkušební jízdy dalších jednotek se pak konaly i v oblasti Kadaně. Finální přípravy na zahájení provozu byly dokončeny do 9./10. prosince, než se jednotky přesunuly do Obrnic a Plzně.
Provoz GWTR zahrne na rameni Plzeň - Most denně 4 páry rychlíků a v neděli ještě pátý, ČD zůstává na trase jeden pár rychlíků a 6x v týdnu i druhý. GWTR plánuje část vlaků v pátek/neděli obsazovat v násobné trakci, jako tomu bylo i u zahajovacích vlaků v první den provozu. Zbrojení a prohlídky bude GWTR zajišťovat v Obrnicích, větší opravy v Teplicích, případně Bečově.
Na horním snímku jsou zachyceny „bohemizové“ jednotky GWTR 628/928 343, 214, 239 a 241 v Bečově nad Teplou 9. 12. 2016 ve finále příprav na zahájení provozu, na spodním vůbec první rychlík GTWR R 1080 Plzeň hl. n. - Most s dvojicí jednotek 628/928 239 + 241 před odjezdem z Plzně 11. 12. 2016.
Text a foto Milan ŠrámekStránky přátel železnice přejí všem čtenářům a spolupracovníkům mnoho úspěchů v roce 2017. Těšíme se také, že nám zachováte i nadále svoji přízeň.


 
<<<    2015    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2017    >>>
© SPŽ 2016