Říjen 2017

Kolprem odvezl svůj první vlak v Česku
2. října 2017 odvezl polský dopravce Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM svůj první vlak po síti SŽDC. Tato společnost je dceřinou firmou ArcelorMittal Polska a zajišťuje pro tuto světovou hutní společnost nejen obsluhu rozsáhlých vleček hutí a koksoven v hornoslezské průmyslové oblasti, ale také přepravy po síti PKP PLK. V roce 2017 Kolprem získal v ČR osvědčení dopravce, část B, a mohl tak zahájit přepravy pro ArcelorMittal na vlastní licenci také na síti SŽDC.
Prozatím jedinou lokomotivou upravenou pro provoz na síti SŽDC je „čmelák“ S‑251 (ČKD 15368/1988), původně dodaný jako S‑2113 do železáren Huta im. Lenina (dnes ArcelorMittal Poland, závod Kraków). Na lokomotivu byl během opravy v ŽOS Zvolen dosazen český vlakový zabezpečovač a radiostanice.
První vlak v relaci Kraków Nowa Huta - Lískovec u Frýdku, ložený svitky plechu z krakowské hutě pro Válcovny plechu Frýdek-Místek (dnes jeden ze závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava), přijel do Petrovic u Karviné 2. října v dopoledních hodinách. Namísto tradičního přepřahu za stroj některého z českých dopravců (ČD Cargo, ODOS Cargo, případně SMD) došlo pouze k vystřídání strojvedoucích a vlak pokračoval dále jako Pn 50089 až do cílové stanice, kde byl také poměrně netradičně přivítán pozvanými hosty. Po vykládce se ve večerních hodinách vlak vydal na zpáteční cestu do Krakówa, opět se střídáním strojvedoucích v Petrovicích u Karviné. V plánu je po vyškolení vlastních českých strojvedoucích rozšíření vozby o další vlaky, a to nejen na Ostravsku.
Na snímku právě přijíždí slavnostně vyzdobený vlak v čele se strojem S‑251 (EVN 92 51 3 620 447-4 PL-KLP) do cílové stanice Lískovec u Frýdku.
Text a foto Vojtěch Gášek

Plíživý návrat trolejbusů do Prahy po 45 letech
V neděli 15. října 2017 byl slavnostně zahájen provoz na trolejbusové „trati“ v Prosecké ulici v Praze 9. Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) nechal rozvinout trolejbusové trolejové vedení mezi dvěma mezilehlými zastávkami Kundratka a Kelerka v obou směrech, které je v poměrně velkém stoupaní mezi Vysočany a Prosekem. Jelikož se nejedná o klasickou trolejbusovou trať se smyčkou na jejich koncích, ale o úsek na kterém bude zkoušeno dynamické dobíjení parciálního trolejbusu (vozidlo je vybaveno také alternativním zdrojem energie pro trakci), byla ještě krátká trolej pro dobíjení postavena na konečné zastávce autobusů u metra linky „B“ na Palmovce.
DPP po zkouškách několika typů elektrobusů (Siemens-Rampini a dva typy SORu - kdy stojí za zmínku, že zatím nejúspěšnější byl elektrobus typu SOR EBN 11, který pod evidenčním číslem 4001 najezdil na linkách 163, resp. 213, bezmála 140 tisíc km) postoupil do další fáze a to zkoušení parciálního trolejbusu, který je vybaven alternativním zdroje energie v podobě baterií a je možné ho dobíjet i za jízdy pod trolejovým vedením. Zkoušen je prototyp parciálního trolejbusu SOR TNB 12 Acumario, který je vybaven trakční výzbrojí Rail Electronics CZ a k pohonu je použit trakční motor TAM 1050C6S o jmenovitém výkonu 175 kW. Tento prototyp byl poprvé vystaven v listopadu 2016 na výstavě Czechbus v pražských Holešovicích a od února do července 2017 byl zkušen u Dopravního podniku města Brna pod evidenčním číslem 3703. Dne 10. října byl poprvé vyzkoušen i v Prosecké ulici a následně dostal nové evidenční číslo 9505 DPP. Jeho zkušební nasazení s cestujícími se předpokládá na lince 140 z Palmovky do Čakovic resp. Miškovic. Na horním snímku ze slavnostního zahájení provozu sjíždí parciální trolejbus SOR TNB 12 Acumario na zvláštní lince č. 58 (Kelerka – Kundratka) Proseckou ulicí.
Vlastní ulice Prosecká a číslo linky 58 je pro pražské trolejbusy více než symbolické, neboť touto ulicí vedla jedna z trolejbusových tratí obsluhovaných vozy z vozovny Švábky. Od 24. srpna 1952 do propadu ulice Nad Krocínkou v roce 1965 touto ulicí jezdila trolejbusová linka č. 58 ze smyčky U Kříže do Čakovic. Provoz trolejbusů byl následně nahrazen autobusy a 29. listopadu 1965 definitivně ukončen. Při slavnostním zahájení trolejbusového provozu v Prosecké ulici v neděli 15. října 2017 bylo možné spatřit i skutečný pražský trolejbus a to Tatru T400 evidenčního čísla 431 ze sbírek Muzea MHD, který 16. října 1972 ukončoval provoz trolejbusů v Praze, jenž trval 36 let. Pro uvedený provozní exponát to byla první příležitost od zprovoznění projet se vlastní silou pod trolejí i v Praze, kde od svého vyrobení sloužil cestující veřejnosti. Představil se proto s číslem linky 58 a na bočnici nesl nápis „Trolejbusy se vítají s Prahou – Praha se vítá s trolejbusy“. Na dolním snímku se takto vyzdobený trolejbus Tatra T400 rozjíždí zdolat stoupaní Prosecké ulice od křižovatky ulic Prosecké a Čuprovy, kdy budovy v pozadí fotografie sousedí s tramvajovou zastávkou U Kříže. Jak již bylo uvedeno výše, nejedná se o klasickou trolejbusovou trať, takže bylo nutné tento trolejbus vždy na konci tratě přesunout na její začátek v opačném směru za pomocí doprovodného nákladního automobilu.
Na závěr uveďme, že DPP plánuje i nadále testovat klasické elektrobusy, kdy dalším zkoušeným typem bude SOR NS 12 Electric, který se rovněž představil na slavnostním zahájení v neděli 15. října 2017 a to pod evidenčním číslem 4002.
Text a foto Jiří Konečný

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2018    >>>
© SPŽ 2017