Listopad 2017

Nákup lokomotiv SD - Kolejová doprava v roce 2017
Díky rostoucím přepravním výkonům dopravce SD - Kolejová doprava (SD-KD) pokračovala tato společnost také v roce 2017 v obnově parku svých lokomotiv. Celkově byly pořízeny tři dieselové stroje z produkce CZ LOKO vzniklé rekonstrukcí původních vozidel jiných řad. Jednalo se o jednu lokomotivu řady 753.6 a dvě řady 741.7. Zatímco pro modernizaci obou lokomotiv 741.743 a 741.744 byly dodány do firmy CZ LOKO dva stroje řady 740.5 z majetku dopravce, 753.605 je v parku SD-KD novou posilou. Celkem tak SD-KD vlastní pět lokomotiv řady 753.6 (601 - 605) a šest řady 741.7 (706, 732, 735, 736, 743, 744). S pořízením posledních dvou strojů 741.7 již SD-KD nevlastní od poloviny roku 2017 jedinou lokomotivu řady 740.5.
„Bizona“ 753.605 vyrobil závod CZ LOKO v České Třebové. K SD-KD byl od výrobce dovezen v druhé polovině srpna 2017. Stroje 741.743 a 744 pochází z produkce provozovny CZ LOKO v Jihlavě. 741.743 odjela do severních Čech počátkem října 2017, 741.744 doplní flotilu lokomotiv SD-KD v listopadu 2017. Všechny tři stroje zároveň obdržely upravenou verzi korporátního nátěru dopravce, spočívající zejména v širším bílém pruhu s logy dopravce, obepínajícím celou lokomotivu.
Jak lokomotivy 741.7, tak i 753.6 jsou u SD-KD deponovány a udržovány v depu v Tušimicích. Řadě 753.6 připadla především vozba vlaků s vápencem pro odsíření severočeských elektráren z lomů v Mořině a Tmani (přípojná žst. Beroun - na tomto výkonu byla díky výlukové činnosti v této stanici nahrazena elektrická lokomotiva jezdící přes Prahu dieselovými stroji směrovanými přes Louny). Stroje 741.7 doplňují řadu 753.6 na vápencových vlacích anebo zasahují na místních výkonech přímo v Tušimicích nebo v úpravně uhlí v Komořanech (aktuálně 741.732).
Na horní fotografii z konce září 2017 je zachycena 741.743 při zkušební jízdě z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou u nástupišť žst. Havlíčkův Brod. Dolní fotografie byla pořízena počátkem listopadu 2017 při návratu 741.744 ze zkušební jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Jihlavy při vjezdu do obvodu žst. Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec

Dodávky elektrických jednotek Flirt 3 pro GYSEV zahájeny
V letech 2013 a 2014 zakoupil maďarsko-rakouský dopravce GYSEV ve dvou sériích celkem 10 elektrických jednotek Stadler Flirt označených 415 500 až 415 509 (viz Stadler zahájil dodávky jednotek Flirt pro GYSEV a Druhá série jednotek Flirt pro GYSEV). Na základě dobrých zkušeností s těmito soupravami uzavřel GYSEV s firmou Stadler v roce 2016 smlouvu na dodávku dalších 10 jednotek, v tomto případě již však inovované verze Flirt 3.
Nové jednotky pro GYSEV označené jako maďarská řada 435 jsou dlouhé 77,1 m (jsou tak oproti těm předchozím řady 415 delší o cca 2,8 m), mají hmotnost 135 t (oproti 121 t u řady 415) a nabízejí 194 pevných a 14 sklopných sedadel pro cestující. Maximální rychlost 160 km/h je shodná jako u předchozí verze, stejně tak jsou jednotky Flirt 3 vybaveny trakční výzbrojí pro střídavou soustavu 25 kV 50 Hz. Obě verze jsou pak schopny společného provozu ve vícečlenném řízení.
Stejně jako u starší verze, i v tomto případě probíhá montáž jednotek v závodě Stadler Polska Siedlce. Poté jsou jednotky přepravovány do depa GYSEV v Szombathely, kde probíhá jejich oživování a v případě prvních kusů i testování pro schválení typu. První dvě jednotky - 435 501 a 435 502 - byly expedovány z Siedlec 11. listopadu 2017 a následujícího dne dorazily do Szombathely. Zbývajících osm jednotek bude dodáno v roce 2018 s tím, že poslední kusy by měl GYSEV převzít předběžně v červenci.
Podobně jako u jednotek předchozí verze se na jejich přepravě z Polska do Maďarska podíleli dopravci ZUE, LTE Logistik a Transport Czechia a LTE Logistik a Transport Slovakia, pouze v Maďarsku došlo ke změně a jednotky přebírá v Rajce dopravce GYSEV Cargo. Snímky pořízené 12. listopadu v polsko-českém pohraničí zachycují přepravu prvních dvou jednotek. Na horní fotografii z úseku Olza – Chałupki je v čele vlaku stroj SM42-2609 ZUE, na dolní je při pobytu v žst. Bohumín-Vrbice zachycena lokomotiva 2016 920 Adria Transport.
Text a foto Petr Štefek

Nové motorové univerzální vozíky MUV 75 pro SŽDC
Po předchozích letech pořizování převážně rekonstruovaných vozidel vypsala SŽDC 20. 12. 2016 výběrové řízení na nákup 50 nových motorových univerzálních vozíků. Jediným účastníkem soutěže se stala společnost CZ LOKO, se kterou byla 1. 6. 2017 podepsána kupní smlouva. Celková cena zakázky činí 499 999 000,- Kč bez DPH, cena jednoho vozu pak 9 999 980,- Kč bez DPH. Smlouva stanovuje dodání prvního vozidla do 7 měsíců, zbývajících 49 do 30 měsíců od jejího podpisu. Motorové vozíky jsou nově označeny MUV 75 a jejich výroba je realizována v jihlavském závodě CZ LOKO. SŽDC plánuje po jejich dodání vyřadit 50 stávajících MUV 69.
MUV 75 je speciální dvounápravové vozidlo s kabinou usazenou nad přední částí rámu. Za kabinou je umístěna skříň hnacího agregátu, nákladní plošina a na konci hydraulický jeřáb. Pohon vozidla zajišťuje spalovací motor Caterpillar C 4.4 o výkonu 130 kW (stejný byl použit již u rekonstruovaných MUV 74 - viz Nová série motorových univerzálních vozíků MUV 74.2 SŽDC), přenos výkonu na obě hnané nápravy je hydrostatický. Klimatizovaná kabina nového typu se zaoblenými hranami je určena pro přepravu řidiče a šesti sedících osob. Vytápěna je odpadním teplem od motoru nebo nezávislým naftovým agregátem. Délka vozíku přes ochranné narážecí ústrojí je 9 m, rozvor náprav 5 m, celková hmotnost 13,5 t, max. rychlost 75 km/h, nosnost nákladní plošiny 5 t. Manipulační jeřáb Palfinger PK 9002-EH umožňuje také nakládání drapákem nebo nesení kosícího zařízení - drapáky i kosící zařízení jsou součástí dodávky. MUV 75 umožňuje tažení až tří přívěsných vozíků o celkové hmotnosti 45 t. Při pracovním režimu je umožněn pojezd rychlostí 2 - 10 km/h s plynulou regulací.
Fotografie z listopadu 2017 představuje prototypový vozík MUV 75.001 při jízdě na vlečce CZ LOKO v Jihlavě. Jak je ze snímku patrné, jedná se o první vozidlo opatřené novými logy SŽDC.
Text a foto Daniel Brabenec

Nákladní vlak Moravia už jezdí pět let
V říjnu 2012 byl zahájen provoz nákladního vlaku Moravia (viz Liniový vlak Moravia zahájil provoz) společnosti DB Cargo Spedkol, pro kterou jej provozují dopravci DB Cargo Polska a ČD Cargo. Tento vlak určený pro přepravu jednotlivých vozových zásilek navazuje na síť relačních vlaků ČD Cargo a dalších dopravců za hranicemi ČR. Na druhé straně hranice obsluhuje všechna významná průmyslová centra v Polsku prostřednictvím vlaků Silesia, Mazovia a jejich křídel, případně i vlaků dalších partnerů. Po pěti letech provozu je zřejmé, že i bez služeb tzv. národního dopravce (v daném případě polského), lze úspěšně provozovat přepravy jednotlivých zásilek, které jsou obecně považovány za ztrátové.
Přes jisté výkyvy je objem přeprav vlakem Moravia rostoucí. V roce 2013, což byl první kompletní rok provozu, bylo přepraveno 1800 vozů se zaplaceným přepravným, tj. celkem asi 3400 vozů (skutečný počet vozů je navýšen o prázdné vozy vracející se po loženém běhu, které se přepravují zdarma). Zatím rekordní byl rok 2016 s počtem 2750 placených přepravených vozů, tj. celkem asi 5200 vozů. Při třech párech týdně to znamená pruměrně cca 18 vozů ve vlaku. Přestože hlavní přepravovanou komoditou zůstávají chemické produkty, výjimkou nejsou ani přepravy třeba osobních automobilů.
Na snímku pořízeném 4. listopadu 2017 v úseku Rudyszwałd - Chałupki je zachycen vlak Moravia směřující do Česka v poněkud atypické sestavě, neboť vezl až na dvě ložené cisterny jen prázdné autovozy vracející se z vykládky v Polsku. V čele vlaku byl jako obvykle stroj řady TEM2 DB Cargo Polska, konkrétně šlo o lokomotivu TEM2-282.
Text a foto Petr Štefek

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad 
© SPŽ 2017