Prosinec 2017

Další lokomotivy s WTB komunikací u ČD
S rozšířením vozby expresů na linku Praha - Plzeň se od nového grafikonu začalo Českým drahám nedostávat dvousystémových lokomotiv řady 362. Čtyři lokomotivy této řady (362.070, 080, 082 a 087) s WTB komunikací turnusovalo v GVD 2016/17 DKV Česká Třebová na osobních vlacích s řídicími vozy řady 80-30 (původní 961) mezi Českou Třebovou a Kolínem a tedy na čistě stejnosměrném výkonu (viz závěr textu Modernizovaná „patra“ s řídicím vozem v provozu na vlakových linkách v Praze). ČD se proto rozhodly dovybavit WTB komunikací při hlavní opravě čtyři stejnosměrné lokomotivy řady 163 a zároveň je zrychlit ze 120 km/h na maximální rychlost 140 km/h, aby mohly nahradit uvedené českotřebovské 362. Po dokončení této modernizace by mělo dojít z důvodu sjednocení údržby vozidel k přerozdělení řady 362 s WTB komunikací tak, aby stroje s řídicím systémem Unicontrols byly provozovány v DKV Plzeň, zatímco 362 se systémem MSV budou soustředěny v DKV Brno. To znamená, že všechny 362 s WTB komunikací budou předány z České Třebové do Brna-Maloměřic a naopak z DKV Brno budou přesunuty stroje 362.056, 060, 123 a 128 (060 a 123 bez WTB) do DKV Plzeň pro zajištění výkonů po nárustu turnusové potřeby dvousystémových vozidel s novým GVD.
Do EH opravy v dceřiné společnosti DPOV PSO Přerov byly v červnu 2017 přistaveny lokomotivy 163.086 a 096, v srpnu 2017 pak 163.092 a 093 s tím, že dosazení WTB komunikace a další související úpravy regulátoru prováděla společnost ČMŽO, kdy vlastí dálkové řízení je z produkce MSV elektronika. V DKV Česká Třebová bude nově dislokováno celkem osm lokomotiv řady 162 s WTB komunikací (011, 014, 018, 040, 086, 092, 093, 096), přičemž první dvě lokomotivy po EH opravě v Přerově (162.086 a 096) byly DKV Česká Třebová předány 5. prosince 2017.
Horní fotografie představuje zrychlenou 162.096 při zkušební jízdě, která proběhla mezi Přerovem a Nedakonicemi 29. 11. 2017, při průjezdu železniční stanicí Otrokovice. Na dolní fotografii je zachycena 14. 7. 2017 lokomotiva 362.082 v čele osobního vlaku z České Třebové do Kolína před odjezdem z výchozí stanice. Od 10. 12. 2017 ji na tomto výkonu nahradí jeden ze strojů řady 162.
Text a dolní foto Jan Zelenka, horní foto Aleš Krška

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec 
© SPŽ 2017