Únor 2017

Remotorizovaná lokomotiva 704.706 ČMŽO Přerov
Po tříleté přestávce opustila v únoru 2017 brány jihlavského závodu CZ LOKO další remotorizovaná lokomotiva řady 704.7, u které byl nahrazen původní spalovací motor Liaz novým značky Caterpillar. Stroj 704.706 navázal na předchozí remotorizované lokomotivy stejné řady (viz Remotorizace lokomotiv řady 704.5 AWT) a v první polovině února začala jeho služba v ČMŽO Přerov, kde zajišťuje posun a převozy vozidel opravovaných v tamních dílnách. Do loňského jara tam působila 741.516, která byla následně odprodána firmě CZ Logistics, dceřiné společnosti CZ LOKO zajišťující mimo jiné většinu železničních přeprav holdingu. Úzkou spolupráci CZ LOKO a ČMŽO prezentuje i nátěr „lega“, který odpovídá barevnému schematu lokomotiv CZ LOKO, jen červenou barvu nahradila modrá.
Při opravě byl na lokomotivu dosazen spalovací motor Caterpillar C13 s výkonem nastaveným na 328 kW, včetně nového chladicího okruhu s chladičem a sacího filtru. Motorem je poháněn stávající trakční alternátor ČKD TA 611, který napájí usměrněným proudem dva původní trakční motory, tlapově uložené na hnacích nápravách. Odlišně oproti předchozím rekonstrukcím této řady je řešeno návěstní osvětlení lokomotivy nově osazené LED svítidly. Původní reflektor umístěný na horní hraně kapoty byl zakrytován a nyní plní funkci návěstní svítilny, zatímco nové reflektory jsou přesunuty do boxů návěstních svítilen nad rámem lokomotivy. Vozidlo bylo dále vybaveno mobilní částí vlakového zabezpečovače Mirel VZ1.
Fotografie z 26. 1. 2017 zachycuje lokomotivu 98 54 5704 706-1 při zkušební jízdě z Jihlavy do Havlíčkova Brodu nedaleko cílové stanice.
Text a foto Daniel Brabenec

Lokomotiva řady ET40 jela po letech opět vlastní silou
7. února 2017 proběhla zkušební jízda lokomotivy ET40-52, která se po opravě provedené společností Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego (ZNTKiM) Gdańsk vydala vlastní silou po trase Gdańsk Kanał Kaszubski – Tczew a zpět. V rámci opravy nebyly na lokomotivě provedeny žádné modernizační zásahy s výjimkou drobností zahrnujících např. úpravu vnějšího osvětlení či zlepšení komfortu na stanovišti strojvedoucího. V rámci jízdy bylo dosaženo maximální provozní rychlosti 100 km/h, byla vyzkoušena funkčnost jednotlivých konstrukčních celků lokomotivy, zkoušky brzdové soustavy a byly rovněž odstraněny některé drobné závady.
Tato lokomotiva je první opravenou z pětice strojů řady ET40, které v roce 2016 odkoupil Bronisław Plata od PKP Cargo (viz Lokomotivy ET40 se opět vrátí do provozu). Zprovozněná lokomotiva dostala již také nová mezinárodní čísla 91 51 3 160 424-0 (díl A) a 91 51 3 160 425-7 (díl B). Stroj je registrován na držitele Tomasze Platu (VKM kód TLOK), což je syn Bronisława Platy.
Lokomotiva obdržela nátěr budoucího nájemce, kterým bude dopravce Lotos Kolej. Ten ji plánuje nasazovat především na těžké vlaky v relaci Gdańsk Olszynka (rafinerie Lotos) – Zduńska Wola Karsznice. U jednoho z dalších strojů, které z dílen ZNTKiM vyjedou později, je vysoká pravděpodobnost, že obdrží původní nátěr podle originálních výkresů z plzeňské Škody.
První opravený stroj ET40-52 je zachycen na horním snímku pořízeném 7. února 2017 ve stanici Gdańsk Kanał Kaszubski. Dolní snímek pultu na stanovišti strojvedoucího dokazuje, že v dílnách byla skutečně provedena jen oprava lokomotivy bez výraznějších modernizačních zásahů.
Text Petr Štefek, horní foto Bartosz Konieczny, dolní foto Marcel Kobyłecki

České lokomotivy pro turecké železárny Erdemir
V roce 2016 se podařilo společnosti CZ LOKO uzavřít smlouvu na dodávku dalších dvou lokomotiv do Turecka. Navazuje tím na kontrakt ze srpna 2014, kdy byly stroje 741.708 a 709 přepraveny do Turecka stavební firmě OHL. Ta je následně předala tureckým drahám TCDD jako součást zakázky na výstavbu podmořského tunelu Marmaray (viz Marmaray - první mezikontinentální tunel). Lokomotivy jsou deponovány u obou vyústění tunelu a slouží zde jako záchranná vozidla pro případ mimořádností.
Nové lokomotivy řady 744.7, jejichž výroba se uskutečnila v jihlavském závodě CZ LOKO, jsou určeny pro železárnu a ocelárnu Erdemir sídlící ve městě Ereğli na pobřeží Černého moře v provincii Zonguldak. Jedná se o největší tureckou ocelárnu a jejím vlastníkem je penzijní fond OYAK. Zajímavostí této železárny je rozsáhlé vlečkové kolejiště, které ale není napojené na veřejnou železniční síť - nejbližší trať končí ve městě Zonguldak, vzdáleném zhruba 35 km. Lokomotivy označené výrobcem jako 744.704 a 705 ponesou u svého provozovatele označení L 18 a L 19 a číselně navážou na stávající podnikové lokomotivy Erdemir, dříve dodávané především tureckou lokomotivkou Tülomsaş.
Zmiňované lokomotivy 744.704 a 705 vychází z modulárního provedení strojů řady 741.7, kabiny strojvedoucího jsou však modernější konstrukce - dosud byly montovány na lokomotivy řady 723.7. Patří tedy k nové generaci lokomotiv, i když pořadím navazují na předchozí vyrobené 744.701 - 703. Zdrojem energie pro pohon lokomotivy je spalovací motor Caterpillar 3508C o výkonu nastaveném na 1000 kW ve spojení s trakčním alternátorem Siemens, z kterého jsou po usměrnění napájeny elektrickým proudem čtyři tlapově uložené trakční motory. Kabina strojvedoucího je vybavena klimatizací, výparníková jednotka je z důvodu požadavku na sníženou výšku lokomotivy umístěna místo na střeše v pultu strojvedoucího nad lednicí. Přímočinná i samočinná brzda je elektricky ovládaná, instalována je i brzda elektrodynamická. Řídicí a diagnostický systém dodala MSV Elektronika, jeho součástí je i dvojčlenné řízení lokomotiv. Vytápění kabiny strojvedoucího je teplovodní pomocí kaloriferů odpadním teplem z chladicího okruhu spalovacího motoru. Návěstní i dálková světla jsou osazena LED diodami, přičemž jako reflektory jsou použity jak svítilny v boxech nad rámem, tak i svítilna v horní části čelní kapoty, která je v Evropě pro změnu využívána jako návěstní. Z bezpečnostních důvodů pro upozornění na pohybující se lokomotivu jsou nad horními reflektory umístěny výstražné oranžové majáky. Uložení hlavního rámu na podvozcích je řešeno pomocí plochých toren z důvodu požadavku na průjezd oblouky malých poloměrů. Maximální rychlost lokomotivy je 80 km/h, celková hmotnost 72 t, hmotnost na nápravu 18 t.
Zkušební jízdy obou lokomotiv proběhly v první polovině února 2017, následně byly oba stroje postupně podrobeny jízdám se zátěží na vlečce Velkolomu Čertovy schody Tmaň u Berouna. Po završení zkoušek se vydají oba stroje na dlouhou cestu do Turecka. Na horní fotografii z 8. 2. 2017 se prezentuje 744.704 během zkušební jízdy z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou při průjezdu žst. Havlíčkův Brod. Dolní fotografie dokumentuje stroj 744.705 ve výrobním závodě v Jihlavě při přípravě na zkoušku dvojčlenného řízení s 744.704.
Text a foto Daniel Brabenec

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2018    >>>
© SPŽ 2017