Březen 2017

363.147 ZSSK začala jezdit ve službách ODOS
Český dopravce Ostravská dopravní společnost (ODOS), resp. firma Ostravská dopravní společnost - Cargo (vznikla k 1. 1. 2017 rozdělením ODOS), v poslední době provozuje poměrně silnou dopravu na rameni mezi polsko-českou hranicí (tj. Chałupki či Petrovice u Karviné) a slovenskou přechodovou stanicí Kúty. Pro tyto přepravy jsou využívány především dvojice motorových lokomotiv řady 742, které pro tento typ výkonů nejsou příliš vhodné. Vítanou pomocí se tak stala dvousystémová elektrická lokomotiva 363.147 dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), kterou si ODOS pronajal v závěru března 2017. Jedná se tak o poměrně netypické působení stroje osobního dopravce v nákladní dopravě. Nejde však o první lokomotivu řady 363 ve službách ODOS, neboť již v roce 2010 u této společnosti jezdil stroj 363.104 ZSSK Cargo.
Lokomotiva 363.147 přijela přes Kúty ze Slovenska strojně 23. března 2017 a dorazila do Dětmarovic, což je obvyklé místo pro odstavování elektrických lokomotiv ODOS. Zpočátku však na dlouhém rameni na II. koridoru nezasáhla, neboť počínaje noční směnou z 24. na 25. března byla nasazena na jedné z dispečerských výkonů, které ODOS na Ostravsku provádí pro ČD Cargo.
Na snímku pořízeném 25. března 2017 v žst. Ostrava-Svinov je zachycena lokomotiva 363.147 ZSSK ve službách ODOS na vlaku ČD Cargo vezoucím prázdné autovozy z logistického centra MOSTVA Mszczonów do automobilky HMMC v Nošovicích.
Text Petr Štefek, foto Peter Vlček

Uhlí pro opatovickou elektrárnu jezdí v kontejnerech InnoFreight
Počátkem roku 2015 uzavřela společnost EP Cargo (EPC) s firmou InnoFreight kontrakt na dlouhodobý pronájem 80stopých kontejnerových vozů Sggrrs a 20stopých kontejnerů WoodTainer. Celkem se jedná o 70 vozů a 280 kontejnerů. Účelem pronájmu bylo nasazení těchto souprav pro přepravu hnědého uhlí mezi dolem Profen a elektrárnou Buschhaus (oba provozy patří pod koncern MIBRAG, který je stejně jako EPC součástí české skupiny Energetický a průmyslový holding - EPH). Z uvedených vozů měly být sestaveny čtyři soupravy, které měly přepravovat 2,5 mil. tun uhlí ročně mezi uvedenými místy vzdálenými od sebe 240 km. Výhodou oproti klasickým vozům mělo být především vyšší ložení, když na jednom kloubovém voze Sggrrs lze na tratích třídy D (což ty německé jsou) přepravit až 136 tun uhlí. Bohužel celý plán zhatila německá spolková vláda, která v rámci své klimatické politiky nařídila odstavit elektrárnu do studené zálohy nejpozději do 1. října 2016.
Za dané situace muselo EPC řešit, co s pronajatými soupravami. Bylo tedy rozhodnuto o jejich nasazení na vnitrostátní přepravy hnedého uhlí do Elektráren Opatovice (EOP), které patří rovněž do EPH. Od března 2017 tak začaly jezdit soupravy s WoodTainery z Března u Chomutova (uhlí z Dolů Nástup Tušimice, součást Severočeských dolů) do Opatovic nad Labem. Ačkoli již v minulosti palivo do EOP v kontejnerech jezdilo (viz Dovoz uhelných kalů do Elektrárny Opatovice) a kontejnery byly vykládány pomocí mobilního překladače, pro nynější velký objem vykládky byl vybudován stacionární vykladač, který měl být původně používán v Buschhausu. Bohužel nelze na české infrastruktuře využít vyšší ložení vozů, neboť v úseku Březno u Chomutova - Žatec - Odb. České Zlatníky je pouze traťová třída C umožňující nakládat do nápravového tlaku 20 tun.
Na horním snímku z 26. března 2017 je u Kostomlat nad Labem zdokumentován vlak Pn 266401 Březno u Chomutova - Elektrárna Opatovice s kontejnery loženými hnědým uhlím. V čele vlaku se nachází lokomotiva 130.025 dopravce ČD Cargo, který tyto přepravy pro EP Cargo realizuje. Dolní fotografie zachycuje stacionární vykládací zařízení pro kontejnery InnoFreight instalované v opatovické elektrárně.
Text Petr Štefek, horní foto Dušan Vacek, dolní foto Petr Florián

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2018    >>>
© SPŽ 2017