Duben 2017

Přírůstek do lokomotivního parku společnosti Regiojet
Od 4. 4. nasadila společnost Regiojet (RJ) na posun na smíchovském nádraží a přetahy mezi Smíchovem a Zličínem (kde má RJ v pronajatých prostorách svoji opravárenskou základnu) lokomotivu 740.832, odkoupenou od Velkolomu Čertovy schody Tmaň (VČS). Lokomotiva 740.832 na těchto výkonech nahradila stroj 721.151, který tímto přešel do provozní zálohy RJ a momentálně je odstaven ve zličínské základně.
VČS provozoval na svojí vlečce celkem čtyři lokomotivy řady 740 - 740.308 na posun přímo v kolejišti v sousedství lomu a 740.782, 832, 833 navíc na přetazích mezi lomem a železniční stanicí Beroun, kam je vlečka zaústěna. Lokomotivy 740.782 a 833 byly v roce 2010 remotorizovány (viz „Caterpillary“ Velkolomu Čertovy schody Tmaň) a začaly být přednostně nasazovány do provozu, zatímco 740.832 zde plnila funkci záložní lokomotivy. Při potřebě jedné provozované a jedné střídací lokomotivy pro nasazení do Berouna se lokomotiva 740.832 stala nadbytečnou a v březnu 2017 byla prodána společnosti Regiojet, která potřebovala vhodnou lokomotivu na obsluhu svých náležitostí v pražském uzlu místo méně výkonného a staršího stroje 721.151. Z VČS pak byla 740.832 přepravena 3. 4. do Prahy a následující den nasazena do provozu u RJ. V nejbližších dnech bude zároveň lokomotiva zaregistrována pod RJ u Drážního úřadu a ponese EVN CZ-RJ 92 54 2 740 832-1. RJ z důvodu zachovalosti původního laku v nejbližší době nepředpokládá změnu nátěru lokomotivy do žlutých barev.
Na fotografii z 3. 4. 2017 se představuje 740.832 při převozu z VČS do Prahy ve spodní části vlečky nedaleko železniční stanice Beroun.
Text Daniel Brabenec, foto a spolupráce Dušan Vacek

Rail Cargo Carrier - Slovakia rozšiřuje své aktivity
Slovenský dopravce Rail Cargo Carrier - Slovakia (RCCSK) patřící do skupiny ÖBB nebyl dosud příliš aktivní, soustředil se především na přepravy v rámci uzlu Bratislava, který přímo navazuje na rakouskou železniční síť. Od dubna 2017 se však dalším významným bodem RCCSK stala Žilina, odkud společnost zajišťuje provoz kontejnerových vlaků pro sesterskou společnost Rail Cargo Operator - CSKD.
V první fázi se jedná o přepravu kontejnerů, ve kterých se převážejí rozložené automobily KIA mezi závodem Kia Motors Slovakia v Tepličce nad Váhom a montovnou Avtotor v ruském Kaliningradu. Tyto vlaky, které jezdí po normálním rozchodu mezi překladišti Žilina a Černjachovsk, jsou v provozu od roku 2007. V posledních letech jejich dopravu ve všech státech vyjma Ruska zajišťovalo PKP Cargo, nově má tedy slovenský úsek Žilina - Čadca na starosti RCCSK, v Česku a Polsku dopravcem zůstává PKP Cargo. Pravidelně se jedná o jeden pár vlaků denně, ke kterému se nepravidelně přidávají vlaky s kontejnery do polské Lodže. V dalších měsících by RCCSK mělo k tomuto vlaku přidat ještě pravidelné kontejnerové spoje z Koperu do Žiliny, které zatím na Slovensku vozí ZSSK Cargo.
Pro vozbu vlaků z Žiliny do Čadce používá RCCSK rakouské motorové lokomotivy řady 2016, což dokládá i snímek stroje 2016 040, který se 6. dubna 2017 připravuje k odjezdu z Žiliny do Čadce.
Text Petr Štefek, foto Peter Vlček

Provozní „ventilovka“ 93.1360 v ČR
Nově se lze setkat i v České republice s provozní parní tendrovou lokomotivou s uspořádáním náprav 1'D1' původní řady 378 BBÖ (Österreichischen Bundesbahn), později řady 93 ÖBB, kterou v letech 1927 až 1930 vyráběly rakouské lokomotivky ve Floridsdorfu, Wr. Neustadtu nebo Krauss v Linci. Za II. světové války byly shodné lokomotivy vyrobeny také pro Slovenské železnice (řada 431.0), které po válce připadly ČSD, a pro Jugoslávské železnice (řada 53).
V září 2016 byla z Německa do ČR do Bečova nad Teplou dovezena lokomotiva 93.1360 (StEG 4779/1927). Po vyřízení všech náležitostí přejela počátkem prosince 2016 vlastní silou do Letohradu ke společnosti Böhmische Nordbahn. Majitelem lokomotivy je společnost Vonwilerka ze Žamberku. V předchozím období lokomotiva působila u společnosti Eurovapor v jižním Německu na Wutachtalbahn, kam se dostala v roce 1977 po ukončení parního provozu v Rakousku. Wutachtalbahn vede z Hintschingenu do přírodního parku Südschwarzwald u hranic se Švýcarskem.
Na snímku z 6. dubna je zachycena „ventilovka“ 93.1360 společně s „hektorem“ T 435.003 ve stanici Kralupy nad Vltavou cestou z Letohradu na setkání parních lokomotiv v Drážďanech (9. Dresdner Dampfloktreffen), které se koná od 7. do 9. dubna 2017. Českou republiku tam bude reprezentovat společně s tendrovkou 354.195 DHV vyrobenou v roce 1925 v ČKD Praha Libeň.
Text a foto Jiří Konečný

Nové montážní vozy trakčního vedení MTW 100 SŽDC
V roce 2014 vypsalo SŽDC výběrové řízení na dodávku tří zcela nových montážních vozů trakčního vedení. Jedná se po dlouhé době o speciální vozidla přímo z výroby určená pro práci na trakčním vedení, nikoli o modifikace a rekonstrukce stávajících motorových vozů pro přepravu cestujících jak tomu bylo v předchozích desetiletích. Vítězem tohoto výběrového řízení se stal v roce 2015 známý rakouský výrobce vozidel pro drážní infrastrukturu Plasser & Theurer s vozidlem výrobního typu MTW 100.013/7.
Dodávka všech tří vozidel je naplánována na rok 2017 a u SŽDC budou označena jako MTW 100-001 - 003. První stroj byl přivezen z Linze do České republiy 11. dubna 2017 a provozován bude u Oblastního ředitelství Brno, OTV Modřice. Drážní úřad přidělil tomuto vozidlu EVN 99 54 9139 001-0.
MTW 100 je čtyřnápravové speciální vozidlo s dvěma kabinami strojvedoucího, dílenskou částí a příslušenstvím pro práci na trakčním vedení. Zdrojem výkonu vozu je spalovací motor Deutz TCD 16.0 o výkonu 520 kW, který přes hydrodynamickou převodovku Voith T212 pohání pomocí kardanů a nápravových převodovek dvě nápravy hnacího podvozku. Také pomocné pohony jsou realizovány převážně hydraulickými okruhy. Obsaditelnost vozidla je 2 osoby na stanovišti strojvedoucího + 6 v dílenském prostoru. Na hlavním rámu před jedním stanovištěm strojvedoucího je osazen jeřáb Palfinger s dálkovým ovládáním. Na střeše MTW 100 je umístěn kontrolní sběrač, odtlačovací ramena Palfinger s dálkovým ovládáním, pevná pracovní plošina a pohyblivá plošina na jeřábovém rameni, také dálkově ovládaná. Vozidlo je vybaveno klimatizací, teplovodním nezávislým vytápěcím agregátem Webasto a předehřevem vodního okruhu a dobíjením akumulátorů z veřejné sítě. Zdrojem stlačeného vzduchu je hydraulicky hnaný kompresor Knorr, od stejného výrobce jsou i komponenty pneumatické brzdy. Dosazen byl vlakový zabezpečovač Mirel VZ1 a rychloměr Tramex. V dílenském prostoru je umístěna buňka uzavřeného WC. Délka vozidla přes nárazníky je 21 400 mm, šířka 3 050 mm, výška 4 560 mm. Maximální rychlost vlastní silou je 120 km/h, celková hmotnost 71,5 t.
Fotografie z rakouského Linze, pořízená 7. 4. 2017 těsně před opuštěním výrobního závodu, představuje první vyrobený stroj pro SŽDC MTW 100-001 při přípravě na cestu do ČR.
Text Jan Zelenka, foto Wolfgang Mayer

Další lokomotivy řady 741.7 pro italské zákazníky
V druhé polovině loňského roku se podařilo společnosti CZ LOKO uzavřít v Itálii další kontrakty na dodávku lokomotiv řady 741.7. První dva stroje této řady byly exportovány do Itálie již v březnu 2015 a jednalo se o dlouhodobý pronájem lokomotiv 741.701 a 707 z poolu CZ LOKO firmě Dinazzano PO s opcí na následný odkup obou lokomotiv. Před odjezdem byly upraveny pro provoz v Itálii s tím, že jsou určeny pouze pro posun na vlečce, kde mají omezenou maximální rychlost. Jejich působištěm se mělo stát kolejiště přístavu v Ravenně.
V prosinci 2016 byly v Přerově dokončeny další dvě nové lokomotivy 741.737 a 738, určené rovnou z výroby pro posunovou službu v Itálii. Nájemcem se stala společnost FS Terminali Italia se sídlem ve Veroně, kam byly obě lokomotivy v lednu 2017 odeslány. Po ukončení dvouletého pronájmu by měly být nájemcem odkoupeny. Plánováno je jejich nasazení v logistických terminálech Bari a Verona. Součástí kontraktu je i servis lokomotiv, zajišťovaný nově založenou dceřinou společností CZ LOKO Italia se sídlem v Porto Mantovano.
Další dvě objednané lokomotivy 741.741 a 742 jsou v současnosti dokončovány v jihlavském závodě CZ LOKO. V tomto případě se nejedná o pronájem, ale o prodej stavební společnosti Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie z italského města Paola. Určeny jsou pro vedení pracovních vlaků při výstavbě a opravách železničních tratí. Jen pro zajímavost uveďme, že české lokomotivy nejsou na pracovních vlacích v Itálii žádnou novinkou, společnost Loko Trans tam po roce 1990 postupně vyvezla přes 20 lokomotiv řady 740.
Do pronájmu v Itálii měla odjet počátkem roku 2017 i lokomotiva 741.710 poolu CZ LOKO, která měla být na tři roky pronajata společnosti SERFER na posun v přístavu Livorno s následnou opcí na odkup. Ta ale do Itálie nakonec zapůjčena nebyla. V druhé polovině dubna 2017 pak CZ LOKO oznámilo své vítězství ve výběrovém řízení SERFER na dodávku 5 nových posunovacích lokomotiv. Do Itálie ale budou v tomto případě dodány nové lokomotivy EffiShunter 1000, jejichž prototyp 744.101 (viz Prototyp dieselové lokomotivy 744.101 EffiShunter 1000) nyní prochází schvalováním v ČR.
Na fotografii z 21. 4. 2017 se představuje dokončovaná 741.741 při zkušební jízdě z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou za zastávkou Mírovka. V květnu 2017 by měla být spolu s 741.742 předána svému majiteli.
Text a foto Daniel Brabenec

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2018    >>>
© SPŽ 2017