Leden
Únor
Březen
Duben
Květen


 
 

Květen 2017

Slavnostní předání modernizované lokomotivy 365.001 dopravci IDS Cargo
Před více než 4 lety se v Česku poprvé objevila belgická dvousystémová lokomotiva řady 12 - konkrétně stroj 1203 (viz Belgický stroj řady 12 na návštěvě v Česku), který se podrobil zkouškám pro umožnění případného provozu na českých kolejích. Povolení k provozu na síti SŽDC lokomotiva nakonec nezískala, přesto se společnost CZ LOKO společně s ČMŽO Přerov rozhodli tuto řadu pro provoz v ČR uzpůsobit a nabídnout k následnému prodeji nebo pronájmu zdejším dopravcům. Cena rekonstruované lokomotivy přitom vychází zhruba na 2/3 ceny lokomotivy nové. Později bylo do Česka dovezeno i zbývajících 11 lokomotiv řady 12.
V Přerově prošla lokomotiva rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletně změněna byla trakční výzbroj, původní měniče a transformátor byly nahrazeny novými z EVPÚ Nová Dubnica, přičemž transformátor byl přesunut ze strojovny pod skříň stroje. Zachovány jsou však původní stejnosměrné trakční motory. Nové jsou i ostatní elektrorozvody, byl dosazen řídicí systém MSV, nové jsou také pulty strojvedoucího, klimatizace a pneumatická brzda. Maximální rychlost lokomotivy byla snížena kvůli plánovanému nasazení v nákladní dopravě ze 160 km/h na 120 km/h a trakční výkon je snížen na 2910 kW.
Po rekonstrukci následovalo mnohaměsíční zkoušení a schvalování typu, přičemž byla lokomotiva nově přeznačena na 365.001 a CZ LOKO ji nabízí ve svém výrobním programu jako typ EffiLiner 3000. Schvalování bylo završeno v dubnu 2017 a od května je umožněn její zkušební provoz. Přestože nové lokomotivy řad 380, 383 nebo 386 nabízejí zhruba dvojnásobný výkon, větší komfort a užitné vlastnosti, díky rozdělení české železniční sítě na dvě proudové soustavy je u nás zájem i o starší rekonstruované dvousystémové lokomotivy. Právě 365.001 našla nového majitele a provozovatele ve společnosti IDS Cargo (IDSC).
Přípravy na předání IDSC proběhly již v dubnu 2017 v Přerově, kde lokomotiva změnila svůj nátěr do barev nového držitele. Na 4. 5. 2017 pak bylo naplánováno v Praze-Libni slavnostní předání IDSC s následnou jízdou zvláštního vlaku s hosty do Kralup nad Vltavou a zpět s dvěma vozy KDS. Fotografie z tohoto dne představuje lokomotivu 365.001 v čele zvláštního vlaku R 11626 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou při průjezdu pražským hlavním nádražím.
Text Daniel Brabenec, foto Jindřich Nováček

Lokomotivy pro spedici TransLog Slovakia
Na začátku května byla v ČMŽO Přerov dokončena oprava trojice lokomotiv pro slovenskou spediční firmu TransLog Slovakia Levice (resp. TransLog Wagon Levice), která se zabývá především nákladní automobilovou dopravou a na přepravy po železnici využívá jiné dopravce. Prozatím se TransLog stává vlastníkem jedné dieselové lokomotivy řady 742 a dvou elektrických řady 242.2. Ty byly ihned po převzetí v Přerově pronajaty dopravci Petrolsped Slovakia, který s firmou Trnaslog Slovakia úzce spolupracuje.
Všechny tři lokomotivy vlastnily původně ČD, které je odprodaly pro nadbytečnost. Oba „plecháče“ 242.274 a 284 zakoupila v roce 2016 společnost CZ LOKO za účelem opravy a dalšího prodeje mimo území ČR. Stroj 742.276 získala v roce 2015 společnost Loko Trans pro své aktivity na Slovensku, odkud se dostal v roce 2017 také do Přerova. Po dokončení oprav byly během dubna všechny lokomotivy opatřeny červeným nátěrem, později doplněným bíločernými polepovými fóliemi. 4. května 2017 následoval jejich transport na Slovensko.
Odjezd lokomotiv z Přerova na Slovensko přibližuje snímek z Huštěnovic, kde lokomotivní vlak dopravce Petrolsped Slovakia vedený lokomotivou 742.276 se stroji 242.284 a 274 míjí lokomotivu 162.117 Regiojet také po dokončené opravě v Přerově. V Nedakonicích přejela 742.276 na konec vlaku a na zbytek cesty se jeho vedení ujal „plecháč“ 242.284.
Text Daniel Brabenec, foto Dušan Vacek

Lokomotiva 193.227 Regiojet v reklamním polepu
Reklamní nátěry lokomotiv v ČR byly až donedávna doménou především státního dopravce ČD, popřípadě dceřiné společnosti ČD Cargo. Zatímco u nich se sjednocováním nátěrů do korporátních barev reklamy až na výjimky mizí, začaly se polepy s reklamou objevovat na lokomotivách soukromých dopravců. Příkladem může být stroj 193.823 společnosti LokoTrain, nyní nasazovaný u ZSSK Cargo. 7. 5. 2017 byl v Praze-Zličíně dokončen reklamní polep i na Vectronu 193.227, který slouží u dopravce Regiojet. Ten nově propaguje společnost svého majitele - Student Agency. V pondělí 8. 5. byl pak nasazen do pravidelného provozu na lince mezi Prahou a Bratislavou.
Regiojet v současnosti provozuje 5 lokomotiv řady 193 Siemens Vectron najatých od německé leasingové společnosti ELL. Stroje 193.205, 206 a 214 byly po převzetí Regiojetem před nasazením do pravidelného provozu polepeny žlutou fólií, zatímco později najaté stroje 193. 226 a 227 jezdily v zelenočerném nátěru společnosti ELL. Počátkem roku 2016 se do žluté oděl i stroj 193.226 a tak do května 2017 zůstával v nátěru ELL už jen 193.227. V současnosti jsou již všechny Vectrony Regiojetu žluté.
Premiérové nasazení 193.227 s novým reklamním polepem v čele vlaku RJ 1035 Praha hl. n. - Bratislava-Nové Mesto dokumentuje snímek z 8. 5. 2017 pořízený u zastávky Blansko město.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný

Rhenus převzal první lokomotivu TRAXX MS
V rámci mnichovského veletrhu transport & logistic převzala společnost Rhenus Rail z globální logistické skupiny Rhenus první vícesystémovou elektrickou lokomotivu Bombardier TRAXX z malé série tří kusů objednané v lednu 2017. Prvním převzatým strojem je 186 268 registrovaný v Německu na dopravce Crossrail, který patří do skupiny Rhenus. Zbývající dvě lokomotivy by měly být dodány ještě do konce května a bude se jednat o 186 269 (držitelem bude rovněž Crossrail) a 1186 940 registrovanou v Rakousku na LTE Logistik- und Transport (společnost vlastněná Rhenusem z 50 %, zbytek drží rakouský lokální dopravce GKB).
Všechny lokomotivy TRAXX MS pro Rhenus jsou vybaveny pro provoz v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Díky tomu bude obohacen i park moderních elektrických lokomotiv pohybujících se po české síti.
Na snímku pořízeném 10. května 2017 na mnichovském výstavišti je zachycen stroj 186 268 den před oficiálním předáním nabyvateli. Ve stejných barvách by měla být dodána i lokomotiva 186 269, kdežto poslední stroj 1186 940 bude v barevném schematu LTE.
Text a foto Petr Štefek

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen 
© SPŽ 2017