Květen 2017

Slavnostní předání modernizované lokomotivy 365.001 dopravci IDS Cargo
Před více než 4 lety se v Česku poprvé objevila belgická dvousystémová lokomotiva řady 12 - konkrétně stroj 1203 (viz Belgický stroj řady 12 na návštěvě v Česku), který se podrobil zkouškám pro umožnění případného provozu na českých kolejích. Povolení k provozu na síti SŽDC lokomotiva nakonec nezískala, přesto se společnost CZ LOKO společně s ČMŽO Přerov rozhodli tuto řadu pro provoz v ČR uzpůsobit a nabídnout k následnému prodeji nebo pronájmu zdejším dopravcům. Cena rekonstruované lokomotivy přitom vychází zhruba na 2/3 ceny lokomotivy nové. Později bylo do Česka dovezeno i zbývajících 11 lokomotiv řady 12.
V Přerově prošla lokomotiva rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletně změněna byla trakční výzbroj, původní měniče a transformátor byly nahrazeny novými z EVPÚ Nová Dubnica, přičemž transformátor byl přesunut ze strojovny pod skříň stroje. Zachovány jsou však původní stejnosměrné trakční motory. Nové jsou i ostatní elektrorozvody, byl dosazen řídicí systém MSV, nové jsou také pulty strojvedoucího, klimatizace a pneumatická brzda. Maximální rychlost lokomotivy byla snížena kvůli plánovanému nasazení v nákladní dopravě ze 160 km/h na 120 km/h a trakční výkon je snížen na 2910 kW.
Po rekonstrukci následovalo mnohaměsíční zkoušení a schvalování typu, přičemž byla lokomotiva nově přeznačena na 365.001 a CZ LOKO ji nabízí ve svém výrobním programu jako typ EffiLiner 3000. Schvalování bylo završeno v dubnu 2017 a od května je umožněn její zkušební provoz. Přestože nové lokomotivy řad 380, 383 nebo 386 nabízejí zhruba dvojnásobný výkon, větší komfort a užitné vlastnosti, díky rozdělení české železniční sítě na dvě proudové soustavy je u nás zájem i o starší rekonstruované dvousystémové lokomotivy. Právě 365.001 našla nového majitele a provozovatele ve společnosti IDS Cargo (IDSC).
Přípravy na předání IDSC proběhly již v dubnu 2017 v Přerově, kde lokomotiva změnila svůj nátěr do barev nového držitele. Na 4. 5. 2017 pak bylo naplánováno v Praze-Libni slavnostní předání IDSC s následnou jízdou zvláštního vlaku s hosty do Kralup nad Vltavou a zpět s dvěma vozy KDS. Fotografie z tohoto dne představuje lokomotivu 365.001 v čele zvláštního vlaku R 11626 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou při průjezdu pražským hlavním nádražím.
Text Daniel Brabenec, foto Jindřich Nováček

Lokomotivy pro spedici TransLog Slovakia
Na začátku května byla v ČMŽO Přerov dokončena oprava trojice lokomotiv pro slovenskou spediční firmu TransLog Slovakia Levice (resp. TransLog Wagon Levice), která se zabývá především nákladní automobilovou dopravou a na přepravy po železnici využívá jiné dopravce. Prozatím se TransLog stává vlastníkem jedné dieselové lokomotivy řady 742 a dvou elektrických řady 242.2. Ty byly ihned po převzetí v Přerově pronajaty dopravci Petrolsped Slovakia, který s firmou Trnaslog Slovakia úzce spolupracuje.
Všechny tři lokomotivy vlastnily původně ČD, které je odprodaly pro nadbytečnost. Oba „plecháče“ 242.274 a 284 zakoupila v roce 2016 společnost CZ LOKO za účelem opravy a dalšího prodeje mimo území ČR. Stroj 742.276 získala v roce 2015 společnost Loko Trans pro své aktivity na Slovensku, odkud se dostal v roce 2017 také do Přerova. Po dokončení oprav byly během dubna všechny lokomotivy opatřeny červeným nátěrem, později doplněným bíločernými polepovými fóliemi. 4. května 2017 následoval jejich transport na Slovensko.
Odjezd lokomotiv z Přerova na Slovensko přibližuje snímek z Huštěnovic, kde lokomotivní vlak dopravce Petrolsped Slovakia vedený lokomotivou 742.276 se stroji 242.284 a 274 míjí lokomotivu 162.117 Regiojet také po dokončené opravě v Přerově. V Nedakonicích přejela 742.276 na konec vlaku a na zbytek cesty se jeho vedení ujal „plecháč“ 242.284.
Text Daniel Brabenec, foto Dušan Vacek

Lokomotiva 193.227 Regiojet v reklamním polepu
Reklamní nátěry lokomotiv v ČR byly až donedávna doménou především státního dopravce ČD, popřípadě dceřiné společnosti ČD Cargo. Zatímco u nich se sjednocováním nátěrů do korporátních barev reklamy až na výjimky mizí, začaly se polepy s reklamou objevovat na lokomotivách soukromých dopravců. Příkladem může být stroj 193.823 společnosti LokoTrain, nyní nasazovaný u ZSSK Cargo. 7. 5. 2017 byl v Praze-Zličíně dokončen reklamní polep i na Vectronu 193.227, který slouží u dopravce Regiojet. Ten nově propaguje společnost svého majitele - Student Agency. V pondělí 8. 5. byl pak nasazen do pravidelného provozu na lince mezi Prahou a Bratislavou.
Regiojet v současnosti provozuje 5 lokomotiv řady 193 Siemens Vectron najatých od německé leasingové společnosti ELL. Stroje 193.205, 206 a 214 byly po převzetí Regiojetem před nasazením do pravidelného provozu polepeny žlutou fólií, zatímco později najaté stroje 193. 226 a 227 jezdily v zelenočerném nátěru společnosti ELL. Počátkem roku 2016 se do žluté oděl i stroj 193.226 a tak do května 2017 zůstával v nátěru ELL už jen 193.227. V současnosti jsou již všechny Vectrony Regiojetu žluté.
Premiérové nasazení 193.227 s novým reklamním polepem v čele vlaku RJ 1035 Praha hl. n. - Bratislava-Nové Mesto dokumentuje snímek z 8. 5. 2017 pořízený u zastávky Blansko město.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný

Rhenus převzal první lokomotivu TRAXX MS
V rámci mnichovského veletrhu transport & logistic převzala společnost Rhenus Rail z globální logistické skupiny Rhenus první vícesystémovou elektrickou lokomotivu Bombardier TRAXX z malé série tří kusů objednané v lednu 2017. Prvním převzatým strojem je 186 268 registrovaný v Německu na dopravce Crossrail, který patří do skupiny Rhenus. Zbývající dvě lokomotivy by měly být dodány ještě do konce května a bude se jednat o 186 269 (držitelem bude rovněž Crossrail) a 1186 940 registrovanou v Rakousku na LTE Logistik- und Transport (společnost vlastněná Rhenusem z 50 %, zbytek drží rakouský lokální dopravce GKB).
Všechny lokomotivy TRAXX MS pro Rhenus jsou vybaveny pro provoz v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Díky tomu bude obohacen i park moderních elektrických lokomotiv pohybujících se po české síti.
Na snímku pořízeném 10. května 2017 na mnichovském výstavišti je zachycen stroj 186 268 den před oficiálním předáním nabyvateli. Ve stejných barvách by měla být dodána i lokomotiva 186 269, kdežto poslední stroj 1186 940 bude v barevném schematu LTE.
Text a foto Petr Štefek

Przewozy Regionalne pořídily motorové jednotky PESA Link
V únoru letošního roku společnost Przewozy Regionalne (PREG) oznámila, že ve výběrovém řízení na dodávku tří motorových jednotek (s opcí na další dvě) zvítězila společnost Pojazdy Szynowe PESA se svými „žraloky“ LINK s řadovým označením SA139. První jednotka byla dodána již za dva měsíce, neboť byla oficiálně předána 27. dubna 2017. Při té příležitosti PREG oznámily, že využijí i opce, takže celkem bude dodáno pět kusů těchto vozidel.
Jednotky pro PREG jsou dodávány jako dvoudílné, čili jde o obdobnou koncepci jako ty pro České dráhy, od nichž se liší například přímým vstupem na stanoviště strojvedoucího. Pro nabyvatele přitom nejde o úplnou novinku ve svém parku, neboť již provozuje šest obdobných kusů, které jsou ve vlastnictví Lubušského a Západopomořanského vojvodství. Jednotky přímo ve vlastnictví dopravce se tak liší především nátěrem v barvách značky Polregio, pod kterou PREG od letošního roku vystupuje (viz Przewozy Regionalne s novými barvami a značkou Polregio).
Do poloviny května již PREG převzal všechny tři jednotky ze základní části dodávky, tj. vozidla SA139-022 až 024. Všechny byly přiděleny do depa Chojnice, kde mají nastoupit místo starých jednotek řady SA101 a SA102 (vyráběných v letech 1991 až 1996), které už jsou z větší části mimo provoz či již byly sešrotovány.
Snímek pořízený 18. května u zastávky Łąg (trať Tczew - Chojnice, tzv. Ostbahn) zachycuje jednotku SA139-022 na zkušební jízdě.
Text Petr Štefek, foto Jiří Konečný

InnoFreighty do Opatovic jezdí také z Polska
Od konce května 2017 začalo jezdit palivo pro opatovickou elektrárnu opět také z polského dolu Silesia. Také v tomto případě je využívána přeprava v kontejnerech WoodTainer společnosti InnoFreight, stejně jako v případě dodávek uhlí z Dolů Nástup Tušimice (viz Uhlí pro opatovickou elektrárnu jezdí v kontejnerech InnoFreight). Dodávky z Polska jsou však jen malým doplňkem k českému hnědému uhlí, neboť pro ně byla vyčleněna jen jedna souprava. Nejde však o úplnou novinku, neboť podobné přepravy již byly zkušebně realizovány v roce 2015 (viz Dovoz uhelných kalů do Elektrárny Opatovice).
Zásadní novinkou při těchto přepravách je účast českého dopravce RM Lines, který se jako dcera společnosti Spedica stal počátkem letošního roku součástí skupiny Energetický a průmyslový holding, kam patří rovněž důl Silesia a Elektrárny Opatovice. Dopravcem v Polsku je pak společnost Inter Cargo ze slovenské logistické skupiny Budamar.
Na snímku pořízeném 25. května 2017 na spojovací koleji mezi stanicí Czechowice-Dziedzice a dolem Silesia je zachycena přístavba první soupravy k nakládce. Vozy táhne stroj S-273 dopravce DB Cargo Polska, který je provozovatelem vlečky dolu. První ložený vlak pak Inter Cargo dovezlo do Petrovic u Karviné 27. května, z této stanice byl pak vlak tažen strojem 121.007 (resp. 91 51 3 150 756-7 PL-RML) do elektrárny Opatovice. Za zmínku ještě stojí, že v úseku Lukavice na Moravě – Česká Třebová byl na postrku stroj 181.064 ODOS Cargo, který je od poloviny května k dispozici dopravcům v postrkové službě přes Třebovické sedlo.
Text Petr Štefek, foto Paweł Niemiec

Vectrony pro GYSEV
V polovině března 2017 podepsala společnost GYSEV s firmou Siemens smlouvu na dodávku 5 lokomotiv Vectron s opcí na další 4 stroje. Objednány byly tři vícesystémové lokomotivy Vectron MS (DC 3 kV, AC 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz) se schválením pro Německo, Rakousko, Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Srbsko s termínem dodání do léta 2017. Další dvě lokomotivy jsou pouze střídavé dvoufrekvenční (15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz), ovšem doplněné o pomocný spalovací motor. Ty by měly být dodány na podzim 2017. Také opční lokomotivy by byly střídavé dvoufrekvenční. Maximální rychlost všech objednaných lokomotiv je 160 km/h, vybaveny jsou zabezpečovačem ETCS level 2 a potřebnými národními zabezpečovači. Nákup vozidel je financován z půjčky od Evropské investiční banky a celkové náklady na pořízení lokomotiv včetně opce by měly činit 35 milionů EUR.
První dvě lokomotivy Vectron MS byly dokončeny v Mnichově v první polovině května 2017 s maďarským označením GYSEV 471.500 a 501. 16. 5. 2017 se pak vydaly na cestu do Maďarska, kam dojely o den později. Slavnostní předání GYSEVu se uskutečnilo 23. 5. v Šoproni a 30. 5. byla lokomotiva Vectron společnosti GYSEV představena v Budapešti u příležitosti konference Siemens Locomotives Kundentagung 2017. Od června je počítáno s jejich nasazením na mezistátních nákladních vlacích s využitím nedávno elektrizované trati Rajka - Szombathely - Hodoš (viz Síť elektrizovaných tratí GYSEV rozšířena o dalších 87 km), později by se měly zapojit do vozby vlaků Intercity z Budapešti do Šoproně a Szombathely. U společnosti GYSEV nejsou lokomotivy Vectron úplnou novinkou, stroje najaté od poolu ELL zde jezdí od roku 2015.
Slavnostní představení lokomotivy Vectron společnosti GYSEV v Budapešti dokumentuje snímek z 30. 5. 2017, na kterém pózuje 471.500 na točně budapešťského muzejního depa Magyar Vasúttörténeti Múzeum.
Text Daniel Brabenec, foto a spolupráce Jiří Konečný

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2018    >>>
© SPŽ 2017