Červenec 2017

Vítkovice Doprava se začala angažovat v dálkových přepravách
1. června 2017 oslavila společnost Vítkovice Doprava (VD) 15 let od svého vzniku (viz Vznik společnosti Vítkovice Doprava). Již v roce 2004 firma začala jezdit také po síti SŽDC. K první relaci mezi Štramberkem a Ostravou (Vítkovice Doprava zahájila provoz na síti SŽDC) se postupně přidaly další především lokální výkony, případně též přepravy vozidel Škody Vagonky, která je sousedem VD v areálu Vítkovických železáren. V posledních měsících jsou však vlaky VD vedené stroji řady 740 vidět téměř ve všech koutech Česka. Jedná se přitom především o přepravy kovového šrotu a kolejnic.
Tak tomu bylo i 9. července 2017, kdy dopravce vypravil soupravu 23 prázdných vozů na nakládku šrotu v různých destinacích (Kolín, Kladno, Třebušice) s cílovou stanicí Chrást u Plzně. 11. července se potom ložená souprava vydala na cestu zpět do Ostravy. Přepravu zajistily stroje 740.785 a 740.631.
Na záběru z 9. července 2017 odjíždí jako Pn 53740 s prázdnými vozy ze stanice Brandýsek do Kladna-Dubí. Zde budou odvěšeny 2 vozy na nakládku a souprava bude pokračovat zpět do Kralup nad Vltavou a dále přes Louny a Most do Třebušic a Chrástu u Plzně.
Text a foto Petr Zobal, spolupráce Petr Štefek

Lokomotiva EP05-23 se vrátí do provozu
V roce 1961 dodala plzeňská Škoda polským železnicím PKP 30 lokomotiv řady EU05, které byly po změně převodu a tím i zvýšení maximální rychlosti na 160 km/h přeznačeny na řadu EP05. V pravidelném provozu se nového tisíciletí dočkaly jen stroje EP05-16 a EP05-23, které dojezdily v roce 2008 (viz Konec provozu „bobin“ EP05 PKP Cargo). Zatímco stroj EP05-16 v majetku PKP Cargo zatím čeká na svůj další osud, v případě lokomotivy EP05-23 rozhodl majitel (PKP Intercity) o její opravě do provozního stavu.
V zimě 2017 zahájila společnost Remtrak v dílnách Warszawa Grochów opravu stroje EP05-23, která zahrnovala zejména renovaci skříně a následně také nový lak. Po provedení těchto prací byl stroj v červenci přepraven do Gdańska, kde bude v závodě ZNTKiM pokračovat oprava mechanických částí lokomotivy, elektrické výzbroje a brzdové výstroje. Po ukončení opravy uvažuje PKP Intercity o jejím nasazení především na zvláštní vlaky, ale nelze vyloučit ani nasazení na pravidelných vlacích, neboť tento dopravce trpí nedostatkem lokomotiv pro rychlost 160 km/h.
Na snímku pořízeném 18. července 2017 v žst. Gdańsk Kanał Kaszubski je zachycen stroj EP05-23 již v novém laku před přistavením do dílen ZNTKiM.
Text Petr Štefek, foto a spolupráce Bartosz Konieczny

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2018    >>>
© SPŽ 2017