Srpen 2017

Řada 810 již jezdí u SKPL Cargo
Polský dopravce SKPL Cargo již nasadil do provozu všechny čtyři kusy motorových vozů řady 810 zakoupené v lednu 2017 od Českých drah (viz Čtyři motorové vozy řady 810 ČD prodány do Polska). Po přepravě do Pleszewa byly v tamní remíze vozy připravovány na své nasazení. Zejména se jednalo o nový lak v červeno-šedé kombinaci, který dopravce používá pro vozidla osobní přepravy, dosazení nápisů a popisek v polštině. Vozy 810.569 a 810.642 dostaly také polskou radiostanici Radmor. Jako první byl hned v únoru nasazen vůz 810.210 na splítkové trati Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy, kde nahradil úzkorozchodný motorový vůz MBxd2-216, který funguje nyní jen jako záloha. Postupně zde byly nasazovány v rámci zkušebního provozu i vozy 810.569 a 810.642.
Se začátkem letní sezóny započal provoz řady 810 i na dalších tratích. Vůz 810.210 byl převezen do Bytówa, kde zajišťuje od července do září víkendový provoz v rozsahu třech párů vlaků denně. Další vůz – 810.642 – byl nasazen v Kętrzyně, kde od července do září jezdí na trati do Węgorzewo. Třetí vůz – 810.569 – byl koncem června převezen do Zagórze, odkud absolvoval prezentační jízdy do Łupkówa a následně i po uzavřené trati do Krościenka a dále až na ukrajinskou hranici. Po této akci zůstal v Zagórzi a prozatím je v srpnové pracovní dny nasazován na dva páry vlaků relace Sanok – Łupków a čtyři páry vlaků Sanok – Zagórz. V případě zájmu zde bude provoz pokračovat i na podzim. Jako poslední byl v červnu zprovozněn po opravě poškozeného spalovacího motoru vůz 810.054, který byl vzápětí nasazen na domovskou trať v Pleszewě.
Motorové vozy splnily očekávání nového majitele a zvládají své nasazení bez větších problémů, a to jak v rovinách okolo mazurských jezer, tak i v horách. Není tedy vyloučeno, že bude flotila čtyř „motoráků“, jak jim polští kolegové říkají, rozšířena o další kusy.
Na snímku z 3.srpna je zachycen motorový vůz 810.569 s vlakem 33205 ze Sanoka do Łupkówa během pobytu v zastávce Czaszyn.
Text a foto Vojtěch Gášek

Posunovací lokomotivy řady 794 pro ČD
V roce 2016 avizovaly ČD zájem o nasazení nových dvounápravových posunovacích lokomotiv v depech a železničních stanicích pro manipulaci se soupravami osobních vozů, které by nahradily na těchto výkonech řadu 714. 10 lokomotiv mělo být najato na 10 let s následným odkupem po vypršení doby nájmu. Později se ČD rozhodly změnit pronájem na přímý nákup a počet uvažovaných lokomotiv byl zvýšen na 12. Výběrové řízení na pořízení těchto lokomotiv bylo zveřejněno v prosinci 2016 a 21. 6. 2017 byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení - firmou CZ LOKO. Do roku 2019 bude dodáno 12 lokomotiv typu Effishunter 300, označených 794.002 - 013, které číselně navážou na prototyp 794.001 (viz Zkušební provoz prototypové lokomotivy 794.001 CZ LOKO u Českých drah), který je zatím stále v majetku poolu CZ LOKO, ale od září 2017 by měl přejít do majetku VUZ Praha a působit v ZC Velim. Celková cena zakázky je 238 980 000 Kč, tedy cca 20 mil. Kč na jednu lokomotivu.
Lokomotiva řady 794 je dvounápravová posunovací lokomotiva s oběma hnanými nápravami, kapotového provedení s vyvýšenou kabinou strojvedoucího. Sériové lokomotivy 794 se v některých detailech liší od prototypu 794.001, hlavní technické parametry mají ale shodné. Pohonnou jednotkou je spalovací motor Caterpillar C 13 o jmenovitém výkonu 328 kW, splňující emisní limity STAGE IIIB. Spalovací motor pohání trakční alternátor Siemens 1FC2 401, z kterého jsou po usměrnění napájeny dva stejnosměrné trakční motory CZ LOKO TDM 5003. Hmotnost lokomotivy je 36 t, max. rychlost 60 km/h, max. tažná síla 120 kN. Řídicí systém s funkcí tempomatu a dálkové diagnostiky lokomotivy dodala společnost MSV. Pneumatickou brzdu doplňuje zajišťovací střadačová. Zdrojem stlačeného vzduchu je bezolejový kompresor Knorr, na jehož výstupu je instalována sušička vzduchu.
První lokomotiva má být dle smlouvy dodána do podzimu letošního roku, poslední do února 2019. 794.002 čekají po dokončení zkoušky na ŽZO, poté by měla být v září 2017 předána do DKV Brno, PJ Maloměřice. Následující lokomotivy budou dodávány do dep, kde jsou udržovány nové elektrické jednotky a vozy a nasazovány na zálohách velkých uzlových stanic.
Fotografie ze srpna 2017 představuje dokončovanou lokomotivu 794.002 při posunu v Jihlavě, kde byla ve zdejší provozovně CZ LOKO vyrobena. Konečná montáž následujících lokomotiv bude realizována v závodě v České Třebové.
Text Daniel Brabenec, foto Jakub Fiala

Rekonstruované lokomotivy 744.7 v Duslo Šaľa
V roce 2005 provedly ŽOS Zvolen svoji první přestavbu průmyslové lokomotivy řady 740 na řadu 744.5, částečně podle dokumentace ČMKS (dnešní CZ LOKO). Jednalo se o modernizaci v podobném rozsahu jako u řad 724.7 a 744.7 realizovaných v Česku. Od roku 2005 do roku 2015 bylo vyrobeno celkem pět lokomotiv řady 744.5 se zachováním původního pořadového čísla rekonstruovaného stroje. Jejich jediným odběratelem se stal Slovnaft Bratislava. V roce 2016 byly všechny tyto lokomotivy přeznačeny na řadu 744.7 a číselně navázaly na tři české lokomotivy řady 744.7, takže jsou nově označeny jako 744.704 - 708. V roce 2016 si dvě lokomotivy této řady objednal další zákazník - Duslo Šaľa. V červnu 2016 byly dovezeny z Trnovce nad Váhom do Zvolena lokomotivy 740.523 a 856, z kterých vznikly nové 744.709 a 710.
Lokomotiva řady 744.7 je čtyřnápravová s vyvýšenou kabinou strojvedoucího a sníženými představky. Hnacím agregátem je spalovací motor Caterpillar 3508 B SCAC o výkonu 970 kW, pevně spojený s trakčním alternátorem Siemens 1FC2 454-4. Z trakčního alternátoru jsou napájeny usměrněným proudem čtyři původní trakční motory TE 005C. Zdrojem energie elektrických pomocných pohonů je alternátor Siemens 1FC2 282-4, poháněný klínovými řemeny od motorgenerátoru. Délka lokomotivy je 13,84 m, celková hmotnost 72 t, max. rychlost 70 km/h, trvalá tažná síla 138 kN, max. tažná síla 216 kN.
Samotná rekonstrukce lokomotiv byla zahájena v roce 2017, stroj 744.709 byl dokončen v červenci 2017 a 20. 7. 2017 odeslán do Trnovce nad Váhom, přípojné stanice vlečky Duslo. 744.710 byl dokončen v srpnu 2017 a k majiteli odjel 25. 8. 2017. Pro zajímavost dodejme, že přestože po přeznačení lokomotiv Slovnaftu byly české a slovenské stroje provozovány s rozdílnými pořadovými čísly, dostaly duplicitní označení dvě nově vyrobené lokomotivy 744.704 a 705 pro Turecko (viz České lokomotivy pro turecké železárny Erdemir).
Příjezd druhé vyrobené 744.710 do Trnovce nad Váhom dokumentuje snímek z 25. 8. 2017. Lokomotivu dovezla ze Zvolena 240.140 ZSSK Cargo.
Text Daniel Brabenec, foto Michal Kozuk

Lokomotivy řady 741.7 také u Lovochemie Lovosice
Dalším dopravcem, který si do provozu na svých vlečkách zakoupil rekonstruovanou lokomotivu řady 741.7 z produkce CZ LOKO je lovosická Lovochemie. Lokomotiva 741.739 bude nasazena spolu s v současnosti provozovanými lokomotivami řady 740 na mateřské vlečce Lovochemie v Lovosicích. Později by ji zde měl doplnit i druhý stroj stejné řady. Svým pořadovým číslem se včlenila mezi exportní stroje, vyvezené v tomto roce do Itálie (viz Další lokomotivy řady 741.7 pro italské zákazníky). Kompletace lokomotivy byla realizována v jihlavském závodě CZ LOKO.
Provedením i výbavou tento stroj odpovídá ostatním lokomotivám této řady vyrobených pro provoz v Česku, včetně dosazení klimatizace kabiny strojvedoucího a elektrodynamické brzdy. Zároveň se jedná o první lokomotivu Lovochemie opatřenou novým korporátním nátěrem v kombinaci světle a tmavě modré barvy.
Odjezd 741.739 na zkušební jízdu z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou je zachycen na fotografii pořízené 22. 8. 2017 v obvodu jihlavského depa.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Novotný

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2018    >>>
© SPŽ 2017