Srpen 2017

Řada 810 již jezdí u SKPL Cargo
Polský dopravce SKPL Cargo již nasadil do provozu všechny čtyři kusy motorových vozů řady 810 zakoupené v lednu 2017 od Českých drah (viz Čtyři motorové vozy řady 810 ČD prodány do Polska). Po přepravě do Pleszewa byly v tamní remíze vozy připravovány na své nasazení. Zejména se jednalo o nový lak v červeno-šedé kombinaci, který dopravce používá pro vozidla osobní přepravy, dosazení nápisů a popisek v polštině. Vozy 810.569 a 810.642 dostaly také polskou radiostanici Radmor. Jako první byl hned v únoru nasazen vůz 810.210 na splítkové trati Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy, kde nahradil úzkorozchodný motorový vůz MBxd2-216, který funguje nyní jen jako záloha. Postupně zde byly nasazovány v rámci zkušebního provozu i vozy 810.569 a 810.642.
Se začátkem letní sezóny započal provoz řady 810 i na dalších tratích. Vůz 810.210 byl převezen do Bytówa, kde zajišťuje od července do září víkendový provoz v rozsahu třech párů vlaků denně. Další vůz – 810.642 – byl nasazen v Kętrzyně, kde od července do září jezdí na trati do Węgorzewo. Třetí vůz – 810.569 – byl koncem června převezen do Zagórze, odkud absolvoval prezentační jízdy do Łupkówa a následně i po uzavřené trati do Krościenka a dále až na ukrajinskou hranici. Po této akci zůstal v Zagórzi a prozatím je v srpnové pracovní dny nasazován na dva páry vlaků relace Sanok – Łupków a čtyři páry vlaků Sanok – Zagórz. V případě zájmu zde bude provoz pokračovat i na podzim. Jako poslední byl v červnu zprovozněn po opravě poškozeného spalovacího motoru vůz 810.054, který byl vzápětí nasazen na domovskou trať v Pleszewě.
Motorové vozy splnily očekávání nového majitele a zvládají své nasazení bez větších problémů, a to jak v rovinách okolo mazurských jezer, tak i v horách. Není tedy vyloučeno, že bude flotila čtyř „motoráků“, jak jim polští kolegové říkají, rozšířena o další kusy.
Na snímku z 3.srpna je zachycen motorový vůz 810.569 s vlakem 33205 ze Sanoka do Łupkówa během pobytu v zastávce Czaszyn.
Text a foto Vojtěch Gášek

Posunovací lokomotivy řady 794 pro ČD
V roce 2016 avizovaly ČD zájem o nasazení nových dvounápravových posunovacích lokomotiv v depech a železničních stanicích pro manipulaci se soupravami osobních vozů, které by nahradily na těchto výkonech řadu 714. 10 lokomotiv mělo být najato na 10 let s následným odkupem po vypršení doby nájmu. Později se ČD rozhodly změnit pronájem na přímý nákup a počet uvažovaných lokomotiv byl zvýšen na 12. Výběrové řízení na pořízení těchto lokomotiv bylo zveřejněno v prosinci 2016 a v červu 2017 byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení - firmou CZ LOKO. Do roku 2019 bude dodáno 12 lokomotiv typu Effishunter 300, označených 794.002 - 013, které číselně navážou na prototyp 794.001 (viz Zkušební provoz prototypové lokomotivy 794.001 CZ LOKO u Českých drah), který je zatím stále v majetku poolu CZ LOKO. Celková cena zakázky je 238,9 mil. Kč, tedy cca 20 mil. Kč na jednu lokomotivu.
Lokomotiva řady 794 je dvounápravová posunovací lokomotiva s oběma hnanými nápravami, kapotového provedení s vyvýšenou kabinou strojvedoucího. Sériové lokomotivy 794 se v některých detailech liší od prototypu 794.001, hlavní technické parametry mají ale shodné. Pohonnou jednotkou je spalovací motor Caterpillar C 13 o jmenovitém výkonu 328 kW, splňující emisní limity STAGE IIIB. Spalovací motor pohání trakční alternátor Siemens 1FC2 401, z kterého jsou po usměrnění napájeny dva stejnosměrné trakční motory CZ LOKO TDM 5003. Hmotnost lokomotivy je 36 t, max. rychlost 60 km/h, max. tažná síla 120 kN. Řídicí systém s funkcí tempomatu a dálkové diagnostiky lokomotivy dodala společnost MSV. Pneumatickou brzdu doplňuje zajišťovací střadačová. Zdrojem stlačeného vzduchu je bezolejový kompresor Knorr, na jehož výstupu je instalována sušička vzduchu.
První lokomotiva má být dle smlouvy dodána do podzimu letošního roku, poslední do února 2019. 794.002 čekají po dokončení zkoušky na ŽZO, poté by měla být v září 2017 předána do DKV Brno, PJ Maloměřice. Následující lokomotivy budou dodávány do dep, kde jsou udržovány nové elektrické jednotky a vozy a nasazovány na zálohách velkých uzlových stanic.
Fotografie ze srpna 2017 představuje dokončovanou lokomotivu 794.002 při posunu v Jihlavě, kde jsou ve zdejší provozovně CZ LOKO tyto stroje vyráběny.
Text Daniel Brabenec, foto Jakub Fiala

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen 
© SPŽ 2017