Září 2017

Lokomotiva 140.099 bude jezdit pro Ecco Rail
Stroj 140.099 patřil mezi první české či slovenské lokomotivy, které se dostaly z druhé ruky k polským soukromým dopravcům. Ze Slovenska jej v roce 2005 získala skupina CTL Logistics, která ji provozovala pod označením ET13-R001. Po vyřazení z provozu byla lokomotiva od roku 2010 na prodej, načež se alespoň papírově vrátila na území někdejšího Československa, neboť ji odkoupila česká firma LOKO TRANS. Ta ji ovšem po opravě opět pronajala do Polska dopravci STK. Mezitím byla lokomotiva přeprodána další české firmě XTR - SYSTEM DEVELOPMENT, dnes působící pod názvem XTR LOGISTIC, která je propojená se známým pronajímatelem železničních vozů ZX-BENET CZ.
Pro XTR v letošním roce proběhla v DPOV revizní oprava této lokomotivy. Po jejím ukončení byla lokomotiva předána novému nájemci, kterým je polský dopravce Ecco Rail. Ten ji v závěru srpna 2017 přepravil do svého depa ve Zbąszynku, kde byla na počátku září dovybavena k provozu na území Polska.
Snímek pořízený 1. září 2017 ve Zbąszynku zachycuje lokomotivu 140.099 (plné označení 91 54 7 140 099-3 CZ-XTR) čekající na první nasazení ve službách Ecco Rail. Nový modrý nátěr znamená další radikální proměnu vzhledu této lokomotivy, neboť od prodeje ze Slovenska v roce 2005 ještě v laku odpovídajícím stavu po vyrobení prošla mezitím firemními nátěry CTL (kombinace modré, žluté a bílé) a STK (černá a oranžová).
Text Petr Štefek, foto Bartosz Konieczny

Dopravce DB Cargo Czechia odvezl svůj první vlak
Společnost DB Cargo Czechia (DBCCZ) dosud provozuje nákladní dopravu na českém území prostřednictvím dopravce Arriva vlaky, jedná se např. o vozbu vlaků Dacia (viz Kontejnerové vlaky Dacia kompletně přesměrovány přes ČR). Po obdržení licence a následně osvědčení dopravce pak v září 2017 DBCCZ odvezlo svůj první vlak na vlastní licenci.
Jednalo se o ucelený vlak řepky ve vozech Uagps, který byl přepravován v relaci Băile Călacea – Brzeg. DBCCZ převzalo vlak od dopravce BF Logistics v Hodoníně, následně jej k další přepravě předalo v Chałupkách dopravci Freightliner PL. Na přepravě se 10. září 2017 podílely stroje 189 057 a 189 019 DB, které se v čele vlaku vystřídaly ve Starém Městě u Uherského Hradiště. DBCCZ pak zajistilo i přepravu prázdné soupravy zpět na odstavení do Břeclavi dne 14. září 2017, což měla na starosti „bobina“ 140.079 Arriva vlaky, od které vlak ve Starém Městě u Uherského Hradiště převzala lokomotiva 189 006 DB.
Snímek zachycuje vlak Pn 52268 Băile Călacea – Brzeg v čele se strojem 189 019 DB během pobytu v žst. Ostrava hlavní nádraží dne 10. září 2017.
Text Jiří Nový, foto Petr Štefek

Nová Spessartská rampa dána do provozu
Spessartská rampa je název pro úsek dlouhý cca 7 km mezi stanicemi Laufach a Heigenbrücken na německé Main-Spessart-Bahn. Tento úsek byl dán do provozu již v roce 1854 a donedávna byl jedním z úzkých hrdel, neboť zde bylo nutné na rozvodí řek Laufach a Lohrbach vystoupat ze stanice Laufach (175 m n. m.) do vrcholového tunelu Schwarzkopf, kde trať dosáhne nadmořské výšky 277 m. To znamená průměrné stoupání 19 ‰ (maximální až 21,7 ‰). Překonání tohoto úseku tak vyžadovalo nasazování postrků, pro vlaky soukromých dopravců zde byla pro tento účel dislokována původně rakouská lokomotiva 1020.041 (viz Odprodej lokomotiv 1020.034 a 1020.041), která tam sloužila v letech 2004 až 2012.
V roce 2006 bylo rozhodnuto o výstavbě nové trati s cílem snížit stoupání na hodnotu 12,5 ‰. Nová trasa byla budována v letech 2012-2017 a zahrnuje novou dvoukolejnou trať o délce 7 km (o 500 m kratší oproti původní trase), která prochází čtyřmi tunely o celkové délce cca 4,5 km. Nové vedení umožnilo díky zvětšení poloměrů oblouků na min. 820 m zvýšení traťové rychlosti ze 70 na 150 km/h.
Původní Spessartská rampa byla opuštěna 15. června 2017, kdy po ní projel poslední vlak. Po nové trase pak vlaky jezdí od 19. června 2017. Do konce roku 2017 by pak měly být dokončeny práce v rámci stanice Laufach a tím by měla být dokončena celá stavba.
Přestože nové trasování je přínosem především pro nákladní dopravu, došlo i na zkrácení jízdních dob vlaků osobní dopravy, mj. i spojů ICE. Na jednom z těchto vlaků byla zachycena 12. září 2017 jednotka 403 057 při výjezdu z nového tunelu Metzberg směrem do stanice Laufach. Vlevo je patrné opuštěné těleso původní rampy.
Text a foto Petr Štefek

Elektrizace spojnice Minsk - Vilnius dokončena
16. září 2017 byla slavnostně dokončena elektrizace mezinárodního koridoru spojujícího Minsk a Vilnius. Tato stavba zahrnovala zavedení soustavy 25 kV 50 Hz AC mezi běloruským městem Maladzečna a pohraničním bodem Gudogaj/Kena a dále pak na litevském území do stanice Naujoji Vilnia. Úseky Minsk - Maladzečna v Bělorusku a Naujoji Vilnia - Vilnius v Litvě již byly elektrizovány dříve.
V nákladní dopravě se zatím změnilo jen to, že do pohraniční přechodové stanice Kena mohou přijíždět z Běloruska nákladní vlaky vedené elektrickou lokomotivou. První takový vlak dorazil do Keny 6. září 2017 v čele se strojem BKG1-011 běloruských železnic BČ. Rozšíření elektrického provozu v nákladní dopravě se očekává v roce 2020, kdy by měla být dokončena elektrizace nákladního obchvatu Vilniusu ze stanice Kyviškės přes seřaďovací nádraží Vaidotai do stanice Paneriai.
V osobní dopravě se očekává zavedení pravidelného elektrického provozu se začátkem nového grafikonu, tj. od 10. prosince 2017. Na vlacích mezi Minskem a Vilniusem budou nasazeny litevské elektrické jednotky řady 575 české výroby a běloruské soupravy řady EPR (Stadler Flirt). Ty nahradí dosud provozované motorové jednotky řady DP3 (viz Běloruské jednotky DP3 v pravidelném provozu do Vilniusu). V dálkové dopravě na rychlících do Kaliningradu pak běloruské elektrické lokomotivy pravděpodobně nahradí stávající stroje TEP70BS BČ. Litevské železnice LG zatím žádné elektrické lokomotivy nemají.
Prvním vlakem, který projel celou trasu v čele s elektrickou lokomotivou, se 13. září 2017 stal rychlík č. 29 z Moskvy do Kaliningradu. Ten přivezla do Vilniusu lokomotiva ČS4T-594, ale jako záložní byla ve vlaku zařazena i motorová lokomotiva TEP70BS-082. Uvedený vlak je zdokumentován na fotografii pořízené při příjezdu do stanice Vilnius.
Text Petr Štefek, foto a spolupráce Robertas Šalčiūnas

Reklamní lokomotivy SD - Kolejová doprava
Dopravce SD - Kolejová doprava (SD-KD) dříve realizoval většinu svých přeprav v severních Čechách na důlních dráhách Severočeských dolů. Po majetkovém vstupu energetické skupiny ČEZ do Severočeských dolů se stal SD-KD také provozovatelem drážní dopravy na vlečkách elektráren v majetku ČEZ a se svými vlaky se ve větší míře začal objevovat na kolejích SŽDC jak při dopravě uhlí do elektráren, tak i dalších produktů používaných pro jejich odsíření. Do čela těchto vlaků na elektrizovaných tratích jsou nasazovány převážně čtyřnápravové lokomotivy řady 130.
V roce 2017 přistavily SD-KD do přerovských dílen ČMŽO dvě lokomotivy řady 130 k provedení EH opravy a úprav pro umožnění provozu na síti SŽDC. Těmto opravám se již podrobilo více lokomotiv SD-KD, zajímavostí strojů 130.047 a 048 je poprvé v historii tohoto dopravce jejich nalakování do reklamního nátěru - konkrétně skupiny ČEZ. Lokomotivy SD-KD tak nepřímo navazují na dřívější stroje ČD propagující ČEZ (viz Elektrické lokomotivy s reklamním nátěrem skupiny ČEZ).
Lokomotiva 130.047 byla do ČMŽO přistavena počátkem června 2017. Kromě standardních úkonů při EH opravě byla navíc vybavena LED návěstními světly a reflektory, elektronickým registračním rychloměrem Tramex, vlakovým zabezpečovačem Mirel VZ1, duální radiostanicí (TRS + GSM-R) a statickým dobíječem akumulátorové baterie. 130.048 je v Přerově od poloviny července 2017 a v rámci opravy se podrobuje stejným úpravám jako 130.047. Při opravě byly obě lokomotivy opatřeny novým nátěrem v oranžové barvě na celé skříni a střeše vozidla s doplňkovými bílými logy ČEZ (dle korporátní identity této skupiny). Pro úplnost dodejme, že částečnou úpravou prošel i firemní nátěr lokomotiv SD-KD, kdy byla zvětšena úzká bílá linka na vozidle na širší pruh s upraveným logem společnosti. Jako první byla tato úprava realizována na stroji 753.605, následuje jej pak nově vyráběná 741.743.
Fotografie z 21. 9. 2017 zachycuje návrat lokomotivy 130.047 z opravy v Přerově do Tušimic při průjezdu Nymburkem.
Text Daniel Brabenec, foto Andrej Ivanič

Rail Polska přestavěla lokomotivu M62 na elektrický pohon
Jedním z nejzajímavějších exponátů veletrhu TRAKO 2017 byla nesporně elektrická lokomotiva 207E, která vznikla přestavbou motorové lokomotivy typu M62. Tuto nezvyklou modernizaci provedla společnost Rail Polska (RP) v dílnách ve Włosienici podle projektu firmy VIS Systems ve spolupráci s polskými dodavateli Medcom, IPS Tabor a Inteko. RP tak navazuje na remotorizace lokomotiv stejného typu, které provádí od roku 2005 (viz Remotorizace lokomotiv M62 Rail Polska pokračují).
Základem pro prototypovou přestavbu označenou 207E-001 byl díl B někdejšího dvoudílného „sergeje“ 2M62-1006, který dojezdil u estonského dopravce Eesti Raudtee (pod označením 1261/1262), který jej již v roce 2005 prodal do Polska. Z této lokomotivy však byly použity jen podvozky a hlavní rám, na němž byla postavena nová skříň, ve které je umístěna elektrická výzbroj pro napájecí soustavu 3 kV DC. Modernizaci podstoupily také podvozky, které jsou vybaveny výkonějšími tlapovými motory stejného typu jako v případě modernizací M62M, čili pocházejí ze starších lokomotiv z USA.
„Nové“ lokomotivě zůstaly i některé základní technické údaje lokomotivy M62, jako je max. rychlost 100 km/h, jen mírně se zvýšila hmotnost ve službě na 120 tun. Trvalý výkon na obvodu kol byl zvýšen na 2400 kW, trvalá tažná síla činí 300 kN. Tyto parametry by měly v rovinatém Polsku postačovat pro vozbu vlaků o hmotnosti kolem 3000 tun.
Ačkoli je lokomotiva nabízena všem potenciálním zákazníkům, zatím je v plánu přestavba 20 kusů přímo pro vlastní potřebu RP. Tento dopravce jimi nahradí především lokomotivy řady 183 firem Bulk Transshipment Slovakia a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, které provozuje v počtu 8 kusů.
Na snímku pořízeném 27. září 2017 na výstavních kolejích veletrhu TRAKO Gdańsk se představuje prototypový stroj 207E-001. Vystavený kus je již výrobně zcela dokončen a po vystavení na veletrhu zahájí zkušební jízdy potřebné pro získání schválení typu.
Text a foto Petr Štefek

 
<<<    2016    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2018    >>>
© SPŽ 2017