Únor 2018

Lotos Kolej odmítl převzít objednané lokomotivy Griffin
V prosinci 2015 podepsal výrobce Newag s dopravcem Lotos Kolej smlouvu na sedmiletý pronájem elektrických lokomotiv Griffin včetně jejich údržby. Výroba těchto strojů byla financována prostřednictvím zpětného leasingu, takže majitelem lokomotiv se stala finanční společnost ING Lease. Jedná se o čtyřnápravové lokomotivy pro provoz na tratích elektrizovaných soustavou 3 kV DC, navazujícá na třísystémový prototyp E4MSU-001, který se objevil i v Česku (viz Testy lokomotivy E4MSU ve Zkušebním centru VUZ Velim). Jmenovitý výkon lokomotivy je 6,4 MW, max. rychlost činí 160 km/h, hmotnost je 79 tun. Je vybavena rovněž pomocným spalovacím motorem o jmenovitém výkonu 420 kW, který má umožnit přístavbu souprav na neelektrizované vlečky.
První z lokomotiv s typovým označením E4DCUd byla výrobně dokončena v květnu 2017 a následně byl zahájen proces zkoušek stroje E4DCUd-001 za účelem schválení typu. Veřejně byla jako první představena lokomotiva E4DCUd-002, stalo se tak na podzimním veletrhu TRAKO v Gdańsku. V prosinci 2017 pak všech pět kusů získalo povolení k provozu od polského drážního úřadu UTK. Lotos Kolej však následně odmítnul lokomotivy odebrat s poukazem na to, že nejsou vybaveny palubní částí zabezpečovače ETCS, nesplňují tak podmínky interoperability a nemohou být tedy bez omezení provozovány. Naopak Newag tvrdí, že podmínky dodávky splnil, neboť lokomotiva může jezdit na celé polské železniční síti bez omezení.
Patová situace byla rychle vyřešena tak, že smlouvu s Lotosem Newag vypověděl. Následně Newag (resp. jeho dcera Newag Lease) odkoupil lokomotivy od ING Lease a tři kusy od 2. února 2018 na dva roky pronajal dopravci Orlen KolTrans. Dvě lokomotivy tedy zatím zůstávají bez využití.
Fotografie pořízená 3. února 2018 mezi odbočkou Dorota a stanicí Sosnowiec Maczki zachycuje stroj E4DCUd-001 s vlakem dopravce Orlen KolTrans č. 734013 v relaci Ostrów Wielkopolski Zachodni - Trzebinia.
Text Petr Štefek, foto Krzysztof Malinowski

Dodávky vozidel CZ LOKO v únoru 2018
V únoru 2018 předala společnost CZ LOKO zákazníkům několik vozidel z kontraktů uzavřených v loňském roce. Zatímco závod v České Třebové momentálně kromě oprav dieselových lokomotiv kompletuje především stroje řady 753.6, v jihlavské provozovně byla dokončena prozatím poslední objednaná lokomotiva řady 741.7.
Lokomotivy řady 753.6 zamířily nejprve v počtu pěti kusů k firmě SD-Kolejová doprava, kam byly dodávány postupně v letech 2012 - 2017. V průběhu roku 2017 následovaly další dvě lokomotivy pro Unipetrol Doprava, přičemž druhý stroj z objednávky byl dodán na sklonku roku. Ještě v roce 2017 si objednaly po jedné lokomotivě další dvě společnosti - slovenská Prvá Slovenská železničná (PSŽ) a maďarská CER Cargo Holding - ta uzavřela smlouvu na výrobu jedné lokomotivy pro maďarskou CER Hungary s opcí na případnou další lokomotivu pro slovenskou CER Slovakia. V polovině února 2018 byla dokončena 753.608, která zůstává v majetku firmy CZ LOKO a PSŽ si ji bude dlouhodobě pronajímat. V současnosti vyráběná 753.609 bude přímo v majetku CER Hungary.
V jihlavském závodě CZ LOKO probíhala na počátku roku 2018 výroba dvou Effishunterů 500 a jedné lokomotivy řady 741.7 z dvoukusové objednávky Lovochemie (viz Lokomotivy řady 741.7 také u Lovochemie Lovosice). Také tato lokomotiva byla v polovině února 2018 dodána svému zákazníkovi. Pro nejbližší období budou v Jihlavě vyráběna především speciální vozidla - sériové rekonstrukce WŽB-10.1-M (viz Rekonstrukce univezálního vozíku WŽB 10-M pro pražské metro) a sériová výroba nových MUV 75 pro SŽDC (viz Nové motorové univerzální vozíky MUV 75 pro SŽDC), jejichž prototyp byl počátkem února také přepraven k zákazníkovi.
Horní fotografie zachycuje 18. 2. 2018 přepravu 753.608 z České Třebové na Slovensko při průjezdu stanicí Březová nad Svitavou. Na dolní fotografii posunuje 14. 2. 2018 stroj 741.740 v kolejišti u výrobního závodu CZ LOKO v Jihlavě.
Text a dolní foto Daniel Brabenec, horní foto Jiří Konečný

PCC Intermodal provozuje elektrické lokomotivy TRAXX
Od prosince 2017 začal polský intermodální operátor PCC Intermodal (PCCI) postupně působit jako dopravce svých vlastních vlaků. Pro jejich vozbu nejdřív nasadil stroje řady EU07 (viz Olkol chystá lokomotivy EU07 pro PCC Intermodal), ale rychle došlo k rozšíření parku i o moderní lokomotivy. Konkrétně se jedná o dvě lokomotivy typu TRAXX F140 MS č. 186 242 a 186 248 pronajaté od leasingové společnosti Alpha Trains. V obou případech se jedná o stroje, které předtím působily u německého dopravce ITL Eisenbahngesselschaft.
Obě lokomotivy převzal PCCI v pohraniční přechodové stanici Frankfurt Oderbrücke 3. února 2018, odkud byly přepraveny do terminálu Brzeg Dolny. Tam pak byly 8. a 9. února opatřeny polepy nájemce a ihned poté byly zařazeny do provozu. Přestože se jedná o stroje svým vybavením předurčené pro mezinárodní provoz, zatím je PCCI nasazuje jen na vnitrostátních relacích, konkrétně v trojúhelníku s vrcholy tvořenými terminály Kutno (přípojová žst. Stara Wieś), Brzeg Dolny (Brzeg Dolny) a Gliwice (Gliwice Port).
Na snímku pořízeném 20. února ve stanici Wrocław Nadodrze je zachycen stroj 186 248 s kontejnerovým vlakem relace Brzeg Dolny - Stara Wieś.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Orliński

AWT po letech opět vozí automobily Škoda
Dlouholetý monopol na přepravu (nejen) hotových automobilů z jednotlivých závodů Škoda Auto po železnici má ČD Cargo. V minulosti jej narušilo jen relativně krátké působení dopravce Advanced World Transport (AWT) na odvozu hotových automobilů z Mladé Boleslavi přes Lichkov do terminálu STS Logistic v polském Swarzędzi. Navazujícím dopravcem byl tehdy CTL Logistics. Tyto přepravy trvaly jen v roce 2014, poté je převzalo zpět ČD Cargo (společně s PKP Cargo) a byly přesměrovány zpět na přechod Frýdlant v Čechách / Zawidów.
Počátkem roku 2018 však byl změněn polský distribuční terminál pro „škodovky“ z původního Swarzędze na Autoterminal Śląsk Logistic napojený vlečkou ze stanice Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. S počátkem února 2018 tak ustal vývoz přes Frýdlant v Čechách a vlaky jsou nyní vedeny přes Petrovice u Karviné. Současně s tím se tyto výkony po letech vrátily do rukou AWT, polský úsek pak zajišťuje PKP Cargo. Jedná se však jen o krátkodobé řešení, neboť od dubna má převzít tyto výkony nový dopravce vzešlý z výběrového řízení, což samozřejmě nevylučuje budoucí angažmá AWT.
Snímek pořízený 24. února 2018 ve výhybně Dluhonice zachycuje vyrovnávku prázdných autovozů vracejících se z Polska k nové nakládce v Mladé Boleslavi. V čele vlaku je stroj 186 353, tedy jeden ze dvou TRAXXů, které jsou nově ve službách AWT (viz Lokomotivní park AWT se rozšiřuje o stroje TRAXX MS2e).
Text Grzegorz Kwiatkowski, foto Zdeněk Krumpholc

 
<<<    2017    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2019    >>>
© SPŽ 2018