Následky vichřice ve Vysokých Tatrách

Pohled na Tatry od žst. Štrba směrem od Žiliny jsou vidět polehané pruhy lesa
Zbytek padlého stromu na zubačce pod Štrbským Plesem
"Stadler", který zůstal po vichřici uvězněn v žst. Štrbské Pleso
Po kalamitě se otvírají nové pohledy na masív Tater, odtud nebyl Gerlach dříve vidět
Traťový úsek Štrbské Pleso – Vyšné Hágy nedaleko zastávky Sibír
Zastávka Danielov Dom se změnila k nepoznání
Stožár trakčního vedení také neodolal náporu větru o rychlosti 170 km/h
Zpustošená trať poblíž zastávky Tatranské Zruby
Stav trakčního vedení pod Štrbským Plesem
Stav trakčního vedení pod Štrbským Plesem
Pracovníci firmy ELTRA v dolní části úseku Štrbské Pleso – Vyšné Hágy
Pracovníci firmy ELTRA v dolní části úseku Štrbské Pleso – Vyšné Hágy
Tak tady někde by měla vést trať na Štrbské Pleso
Již prořezaná trať pouze koleje jsou ukryty pod nánosem větví popadaných stromů
Zasněžené těleso trati se stožáry bez konzol
Trubkový stožár složený na jednotlivé části t. ú. Štrbské Pleso - Vyšné Hágy
Stržené konzoly trakčního vedení
Zbytky trakčního vedení t. ú. Štrbské Pleso - Vyšné Hágy
Pracovní vlaky SEE Košice v horní části úseku Štrbské Pleso – Vyšné Hágy
Nové panorama Vysokých Tater

foto Lukáš Benda
všechny snímky byly pořízeny 11. a 12. 12. 2004

© SPŽ