Prameny[1] Bek, Jindřich: Báňská dráha, její vývoj a lokomotivní park, In: Odborný seminář "120 let provozu na Báňské dráze", OKR-Doprava Ostrava 1983
[2] Čechová, Vlasta: Reléová zabezpečovací zařízení v železniční dopravě Ostravsko-karvinského revíru, OKR-Doprava Ostrava 1985
[3] Dodatek k návěstním předpisům a dopravním předpisům č. 303, ČSD-OŘ Olomouc 1990
[4] Grof, Leopold: Kročeje ostravskou železniční historií, ČD-OPŘ Ostrava 1994
[5] Gřivnová, Vlasta: Provozní zkušenosti k.p. OKR-Doprava s reléovým zabezpečovacím zařízením typu WSSB, In: Sympozium "20 let WSSB v ČSSR", Ostrava 1978
[6] Hons, Josef a kol.: Čtení o Severní dráze Ferdinandově, NADAS Praha 1990
[7] kolektiv autorů: 150 let trati Lipník nad Bečvou – Bohumín, ČD-OPŘ Ostrava 1997
[8] Krejčiřík, Mojmír: Po stopách našich železnic, NADAS Praha 1991
[9] MODEST - Programovatelné staniční zabezpečovací zařízení pro dráhy a vlečky, Nová Huť Ostrava a C-Modul Slušovice 1998
[10] Prováděcí nařízení ke GVD 1998/1999, OKD,Doprava Ostrava 1998
[11] Reléové zabezpečovací zařízení OKR-Dopravy, k.p., In: Sympozium "20 let WSSB v ČSSR", Ostrava 1978
[12] Santarius, Andrzej: Závodová doprava velkých podniků v ostravsko-karvinské aglomeraci, In: Rozvoj dopravní infrastruktury severní Moravy a Slezska - součást celoevropského dopravního systému, VŠB-TU Ostrava 1997
[13] Schnelle, Helmut: 20 roků stavědel WSSB v ČSSR, In: Sympozium "20 let WSSB v ČSSR", Ostrava 1978
[14] Vejr, Lubomír: Minulost a současnost vlečkové dopravy v OKR, In: Železniční technika 6/1982
[15] Vejr, Lubomír: Slezská část Košicko-bohumínské dráhy, In: Železniční technika 1/1972
[16] Wojnar, Zbygniew: Rozvoj technické základny vlečkové dopravy v OKR, In: Železniční technika 6/1982
[17] Wojnar, Zbygniew: Vývoj firmy OKD,Doprava, In: Zpravodaj Klubu přátel hornického muzea, Ostrava 1997