Širokorozchodná vozidla ČSD/ŽSR

Motorové lokomotivy zapůjčené od SŽD
Původní označení      Ode dne           Do dne
TE 4532/4532 14. 3.1957  1. 2.1958
TE 7786/7786 14. 3.1957 28. 6.1957
TE 7787/7787 14. 3.1957 27. 2.1958
TE 4371/4371  1. 2.1958 24.10.1958
TE 0020/1512 28.11.1961 28. 2.1962
TE 6075/6115 28.11.1961  8. 1.1962
TE 8029/1264 28.11.1961 28. 2.1962

Parní lokomotivy zapůjčené od SŽD
Původní označení      Ode dne           Do dne
Er 771-85/771-85 19.12.1961 28. 2.1962
Er 774-58/774-58 19.12.1961 18. 2.1962
Er 797-85/797-85 19.12.1961 18. 2.1962

Motorové lokomotivy dodané SŽD
Původní označení   Označení ČSD         Dodána dne    Zrušena dne
TE 2-195 T 469.0401/02 24. 7.1962 11. 6.1971/11. 6.1971
TE 2-202 T 469.0403/04 19. 9.1962 27.12.1975/27.12.1975
TE 2-253 T 469.0405/06 14.11.1963 11. 6.1971/11. 6.1971
TE 2-363 T 469.0407/08 14.11.1963 11. 6.1971/11. 6.1971
TE 2-473 T 469.0409/10 14.11.1963 11. 6.1971/30. 6.1971
TE 2-481 T 469.0411/12 14.11.1963 11. 6.1971/11. 6.1971

Motorové lokomotivy řady T 435.0 z ČKD Praha
Označení         Rok výroby    Výrobní číslo    Dodán dne    Převázán na normální rozchod
T 435.0495 1958 4355  6. 2.1959  9. 2.1968
T 435.0496 1958 4356 24. 1.1959 17. 4.1968
T 435.0497 1958 4357 30. 1.1959  2. 6.1967
T 435.0498 1958 4358  6. 2.1959 15. 3.1967
T 435.0499 1958 4359  6. 2.1959 26. 8.1967

Motorové lokomotivy řady T 458.0 z ČKD Praha
Označení      Rok výroby    Výr. číslo    Dodán dne    Poznámka
T 458.001 1962 5737 30. 3.1962 1.6.1977 přeznačen na T 458.5001
T 458.002 1962 5738  2. 2.1962 1.6.1977 přeznačen na T 458.1223
T 458.003 1962 5739  1. 2.1962 1.6.1977 přeznačen na T 458.5002
T 458.004 1962 5740  1. 2.1962 1.6.1977 přeznačen na T 458.1224
T 458.005 1962 5741  1. 2.1962 1.6.1977 přeznačen na T 458.1225
T 458.006 1963 5902 27. 9.1963 1.6.1977 přeznačen na T 458.1226
T 458.007 1963 5903 17.10.1963 1.6.1977 přeznačen na T 458.1227
T 458.008 1963 5904 10.10.1963 zrušen 25.4.1967, fyzická likvidace 1.12.1968
T 458.009 1963 5905 10.10.1963 1.6.1977 přeznačen na T 458.5003
T 458.010 1963 5906  6.11.1963 1.6.1977 přeznačen na T 458.1228
T 458.011 1963 5907  6.11.1963 1.6.1977 přeznačen na T 458.1229
T 458.012 1963 5908  6.11.1963 1.6.1977 přeznačen na T 458.1230
T 458.013 1963 59096  6.11.1963 1.6.1977 přeznačen na T 458.1231

Dvojice motorových lokomotiv řady T669.5 (771.8) ze SMZ Dubnica nad Váhom
Staré označení       Nové označení    Den dodávky    Výrobní čísla    Přeznačení a předání na normální rozchod
T 669.5001/002 771.801/802 23.12.1970 0856/0857 -
T 669.5003/004 771.803/804 31.12.1970 0858/0859 1992: 771.803 na 771.196
T 669.5005/006 771.805/806  4. 1.1971 0860/0861 1992: 771.805 na 771.197
T 669.5007/008 771.807/808 29. 1.1971 0862/0863 1992: 771.807 na 771.199
T 669.5009/010 771.809/810 26. 2.1971 0864/0865 -
T 669.5011/012 771.811/812 11. 3.1971 0868/0869 -

Motorové lokomotivy řady T 669.51 (770.8) z ČKD Praha
Staré označení    Nové označení    Výrobní číslo    Dodána dne   
T 669.5101 770.801 13070 17.10.1983
T 669.5102 770.802 13071 17.10.1983
T 669.5103 770.803 13072 17.10.1983
T 669.5104 770.804 13073 17.10.1983
T 669.5105 770.805 13547 27.11.1983
T 669.5106 770.806 13548 27.11.1983
T 669.5107 770.807 13549 28.11.1983
T 669.5108 770.808 13550 29.11.1983
T 669.5109 770.809 13551 30.11.1983
T 669.5110 770.810 13552 30.11.1983

Lokomotivy řady T 679.1 (781.8) z lokomotivky Lugansk (1966)
Původní
označení      
Výrobní   
číslo
Dodána      
dne
Přeznačení při převázání   
na rozchod 1435 mm
Převázána     
dne
Nové
označení   
Zrušení   
 
T 679.5001 0058 30. 4.1966 - - 781.801  5. 9.1991
T 679.5002 0059 30. 4.1966 T 679.1376 15. 5.1981 781.376 19. 3.1990
T 679.5003 0062 30. 4.1966 - - 781.803  5. 9.1991
T 679.5004 0060 30. 4.1966 - - 781.804  5. 9.1991
T 679.5005 0063  3. 5.1966 T 679.1379 14. 10.1978 781.379 28. 5.1991
T 679.5006 0057 24. 5.1966 T 679.1380 24. 3.1977 781.380  5. 9.1991
T 679.5007 0072 24. 5.1966 - - - 29. 6.1983
T 679.5008 0073  1. 6.1966 - - 781.808  5. 9.1991
T 679.5009 0074  6. 6.1966 T 679.1383 24. 11.1977 781.383 20. 9.1991
T 679.5010 0075 24. 5.1966 T679.1384 23. 6.1977 781.384 20. 9.1991
T 679.5011 0076  6. 6.1966 T679.1385  21. 3.1977 781.385 28. 5.1991
T 679.5012 0077 11. 6.1966 T679.1386 20. 3.1978 781.386 28. 5.1991
T 679.5013 0078 11. 6.1966 - - 781.813  5. 9.1991
T 679.5014 0079 11. 6.1966 T679.1388  1. 10.1978 781.388 28. 5.1991
T 679.5015 0080 11. 6.1966 T679.1389  5. 4.1977 781.389 20. 9.1991
T 679.5016 0082 11. 6.1966 T679.1390  5. 4.1977 781.390 28. 5.1991
T 679.5017 0083 17. 6.1966 T679.1391 21. 3.1977 781.391  5. 9.1991
T 679.5018 0091  4.11.1966 T679.1392 21. 3.1977 781.392 18. 3.1992
T 679.5019 0092 29. 9.1966 - - 781.819  5. 9.1991
T 679.5020 0094 12. 9.1966 T679.1394 10. 2.1978 781.394 20. 9.1991
T 679.5021 0096 12. 9.1966 T679.1395 10. 5.1978 781.395  5. 9.1991
T 679.5022 0100 12. 9.1966 T679.1396 10. 5.1978 781.396  2. 8.1991
T 679.5023 0087  9. 7.1966 -   1) - 781.823  5. 9.1991
T 679.5024 0098 12. 9.1966 - - 781.824  5. 9.1991
T 679.5025 0102 29. 9.1966 T679.1399  9. 9.1977 781.399  2. 8.1991

1) 26. 2.1979 až 1.11.1983 na rozchodu 1435 mm jako T 679.1397
Poznámka: Kromě těchto strojů byly dodány dvě vlečkové lokomotivy této řady: T 679.5026 (dodána 17. 9.1969 do VSŽ Košice, zrušena 1983) a T 679.5027 (dodána 2.10.1969 do elektrárny Vojany, zrušena 1988).
Motorové lokomotivy řady 781 převázané na rozchod 1524 mm
Nové označení    Původní označení    Převázána dne    TBZ            Podvozky z
781.825 781.282  5. 8.1993  1. 9.1993 ???
781.826 781.317 30. 7.1993  1. 9.1993 781.823
781.827 781.281 13. 3.1993 ??? 781.824
781.828 781.373  1. 3.1995  7. 3.1995 781.825

Dvojdílné elektrické lokomotivy řady E469.5 (125.8) ze Škody Plzeň
Původní označení    Nové označení    Výrobní číslo    Dodána dne
E 469.5001/02 125.801/02 6772/6773 31. 3.1976
E 469.5003/04 125.803/04 6774/6775 31. 3.1976
E 469.5005/06 125.805/06 6776/6777 31. 3.1976
E 469.5007/08 125.807/08 6778/6779 26. 4.1976
E 469.5009/10 -   1) 6780/6781 27. 4.1976
E 469.5011/12 125.811/12 6782/6783 29. 4.1976
E 469.5013/14 125.813/14 6784/6785 29. 4.1976
E 469.5015/16 125.815/16 6786/6787 30. 4.1976
E 469.5017/18 125.817/18 6788/6789 30. 4.1976
E 469.5019/20 125.819/20 6790/6791 20. 5.1976
E 469.5021/22 125.821/22 6792/6793 20. 5.1976
E 469.5023/24 125.819/20 6794/6795 20. 5.1976
E 469.5025/26 125.825/26 6796/6797 24. 5.1976
E 469.5027/28 125.825/26 6798/6799 24. 5.1976
E 469.5029/30 125.829/30 6800/6801 27. 5.1976
E 469.5031/32 125.831/32 6802/6803 28. 5.1976
E 469.5033/34 125.833/34 6804/6805 31. 5.1976
E 469.5035/36 125.835/36 6806/6807 31. 5.1976
E 469.5037/38 125.837/38 6808/6809 16. 6.1976
E 469.5039/40 125.839/40 6810/6811 25. 6.1976
E 469.5041/42 125.841/42 6812/6813 30. 6.1976
E 469.5043/44 125.843/44 6814/6815 30. 6.1976
1) Dvojice E 469.5009/010 byla zrušena 24. 3. 1983 po násilném poškození.
Montážní vozy trakčního vedení řady M 131.52
Označení         Upraven z       Upraven ke dni    Zrušen ke dni
M 131.5201 M 131.2007     10.1976 13. 6.1979
M 131.5202 M 131.2008 18. 5.1977 20.11.1982
M 131.5203 M 131.1079 24.12.1977  7.10.1983
M 131.5204 M 131.1102  1.12.1978 16.12.1985
M 131.5205 M 131.1444  1.12.1979 13.12.1985

Montážní vozy trakčního vedení řady M 153.5 (892.8) z Vagónky Tatra Studénka
Původní označení    Nové označení    Dodán dne
M 153.5001 892.801 27.10.1983
M 153.5002 892.802 27.10.1983
M 153.5003 892.803 27.10.1983

Motorové vozy řady M 131.5
Označení          Upraven z        Upraven ke dni    Zrušen ke dni
M 131.5001 M 131.1222  6. 5.1971  7.10.1983
M 131.5002 M 131.1292 22. 1.1979  7.10.1983
Poznámka: pro mimořádné jízdy se používá motorový vůz M131.1125, u kterého je možnost převázání na rozchod 1524 mm.
Motorové vozy řady M 152.5 (810.8) z Vagónky Tatra Studénka
Původní označení    Nové označení    Dodán dne
M 152.5001 810.801 26.10.1982
M 152.5002 810.802 26.10.1983

Zpracoval Miroslav Sekela a Petr Štefek, 1999  

© SPŽ