JINDŘICHOHRADECKÉ ÚZKOROZCHODKY

Jak již název napovídá, úzkorozchodné dráhy se nachází v kraji rybníků, tedy v jižních Čechách v okolí
705.911-5 s Os 252 Jindřichův Hradec - Nová Bystřice na viaduktu
u dopravny Albeř (foto Daniel Brabenec 28. 7. 2005).
starobylého města Jindřichova Hradce. Obě tratě začínají v Jindřichově Hradci a starší z nich míří na jih k rakouským hranicím do Nové Bystřice. Druhá trať je z Jindřichova Hradce směrována na sever a končí v 46 km vzdálené Obratani. Úzkokolejka do Nové Bystřice byla dostavěna a uvedena do provozu 1. 11. 1897 a je 33 km dlouhá. Obrataňská větev je o devět let mladší a provoz na ní byl zahájen 24. 12. 1906. Obě dráhy byly původně postaveny jako soukromé, ale provoz zajišťovaly od počátku státní dráhy na účet vlastníka. V roce 1924 byly obě dráhy zestátněny a staly se majetkem ČSD resp. ČD. V historii obou tratí je významný rok 1949, kdy byla na trati do Nové Bystřice zastavena osobní doprava, k jejímuž obnovení došlo až v roce 1957. V roce stého výročí Bystřické dráhy však byla veškerá doprava zastavena a od 29. 1. 1997 je náhradní osobní doprava zajišťována autobusy. Důvodem "trvalé výluky" je špatný technický stav tratě, na jejíž obnovu nejsou potřebné finance.
Vozový park obou tratí byl umístěn jednak v depu v Jindřichově Hradci a pobočných remízách v Nové Bystřici, Obratani a Kamenici nad Lipou. V současné době zůstalo depo pouze v Jindřichově Hradci a remíza v Kamenici. Původně zajišťovalo provoz na obou ramenech šest lokomotivy řady U 37.0, které vyrobily lokomotivky Krauss v Linci a První Českomoravská v Libni, vozy pocházely z Ringhofferovy vagonky na Smíchově a vagonky Graz v Rakousku.
Během první světové války (v roce 1916) byly tři lokomotivy zabaveny C. k. rakouskou armádou. Náhradou za tyto lokomotivy byly do Hradce po válce dodány čtyři srbské "malletky", které zde jezdily až do ukončení parního provozu v roce 1965 pod označením U 47.0. Ve třicátých letech se na hradeckých úzkokolejkách v rámci motorizace objevily motorové vozy řady M 11.0. Protože se motorové vozy v provozu osvědčily, byly v letech 1940 - 48 dodány nové, řady M 21.0. Oba dva typy dodala kopřivnická TATRA. Motorové vozy vydržely v provozu jen do počátku 60. let, kdy byly vyřazeny z provozu. Důvodem byla unifikace parku hnacích vozidel. V nákladní dopravě se motorová trakce prosadila po dodávce motorových lokomotiv řady TU 47.0 (dnes 705.9). Lokomotivy vyrobila lokomotivka ČKD v letech 1954-1958. Celkem jich bylo vyrobeno 21. Do zavedení lokomotiv řady TU 47.0 byly vozy a lokomotivy vybaveny sací brzdou a s novými lokomotivami se přešlo na tlakovou brzdu. V současnosti je v depu v Hradci jedenáct strojů řady TU 47.0, které zajišťují vozbu nákladních i osobních vlaků na obou tratích. Vozový park tvořily až do roku 1966 původní dvou a jeden čtyřnápravový osobní vůz. V tomto roce byly dodány nové vozy řady Balm/u, které jsou v provozu dodnes. Nejnovějšími vozy jsou podvalníky z vagónky Poprad, které byly vyrobeny a dodány v letech 1987-1990.
V roce 1998 dochází ke zlomu v názoru českého státu na vstup soukromých provozovatelů železniční dopravy na koleje
705.907-4 s Os Nová Bystřice - Jindřichův Hradec v žst. Kunžak
(foto Daniel Brabenec 28. 1. 1997).
národního dopravce ČD a tak dochází nejprve k pronájmu tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a následně i z Jindřichova Hradce do Obrataně soukromému dopravci - Jindřichohradeckým místním dráhám (JHMD). Krátce nato dochází k privatizaci celé úzkorozchodné sítě, která je za 1 Kč převedena JHMD včetně všech budov, vozidel a ostatního zázemí železnice.
Největším lákadlem jindřichohradeckých úzkorozchodek je ovšem znovu zprovozněná parní lokomotiva U 47.001, kterou je zde možno spatřit v provozu.
Počátkem července 2002 byla nasazena do zkušebního provozu první rekonstruovaná lokomotiva řady 705.9, a to modrým nátěrem opatřená 705.915. Lokomotiva, poškozená při čelním střetu s lokomotivou 705.918, byla odstavena a později převezena spolu s 705.918 k opravě do ŽOS Česká Třebová, odkud se obě neopravené vrátily zpět do Jindřichova Hradce. V dílnách JHMD v Kamenici nad Lipou byla na lokomotivě 705.915 postupně provedena oprava karosérie a rekonstrukce lokomotivy spojená s remotorizací. Ze strojovny lokomotivy byly odstraněny všechny původní prvky výzbroje, do podlahy byly dosazeny záchytné ekologické vany a balastování pro dosažení původní hmotnosti lokomotivy. Původní spalovací motor nahradil nový - Liaz M 1.2 C 640 S o výkonu 242 kW, který je uložen na pomocném rámu společně s trakčním alternátorem Siemens Drásov 1FC2 284-4. Na alternátoru je umístěn trakční polovodičový usměrňovač, ze kterého jsou napájeny čtyři původní trakční DC motory. Obě stanoviště strojvedoucího byla opatřena novými řídícími pulty, pravé vstupní dveře na stanoviště byly zaslepeny, byla zesílena a odizolována mezistěna mezi stanovištěm a strojovnou. Lokomotiva je vybavena řídícím systém olomoucké firmy HS Trans, který v sobě sdružuje i funkci KBS a elektronického rychloměru. Na stanovišti jsou nově uspořádané ovládací a signalizační prvky, ukazatel elektronického rychloměru a pákové voliče výkonu (stupňové zadávání). Pro brzdění vlaku byla použita elektricky ovládaná brzda DAKO BSE s ovladačem OBE 1, přímočinná vzduchová brzda s brzdičem BP zůstala původní. Ovládání ruční brzdy bylo přesunuto ze zadní mezistěny pod řídící pult na stanovišti strojvedoucího. Pomocná elektrická síť lokomotivy byla změněna ze 110 V DC na 24 V DC (snížení počtu akumulátorových baterií). Pro pomocný ohřev motoru a vytápění při zastaveném spalovacím motoru byl na lokomotivu namontován teplovodní agregát Eberspächer.
Stejnou rekonstrukcí prošla v letech 2002 - 2003 i lokomotiva 705.918, která je opatřena původním červeným nátěrem.
U 37.002 před remízou jindřichohradeckého depa
(foto Richard Cila 20. 8. 2005).
Po ukončení opravy byla vystavena v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Obě lokomotivy jsou ještě v roce 2005 nasazovány ve zkušebním provozu.
V únoru 2004 lokomotivní park JHMD rozšířila původem polská lokomotiva Lxd 2-331 (typ L45H, Faur Bukurest 24010/1980), dovozená z cukrovaru Tuczno (Fabryka Cukru Tuczno) ze zdejší zrušené úzkorozchodné dráhy. Do roku 1995 byla majetkem PKP spolu se stroji Lxd 2-285 a 302, které zakoupila od stejného cukrovaru ČHŽ (Čiernohronská železnice). Na koleje JHMD v Jindřichově Hradci byla složena 5. 2. 2004. Nový vlastník jí přidělil označení T 48.001, označení drážního úřadu je 706.901.
Lokomotiva s hydrodynamickým přenosem výkonu a spalovacím motorem Meybach byla zakoupena jako provozuschopná, nikoliv provozní, a jako první exemplář v České republice bez schválení typu nemohla být bez opravy a úprav ani na síti JHMD provozována. Proto byla několik měsíců odstavena, až na podzim roku 2004 se začalo s prvními zprovozňovacími pracemi, včetně úpravy rozchodu z 750 mm na 760 mm. Počátkem roku 2005 se lokomotiva podrobuje celkové generální opravě, při které jsou na opravu motoru pozváni rumunští odborníci. Po opravě ukončené v dubnu 2005 je lokomotiva příležitostně nasazována od května 2005 v rámci zkušebního provozu do nákladní dopravy (především obsluha vlečky Jitka), 18. 7. 2005 byla poprvé nasazena i v osobní dopravě na zvláštní vlak z Jindřichova Hradce do Hůrek pro Klub železničních cestovatelů. I když je lokomotiva určena především pro dopravu nákladních vlaků, je občas nasazována i v osobní dopravě, především na posilové vlaky do Kamenice nad Lipou. Koncem léta 2005 by měla přijít o svůj současný červený nátěr s úzkým žlutým pruhem kolem celé skříně a získat nový lak v modrokrémové barevné kobinaci, napodobující nátěr lokomotiv T 435.0.

Současný provoz na síti JHMD je rozdělen zimním a letním jízdním řádem. V letním jízdním řádu je rozšířen počet
TU 48.001 (706.901) před remízou jindřichohradeckého depa
(foto Richard Cila 20. 8. 2005).
osobních vlaků na trati do Nové Bystřice, spojený s nárustem množství turistů a cyklistů v prázdninovém období. Na novobystřickou trať je v sezóně nasazována jedna lokomotiva 705.9 s dvěma přívěsnými vozy Balm/ú a jedním vozem Z rumunského původu pro odvoz kol. Při větším obsazení vlaku jsou přidávány další vozy Balm/ú. Mimo hlavní sezónu a na obrataňské větvi je nasazována jedna lokomotiva řady 705.9 s jedním přívěsným vozem Balm/ú. Přednostně jsou nasazovány remotorizované lokomotivy 705.915 a 918. V hlavní sezóně je také od čtvrtku do pondělí vypravován do Nové Bystřice jeden pár osobních vlaků v čele s parní lokomotivou. Několik parních vlaků je vedeno i na obrataňské větvi.
Pravidelná nákladní doprava na JHMD zavedena není, nákladní vlaky jezdí jen podle potřeby. Normálněrozchodné vozy na podvalnících jsou dopravovány většinou v pravidelných osobních vlacích, jedoucích v tom případě jako smíšené. Výjimkou je obsluha vlečky jindřichohradecké textilky Jitka, kam zajíždí samostatný vlečkový vlak. Kromě vozů do textilky jsou převáženy vozy s obaly ze Střížovic, případně i dřevo z Nové Bystřice nebo některé ze stanic na obrataňské větvi.

V blízké budoucnosti se předpokládá zprovoznění polských motorových vozů MBxd2, které by měly zajišťovat převážnou část osobní dopravy na síti JHMD. Doplňovány budou rekonstruovanými a provozně levnějšími lokomotivami 705.9. Pro nákladní dopravu bude primárně určena T 48.001. Ostatní lokomotivy řady 705.9 se stanou nadbytečnými a do provozu budou zasahovat jen minimálně.

Text Daniel Brabenec a redakce

Provozované lokomotivy    Mapa dráhy      Prameny  
Rekonstruovaná 705.918-1 v čele Os 209 Obrataň - Jindřichův Hradec
za zastávkou Včelnička (foto Daniel Brabenec 1. 5. 2005)
705.907-4 za zastávkou Jindřiš v čele Os 254 Jindřichův Hradec
- Nová Bystřice (foto Daniel Brabenec 27. 7. 2005)
Modernizovaná 705.915-7 s Os 212 Kamenice nad Lipou - Obrataň
u zastávky Dobešov (foto Petr Nohel 20. 5. 2005)
705.906-6 již v novém laku přijíždí s Os 212 Jindřichův Hradec
- Obrataň k zastávce Nekrasín (foto Daniel Brabenec 28. 7. 2005)
Fotoalbum:  Jindřichohradecké místní dráhy 705.9   706.9   805.9   702.9  
© SPŽ 2019